System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Kamil Klimkowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sensor Fault-Tolerant Control Design for Magnetic Brake System / Krzysztof Patan, Maciej Patan, Kamil Klimkowicz, 2020. Sensors Vol. 20, iss. 16, 1--18, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: braking control, fault detection, fault tolerant control, iterative learning control, neural networks, nonlinear systems
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s20164598
[AWCZ-25637] [data modyf: 17-09-2020 09:52]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design of distributed robust control of 1D-spatially interconnected systems in the repetitive process setting, 2019. Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke // W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 221--226, ISBN: 9781728109329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23505] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[2] Design of iterative learning control schemes for spatially interconnected systems, 2019. Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: IEEE 58th Conference on Decision and Control - CDC 2019. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2019, s. 6518--6523, ISBN: 978172113975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23615] [data modyf: 28-01-2020 10:17]
[3] Iterative learning control of deflections in vibrating beam, 2019. Kamil Klimkowicz, Robert Maniarski, Maciej Patan // W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 215--220, ISBN: 9781728109329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23504] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[4] Iterative learning control of the displacements of a cantilever beam, 2019. Maciej Patan, Kamil Klimkowicz, Robert Maniarski, Krzysztof Patan, Eric Rogers // W: IEEE 58th Conference on Decision and Control - CDC 2019. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2019, s. 5593--5598, ISBN: 978172113975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-23614] [data modyf: 28-01-2020 10:15]
[5] Repetitive process stability theory applied to the design of distributed controllers for spatially interconnected systems, 2019. Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 3rd IEEE Conference on Control Technology and Applications - CCTA 2019. Hong Kong, Chiny New York : IEEE Xplore, 2019, s. 338--343, ISBN: 9781728127668
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CCTA.2019.8920497   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23503] [data modyf: 22-06-2020 11:50]
[6] A Process Fault-Tolerant Control for Non-linear Dynamic Systems, 2017. Marcin Pazera, Kamil Klimkowicz, Beata Wrzesińska, Marcin Witczak // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 33--44, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23403] [data modyf: 14-03-2019 12:44]
[7] Remote control of robotic manipulator under delays in communication channel, 2018. Kamil Klimkowicz, Maciej Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2018, s. 703--708, ISBN: 9781538643259
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23134] [data modyf: 28-10-2019 14:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski