System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Lech Sawicki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Innowacyjny model rozwoju kompetencji zawodowych. Podmiotowy System Finansowania jako szansa dla przedsiębiorców i pracowników województwa lubuskiego, Lech Sawicki
// W: Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019 Nauki humanistyczne i społeczne, 2019. / red. Tobiasz Wysoczański . cz. II, Świebodzice : Idea Knowledge Future, s. 187--201
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21051] [data modyf: 16-09-2019 11:59]
[2] Problemy kobiet na rynku pracy w województwie lubuskim, Joanna Dyrka, Katarzyna Bajserowicz, Lech Sawicki
// W: Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018 : Nauki humanistyczne i społeczne, 2018. / Tobiasz Wysoczański, Świebodzice : Wydawnictwo Idea Knowledge Future, s. 274--286, ISBN: 9788395144509
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20334] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[3] Skuteczne budowanie zespołu projektowego - studium przypadku, Lech Sawicki
// W: Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki III, 2016. / pod red. Agaty Kraińskiej, Elbląg : Fundacja Hutena, s. 129--141, ISBN: 9788394530402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19472] [data modyf: 30-10-2017 11:03]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Determinanty kształtujące wydajność pracy pracowników wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / Lech Sawicki, 2018. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, 69--85, ISSN: 1641–0874, , eISSN: 2543–4411, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: determinanty wydajności pracy, przedsiębiorstwa przemysłowe, wydajność pracy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22513] [data modyf: 19-03-2018 14:50]
[2] Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce / Lech Sawicki, 2017. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze Vol. 6, 145--153, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aktywność ekonomiczna, bezrobocie, economic activity, labor market, osoby niepełnosprawne, people (persons) with disabilities, rynek pracy, unemployment
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.89
[AWCZ-23366] [data modyf: 09-04-2020 08:03]
[3] Kształtowanie wydajności pracy w Polsce na początku XXI wieku / Lech Sawicki, 2015. Przedsiębiorstwo i Region (Seria: Współpraca, konkurencyjność, rozwój), 93--104, ISSN: 2080-458X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21874] [data modyf: 30-10-2017 11:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce / Lech Sawicki // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2017, nr 6, s. 152--160, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aktywność ekonomiczna, bezrobocie, economic activity, labor market, osoby niepełnosprawne, people with disabilities, rynek pracy, unemployment,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10541] [data modyf: 10-08-2017 10:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski