System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Adrianna Dybikowska
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Jednostka: Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 46,17 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 4,17 (4,17)    CZASOP: 42 (7)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

6,6 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
34,09 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 2,09 (2,09)    CZASOP: 32 (5,33)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,87 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Świadomość ekologiczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / Adrianna Dybikowska, Leszek Kaźmierczak-Piwko
// W: Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / red. nauk. A. Klementowska, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 47--57 .- ISBN: 9788394231385
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19961] [data modyf: 06-04-2018 13:08]
[2] System EMAS jako stymulator innowacji środowiskowych w przedsiębiorstwie / Mateusz Budynek, Adrianna Dybikowska, Joanna Ratajczak, Arkadiusz Zagajewski
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : inżynieria systemów technicznych / red. E. Milewska, I. Żabińska .- Gliwice : Wydaw. PA NOVA, 2014 - s. 33--42 .- ISBN: 9788394015008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18315] [data modyf: 26-04-2018 15:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Perspektywy rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim / Piotr Dubicki, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Adrianna Dybikowska, Arkadiusz Dąbrowski // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2018, Vol. 7, iss. 2, s. 58--64, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural production, agriculture, eco food, produkcja rolna, rolnictwo, sustainable development, zdrowa żywność, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23096] [data modyf: 26-09-2018 10:19]
[2] Ekoinnowacje przedsiębiorstw jako instrument budowy zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki / Mateusz Budynek, Piotr Dubicki, Elżbieta Celińska, Adrianna Dybikowska // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2017, Vol. 6, iss. 7, s. 45--53, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: environment al innovations, gospodarka zasobooszczędna, innowacje środowiskowe, resource efficient economy, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21684] [data modyf: 18-10-2017 11:21]
[3] Rola ekoznakowania produktów konsumpcyjnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej nabywców / Leszek Kaźmierczak-Piwko, Elżbieta Celińska, Adrianna Dybikowska, Joanna Ratajczak // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2017, Vol. 6, iss. 1, s. 122--128, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ecolabelling, ecolabels, ekoetykietowanie, ekoznakowanie, environment al awareness, rozwój zrównoważony, sustainable development, znaki ekologiczne, świadomość ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21547] [data modyf: 06-07-2017 09:26]
[4] Analysis of the selected sources of funding the Lubuski System of Financing Environmental Protection in the years 2009-2013 / Mateusz Budynek, Weronika Dorozińska, Adrianna Dybikowska, Krzysztof Gardziej, Monika Kozak // Management Systems in Production Engineering .- 2016, no. 3 (19), s. 161--166, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Fund for Environmental Protection and Water Management, Voivodeship, designated funds, financin environmental protection, production companies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20536] [data modyf: 25-10-2016 14:34]
[5] Selected aspects of the organization of the processes of reverse logistics of packaging waste in manufacturing enterprises / Jacek Adamczak, Adrianna Dybikowska, Monika Kozak, Han Yeon Ji, Mateusz Budynek, Mari Iurkova, Natalia Stępień // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2016, No. 3(15), s. 7--14, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20534] [data modyf: 25-10-2016 14:19]
[6] Strategies of production control as tools of efficient management of production enterprises / Mateusz Budynek, Elżbieta Celińska, Adrianna Dybikowska, Monika Kozak, Joanna Ratajczak, Jagoda Urban // Management Systems in Production Engineering .- 2016, no. 1 (21), s. 20--24, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: JIT, KANBAN, MRP, production companies, production control strategies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20535] [data modyf: 25-10-2016 14:26]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski