System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Błażej Grysztar
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Cmentarze ewangelickie i pomniki poległych podczas I wojny światowej w gminie Żary / Aleksandra Makowicz-Kmiecik, Błażej Grysztar .- Łódź : ArchaeGraph, 2019 .- 275 s. .- ISBN: 9788366035331
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14876] [data modyf: 28-05-2019 11:35]
[2] Cmentarze ewangelickie i pomniki poległych podczas I wojny światowej w gminie Żary [wyd. II] / Aleksandra Makowicz-Kmiecik, Błażej Grysztar .- Łódź - Żary : ArchaeGraph, 2019 .- 276 s. .- ISBN: 9788366035355
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14955] [data modyf: 12-04-2019 10:51]
[3] Cmentarze ewangelickie i pomniki poległych z lat 1816-1945 z terenu gmin Jasień i Lipinki Łużyckie / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik .- Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, 2019 .- 306 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788364884078
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15115] [data modyf: 26-09-2019 10:04]
[4] Inskrypcje na cmentarzach wyznaniowych do 1945 roku w gminie Pszczew / Aleksandra Makowicz-Kmiecik, Błażej Grysztar .- Łódź : ArchaeGraph, 2019 .- 186 s. : bibliogr.fot. .- ISBN: 9788366035379
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14906] [data modyf: 28-05-2019 11:29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Polityka rolna na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Osiecznicy w latach 1954-1971 / Błażej Grysztar
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Cz.II / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 20--24 .- ISBN: 9788365677419
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19214] [data modyf: 03-06-2019 11:53]
[2] Zarys działalności politycznej Tomasza Arciszewskiego w latach 1918-1939 / Błażej Grysztar
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Cz.II / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 25--30 .- ISBN: 9788365677419
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19215] [data modyf: 03-06-2019 11:53]
[3] Białowice / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 9--10 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18468] [data modyf: 09-12-2016 09:48]
[4] Bogaczów / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 11--12 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18469] [data modyf: 09-12-2016 09:49]
[5] Cieszów / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 13--20 .- ISBN: 9788394023720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18470] [data modyf: 09-12-2016 09:50]
[6] Drągowina / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 27--31 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18471] [data modyf: 09-12-2016 09:51]
[7] Kotowice / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 41--43 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18473] [data modyf: 09-12-2016 09:53]
[8] Skibice / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 77--79 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18474] [data modyf: 09-12-2016 09:55]
[9] Sobolice / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 81--83 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18475] [data modyf: 09-12-2016 09:55]
[10] Wilkanowo / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Powiat zielonogórski [t. I, z. 2] / red. nauk. Adam Górski . Tom 1, zeszyt 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 - s. 169--171 .- ISBN: 9788394023720
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18476] [data modyf: 09-12-2016 09:57]
[11] Krzywa / Błażej Grysztar, Aleksandra Makowicz-Kmiecik, Marcelina Rakuś
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945. Tom I : Powiat zielonogórski / red. nauk. Adam Górski . z. 1 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2013 - s. 203--226 .- ISBN: 9788393474103
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18467] [data modyf: 09-12-2016 09:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Tomasz Arciszewski (1877-1955) - zarys biografii politycznej / Błażej Grysztar // Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne .- 2015, nr 1, s. 29--45, ISSN: 2451-1439, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Arciszewski, Council of Three, Daszyński, Moraczewski, Piłsudski, Polish Socialist Party, Polska Partia Socjalistyczna, Prime Minister, Raczkiewicz, Rada Trzech, attacks, bojowki, conspiracy, emigracja, emigration, independence, konspiracja, militas, niepodległość, occupancy, okupacja, premier, socialism, socjalizm, zamachy
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20685] [data modyf: 09-12-2016 09:36]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zatrudnienie polskich kobiet w Guben w okresie otwartej granicy (1972-1980) / Błażej Grysztar // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowcow w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - wiosna. Część druga - Poznań. Poznań, Polska, 2018 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018, s. 30 .- ISBN: 9788365917744
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23046] [data modyf: 12-06-2018 11:22]
[2] Krosno Odrzańskie w okresie III Rzeszy / Błażej Grysztar // W: III Internaional VIII Interdisciplinary Conference Nature-Human-Culture : Book of abstracts. Kraków, Polska, 2017 .- Kraków, 2017, s. 34 .- ISBN: 9788380840669
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22673] [data modyf: 11-07-2017 08:35]
[3] "Praca marzeń?" Warunki pracy w zakładach NRD dla kobiet zatudnionych z Polski / Błażej Grysztar // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna. Część druga - Poznań. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań, 2017, s. 33 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22674] [data modyf: 21-07-2017 08:45]
[4] Realizacja polityki rolnej PRL-u na przykładzie Gromadzkiej Rady Narodowej w Osiecznicy w latach 1954--1971 / Błażej Grysztar // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień. Poznań, Polska, 2016 .- Poznań, 2016, s. 58
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22675] [data modyf: 11-07-2017 08:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski