System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Maciej Sznajder
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] H2 blister formation on metallic surfaces - a candidate for degradation processes in space / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing / ed. Malcolm Mcdonald .- Berlin : Springer, 2014 - (Springer Praxis Books) - s. 559--571 .- ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_35   (pkt: 4)
[WZCZ-18981] [data modyf: 27-04-2017 12:00]
[2] The Complex Irradiation Facility at DLR-Bremen / Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Andreas Witzke, Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing / ed. Malcolm Mcdonald .- Berlin : Springer, 2014 - (Springer Praxis Books) - s. 541--557 .- ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_34   (pkt: 4)
[WZCZ-18980] [data modyf: 27-04-2017 11:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert, Mirosław Dudek // Advances in Space Research .- 2015, Vol. 56, no. 1, s. 71--84, ISSN: 0273-1177, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: blistering, hydrogen embrittlement, recombination, space environmental effects
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2015.03.032
[AWCZ-19090] [data modyf: 27-04-2017 13:22]
[2] Design and performance of a vacuum-UV simulator for material testing under space conditions / Maciej Sznajder(*), T. Renger, A. Witzke, Ulrich Geppert, R. Thornagel // Advances in Space Research .- 2013, Vol. 52, iss. 11, s. 1993--2005, ISSN: 0273-1177, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: UV degradation, VUV, material testung
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 1016/j.asr.2013.08.010
[AWCZ-21031] [data modyf: 26-04-2017 13:54]
[3] Time evolution of the three-dimensional accretion flows: effects of the adiabatic index and outer boundary condition / Agnieszka Janiuk, Maciej Sznajder, Monika Mościbrodzka, Daniel Proga // Astrophysical Journal .- 2009, Vol. 705, no. 2, s. 1503--1521, ISSN: 0004-637X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1088/0004-637X/705/2/1503
[AWCZ-21314] [data modyf: 28-04-2017 10:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Degradation of thin solar-sail membrane films under interplanetary medium / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Maciej Marć // W: The Fourth International Symposium on Solar Sailing. Kyoto, Japonia, 2017 .- -- : --, 2017, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22583] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[2] Results of the deployable membrane & ADEO passive de-orbit subsystem activities leading to a dragsail demonstrator / Thomas Sinn, L. Tiedemann, A. Riemer, R. Hahn, T. Spöwitz, P. Seefeldt, Maciej Sznajder(*), S. Reershemius, S. Meyer, M. Zander, K. D. Bunte, T. Cardone, D. Teti, R. Knockaert // W: 7th European Conference on Space Debris. Darmstadt, Niemcy, 2017 .- -- : --, 2017, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22585] [data modyf: 04-05-2017 10:11]
[3] Metallic surfaces under interplanetary medium - degradation mechanisms and protection possibilities / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: 14th European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing. Toulouse, Francja, 2016 .- -- : --, 2016, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22582] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[4] Large Lightweight Deployable Structures for Planetary Defence: Solar Sail Propulsion, Solar Concentrator Payloads, Large-Scale Photovoltaic Power / Patric Seefeldt, Waldemar Bauer, Bernd Dachwald, Jan Thimo Grundmann, Marco Straubel, Maciej Sznajder(*), Norbert Tóth, Martin E. Zander // W: 4th IAA Planetary Defense Conference - PDC 2015. Frascati, Włochy, 2015 .- -- : The International Academy of Astronautics, 2015, s. 1--16
Słowa kluczowe: Gossamer Roadmap, deployable structures, gossamer, gravity tractor, large photovoltaic array, solar concentrator, solar sail, structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22581] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[5] Experimental studies of low energy proton irradiation of thin vacuum deposited Aluminium layers / Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy, 2014 .- -- : --, 2014, s. 1--8 .- ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Aluminium layer, blistering, complex irradiation facility, proton irradiation, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22579] [data modyf: 28-04-2017 14:11]
[6] Molecular Hydrogen bubbles formation on thin vacuum deposited Aluminum layers after proton irradiation / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy, 2014 .- -- : --, 2014, s. 1--7 .- ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Hydrogen embrittlement, blistering, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22580] [data modyf: 28-04-2017 14:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski