System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Beata Józków
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Repetytorium Szkoła Podstawowa - Historia, 2018. Beata Józków, Kraków : Wydawnictwo Greg 504 s. , ISBN: 9788375178432, bibliogr. il. mapy. tab. summ.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14682] [data modyf: 19-10-2018 12:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Odelsk i jego mieszkańcy na tle historii rodzinnej / Beata Józków, 2019. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 3, 221--235, ISSN: 2544-5545, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Belarus, II Rzeczpospolita, Kresy Wschodnie, Odelsk, historia rodzinna, history of family, identity, inhibitants, korzenie, pamięć historyczna, represje, roots, tożsamość
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24648] [data modyf: 28-11-2019 12:20]
[2] Trudna historia. Dzieje kresowej rodziny w latach 1898-1957 / Beata Józków, 2017. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku: Losy Polaków na Wschodzie. Wiek XX i współczesność tom XVIII, 95--110, ISSN: 2080-8313, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kresy Wschodnie, historia rodzinna, represje radzieckie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.18.06
[AWCZ-23205] [data modyf: 22-10-2018 09:57]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski