System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Ariel Durajski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Obszary chronionego krajobrazu / Ewa Burda, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Łukasz Czajka
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 139--145 .- ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19945] [data modyf: 05-11-2018 16:31]
[2] Użytki ekologiczne / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Andżelina Łopińska, Ewa Burda
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 147--165 .- ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19946] [data modyf: 05-11-2018 16:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Akropachia - osteopatia przerostowa - nietypowy przypadek / Wojciech Szylkin, Ariel Durajski, Małgorzata Kozak // Weterynaria w Praktyce .- 2018, Vol. 15, no. 9, s. 90--94, ISSN: 1732-1999, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: akropachia, nowotwory, obrzęki kończyn, osteopatia przerostowa, zespół paranowotworowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23167] [data modyf: 03-10-2018 12:24]
[2] Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex / Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda, Ariel Durajski, Joachim Siekiera, Leszek Jerzak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae .- 2018, Vol. 3, s. 41--51, ISSN: 2543-8832, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf: 20-09-2019 13:47]
[3] Ektopia moczowodów - rzadka przyczyna nietrzymania moczu / Wojciech Szylkin, Ariel Durajski, Wojciech Kinda // Weterynaria w Praktyce .- 2017, Vol. 14, nr 7-8, s. 96--98, ISSN: 1732-1999, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: ektopia moczowodów, inflammation, nietrzymanie moczu, układ moczowy, ureteral ectopia, urinary incontinence, urinary system, zapalenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-21650] [data modyf: 07-09-2017 10:08]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia) / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, Ewa Burda, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, J. Siekiera // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska, 2018 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20 .- ISBN: 9788380841529
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23229] [data modyf: 30-04-2019 14:51]
[2] Kestrel (Falco tinnunculus) in the urban environment / Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 109 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22413] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[3] Morphological characteristics of the leukocytes in circulating blood of the white stork (Ciconia ciconia) chick's / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, R. Petela, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 76 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22410] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[4] Populations and distribution kestrel (Falco tinnunculus) in Zielona Góra / Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 110 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22414] [data modyf: 02-10-2017 18:18]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski