System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. Leszek Gołdyka
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Leszek Gołdyka
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 14 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5) CZASOP: 9 (9)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

7 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
14 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 9 (9)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

7 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Demografia pogranicza polsko-niemieckiego. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość / Leszek Gołdyka
// W: Polskie pogranicza w procesie przemian. Tom IV / pod red. Zbigniewa Kurcza .- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 - s. 257--272 .- ISBN: 9788322935811
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20133] [data modyf: 30-05-2018 09:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Identyfikacja regionalna mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego / Leszek Gołdyka // Człowiek i Społeczeństwo .- 2017, T. XLIV, s. 81--96, ISSN: 0239-3271, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22816] [data modyf: 04-06-2018 13:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski