System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Łukasz Brodziak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nowekizacje Kodeksu wyborczego w zakresie przeprowadzania wyborów do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego w jednomandatowych okręgach wyborczych a ostatnie elekcje samorządowe w wybranych gminach / Łukasz Brodziak
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom XIV / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019 - s. 184--192 .- ISBN: 9788363216184
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21054] [data modyf: 17-09-2019 13:20]
[2] Unia bankowa w ujęciu normatywnym i ekonomiczno-prawnym / Łukasz Brodziak
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom XIV / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019 - s. 91--102 .- ISBN: 9788363216184
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21053] [data modyf: 17-09-2019 13:14]
[3] Krótkie materiały telewizyjne z początku lat 90-tych jako inspiracja do badań nad zmianami ustrojowymi w Polsce. Krótka analiza prawna i socjologiczna na podstawie reportażu "Księgowa RP" oraz skeczu "Rozmowa z wicedyrektorem departamentu (...) / Łukasz Brodziak
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom IX / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018 - s. 54--61 .- ISBN: 978 83 63216 1
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20434] [data modyf: 04-06-2019 11:58]
[4] Wybrane aspekty społecznej oraz prawnej istoty funkcji radnego gminy. Analiza socjologiczno-prawna / Łukasz Brodziak
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom IX / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018 - s. 124--130 .- ISBN: 978 83 63216 1
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20435] [data modyf: 04-06-2019 11:58]
[5] Podstawy prawne funkcjonowania klubów oraz kół radnych w Radzie Miasta Zielonej Góry / Łukasz Brodziak
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1 / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 217--229 .- ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19467] [data modyf: 03-06-2019 11:02]
[6] Współczesna legislacja na poziomie gminy / Łukasz Brodziak
// W: Poszerzamy horyzonty / red. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Górajczyk, Tomasz Piotrowski, Anna Piotrowska . t. 1 .- Słupsk : Mateusz Rachwał Weiland Network Solutions, 2016 - s. 64--75 .- ISBN: 9788363216054
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18589] [data modyf: 16-01-2017 08:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako element partycypacji w kontekście kondycji polskiej samorządności lokalnej na poziomie gmin / Łukasz Brodziak // Studia Prawa Publicznego .- 2016, nr 3 (15), s. 131--162, ISSN: 2300-3936,
Słowa kluczowe: demokracja, gmina, inicjatywa, obywatel, partycypacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20498] [data modyf: 18-10-2016 09:14]
[2] Podmiotowość i tożsamość jako źródła obywatelskości / Łukasz Brodziak // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2016, t. 13, s. 245--264, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: participation, citizenship, democracy, demokracja, identity, obywatelskość, partycypacja, podmiotowość, subjectivity, tożsamość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21522] [data modyf: 06-07-2017 08:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski