System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n o zdr. Stanisław Manulik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Jednostki kształcenia przedklinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, Stanisław Manulik, Joanna Rosińczuk
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], 2017. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 301--310, ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18926] [data modyf: 05-06-2019 11:52]
[2] Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERQUAL - perspektywa pacjenta , Stanisław Manulik
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], 2017. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 283--294, ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18925] [data modyf: 05-06-2019 11:52]
[3] Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim, Stanisław Manulik, Agnieszka Bilewicz-Gruszczyńska, Hanna Belica, Karol Belica, Katarzyna Dytko, Beata Dudek, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], 2017. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 295--300, ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18928] [data modyf: 05-06-2019 11:52]
[4] Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2, Małgorzata Fleszar, Marta Wleklik, Izabella Uchmanowicz, Stanisław Manulik(*)
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 1], 2015. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . t. 1, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 53--62, ISBN: 9788362182480
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18769] [data modyf: 16-02-2017 09:23]
[5] Wiedza o czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca - rola pielęgniarki, Ewa Manulik, Stanisław Manulik(*)
// W: Problemy opieki nad chorym przewlekle, 2012. / pod red. Izabelli Uchmanowicz oraz Joanny Rosińczuk-Tonderys, Wrocław : MedPharm, s. 163--174, ISBN: 9788362283965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18772] [data modyf: 16-02-2017 12:12]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czynniki ekspansji turystyki medycznej w Polsce . Factors of expansion of medical tourism in Poland / Stanisław Manulik, 2017. Kosmetologia Estetyczna vol. 6, nr 4, 403--407, ISSN: 2084-9265, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ekspansja, turystyka, turystyka medyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21598] [data modyf: 09-08-2017 09:46]
[2] Rola pielęgniarki w opiece domowej nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej / Stanisław Manulik, Alicja Zwęgrodzka, Ewa Manulik, 2017. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 15, 2, 78--82, ISSN: 2300-4444, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: femoral neck fracture, home care, nursing care, opieka domowa, opieka pielęgniarska, rehabilitacja, rehabilitation, złamanie szyjki kości udowej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21589] [data modyf: 03-08-2017 09:45]
[3] Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc / Stanisław Manulik, Dominika Budakowska, Ewa Manulik, 2017. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 15, 2, 73--77, ISSN: 2300-4444, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), nursing care, opieka pielęgniarska, przewlekła obturacyjna choroba pluc (POChP
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21588] [data modyf: 03-08-2017 09:40]
[4] Stan wiedzy żołnierzy na temat HIV i AIDS ? na przykładzie jednostek wojskowych miasta Wrocławia / Edyta Wojtaś, Stanisław Manulik, Izabella Uchmanowicz, 2017. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 15, 2, 83--88, ISSN: 2300-4444, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS, HIV, knowledge, soldiers, wiedza, zespół nabytego niedoboru odporności - HIV, żołnierze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21590] [data modyf: 03-08-2017 09:52]
[5] Evaluation of health care service quality in Poland with the use of SERVQUAL method at the specialist ambulatory health care center / Stanisław Manulik(*), Joanna Rosińczuk, Piotr Karniej, 2016. Patient Preference and Adherence, 10, 1435-1442, ISSN: 1177-889X,
Słowa kluczowe: health care service quality, outpatient health care facilities, patients? expectations, qualitative priorities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 7 [24-02-2020]
[AWCZ-20460] [data modyf: 17-03-2017 11:36]
[6] Udział pracowników recepcji w osiąganiu celów marketingowych salonu kosmetycznego / Stanisław Manulik(*), 2015. Kosmetologia Estetyczna vol. 4, nr 5, 495--499, ISSN: 2084-9265,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21055] [data modyf: 16-02-2017 12:21]
[7] Wpływ ISO 9001 oraz modelu EFQM na poprawę wydajności szpitali: przegląd systematyczny / Stanisław Manulik(*), Ewa Manulik, Bartosz Uchmanowicz, 2015. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia Vol. 4, Nr 4, 94--98, ISSN: 2084-4212,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-21051] [data modyf: 16-02-2017 09:35]
[8] Cross-cultural adaptation and reliability testing of the Tilburg Frailty Indicator for optimizing care of Polish patients with frailty syndrome / Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska-Polańska, Maria Łoboz-Rudnicka, Stanisław Manulik(*), Krystyna Łoboz-Grudzień, Robert JJ Gobbens, 2014. Clinical Interventions in Aging, 9, 997--1001, ISSN: 1176-9092, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: aging, internal consistency, older individuals, validity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 36 [24-02-2020]
[AWCZ-20459] [data modyf: 13-10-2016 10:48]
[9] Jakość życia zależna od stanu zdrowia u chorych na astmę oskrzelową / Bartosz Uchmanowicz, Stanisław Manulik(*), Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, 2014. Pneumonologia i Alergologia Polska 82, 385--392, ISSN: 0867-7077, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: HRQoL, asthma, asthma control, astma, exacerbation, health-related quality of life, holistic care, jakość życia związana ze stanem zdrowia,, kontrola astmy, opieka holistyczna, zaostrzenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20462] [data modyf: 12-10-2016 12:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski