System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Tymoteusz Ławecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Relacje nauczyciel i dziecko w metodzie Reggio Emilia, Tymoteusz Ławecki
// W: Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji. Relacje i działania, 2017. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 215--228, ISBN: 9788394571436
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19670] [data modyf: 03-06-2019 11:04]
[2] (Nie)tradycyjne nauczanie wychowania fizycznego w klasie trzeciej szkoły podstawowej, Tymoteusz Ławecki
// W: (Nie)codziennośc wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, 2016. / pod red. Ewy Kobyłeckiej, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--140, ISBN: 978839451412
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19470] [data modyf: 30-10-2017 09:08]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dylematy edukacji służby liturgicznej ołtarza / Tymoteusz Ławecki, 2018. Pedagogika Katolicka, nr 23, 66--73, ISSN: 1898-3685, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dydaktyka, edukacja służby ołtarza, ministrant, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23200] [data modyf: 09-10-2018 08:46]
[2] Rola nauczyciela w aktywizowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym na zajęciach plastyczno-technicznych. Zarys problemu / Tymoteusz Ławecki, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, 2018. Lubelski Rocznik Pedagogiczny Vol. 17, n 4, 167--176, ISSN: 0137-6136, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aktywizowanie wychowanków, metody aktywizujące w nauczaniu, role nauczyciela
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.167-176
[AWCZ-24132] [data modyf: 09-10-2019 11:45]
[3] Sprawozdanie z konferencji "Nauczyciel, czas, przestrzeń, szkoła. Rola, funkcje, zadania dawniej i dziś" / Tymoteusz Ławecki, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 4, 209--213, ISSN: 2543-5124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22736] [data modyf: 11-05-2018 11:58]
[4] Pedagogika dziecka wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych / Weronika Ciszewska, Tymoteusz Ławecki, Anna Sobów, Klaudia Żernik, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4-5, 46--50, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20180] [data modyf: 30-10-2017 09:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski