System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Michał Ociepa
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45, Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova
// W: Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0, 2018. / red. A. Zawada-Tomkiewicz, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia 347), s. 63--70, ISBN: 9788373654952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20358] [data modyf: 30-05-2019 16:27]
[2] Mechanizmy zużycia ostrzy skrawających z regularnego azotku boru (PCBN) w procesie obróbki toczeniem materiałów w stanie utwardzonym, Michał Ociepa
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--16, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20635] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[3] Wpływ rodzaju powłoki przeciwzużyciowej na parametry chropowatości powierzchni ostrzy skrawających z regularnego azotku boru (PCBN), Michał Ociepa, Mariusz Jenek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--34, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20637] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[4] Optymalizacja konstrukcji obrotowego reaktora do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych z wykorzystaniem oprogramowania typu C(P)FD, Michał Ociepa
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów, 2017. / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 77--86, ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20049] [data modyf: 24-05-2019 13:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Phonomenon of Material Side Flow After Finish Turning of EN X153CrMoV12 Hardened on Polycrystalline Cubic Boron Nitrid / Michał Ociepa, Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, Kamil Leksycki, 2019. Journal of Superhard Materials Vol. 41, no. 4, 1--7, ISSN: 1063-4576, , eISSN: 1934-9408, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: PCBN, finish turning, hardened steel, material side flow, surface layer
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3103/S1063457619040063         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24277] [data modyf: 31-07-2019 13:53]
[2] Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45 / Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova, 2018. Mechanik nr 8-9, 698--700, ISSN: 0025-6552, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CVD, PVD, finish turning, powłoki przeciwzużyciowe, surface layer, toczenie wykończeniowe, warstwa wierzchnia, wear-resistant coatings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2018.8-9.109
[AWCZ-23069] [data modyf: 12-09-2018 11:31]
[3] On the Wear Comparative Analysis of Cutting Tools Made of Composite Materials Based on Polycrystalline Cubic Boron Nitride when Finish Turning of AISI D2 (EN X153CrMoV12) Steel / Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein, 2018. Journal of Superhard Materials Vol. 40, no. 6, 396--401, ISSN: 1063-4576, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cBN coatings, cBN-L, finish turning, hardened steel, wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3103/S1063457618060059         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-23505] [data modyf: 10-01-2019 12:26]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45, 2018. Michał Ociepa // W: XII Szkoła Obróbki Skrawaniem - SOS 2018. Dźwirzyno, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23212] [data modyf: 27-09-2018 14:13]
[2] Metodologičeskie podhody k issledovaniu i analizy iznosa režuscih instrumentov iz kubičeskogo nitrida bora v processe obrabotki rezaniem zakalennyh materialov, 2018. Michał Ociepa // W: Priborostroenie - 2018 : materialy 11-j meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Minsk, Białoruś Minsk : Belarusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, 2018, s. 315--316, ISBN: 9789855833292
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23387] [data modyf: 22-02-2019 10:02]
[3] Stan warstwy wierzchniej stali X153CrMoV12 ulepszonej cieplnie po obróbce ostrzami z regularnego azotku boru, 2018. Michał Ociepa // W: Konferencja Komisji Inżynierii Powierzchni PAN. Poznań, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23213] [data modyf: 27-09-2018 14:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski