System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marzena Piątkowska
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 22,27 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 22,27 (3,18)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,18 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
22,27 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 22,27 (3,18)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,18 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wpływ kultury islamu na pozyskanie władzy przez kobiety w krajach muzułmańskich. Analiza wybranych zagadnień na podstawie badań literatury przedmiotu / Marzena Piątkowska
// W: Gumanitarnij korpus [16] / E. V. Kučerenko, S. S. Rusakov .- Vinnicâ : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini Nacional'nij Pedagigičnij Universitet imeni M. P. Dragomanova, 2018 - s. 156--165 .- ISBN: 9789669247780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20343] [data modyf: 12-09-2018 09:58]
[2] Wybrane zagadnienia dotyczące złożoności badań nad liczebnością mniejszości muzułmańskiej w Polsce / Marzena Piątkowska
// W: Gumanitarnij korpus [17] / E. V. Kučerenko, S. S. Rusakov .- Vinnicâ : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini Nacional'nij Pedagigičnij Universitet imeni M. P. Dragomanova, 2018 - s. 192--199 .- ISBN: 9789669248237
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20342] [data modyf: 12-09-2018 09:32]
[3] Wybrane zagadnienia dotyczące ruchu feministycznego w obrębie kultury islamu / Marzena Piątkowska
// W: Innovacijni tehnologii v galuzi kul'turi .- Kiiv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini Nacional'nij Pedagigičnij Universitet imeni M. P. Dragomanova, 2017 - (Kul'turologičnij Al'manah ; v. 6) - s. 139--147 .- ISBN: 9789669310927
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19865] [data modyf: 23-02-2018 10:03]
[4] Analiza porównawcza wybranych założeń teoretycznych instytucji małżeństwa w obrębie kultur islamskiej i zachodnioeuropejskiej / Marzena Piątkowska
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 143--153 .- ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18291] [data modyf: 11-01-2018 09:32]
[5] Analiza wybranych aspektow dotyczących uwarunkowań doktrynalnych islamu / Marzena Piątkowska
// W: Gumanitarnij korpus : Zbirnik naukovih statej z aktual'nih problem filosofii, kul'turologii, psihologii, pedagogiki ta istorii . V. 6 .- Vinnicâ : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini Nacional'nij Pedagigičnij Universitet imeni M. P. Dragomanova, 2016 - s. 227--235 .- ISBN: 9789669242556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18166] [data modyf: 11-01-2018 09:31]
[6] Islam a państwo w kulturze arabskiej / Marzena Piątkowska
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne : część VII / red. J. Leśny, J. Nyćkowiak .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016 - s. 12--16 .- ISBN: 9788365362131
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18239] [data modyf: 11-01-2018 09:37]
[7] Istota bezpieczeństwa publicznego w Polsce wobec kwestii dżihadu - rozważania teoretyczne / Marzena Piątkowska
// W: Gumanitarnij korpus [VII] : Zbirnik naukovih statej z aktual'nih problem filosofii, kul'turologii, psihologii, pedagogiki ta istorii .- Vinnicâ : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini Nacional'nij Pedagigičnij Universitet imeni M. P. Dragomanova, 2016 - s. 114--120 .- ISBN: 9789669243683
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18408] [data modyf: 11-01-2018 09:34]
[8] Analiza założeń teoretycznych dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych w obrębie islamu / Marzena Piątkowska
// W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014 - s. 89--99 .- ISBN: 9788363134907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16726] [data modyf: 11-01-2018 09:33]
[9] Wybrane aspekty dotyczące aktywności społeczno-kulturalnej Polaków we Włoszech w oparciu o funkcjonowanie organizacji polonijnych / Marzena Piątkowska
// W: Włoskie i polskie osobliwości. Relacja, komplementarność, integracja / red. Paweł Prüfer, Przemysław Słowiński .- Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014 - s. 325--333 .- ISBN: 9788363134310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16730] [data modyf: 11-01-2018 09:32]
[10] Wybrane aspekty dotyczące funduszu sołeckiego na przykładzie miejsko-wiejskiej gminy Lubsko / Marzena Piątkowska
// W: Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; t. 1) - s. 101--112 .- ISBN: 9788378421726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17660] [data modyf: 11-01-2018 09:33]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski