System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marek Derlatka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Administracji i Katedra Turystyki i Rekreacji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prawnokarna ochrona godności człowieka jako dobra osobistego, Marek Derlatka
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 233--241, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20409] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontrowersje wokół kary dożywotniego pozbawienia wolności / Marek Derlatka, 2017. Prokuratura Krajowa, 12, 55--60, ISSN: 1233-2577, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22638] [data modyf: 16-04-2018 09:01]
[2] Dobro jako wartość i podstawa prawa / Marek Derlatka(*), 2016. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 10, 92--95, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22658] [data modyf: 16-04-2018 12:56]
[3] Prawo karne wobec kryzysu tradycyjnych wartości / Marek Derlatka(*), 2016. Prokuratura Krajowa, 5, 45--50, ISSN: 1233-2577, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22639] [data modyf: 16-04-2018 09:18]
[4] Wolność religii a zasada neutralności światopoglądowej państwa / Marek Derlatka(*), 2016. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 10, 117--120, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22657] [data modyf: 16-04-2018 12:53]
[5] Wspólne pożycie a prawo do odmowy zeznań / Marek Derlatka(*), 2016. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 1-2, 159--163, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22656] [data modyf: 16-04-2018 12:51]
[6] Kara łączna a racjonalizacja karania / Marek Derlatka(*), 2015. Państwo i Prawo, nr 6, 93--101, ISSN: 0031-0980,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22643] [data modyf: 16-04-2018 10:46]
[7] Społeczna szkodliwość podawania się za funkcjonariusza publicznego / Marek Derlatka(*), 2015. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 5-6, 81--84, ISSN: 0031-0344,
Słowa kluczowe: degree, direct intent, funkcjonariusz publiczny, przywłaszczenie, public officer, social harmfulness, social harmfulness public officer, społeczna szkodliwość, stopień, usurpation, zamiar bezpośredni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22644] [data modyf: 16-04-2018 11:05]
[8] Zasadność kryminalizacji obrazy uczuć religijnych / Marek Derlatka(*), 2015. Prokuratura Krajowa, 10, 41--46, ISSN: 1233-2577, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22640] [data modyf: 16-04-2018 09:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski