System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Gawrońska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przeciwnowotworowe składniki żywności / Anna Gawrońska, Bogna Latacz, 2018. Vademecum Pielęgnarki i Położnej, 143--149, ISSN: 1734-5979, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22802] [data modyf: 30-05-2018 11:42]
[2] Zalecenia żywieniowe w profilakyce i leczeniu cukrzycy typu II / Anna Gawrońska, Bogna Latacz, 2017. Vademecum Pielęgnarki i Położnej, 162--168, ISSN: 1734-5979, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22801] [data modyf: 30-05-2018 11:44]
[3] Celiakia (glutenozależna choroba trzewna) charakterystyka choroby / Anna Gawrońska(*), Bogna Latacz(*), 2016. Vademecum Pielęgnarki i Położnej, 155--162, ISSN: 1734-5979, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22803] [data modyf: 30-05-2018 11:44]
[4] Dieta seniora - metody określania niedożywienia / Anna Gawrońska(*), 2015. Vademecum Pielęgnarki i Położnej, 163--166, ISSN: 1734-5979, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22805] [data modyf: 30-05-2018 11:48]
[5] Zasady diety bezglutenowej stosowanej w celiakii / Milena Tyrpak, Bogna Latacz, Anna Gawrońska, 2015. Zeszyt Naukowy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, z. 2, 71--82, ISSN: 1895-3999, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22818] [data modyf: 04-06-2018 13:46]
[6] Budowa i wybrane cechy fizjologiczne włókna mięśniowego / Anna Gawrońska, 2008. Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, nr 2, 9--17 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22839] [data modyf: 06-06-2018 13:56]
[7] Wykorzystanie spirytusu surowego jako surowca w produkcji biopaliw / Maciej Chwast, Anna Gawrońska, 2008. Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, nr 2, 18--22 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22840] [data modyf: 06-06-2018 13:58]
[8] Przeszłość, współczesność i przyszłość winiarstwa na terenach Ziemi Lubuskiej cz.I / Anna Gawrońska, Marta Kubalska, 2007. Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, nr 1, 29--36 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-22837] [data modyf: 06-06-2018 13:43]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski