System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 235 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Czy prawo musi pozostać bezradne? : prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu, 2019. Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska ; red. J. Mazurkiewicz., Warszawa : Wydaw. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 571 s. , ISBN: 9788395289262, bibliogr.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15354] [data modyf: 05-05-2020 09:41]
[50] [0,5]
[2] Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, 2018. Jakub Biernat, Piotr Cybula, Paweł Czubik, Rafał Dubowski, Adam Doliwa, Ewa Kamarad, Grzegorz Karaś, Tomasz Kot, Anna Machnikowska, Jacek Mazurkiewicz, Maciej Rzewuski, Magdalena Rzewuska, Jarosław Turłukowski, Piotr Stec, Dariusz Szostek, Anna Wysocka-Bar, Mariusz Załucki, Jolanta Zatorska ; red. M. Załucki. Wyd. 2, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 437 s. (Krótkie Komentarze Becka), ISBN: 9788381283601, bibliogr.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14270] [data modyf: 30-05-2019 16:57]
[24] [0,24]
[3] Niepożądani czerwonoarmiści, ignorowani niemieccy antyfaszyści i honorowani esesmani : o statusie prawnym i realiach grobów oraz cmentarzy wojennych radzieckich i niemieckich w Polsce [Dokument elektroniczny], 2016. Jacek Mazurkiewicz(*) Wyd. 2 uzup., Wrocław : Jacek Mazurkiewicz 21 s. , ISBN: 9788394448714, bibliogr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14596] [data modyf: 07-09-2018 10:43]
[4] Polskie prawo firmowe. Zagadnienia wybrane, 2016. Piotr Zaporowski, Jacek Mazurkiewicz(*), Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska ; pod red. J. Mazurkiewicza., Wrocław : - 1111 s. bibliogr. .- Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego [dostęp 05.05.2020]
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15359] [data modyf: 05-05-2020 13:11]
[5] "Za młody, by pić" : naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne [e-książka], 2016. Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz(*), Wrocław : Jacek Mazurkiewicz 36 s. , ISBN: 9788394448721, bibliogr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14595] [data modyf: 07-09-2018 09:55]
[6] Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami : wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet, 2016. Jacek Mazurkiewicz(*), Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 417 s. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 87), ISBN: 9788365431387,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14597] [data modyf: 07-09-2018 11:39]
[7] Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, 2015. Piotr Cybula, Paweł Czubik, Adam Doliwa, Ewa Kamarad, Grzegorz Karaś, Daniel Karkut, Tomasz Kot, Anna Machnikowska, Jacek Mazurkiewicz(*), Maciej Rzewuski, Jarosław Turłukowski, Piotr Stec, Dariusz Szostek, Anna Wysocka-Bar, Mariusz Załucki, Jolanta Zatorska ; red. M. Załucki., Warszawa : C.H. Beck 377 s. (Krótkie Komentarze Becka), ISBN: 9788325576219,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14600] [data modyf: 05-03-2019 10:01]
[8] Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, 2010. Jacek Mazurkiewicz(*), Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 904 s. (E-Monografie : Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Habilitacje nr 1), ISBN: 9788361370208,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14320] [data modyf: 13-03-2018 13:46]
[9] Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 1985. Jacek Mazurkiewicz(*), Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 126 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo), ISBN: 832290083X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14321] [data modyf: 13-03-2018 13:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O skutecznym zabezpieczeniu wierzytelności w teoriii w praktyce - inaczej. W świetle inspiracji płynących z badań terenowych w Wagah, Nanyuki, Al-Mukalli, Bagdadzie, Kerenie, Saint-Georges-de-l'Oyapock i Dżubie, Jacek Mazurkiewicz
// W: Zabezpieczenia wierzytelności, 2020. / red. nauk. K. Szadkowski, K. Żok, Warszawa : Wolters Kluwer (Zagadnienia Prawne), s. 311--322, ISBN: 9788381871136
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21488] [data modyf: 05-05-2020 10:45]
[20] [1]
[2] Dla Józka i Jurka. Pięć prawniczych miniatur, Barbara Bernfeld, Edyta Konopczyńska, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
// W: Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci dr. Józefa Kremisa i dr. Jerzego Strzebinczyka, 2019. / red. J. Jezioro, K. Zagrobelny, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie nr 136), s. 11--30, ISBN: 9788366066526
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21486] [data modyf: 30-04-2020 23:10]
[9] [0,45]
[3] Każdy jest jakoś wykluczony. czego profesor nie dowie się w czytelni?, Jacek Mazurkiewicz
// W: Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem, 2019. / red. J. Blicharz, T. Kocowski, M. Paplicki, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie nr 151), s. 103--123, ISBN: 97883660666793
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21487] [data modyf: 04-05-2020 22:46]
[20] [1]
[4] Wiązanka jubileuszowa dla profesor Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Barbara Bernfeld, Edyta Konopczyńska, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
// W: Opus auctorem laudat : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, 2019. / red. nauk. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1001--1028, ISBN: 9788381602617
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21485] [data modyf: 30-04-2020 22:12]
[9] [0,45]
[5] Do diabła z prawdą! Kłamstwo medialne jako naruszenie dobra osobistego prawdy, Jacek Mazurkiewicz
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 9--35, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20403] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
[20] [1]
[6] Wiązanka urodzinowa dla Profesora Józefa Frąckowiaka, Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
// W: Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, 2018. / red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, [Warszawa] : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, s. 727--735, ISBN: 9788362921249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20671] [data modyf: 25-01-2019 16:24]
[1,25] [0,25]
[7] Z wirtualnego straganu pomysłów i prowokacji, Jacek Mazurkiewicz
// W: Prawne i administracyjne aspekty komunikacji elektronicznej = Legal and administrative aspects of electronic communication, 2018. / red. nauk. J. Mazurkiewicz, P. Szymaniec, Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 205--215, ISBN: 9788363839628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20672] [data modyf: 25-01-2019 16:59]
[5] [1]
[8] Okruchy, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Dobro pojemne jak krzywda : prawna ochrona dziecka : deklaracje a rzeczywistość [e-książka], 2017. / red. nauk. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, s. 30--37, ISBN: 9788394448745
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20324] [data modyf: 05-06-2019 13:58]
[1,67] [0,33]
[9] Początek jest na początku (zamiast Wstępu), Jacek Mazurkiewicz
// W: Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki, 2017. / red. nauk. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, s. 5--6, ISBN: 9788394448738
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20326] [data modyf: 07-09-2018 09:36]
[5] [1]
[10] Wiązanka urodzinowa dla Profesor Elżbiety Traple. Pięć prawniczych miniatur, Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
// W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Traple, 2017. / red. nauk. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 1456--1479, ISBN: 9788381076616
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19822] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[10] [0,5]
[11] Wiązanka urodzinowa dla Profesora Andrzeja Kocha (pięć prawniczych miniatur), Jacek Mazurkiewicz, Barbara Bernfeld, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
// W: Z badań nad prawem prywatnym : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, 2017. / red. nauk. A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Seria Prawo 207), s. 45--59, ISBN: 9788323232421
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19821] [data modyf: 29-05-2019 18:04]
[10] [0,5]
[12] "Wszystko na sprzedaż!" Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego Zachodu, Jacek Mazurkiewicz
// W: Prawo kontraktów, 2017. / red. nauk. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 302--317, ISBN: 9788381076142
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19820] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[20] [1]
[13] "Za młody, by pić" : naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki, 2017. / red. nauk. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, s. 36--74, ISBN: 9788394448738
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20315] [data modyf: 05-06-2019 13:11]
[2,5] [0,5]
[14] Zanim zajmą się tym znawcy. Świat prenatalny w krzywym zwierciadle języka, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki, 2017. / red. nauk. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, s. 303--310, ISBN: 9788394448738
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20327] [data modyf: 05-06-2019 13:11]
[1,67] [0,33]
[15] Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka : (pięć prawniczych miniatur), Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, Barbara Bernfeld
// W: Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, 2016. / red. nauk. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa - Poznań : Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 132--148, ISBN: 9788364447808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20328] [data modyf: 07-09-2018 11:29]
[16] "Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!" : wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Współczesne problemy prawa zobowiązań, 2015. / red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie Lex), s. 432--456, ISBN: 9788326480522
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20330] [data modyf: 07-09-2018 13:00]
[17] Dwa głosy w dyskusjach, Jacek Mazurkiewicz
// W: Współczesne problemy prawa zobowiązań, 2015. / red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie Lex), s. 788--789, ISBN: 9788326480522
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20331] [data modyf: 07-09-2018 14:02]
[18] Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, 2015. / red. P. Stec., M. Załucki, Warszawa : Wolters Kluwer Polska (Monografie), s. 301--332, ISBN: 9788326434426
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20729] [data modyf: 28-02-2019 17:03]
[19] Spoglądając na "vulnerable persons: nie tylko z perspektywy polskiego prawa, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej : wybrane problemy bioprawa, 2015. / red. O. Nawrot, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 67--103, ISBN: 9788378652960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20730] [data modyf: 28-02-2019 18:03]
[20] Wieniec laurowy dla Profesora Jerzego Ignatowicza (pięć prawniczych miniatur), Jacek Mazurkiewicz(*), Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, Jan Mazurkiewicz
// W: Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie : księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, 2015. / red. M. Nazar, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s. 231--241, ISBN: 9788377847176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20731] [data modyf: 28-02-2019 18:15]
[21] Bezsensownie, niesprawiedliwie, niemoralnie : o egzaminach wstępnych na aplikację notarialną, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, 2013. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 22), s. 53--69, ISBN: 9788361370499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20737] [data modyf: 04-03-2019 10:08]
[22] Kapitalizm tak! wypaczenia nie! : czyli o rzekomo niewątpliwej ratio legis wygasania autorskich praw majątkowych, Jacek Mazurkiewicz
// W: Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, 2013. / red. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 277--307, ISBN: 9788326444852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20738] [data modyf: 04-03-2019 10:20]
[23] "La donna e mobile" czyli o prawnych aspektach następstw cykliczności płciowej kobiet, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, 2013. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 36), s. 331--352, ISBN: 9788361370536
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20735] [data modyf: 04-03-2019 09:52]
[24] "Nie ufaj żonie, nie licz na fanów", czyli o prawnych aspektach pośmiertnych edycji korespondencji, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Rozprawy cywilistyczne : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi, 2013. / red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa : LexisNexis, s. 795--809, ISBN: 9788327801081
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20736] [data modyf: 04-03-2019 09:54]
[25] Nieprawda, Panie Ministrze : nasza odpowiedź na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości, Daniel Karkut, Magdalena Polowczyk, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, 2013. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 22), s. 289--303, ISBN: 9788361370499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20744] [data modyf: 04-03-2019 10:52]
[26] O Andrzeju Cisku, Jacek Mazurkiewicz
// W: Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, 2013. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 36), s. 11--15, ISBN: 9788361370536
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20745] [data modyf: 04-03-2019 11:02]
[27] Zastaw na prawach do wizerunku, latającego dywanu, a nawet ducha wpływowej dziewczyny : mrzonka czy przyszłość?, Jacek Mazurkiewicz(*)
// W: Współczesne tendencje w dziedzinie zabezpieczenia wierzytelności, 2013. / red. T. Sokołowski, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 127--150, ISBN: 9788323226178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20747] [data modyf: 04-03-2019 13:11]
[28] Czy dobra osobiste mogą powstać po śmierci?, Jacek Mazurkiewicz
// W: Dobra osobiste w XXI wieku : nowe wartości, zasady, technologie = Rights of personality in the XXI century : new values, rules, technologies, 2012. / red. J. Balcarczyk, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 421--429, ISBN: 9788326416071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20749] [data modyf: 04-03-2019 14:17]
[29] "Rozwodzić" jest przeciwieństwem "zwodzić", czyli o potrzebie zasadniczej reformy prawa rozwodowego, Jacek Mazurkiewicz
// W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, 2012. / red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa : LexisNexis, s. 451--468, ISBN: 9788378065081
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20748] [data modyf: 04-03-2019 14:04]
[30] Upadłość po śmierci niewypłacalnego dłużnika. Czy możliwy konflikt ochrony dóbr osobistych "post mortem" z potrzebą ochrony praw wierzycieli?, Jacek Mazurkiewicz
// W: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, 2012. / red. M. Załucki, Warszawa : IUSatTAX, s. 55--65, ISBN: 9788362682126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20750] [data modyf: 04-03-2019 14:46]
[31] Czego prawnicy mogą się nauczyć od pana Kaźmierczyka z Gdańska? : o potrzebie dopuszczalności ustalania stosunków filiacyjnych "post mortem", Jacek Mazurkiewicz
// W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, 2010. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3249), s. 43--62, ISBN: 978832293125
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20752] [data modyf: 05-03-2019 09:25]
[32] Janina Dąbrowa (1931-1985), Jacek Mazurkiewicz
// W: Pamięci zmarłych profesorów i docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, 2010. / red. L. Lehmann, M. Maciejewski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 51--57, ISBN: 9788392760276
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20753] [data modyf: 05-03-2019 09:34]
[33] Nie tylko o prawach osobistych twórców produktów leczniczych oraz o reklamie tych produktów, Jacek Mazurkiewicz
// W: Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, 2010. / red. M. Załucki, Warszawa : C.H. Beck, s. 169--192, ISBN: 9788325517960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20754] [data modyf: 05-03-2019 09:44]
[34] Wokół prawnych przesłanek rejestracji i kontroli działalności kościołów i związków wyznaniowych, Jacek Mazurkiewicz
// W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka = Modern problems of private law : essays in honour of Professor Edward Gniewek, 2010. / red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa : C.H. Beck, s. 357--372, ISBN: 9788325519865
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20755] [data modyf: 05-03-2019 09:57]
[35] Pośmiertne losy nazwisk dwóch panów S., Jacek Mazurkiewicz
// W: Prace z prawa cywilnego : dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika, 2009. / red. P. Machnikowski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 308), s. 377--398, ISBN: 9788322930403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20768] [data modyf: 13-03-2019 11:54]
[36] Wokół prawnoosobistych aspektów sytuacji spadkobierców praw własności intelektualnej, Jacek Mazurkiewicz
// W: Dziedziczenie własności intelektualnej : zbiór referatów, 2009. / red. M. Załucki, Warszawa : C.H. Beck, s. 45--57, ISBN: 9788325509965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20769] [data modyf: 13-03-2019 11:59]
[37] Umieszczanie i zachowywanie w firmach nazwisk zmarłych, Jacek Mazurkiewicz
// W: Kodeks spółek handlowych : studia i materiały, 2001. , Kluczbork : Wydaw. Stowarzyszenia Notariuszy, s. 273--282, ISBN: 83-914887-1-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20770] [data modyf: 13-03-2019 12:04]
[38] Umieszczanie i zachowywanie w znakach towarowych nazwisk zmarłych, Jacek Mazurkiewicz
// W: O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych : księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, 2000. / red. E. Gniewek, Kraków : Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE, s. 277--290, ISBN: 8388551582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20772] [data modyf: 13-03-2019 14:01]
[39] Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, Jacek Mazurkiewicz
// W: W imieniu dziecka poczętego, 1991. / red. J. W. Gałkowski, J. Gula, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 83--97, ISBN: 83-228-0184-X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20776] [data modyf: 15-03-2019 13:18]
[40] Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, Jacek Mazurkiewicz
// W: W imieniu dziecka poczętego, 1988. / red. J. W. Gałkowski, J. Gula, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 83--97, ISBN: 8322801203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20782] [data modyf: 18-03-2019 17:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czas ruszyć z miejsca! Stare i nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, 2019. Forum Prawnicze, nr 1, s. 3--16, ISSN: 2081-688X, bibliogr.
Słowa kluczowe: Bronislaw Walaszek, FAS, Supreme Court, Sąd Najwyższy, nasciturus, postulaty
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.32082/fp.v1i51.171
[AWCZ-25215] [data modyf: 29-04-2020 20:04]
[40] [1]
[2] ?Everything for Sale!? Contract Law in the Context of the Moral Misery of the Modern West / Jacek Mazurkiewicz, 2019. European Journal of Economics, Law and Politics Vol. 6, no. 1, 1--19, ISSN: 2518-3761, bibliogr.
Słowa kluczowe: contract law, equality of subjects, freedom of contract, morality
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.19044/elp.v6no1a1
[AWCZ-25217] [data modyf: 29-04-2020 22:27]
[5] [1]
[3] "Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie..." Aspekty prawne szczątków ludzkich jako dóbr kultury i integralności zwłok w tradycji kulturowej / Jacek Mazurkiewicz, Piotr Szymaniec, 2019. Studia Prawnoustrojowe, nr 45, 179--197, ISSN: 1644-0412, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: corpses, cultural goods, human remains
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31648/sp.5202
[AWCZ-25214] [data modyf: 29-04-2020 16:01]
[10] [0,5]
[4] "Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie..." Kulturowe i prawne aspekty pochówku, wizerunku zwłok oraz napisów nagrobnych / Jacek Mazurkiewicz, Piotr Szymaniec, 2019. Studia Prawnoustrojowe, nr 46, 261--276, ISSN: 1644-0412, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: burial, corpses, cultural goods, human remains, image protection
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25213] [data modyf: 29-04-2020 16:01]
[10] [0,5]
[5] Prawo firmowe "musi odejść" / Jacek Mazurkiewicz, 2019. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9, 2--7, ISSN: 0137-5490, , eISSN: 0137-5490, bibliogr.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-25212] [data modyf: 29-04-2020 15:27]
[40] [1]
[6] Twoja krzywda, twój problem! W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r. w sprawie IV CNP 31/17 / Jacek Mazurkiewicz, 2019. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne Vol. 17, nr 3, 213--228, ISSN: 1731-8297, bibliogr.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.25167/osap.1878
[AWCZ-25216] [data modyf: 29-04-2020 21:29]
[20] [1]
[7] Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze... Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej / Jacek Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz, 2017. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, No. 3798, 129--149, ISSN: 0524-4544, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.19195/0524-4544.323.13
[AWCZ-22473] [data modyf: 08-03-2018 14:32]
[3,5] [0,5]
[8] "Dzwonię do pana z bardzo ważną informacją..." : o oszustwach domenowych i bezradności oszukiwanych / Michał Kopacz, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, 2015. Jurysta, 24--35, ISSN: 1230-7114,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23054] [data modyf: 07-09-2018 13:08]
[9] O uprzedmiotowieniu autorów, wszechwładzy wydawców i nędzy prawa autorskiego : prawo autorskie w czasach restauracji kapitalizmu w Polsce / Jacek Mazurkiewicz(*), 2015. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. 77, z. 2, 251--262, ISSN: 0035-9629, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23055] [data modyf: 07-09-2018 14:09]
[10] "Błędnych rycerzy, latające dywany oraz dobre i złe duchy rejestrujemy szybko i tanio!" : o możliwości rejestracji obiektów (nie tylko) wirtualnych / Daniel Karkut, Jacek Mazurkiewicz(*), 2014. Wrocławskie Studia Sądowe R. 3, nr 4, 98--120, ISSN: 2084-0454,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23748] [data modyf: 04-03-2019 09:28]
[11] Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa / Marcin Andreasik, Daniel Karkut, Jacek Mazurkiewicz(*), Bartosz Mierzwiński, Mateusz Popielas, Karolina Trzeciak-Wach, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska, 2014. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, nr 2, 55--72, ISSN: 1689-8052,
Słowa kluczowe: Constitution of the Republic of Poland, Echelon, privacy of communication, privacy of correspondence, protection of personal rights
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23749] [data modyf: 01-03-2019 14:13]
[12] Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy / Jacek Mazurkiewicz(*), 2013. Państwo i Prawo, nr 8, 124--126, ISSN: 0031-0980,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23752] [data modyf: 04-03-2019 10:11]
[13] Ziemowit v. Volodâ czyli nie tylko o prawnych aspektach braku respektu polskiego tłumacza dla piosenek Władimira Wysockiego / Jacek Mazurkiewicz(*), 2013. Studia Iuridica: Prawo prywatne ponad granicami : księga pamięci Profesora Gabriela Szerszeniewicza w setną rocznicę śmierci, 101--117, ISSN: 0137-4346,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23758] [data modyf: 04-03-2019 13:53]
[14] O ochronie dóbr osobistych "post mortem" w prawie rodzinnym oraz w prawie o aktach stanu cywilnego / Jacek Mazurkiewicz, 2012. Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, nr 2, 75--103, ISSN: 2084-0195,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23759] [data modyf: 04-03-2019 14:32]
[15] Pośmiertne nadawanie orderów i odznaczeń / Jacek Mazurkiewicz, 2012. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 7-8, 9--20, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23760] [data modyf: 04-03-2019 14:37]
[16] Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : (uwagi o egzaminowaniu nie tylko kandydatów na aplikantów) / Jacek Mazurkiewicz, 2011. Rejent R. 21, 41--58, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23762] [data modyf: 05-03-2019 09:17]
[17] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji : konferencja naukowa, Wrocław, 11 grudnia 2009 r. / Jacek Mazurkiewicz, 2010. Rejent R. 20, 231--237, ISSN: 1230-669X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23763] [data modyf: 05-03-2019 09:38]
[18] Janusz Korczak nie miałby szans / Jacek Mazurkiewicz, 1999. Rzeczpospolita, nr 77, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23798] [data modyf: 13-03-2019 14:10]
[19] Będzie ale jaki / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 39, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23799] [data modyf: 13-03-2019 14:11]
[20] Ciąża ciąży nierówna / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 106, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23800] [data modyf: 13-03-2019 14:12]
[21] Czy instruktor może zostać sędzią / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 139, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23801] [data modyf: 13-03-2019 14:13]
[22] Czy Janusz Korczak mógłby zostać rzecznikiem praw dziecka / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 300, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23802] [data modyf: 13-03-2019 14:14]
[23] Dobro dziecka na pierwszym miejscu / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 52, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23803] [data modyf: 13-03-2019 14:15]
[24] Kapitał założycielski fundacji / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Monitor Prawniczy, nr 6, 263--267
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23805] [data modyf: 14-03-2019 11:38]
[25] Kapitał założycielski fundacji / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Monitor Prawniczy, nr 6, 223--225
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23804] [data modyf: 14-03-2019 11:38]
[26] Król Maciuś zmienił skórę / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 33, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23806] [data modyf: 13-03-2019 14:20]
[27] Najciemniej jest pod latarnią / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 37, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23807] [data modyf: 13-03-2019 14:20]
[28] Skąd to zróżnicowanie? / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 93, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23808] [data modyf: 13-03-2019 14:21]
[29] Sobieski w opałach / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 53, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23809] [data modyf: 13-03-2019 14:22]
[30] Ubezwłasnowolnienie ubezpieczeniem / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 153, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23810] [data modyf: 13-03-2019 14:22]
[31] Wychowanie bez pasów i kijów / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 35, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23811] [data modyf: 13-03-2019 14:23]
[32] Z dziurawym szambem do Europy / Jacek Mazurkiewicz, 1998. Rzeczpospolita, nr 51, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23812] [data modyf: 13-03-2019 14:24]
[33] Art. 579, czyli koń, jaki jest, każdy widzi / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 72, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23815] [data modyf: 14-03-2019 11:36]
[34] Baśniowa wizja króla Maciusia stała się faktem : minister od dzieci / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 169, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23816] [data modyf: 14-03-2019 11:39]
[35] Dogmatycy i sekciarze / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 128, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23817] [data modyf: 14-03-2019 11:50]
[36] Dwa końce kija / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 138, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23818] [data modyf: 14-03-2019 11:51]
[37] Eksmisja czy harakiri : ustawa o najmie lokali mieszkalnych / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 134, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23819] [data modyf: 14-03-2019 11:52]
[38] Komu wolno szkodzić bezkarnie : cywilnoprawna podmiotowość dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 122, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23820] [data modyf: 14-03-2019 11:53]
[39] Król nabity w butelkę : praktyka niczego nie przesądza / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 55, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23821] [data modyf: 14-03-2019 11:53]
[40] Mniej zasiłków, więcej polityki : kobiety ciężarne oraz wychowujące dzieci / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 62, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23822] [data modyf: 14-03-2019 11:54]
[41] Nie tędy droga : projekt zmian w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zaostrza warunki rejestracji nowych związków religijnych / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 36, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23823] [data modyf: 14-03-2019 11:55]
[42] Nie ufaj żonie, nie licz na fanów... / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 98, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23824] [data modyf: 14-03-2019 11:56]
[43] Nie wszystko na sprzedaż / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 44, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23825] [data modyf: 14-03-2019 11:56]
[44] Odrzucenie senackiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w świetle argumentacji poselskich / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 39, 141--156, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23826] [data modyf: 14-03-2019 12:10]
[45] Parkingi strzeżone, nie strzeżone i nie wiadomo jakie / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 32, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23827] [data modyf: 14-03-2019 12:23]
[46] Podzielone poglądy : czy zarząd musi być kolegialny / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 176, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23828] [data modyf: 14-03-2019 12:23]
[47] Poważny pacjent w krótkich spodenkach / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 162, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23829] [data modyf: 14-03-2019 12:24]
[48] Sumienie bez klauzul / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 153, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23830] [data modyf: 14-03-2019 12:25]
[49] Tak zwany monitoring / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 136, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23831] [data modyf: 14-03-2019 12:25]
[50] Wierzchołek góry lodowej / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 111, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23832] [data modyf: 14-03-2019 12:26]
[51] Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dóbr osobistych i innych praw dziecka oraz jego rodziców / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 36, 47--64, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23833] [data modyf: 14-03-2019 12:27]
[52] Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Strzebińczyk, Andrzej Cisek, 1997. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 36, 65--86, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23834] [data modyf: 14-03-2019 15:50]
[53] Wykaz mało kobiecy / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 189, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23835] [data modyf: 14-03-2019 12:29]
[54] Wymowne dowody w kodeksie cywilnym : prawo stanowione a naturalne / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 90, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23836] [data modyf: 14-03-2019 12:30]
[55] Zakopać przed połknięciem : czynniki rakotwórcze / Jacek Mazurkiewicz, 1997. Rzeczpospolita, nr 159, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23837] [data modyf: 14-03-2019 12:30]
[56] Art. 242 k.c., czyli niedorzeczności prawa rzeczowego / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 178, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23839] [data modyf: 14-03-2019 15:10]
[57] Bezprawie i dobro / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 31, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23840] [data modyf: 14-03-2019 15:11]
[58] Chopin w oparach / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 260, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23841] [data modyf: 14-03-2019 15:11]
[59] Ciężarna w okresie próbnym / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 232, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23842] [data modyf: 14-03-2019 15:12]
[60] Do kogo należy grób / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 204, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23843] [data modyf: 14-03-2019 15:12]
[61] Dobre i złe zwyczaje wojskowe / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 183, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23844] [data modyf: 14-03-2019 15:13]
[62] Gwarancja, której zabrakło / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 184, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23845] [data modyf: 14-03-2019 15:14]
[63] Kara za dobroć : między przysposobieniem a rodziną zastępczą / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 33, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23846] [data modyf: 14-03-2019 15:15]
[64] Kuchennymi schodami / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 181, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23847] [data modyf: 14-03-2019 15:16]
[65] Niedorzeczność prawa rzeczowego, czyli art. 140 kodeksu cywilnego / Piotr Zaporowski, Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 90, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23848] [data modyf: 14-03-2019 15:52]
[66] Niewola europejskich standardów / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 40, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23849] [data modyf: 14-03-2019 15:17]
[67] Obiecanki cacanki / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 182, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23850] [data modyf: 14-03-2019 15:20]
[68] Ochrona, której nie ma / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 197, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23852] [data modyf: 14-03-2019 15:21]
[69] Ochrona praw matek karmiących / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 193, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23851] [data modyf: 14-03-2019 15:21]
[70] Postępowanie adopcyjne / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 187, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23854] [data modyf: 14-03-2019 15:23]
[71] Pośrednictwo adopcyjne a handel dziećmi / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 30, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23853] [data modyf: 14-03-2019 15:22]
[72] Rozwiązanie klasowe / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 71, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23855] [data modyf: 14-03-2019 15:23]
[73] Strzał w oko / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 1, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23856] [data modyf: 14-03-2019 15:24]
[74] Wydanie dziecka : po wyroku sądowym / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 10, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23857] [data modyf: 14-03-2019 15:36]
[75] Zaufanie czy zaświadczenie : uznanie ojcostwa / Jacek Mazurkiewicz, 1996. Rzeczpospolita, nr 194, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23858] [data modyf: 14-03-2019 15:36]
[76] Adopcja prenatalna / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 202, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23859] [data modyf: 14-03-2019 15:37]
[77] Arabella, Wolfgang Amadeusz, Solidariusz... / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 206, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23860] [data modyf: 14-03-2019 15:38]
[78] Brzemienna dyskryminacja / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 265, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23861] [data modyf: 14-03-2019 15:38]
[79] Ciąża pod kluczem / Jacek Mazurkiewicz, Józef Niedworok, 1995. Rzeczpospolita, nr 195, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23862] [data modyf: 14-03-2019 15:54]
[80] Ciężarna na bruk / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 225, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23863] [data modyf: 14-03-2019 15:40]
[81] Cudze chwalicie... / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 223, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23864] [data modyf: 14-03-2019 15:40]
[82] Czego sądowi rejestrowemu robić nie wolno / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 210, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23865] [data modyf: 14-03-2019 15:41]
[83] Czy dziecko ma prawo powiedzieć "nie" / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 3, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23866] [data modyf: 14-03-2019 15:42]
[84] Czy istnieje areszt za długi / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 198, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23867] [data modyf: 14-03-2019 15:55]
[85] Czy pani senator jest pro-life / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 137, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23868] [data modyf: 14-03-2019 15:43]
[86] Dobro pojemne jak krzywda / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 220, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23869] [data modyf: 14-03-2019 15:44]
[87] Dywagacje bez końca / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 228, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23870] [data modyf: 14-03-2019 15:44]
[88] Dyżurujący sędzia opiekuńczy : gdy zagrożone jest życie lub zdrowie / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 47, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23871] [data modyf: 14-03-2019 15:46]
[89] Dziećmi handlują krasnoludki / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 264, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23872] [data modyf: 14-03-2019 15:56]
[90] Goła nuda i zeszyt w kratkę / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 277, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23873] [data modyf: 14-03-2019 15:56]
[91] Izba dziecka jak areszt : pytania do rzecznika praw obywatelskich / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 102, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23874] [data modyf: 14-03-2019 15:57]
[92] Jan III na paczki, Chopin na gramy : pośmiertna ochrona nazwiska / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 30, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23875] [data modyf: 14-03-2019 15:58]
[93] Kto daje i odbiera / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 56, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23876] [data modyf: 14-03-2019 15:59]
[94] Następstwa cykliczności płciowej kobiet a prawo pracy / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 33, 57--71, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23877] [data modyf: 14-03-2019 16:53]
[95] Nie wylewać dziecka z kąpielą / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 286, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23878] [data modyf: 14-03-2019 16:56]
[96] Obowiązywała instrukcja / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 58, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23879] [data modyf: 14-03-2019 16:56]
[97] Obrona bezbronnych / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 299, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23880] [data modyf: 14-03-2019 16:57]
[98] Obronić dziecko : głos w dyskusji nad ustawą o rzeczniku praw dziecka / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Tygodnik Powszechny, nr 25, 1, ISSN: 0041-4808,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23881] [data modyf: 14-03-2019 17:05]
[99] Pięć dni w szpitalu / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 253, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23882] [data modyf: 14-03-2019 17:06]
[100] Próbowanie ciąży / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 258, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23883] [data modyf: 14-03-2019 17:13]
[101] Przeciw ograniczeniu kontaktów z dzieckiem / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 245, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23884] [data modyf: 14-03-2019 17:13]
[102] Przestępstwo czy dobry uczynek / Jacek Mazurkiewicz, Józef Niedworok, 1995. Rzeczpospolita, nr 173, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23885] [data modyf: 14-03-2019 17:14]
[103] Rozbój w biały dzień / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 125, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23887] [data modyf: 14-03-2019 17:17]
[104] Rozwodzić się jest przeciwieństwem zwodzić / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 103, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23890] [data modyf: 14-03-2019 17:19]
[105] Rozwód przed rejentem : co słychać u niemieckich notariuszy / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 272, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23888] [data modyf: 14-03-2019 17:18]
[106] Rozwód z brzuchem / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 230, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23889] [data modyf: 14-03-2019 17:19]
[107] Równość drugiej świeżości / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 247, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23886] [data modyf: 14-03-2019 17:16]
[108] Sługa prawa / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 178, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23891] [data modyf: 14-03-2019 17:20]
[109] Sprawa ważniejsza niż testament / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 241, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23892] [data modyf: 14-03-2019 17:21]
[110] Sumienie pod zarządem / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 282, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23893] [data modyf: 14-03-2019 17:21]
[111] Szanować wolę zmarłych / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 154, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23894] [data modyf: 14-03-2019 17:22]
[112] Uczucia pod ochroną / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 196, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23895] [data modyf: 14-03-2019 17:23]
[113] Ustalenie ojcostwa przed narodzeniem dziecka / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 235, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23896] [data modyf: 14-03-2019 17:24]
[114] Władza czy piecza / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 167, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23897] [data modyf: 14-03-2019 17:24]
[115] Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu fundacyjnego / Janina Zaporowska, Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 46, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23898] [data modyf: 14-03-2019 17:25]
[116] Zaskakująca luka / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 217, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23899] [data modyf: 14-03-2019 17:26]
[117] Zastrzeżenie do zastrzeżenia : konwencja haska o ochronie małoletnich / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 276, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23900] [data modyf: 14-03-2019 17:27]
[118] Zdumiewający zwyczaj depenalizacji / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 287, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23901] [data modyf: 14-03-2019 17:28]
[119] Zróbmy coś, zaróbmy... / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 263, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23903] [data modyf: 14-03-2019 17:29]
[120] Żebraczy rekwizyt / Jacek Mazurkiewicz, 1995. Rzeczpospolita, nr 283, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23902] [data modyf: 14-03-2019 17:28]
[121] Cel fundacji / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Monitor Prawniczy, nr 2, 355--358
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23904] [data modyf: 14-03-2019 17:43]
[122] Ciąża na grupowym zwolnieniu / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 264, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23905] [data modyf: 14-03-2019 17:44]
[123] Dla kogo i po co? : cel fundacji / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 208, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23906] [data modyf: 14-03-2019 17:53]
[124] Kapitał założycielski fundacji / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 195, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23907] [data modyf: 14-03-2019 17:54]
[125] Kazus pani Webb a prawo polskie / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 233, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23908] [data modyf: 14-03-2019 17:54]
[126] Krzywda na polskiej ziemi: jak pomóc małym żebrakom / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 37, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23909] [data modyf: 14-03-2019 17:56]
[127] Postęp o 101 gramów : żywe i martwe narodziny / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 260, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23910] [data modyf: 14-03-2019 17:57]
[128] Wątpliwości i przeoczenia / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 19, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23911] [data modyf: 14-03-2019 17:58]
[129] Zasiłki ciążowe po zmianach / Jacek Mazurkiewicz, 1994. Rzeczpospolita, nr 96, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23912] [data modyf: 14-03-2019 17:58]
[130] Dobra osobiste po śmierci : w związku z prawem autorskim / Jacek Mazurkiewicz, 1993. Rzeczpospolita, nr 294, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23913] [data modyf: 14-03-2019 17:59]
[131] Glosa do orzeczenia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1987 r., I C 58/87 / Jacek Mazurkiewicz, Andrzej Cisek, 1993. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 29, 232--238, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23914] [data modyf: 14-03-2019 18:01]
[132] Nie wylewać dziecka z kąpielą : adopcje zagraniczne / Jacek Mazurkiewicz, 1993. Rzeczpospolita, nr 261, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23915] [data modyf: 14-03-2019 18:08]
[133] Separacja bez uprzedzeń / Jacek Mazurkiewicz, 1993. Rzeczpospolita, nr 250, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23916] [data modyf: 14-03-2019 18:08]
[134] Z myślą o dziecku i rodzinie / Jacek Mazurkiewicz, 1993. Rzeczpospolita, nr 233, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23917] [data modyf: 14-03-2019 18:17]
[135] Niestety... polityka / Michel Schooyans, Jacek Mazurkiewicz, 1992. Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, nr 2-3, 303--308
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23920] [data modyf: 15-03-2019 12:52]
[136] Ochrona praw dziecka w rodzinie / Jacek Mazurkiewicz, 1992. Trzeźwymi Bądźcie, nr 10, 3--6, ISSN: 0867-3136,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23921] [data modyf: 15-03-2019 13:00]
[137] Ciężarne uczennice / Jacek Mazurkiewicz, 1991. Gazeta Szkolna, nr 13, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23923] [data modyf: 15-03-2019 13:11]
[138] Glosa do wyroku SN z 28.VII.1987 r. II CR 196/87 / Andrzej Cisek, Jacek Mazurkiewicz, 1991. Z Pomocą Rodzinie, nr 3, 112--118
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23928] [data modyf: 15-03-2019 13:48]
[139] O ochronę praw i życia dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, 1991. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 27, 151--166, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23929] [data modyf: 15-03-2019 13:50]
[140] To dziecko jeszcze żyje / Jacek Mazurkiewicz, 1991. Z Pomocą Rodzinie, nr 3, 108--109
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23930] [data modyf: 15-03-2019 13:51]
[141] Wokół prawnej ochrony dziecka poczętego : [głosy w dyskusji] / Jacek Mazurkiewicz, 1991. Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, nr 1-2, 203--214
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23931] [data modyf: 15-03-2019 13:54]
[142] O solidarności z dzieckiem poczętym i jego matką / Jacek Mazurkiewicz, 1990. Życie Katolickie, nr 7, 25--37
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23932] [data modyf: 15-03-2019 14:00]
[143] O zmiany w prawie rodzinnym w celu wzmocnienia ochrony dobra dziecka / Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Strzebińczyk, Andrzej Cisek, 1990. Nowe Prawo, nr 46, 70--90, ISSN: 0324-816X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23933] [data modyf: 15-03-2019 14:05]
[144] Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu prawnej ochrony macierzyństwa i życia dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, 1990. Z Pomocą Rodzinie, 15--26
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23934] [data modyf: 15-03-2019 14:07]
[145] Glosa do uchwały pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 30 XI 1987, III PZP 36/87 / Jacek Mazurkiewicz, 1989. Państwo i Prawo, nr 44, 145--149, ISSN: 0031-0980, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-23935] [data modyf: 18-03-2019 17:54]
[146] Matka za więziennym murem / Jacek Mazurkiewicz, 1989. Gazeta Prawnicza, nr 11, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23936] [data modyf: 15-03-2019 14:19]
[147] Dajmy szansę tym dzieciom... (placówki opiekuńczo-wychowawcze) / Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Strzebińczyk, Andrzej Cisek, 1988. Gazeta Prawnicza, nr 11, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23940] [data modyf: 18-03-2019 17:40]
[148] Fiskus ściąga już z niemowlaka / Sławomir Piechota, Jacek Mazurkiewicz, 1988. Prawo i Życie, nr 9, 10--11
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23941] [data modyf: 18-03-2019 17:47]
[149] Gębozbrodnia / Jacek Mazurkiewicz, 1988. Prawo i Życie, nr 48, 1
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23942] [data modyf: 18-03-2019 17:48]
[150] O rozszerzenie ochrony dóbr osobistych dziecka i macierzyństwa prenatalnego / Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Strzebińczyk, Andrzej Cisek, 1988. Nowe Prawo, nr 44, 73--86, ISSN: 0324-816X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23943] [data modyf: 18-03-2019 17:50]
[151] Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego / Krzysztof Wesołowski, Jacek Mazurkiewicz, 1988. Państwo i Prawo, nr 43, 145--148, ISSN: 0031-0980, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-23944] [data modyf: 18-03-2019 17:53]
[152] Szkoła jakiego życia? / Jacek Mazurkiewicz, 1988. Prawo i Życie, nr 25, 4--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23945] [data modyf: 18-03-2019 17:55]
[153] Glosa II do wyroku Sądu Najwyższego z 22.V.1985, nr II PR 8/85 / Jacek Mazurkiewicz, 1987. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3, 68--71, ISSN: 0032-6186, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23946] [data modyf: 18-03-2019 18:01]
[154] Paragrafy i dziecięce dramaty / Jacek Mazurkiewicz, 1987. Gazeta Prawnicza, nr 19, 1
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23947] [data modyf: 18-03-2019 18:04]
[155] Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, 1986. Chrześcijanin w Świecie, nr 18, 96--107, ISSN: 0137-7965,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23948] [data modyf: 18-03-2019 18:08]
[156] Zasiłek ciążowy / Jacek Mazurkiewicz, 1986. Tygodnik Powszechny, nr 40, 1, ISSN: 0041-4808,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23949] [data modyf: 18-03-2019 18:09]
[157] Problematyka prawna zatrudniania skazanych kobiet ciężarnych i karmiących / Jacek Mazurkiewicz, 1980. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, nr 13, 95--109, ISSN: 0137-1134,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23950] [data modyf: 18-03-2019 18:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami" : o zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego / Jacek Mazurkiewicz(*) // W: Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) .- 2014, nr 821, s. 313--370, ISSN: 2083-4373, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: adopcja prenatalna, opiekun dziecka, prawo do imienia, prawo rodzinne, więzi uczuciowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10746] [data modyf: 01-03-2019 13:54]
[2] Pośmiertna ochrona integralności tłumaczonego utworu poetyckiego / Jacek Mazurkiewicz // W: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A .- 1995, nr 49, s. 67--71, ISSN: 1642-848X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10748] [data modyf: 14-03-2019 17:11]
[3] Przyczynek do historii sowieckiego prawa rodzinnego / Jacek Mazurkiewicz // W: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A .- 1995, nr 49, s. 71--73, ISSN: 1642-848X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10749] [data modyf: 14-03-2019 17:15]
[4] Cywilnoprawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet / Jacek Mazurkiewicz // W: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A .- 1994, nr 48, s. 54--58, ISSN: 1642-848X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10751] [data modyf: 14-03-2019 17:52]
[5] Cywilnoprawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet / Jacek Mazurkiewicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 1994, No. 238, s. 95--106, ISSN: 0524-4544, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10750] [data modyf: 14-03-2019 17:50]
[6] Krytyka rządowego projektu ustawy o separacjach i adopcjach zagranicznych : komunikat / Jacek Mazurkiewicz // W: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A .- 1994, nr 48, s. 58--62, ISSN: 1642-848X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10752] [data modyf: 14-03-2019 17:55]
[7] Wrocławski projekt karnoprawnej ochrony dziecka poczętego i jego matki : komunikat / Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Strzebińczyk, Andrzej Cisek // W: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A .- 1993, nr 47, s. 81--86, ISSN: 1642-848X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10753] [data modyf: 14-03-2019 18:10]
[8] Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego / Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Strzebińczyk, Andrzej Cisek // W: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A .- 1992, nr 44-45, s. 58--62, ISSN: 1642-848X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10754] [data modyf: 15-03-2019 13:08]
[9] Adopcja zamiast aborcji / Jacek Mazurkiewicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 1990, No, 186, s. 197--213, ISSN: 0524-4544, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10755] [data modyf: 15-03-2019 13:58]
[10] O rozszerzenie prawnej ochrony kobiet pracujących / Jacek Mazurkiewicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 1987, No. 154, s. 265--278, ISSN: 0524-4544, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10756] [data modyf: 18-03-2019 18:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] About raising girls by traveling, 2018. Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska // W: Rodzina i jej funkcja wychowawcza 1918-2018 : Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne : materiały V międzynarodowej konferencji naukowej. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2018, s. 128, ISBN: 9788362618385
Słowa kluczowe: Africa, America, Asia, Europe, joy of adventure, raising girls, traveling

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23349] [data modyf: 25-01-2019 17:10]
[0] [0]
[2] O wychowaniu dziewcząt przez podróżowanie, 2018. Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska // W: Rodzina i jej funkcja wychowawcza 1918-2018 : Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne : materiały V międzynarodowej konferencji naukowej. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2018, s. 29, ISBN: 9788362618385
Słowa kluczowe: Afryka, Ameryka, Azja, Europa, podróżowanie, radość przygody, wychowanie dziewcząt

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23348] [data modyf: 25-01-2019 17:07]
[0] [0]
[3] "Vse na prodaž!": dogovirne pravo ta niveljuvannâ moral'nih principiv sučasnogo zahody, 2018. Jacek Mazurkiewicz // W: Metodologiâ civil'nogo (privatnogo) prava Ukraini v umovah evropeizacii : Matveevs'ki civilistični čitannâ : mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : --, 2018, s. 29--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23347] [data modyf: 25-01-2019 16:37]
[0] [0]
[4] Wrocławski projekt rozszerzenia ochrony prenatalnego macierzyństwa w polskim prawie małżeńskim, 1994. Jacek Mazurkiewicz // W: Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Katowice, Polska Katowice : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 1996, Studia i Prace Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, T. 4, s. 413--417, ISBN: 8390052113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23406] [data modyf: 14-03-2019 15:34]
[5] Wrocławskie propozycje rozszerzenia ochrony praw dziecka, 1992. Jacek Mazurkiewicz // W: Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość : materiały z konferencji. Rembertów, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1993, s. 271--279, ISBN: 8385543139
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23407] [data modyf: 14-03-2019 18:16]
[6] W służbie dobru, 1991. Jacek Mazurkiewicz // W: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Katowice, Polska Katowice : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 1992, s. 159--162, ISBN: 83-900521-0-5
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23410] [data modyf: 15-03-2019 13:06]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Czy prawo musi pozostać bezradne? : prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu / (Red.) Jacek Mazurkiewicz .- Warszawa : Wydaw. Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, 571 s. .- ISBN: 9788395289262 .- [aut.: B.Bernfeld i in.; zob. wydaw. zwarte]
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5899] [data modyf: 08-06-2020 13:56]
[2] Prawne i administracyjne aspekty komunikacji elektronicznej = Legal and administrative aspects of electronic communication / (Red.) Jacek Mazurkiewicz, Piotr Szymaniec .- Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2018, 215 s. .- ISBN: 9788363839628
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5791] [data modyf: 25-01-2019 16:57]
[3] Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki / (Red.) Jacek Mazurkiewicz(*), Piotr Mysiak .- Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, 2017, 327 s. .- ISBN: 9788394448738
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5604] [data modyf: 05-06-2019 13:12]
[4] Non omnis moriar : osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka : zagadnienia wybrane [e-książka] / (Red.) Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz(*), Jarosław Turłukowski, Daniel Karkut .- Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2015 .- ISBN: 9788362832088
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5801] [data modyf: 28-02-2019 18:33]
[5] Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników / (Red.) Jacek Mazurkiewicz(*) .- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2013, 343 s. .- ISBN: 9788361370499
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5803] [data modyf: 04-03-2019 10:05]
[6] Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika / (Red.) Jacek Mazurkiewicz(*) .- Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013 .- ISBN: 9788361370536
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5802] [data modyf: 04-03-2019 09:52]
[7] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji / (Red.) Jacek Mazurkiewicz .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, 160 s. .- ISBN: 978832293125
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5805] [data modyf: 05-03-2019 09:23]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Opinia prawna na temat art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z perspektywy zasad i wartości statuowanych w Konstytucji RP / Jacek Mazurkiewicz .- - : Instytut Wymiaru Sprawiedlowości, 2017 ; 1--65s. Raport: 463 ; https://www.iws.org.pl/analizy-i-raporty/raporty [dostęp: 04.09.2018]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Problemy rawnoprawija żienszcziny i mużcziny w socjalnom obiespieczienii w SSSR / / Jelena G. Azarowa .- Moskwa , 1989 (Rec.) Jacek Mazurkiewicz // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji .- 1993, s. 267--271
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Prawowaja ochrana detstwa w SSSR / / Aleksandra M. Neczajewa .- Moskwa , 1987 (Rec.) Jacek Mazurkiewicz // Państwo i Prawo .- 1989
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski