System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Maciej Sznajder
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] H2 blister formation on metallic surfaces - a candidate for degradation processes in space, Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing, 2014. / ed. Malcolm Mcdonald, Berlin : Springer (Springer Praxis Books), s. 559--571, ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_35   (pkt: 5)
[WZCZ-18981] [data modyf: 27-04-2017 12:00]
[2] The Complex Irradiation Facility at DLR-Bremen, Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Andreas Witzke, Ulrich Geppert
// W: Advances in solar sailing, 2014. / ed. Malcolm Mcdonald, Berlin : Springer (Springer Praxis Books), s. 541--557, ISBN: 9783642349065
Kod: MOR-NANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34907-2_34   (pkt: 5)
[WZCZ-18980] [data modyf: 27-04-2017 11:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Capabilities of GOSSAMER-1 derived Small Spacecraft Solar Sails carrying MASCOT-derived Nanolanders for In-Situ Surveying of NEAs / Jan Thimo Grundmann, Waldemar Bauer, Jens Biele, Ralf Boden, Matteo Ceriotti, Federico Cordero, Bernd Dachwald, Etienne Dumont, Christian D. Grimm, David Herčik, Tra-Mi Ho, Rico Jahnke, Aaron D. Koch, Alexander Koncz, Christian Krause, Caroline Lange, Roy Lichtenheldt, Volker Maiwald, Tobias Mikschl, Eugen Mikulz, Sergio Montenegro, Ivanka Pelivan, Alessandro Peloni, Dominik Quantius, Siebo Reershemius, Thomas Renger, Johannes Riemann, Michael Ruffer, Kaname Sasaki, Nicole Schmitz, Wolfgang Seboldt, Patric Seefeldt, Peter Spietz, Tom Spröwitz, Maciej Sznajder, Simon Tardivel, Norbert Tóth, Elisabet Wejmo, Friederike Wolff, Christian Ziach, 2018. Acta Astronautica: Planetary Defence 2017, spec. iss., 1--84, ISSN: 0094-5765, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [in press]
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.actaastro.2018.03.019         Cytowania wg Scopus: 3 [01-06-2020]
[AWCZ-22676] [data modyf: 20-04-2018 11:52]
[2] Hydrogen blistering under extreme radiation conditions / Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Mirosław Dudek, 2018. npj Materials Degradation Vol. 2, 1--8, eISSN: 2397-2106, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1038/s41529-017-0024-z
[AWCZ-22501] [data modyf: 15-03-2018 16:35]
[3] Degradation of metallic surfaces under space conditions, with particular emphasis on Hydrogen recombination processes / Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert, Mirosław Dudek, 2015. Advances in Space Research Vol. 56, no. 1, 71--84, ISSN: 0273-1177, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [U. Geppert - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: blistering, hydrogen embrittlement, recombination, space environmental effects
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.asr.2015.03.032         Cytowania wg Scopus: 14 [01-06-2020]
[AWCZ-19090] [data modyf: 27-04-2017 13:22]
[4] Design and performance of a vacuum-UV simulator for material testing under space conditions / Maciej Sznajder(*), T. Renger, A. Witzke, Ulrich Geppert, R. Thornagel, 2013. Advances in Space Research Vol. 52, iss. 11, 1993--2005, ISSN: 0273-1177, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: UV degradation, VUV, material testung
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 1016/j.asr.2013.08.010
[AWCZ-21031] [data modyf: 26-04-2017 13:54]
[5] Time evolution of the three-dimensional accretion flows: effects of the adiabatic index and outer boundary condition / Agnieszka Janiuk, Maciej Sznajder, Monika Mościbrodzka, Daniel Proga, 2009. Astrophysical Journal Vol. 705, no. 2, 1503--1521, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1088/0004-637X/705/2/1503         Cytowania wg Scopus: 18 [01-06-2020]
[AWCZ-21314] [data modyf: 28-04-2017 10:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Degradation of thin solar-sail membrane films under interplanetary medium, 2017. Maciej Sznajder, Ulrich Geppert, Maciej Marć // W: The Fourth International Symposium on Solar Sailing. Kyoto, Japonia -- : --, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: molecular hydrogen bubbles, solar sailing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22583] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[2] Experimental studies of space weathering effects on thin membranes in planetary defence applications and asteroid surface materials by a complex irradiation facility, 2017. Maciej Sznajder, Jan Thimo Grundmann, Thomas Renger // W: Planetary Defense Conference 2017. Tokyo, Japonia [B. m.] : --, 2017, s. 1--3
Słowa kluczowe: asteroid surface materials, complex irradiation facility, foil degradation, space weathering, spectroscopy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22915] [data modyf: 31-01-2018 14:15]
[3] Results of the deployable membrane & ADEO passive de-orbit subsystem activities leading to a dragsail demonstrator, 2017. Thomas Sinn, L. Tiedemann, A. Riemer, R. Hahn, T. Spöwitz, P. Seefeldt, Maciej Sznajder(*), S. Reershemius, S. Meyer, M. Zander, K. D. Bunte, T. Cardone, D. Teti, R. Knockaert // W: 7th European Conference on Space Debris. Darmstadt, Niemcy -- : --, 2017, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22585] [data modyf: 04-05-2017 10:11]
[4] Metallic surfaces under interplanetary medium - degradation mechanisms and protection possibilities, 2016. Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: 14th European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing. Toulouse, Francja -- : --, 2016, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22582] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[5] Large Lightweight Deployable Structures for Planetary Defence: Solar Sail Propulsion, Solar Concentrator Payloads, Large-Scale Photovoltaic Power, 2015. Patric Seefeldt, Waldemar Bauer, Bernd Dachwald, Jan Thimo Grundmann, Marco Straubel, Maciej Sznajder(*), Norbert Tóth, Martin E. Zander // W: 4th IAA Planetary Defense Conference - PDC 2015. Frascati, Włochy -- : The International Academy of Astronautics, 2015, s. 1--16
Słowa kluczowe: Gossamer Roadmap, deployable structures, gossamer, gravity tractor, large photovoltaic array, solar concentrator, solar sail, structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22581] [data modyf: 28-04-2017 14:12]
[6] Experimental studies of low energy proton irradiation of thin vacuum deposited Aluminium layers, 2014. Thomas Renger, Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy -- : --, 2014, s. 1--8, ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Aluminium layer, blistering, complex irradiation facility, proton irradiation, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22579] [data modyf: 28-04-2017 14:11]
[7] Molecular Hydrogen bubbles formation on thin vacuum deposited Aluminum layers after proton irradiation, 2014. Maciej Sznajder(*), Ulrich Geppert // W: Proceedings of the 13th European Conference on Spacecraft Structures, Materials & Environmental Testing. Braunschweig, Niemcy -- : --, 2014, s. 1--7, ISBN: 9789292212919
Słowa kluczowe: Hydrogen embrittlement, blistering, space environmental effects

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22580] [data modyf: 28-04-2017 14:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski