System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Katarzyna Stein-Szała
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji a rozwój mowy funkcjonalnej u osób z autystycznym spektrum zaburzeń, Jolanta Lipińska-Lokś, Katarzyna Stein-Szała
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 213--232, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18514] [data modyf: 20-01-2017 09:14]
[2] Early support of the development of children with autistic spectrum disorder - possibilities and limitations, Jolanta Lipińska-Lokś, Katarzyna Stein-Szała
// W: Early Support for a Child with a Disability in the Polish and International Perspective, 2015. / ed. by Jaroslaw Bąbka, Anna I. Brzezińska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education 8), s. 131--152, ISBN: 9788380194441
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18171] [data modyf: 20-01-2017 09:13]
[3] Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" jako czynnik dający poczucie bezpieczeństwa rodzinom z dzieckiem z autyzmen, Katarzyna Stein-Szała
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, 2013. / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera, Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 423--436, ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18778] [data modyf: 17-02-2017 10:14]
[4] Osoba autystyczna i jej potrzeby w opinii środowiska medycznego, Katarzyna Stein-Szała
// W: Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie, 2010. / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży i Jolanty Lipińskiej-Lokś, Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", s. 68--75, ISBN: 9788393121700
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18775] [data modyf: 17-02-2017 10:04]
[5] Wiedza nauczycieli na temat autyzmu, Katarzyna Stein-Szała
// W: Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie, 2010. / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży i Jolanty Lipińskiej-Lokś, Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", s. 76--83, ISBN: 9788393121700
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18776] [data modyf: 17-02-2017 10:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój mowy i komunikacji z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z autystycznego spektrum zaburzeń / Katarzyna Stein-Szała, 2018. Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, vol. 1, nr 2, 29--42, ISSN: 2544-0144, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23529] [data modyf: 16-01-2019 11:31]
[2] Blisko, a jednak daleko im do siebie - spotkanie terapeuty z dzieckiem z autyzmem / Katarzyna Stein-Szała, 2017. Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie,, nr 1 (1), 55--67, ISSN: 2544-0144, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23670] [data modyf: 14-02-2019 10:06]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Niepubliczne Przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem "Dalej Razem" w Zielonej Górze, 2015. Katarzyna Stein-Szała // W: II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji. Personalizacja - wyzwania i narzędzia : czyli o spotkaniach pasjonatow Dobrej Edukacji ze światem nauki i co z tego wyniklo. Gdańsk, Polska Gdańsk : Instytut Dobrej Edukacji, 2015, s. 66--67, ISBN: 9788394381103
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22542] [data modyf: 17-02-2017 10:25]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski