System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Oskar Mężyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Measurements of signal delays in software defined radio with use of GNSS modules / Oskar Mężyk, Michał Doligalski, Ryszard Rybski, 2019. Annual of Navigation Vol. 26, iss. 1, 98--105, ISSN: 1640-8632, , eISSN: 2300-6633, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GNSS, SDR
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/aon-2019-0010
[AWCZ-24453] [data modyf: 21-10-2019 09:45]
[2] Moduły nawigacji satelitarnej jako referencyjne źródło czasu w aplikacjach z ograniczonym źródłem energii / Oskar Mężyk, Michał Doligalski, Ryszard Rybski, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 11, 121--121, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Internet of Things, bezprzewodowe sieci czujników, internet rzeczy, nawigacja satelitarna, satellite navigation, synchronizacja czasu, time synchronization, wireless sensor networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.28         Cytowania wg Scopus: 0 [01-06-2020]
[AWCZ-23264] [data modyf: 08-11-2018 12:06]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Using GNSS modules for time synchronisation in IoT devices, 2018. Oskar Mężyk, Michał Doligalski, Ryszard Rybski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 95--98, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23164] [data modyf: 14-09-2018 13:57]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski