System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marek Sznajder
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Lilia pośród cierni", czyli o technikach oddechowych w atmosferze chaosu. O "Piotrusiu" Leo Lipskiego, Marek Sznajder
// W: Literatura i chaos : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2016. / pod red. Barbary Gutkowskiej i Agnieszki Nęckiej, Katowice : Wydawnictwo Uniwerstetu Śląskiego, s. 89--111, ISBN: 9788380126992
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19213] [data modyf: 05-07-2017 12:43]
[2] Między "Diariuszem" Prokopa Zbigniewskiego a "Choragwią sauromatcką" Marcina Paszkowskiego - pamiętnikarski wzorzec prozą i jego wierszowane powielenie propagandowe, Marek Sznajder
// W: Historia i historie, 2014. / red. Dorota Kulczycka, Radoslaw Sztyber . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 39--54, ISBN: 9788378421351
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19212] [data modyf: 05-07-2017 12:39]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Szabaty mojej matki": kronika straconych złudzeń / Marek Sznajder, 2018. Midrasz. Pismo Żydowskie, nr 3 (203), 28--34, ISSN: 1428-121X, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22948] [data modyf: 18-07-2018 09:20]
[2] W poszukiwaniu paradygmatu, czyli wokół problemu granic obiektywizacji metody badawczej. Prolegomena do literaturoznawstwa eksperymentalnego / Marek Sznajder, 2017. Postscriptum Polonistyczne, nr 2 (20), 233--255, ISSN: 1898-1593,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22302] [data modyf: 02-02-2018 13:00]
[3] O Mickiewiczu 26 listopada 2016 roku / Marek Sznajder, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 397--402, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21543] [data modyf: 05-07-2017 12:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski