System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Gawrońska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przeciwnowotworowe składniki żywności / Anna Gawrońska, Bogna Latacz // Vademecum Pielęgnarki i Położnej .- 2018, s. 143--149, ISSN: 1734-5979, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22802] [data modyf: 30-05-2018 11:42]
[2] Zalecenia żywieniowe w profilakyce i leczeniu cukrzycy typu II / Anna Gawrońska, Bogna Latacz // Vademecum Pielęgnarki i Położnej .- 2017, s. 162--168, ISSN: 1734-5979, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22801] [data modyf: 30-05-2018 11:44]
[3] Celiakia (glutenozależna choroba trzewna) charakterystyka choroby / Anna Gawrońska(*), Bogna Latacz(*) // Vademecum Pielęgnarki i Położnej .- 2016, s. 155--162, ISSN: 1734-5979, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22803] [data modyf: 30-05-2018 11:44]
[4] Dieta seniora - metody określania niedożywienia / Anna Gawrońska(*) // Vademecum Pielęgnarki i Położnej .- 2015, s. 163--166, ISSN: 1734-5979, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22805] [data modyf: 30-05-2018 11:48]
[5] Zasady diety bezglutenowej stosowanej w celiakii / Milena Tyrpak, Bogna Latacz, Anna Gawrońska // Zeszyt Naukowy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2015, z. 2, s. 71--82, ISSN: 1895-3999, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22818] [data modyf: 04-06-2018 13:46]
[6] Budowa i wybrane cechy fizjologiczne włókna mięśniowego / Anna Gawrońska // Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2008, nr 2, s. 9--17 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22839] [data modyf: 06-06-2018 13:56]
[7] Wykorzystanie spirytusu surowego jako surowca w produkcji biopaliw / Maciej Chwast, Anna Gawrońska // Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2008, nr 2, s. 18--22 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22840] [data modyf: 06-06-2018 13:58]
[8] Przeszłość, współczesność i przyszłość winiarstwa na terenach Ziemi Lubuskiej cz.I / Anna Gawrońska, Marta Kubalska // Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2007, nr 1, s. 29--36 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22837] [data modyf: 06-06-2018 13:43]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski