System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jarosław Kliks
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Produkcja destylatów rolniczych z użyciem nietypowych surowców gorzelniczych / Sławomir Czabaj, Tomasz Boruczkowski, Anna Żołnierczyk, Jarosław Kliks(*)
// W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - interdyscyplinarne aspekty zdrowego stylu życia / red. nauk. Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf, Tomasz Jakubowski . z. 432 .- Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2015 - (Studia i Monografie) - s. 45--62 .- ISBN: 9788365235312
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20289] [data modyf: 20-08-2018 13:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Effects of Mead Wort heat Treatment on the Mead Fermentation Process and Antioxidant Activity / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Alicja Z. Kucharska, Jarosław Kliks(*) // Molecules .- 2017, vol. 22, issue 5 , s. 1--15, ISSN: 1420-3049, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: antioxidant activity, fermentation, heat treatment, mead
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/molecules22050803         Cytowania wg Scopus: 7 [11-11-2019]
[AWCZ-23002] [data modyf: 20-08-2018 13:00]
[2] Charakterystyka podstawowych procesów gastronomicznych: parzenie kawy i herbaty - wpływ wybranych czynników / Jarosław Kliks(*), Sławomir Czabaj, Maja Adamska, Wojciech Szefner(*) // Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2016, Z. 3, s. 51--56 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22989] [data modyf: 16-08-2018 09:17]
[3] Ocena wartości żywieniowej tłuszczów dostępnych na polskim rynku z zastosowaniem technik ICP OES oraz chromatografii gazowej / Jarosław Kliks(*), Sławomir Czabaj, Konrad Makowski, Natalia Czerniejewska, Urszula Landyszkowska, Michał Buda, Justyna Korycka(*), Joanna Kawa-Rygielska // Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego .- 2016, t. 71, nr 2, s. 25--35, ISSN: 2083-5809, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ICP-OES, chromatografia gazowa, kwasy tłuszczowe, tłuszcze, wartość żywieniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22851] [data modyf: 11-06-2018 14:55]
[4] Pomiar temperatury krioskopowej produktów spożywczych z zastosowaniem czujnika DS18B20 firmy Dallas Semiconductor / Jarosław Kliks(*), Agnieszka Maj(*) // Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2016, Z. 3, s. 57--64 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22990] [data modyf: 16-08-2018 09:22]
[5] Proces dojrzewania i jego wpływ na jakość miodów pitnych / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Ewelina Dziuba, Barbara Foszczyńska, Jarosław Kliks(*) // Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia .- 2016, vol. 15, nr 1, s. 5--14, ISSN: 1644-065X, , eISSN: 2083-8654, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 5-hydroksymetylofurfural, chmielenie, drożdże, fermentacja, miody pitne, miód
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22999] [data modyf: 20-08-2018 10:31]
[6] Zmiany zawartości ochratoksyny a w ziarnie gryki w zależności od warunków przechowywania / Justyna Korycka(*), Marta Spruch, Jarosław Kliks(*), Zuzanna Musiał, Wojciech Szefner(*), Anna Romankiewicz // Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2016, Z. 3, s. 79--93 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22823] [data modyf: 05-06-2018 09:52]
[7] Czynniki decydujące o wyborze win przez konsumentów z województwa lubuskiego / Jarosław Kliks(*), Katarzyna Gilewska // Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2014, Z. 1, s. 105--112 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22994] [data modyf: 16-08-2018 14:45]
[8] Wiedza żywieniowa a spożycie owoców i warzyw wśród studentów / Jarosław Kliks(*), Agnieszka Maj(*), Sara Nowak, Magdalena Semak, Gracjana Gawron // Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne = Nursing and Public Health .- 2014, vol. 4, nr 4, s. 357--363, ISSN: 2082-9876, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: badania ankietowe, owoce, warzywa, świadomość konsumencka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23000] [data modyf: 20-08-2018 11:09]
[9] Wpływ dodatku serwatki kwasowo-podpuszczkowej na cechy technologiczne pieczywa pszennego / Jarosław Kliks(*), Michał Buda, Urszula Landyszkowska // Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2014, Z. 1, s. 99--104 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22993] [data modyf: 16-08-2018 14:37]
[10] Wpływ ekstraktu z zielonej herbaty na wybrane właściwości kiełbas drobno rozdrobnionych / Jarosław Kliks(*), Michał Buda, Grażyna Krasnowska(*) // Nauki Inżynierskie i Technologie .- 2014, nr 2, s. 25--33, ISSN: 2080-5985, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: DPPH, przetwory mięsne, zielona herbata, zmiany oksydacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15611/nit.2014.2.03
[AWCZ-23001] [data modyf: 20-08-2018 11:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza porównawcza profili związków lotnych miodów pszczelich / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Antoni Szumny, Jarosław Kliks(*), Paweł Michołap // W: 53 Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, Polska, 2016 .- Puławy, 2016, s. 93
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23112] [data modyf: 21-08-2018 09:13]
[2] Shaping the sensory characteristics of mead by technological parameters / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Jarosław Kliks(*), Ewelina Dziuba, Tomasz Strojny // W: Bonding tradiction with innovation : successful strategies in food chain value. Olsztyn, Polska, 2016 .- Olsztyn, 2016, s. 43 .- ISBN: 9788394279417
Słowa kluczowe: colour, haze, mead, quality, thermal processing, wort

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23111] [data modyf: 21-08-2018 09:06]
[3] Charakterystyka młóta piwowarskieo jako surowca o potencjalnym wykorzystaniu w kierunku tworzenia nowych produktów spożywczych / Joanna Kawa-Rygielska, Barbara Foszczyńska, Grzegorz Skaradziński, Sławomir Czabaj, Jarosław Kliks(*) // W: Żywność - zdrowie - przyszłość : XLII Sesja naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk : materiały konferencji naukowej. Lublin, Polska, 2015 .- Lublin, 2015, s. 134
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23109] [data modyf: 20-08-2018 14:17]
[4] The influence of mead wort preparation on fermentation dynamics and product quality / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Jarosław Kliks(*), Ewelina Dziuba // W: Environment & Technology in Business : Scientific & Didactic Conference. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań, 2015, s. 29
Słowa kluczowe: honey, mead, strain selection, thermal treatment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23108] [data modyf: 20-08-2018 14:17]
[5] The influence of mead wort preparation on yeast fermentation activity / Sławomir Czabaj, Joanna Kawa-Rygielska, Jarosław Kliks(*), Ewelina Dziuba // W: Biotechnology - Research and Industrial Applications. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław, 2015, s. 80
Słowa kluczowe: honey, mead, strain selection, thermal treatment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23110] [data modyf: 21-08-2018 08:35]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski