System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Opalińska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Nauk Społecznych Agnieszka Opalińska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki prawne (25 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Partycypacja społeczna wyzwaniem dla samorządu. Zalety i wady budżetów obywatelskich, Agnieszka Opalińska
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 281--295, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21541] [data modyf: 18-06-2020 12:07]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Budżet obywatelski - szanse i zagrożenia związane z jego realizacją, studium przypadku, Agnieszka Opalińska, Bogdan Ślusarz
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 231--242, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19722] [data modyf: 29-01-2020 09:30]
[14,2] [0,71] / [10] [0,5]
[3] Budżet obywatelski jako forma konsultacji społecznych, Agnieszka Opalińska
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 137--155, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19719] [data modyf: 29-01-2020 09:29]
[20] [1] / [20] [1]
[4] Idea "bottom up" w Zielonej Górze - studium przypadku, Agnieszka Opalińska
// W: Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, 2017. / red. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 114--126, ISBN: 9788364363726
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18610] [data modyf: 03-06-2019 09:44]
[20] [1] / [20] [1]
[5] Reminiscencje procesu dekomunizacji w Polsce i w Niemczech, Agnieszka Opalińska
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 660--668, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19434] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1] / [5] [1]
[6] Wplatanie społeczności lokalnej w tworzenie przestrzeni publicznej, Agnieszka Opalińska
// W: Ja i moja? przestrzeń : edukacja kulturowa w praktyce : poradnik, 2017. / red. E. Adamiszyn, A. Baszczak, A. Opalińska, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 29--32
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20763] [data modyf: 07-03-2019 12:24]
[5] [1] / [5] [1]
[7] Prześladowania chrześcijan w krajach muzułmańskich na przykładzie historii Aasiyi Noreen Bibi, Agnieszka Opalińska
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--141, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18290] [data modyf: 27-10-2016 20:46]
[8] Relacje międzykulturowe - garść postulatów badawczych, Andrzej Małkiewicz, Agnieszka Opalińska
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--28, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18286] [data modyf: 27-10-2016 20:46]
[9] Bezpartyjność - trend czy trwała zmaina w sprawowaniu władzy w samorządzie terytorialnym na przykładzie województwa lubuskiego, Agnieszka Opalińska
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 167--179, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18310] [data modyf: 28-10-2016 12:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy / Agnieszka Opalińska, 2018. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 9, 139--152, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: młodzież, pokolenie, pracodawca, pracownik, rynek pracy, zmiana społeczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.141
[AWCZ-25139] [data modyf: 02-04-2020 12:37]
[5] [1] / [5] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Budżet obywatelski - nowoczesne wykorzystywanie kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce, 2018. Agnieszka Opalińska // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 25, ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23316] [data modyf: 07-12-2018 12:20]
[0] [0] / [0] [0]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ja i moja? przestrzeń : edukacja kulturowa w praktyce / (Red.) Emilia Adamiszyn, Agnieszka Baszczak, Agnieszka Opalińska .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2017
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5807] [data modyf: 07-03-2019 12:21]
[2] Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie / (Red.) Agnieszka Opalińska, Andrzej Małkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, t. 1, 227 s. .- ISBN: 9788378422532
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5500] [data modyf: 27-10-2016 20:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski