System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Aleksandra Kożańska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Genetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The multiple HPV infections and their possible significance in predicting the risk of the cervical cancer / Aleksandra Kożańska, Justyna Pisarska, Katarzyna Baldy-Chudzik // World Scientific News: an International Scientific Journal .- 2019, Vol. 123, s. 192--207, eISSN: 2392-2192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: HPV co-infection, PCR-RFLP, Real-Time PCR, cervical cancer, human papillomavirus
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23958] [data modyf: 07-10-2019 13:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Detection of cervical HPV infections among women from western Poland / Justyna Pisarska, Aleksandra Kożańska, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2018 : proceedings of XIX conference. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2018, s. 99--102
Słowa kluczowe: HPV co-infection, HPV genotype, cervical cancer, human papillomavirus

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23412] [data modyf: 25-03-2019 08:56]
[2] Wirus brodawczaka ludzkiego jako czynnik rozwoju raka szyjki macicy / Aleksandra Kożańska, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych : IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych : zeszyt abstraktów. Toruń, Polska, 2018 .- Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018, s. 96
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23023] [data modyf: 24-05-2018 15:04]
[3] Main phylogroups and extended phylogenetic structure among Escherichia coli strains isolated from healthy pigs / Aleksandra Kożańska, Ewa Bok, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 28 .- ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22866] [data modyf: 25-03-2019 09:04]
[4] Assessment of genetic diversity of human and animal strains of E. coli based on phylogroup typing and rep- PCR genomic polymorphism / Aleksandra Kożańska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 30 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23413] [data modyf: 25-03-2019 09:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski