System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Łukasz Czajka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwy lęg kani czarnej Milvus migrans na słupie napowietrznej linii energetycznej / Łukasz Czajka, 2017. Ptaki Śląska, nr 24, 143--145, ISSN: 0860-3022, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23480] [data modyf: 04-01-2019 15:34]
[2] Obserwacje orła cesarskiego Aquila heliaca na Śląsku na tle wzrostu populacji lęgowej w Kotlinie Panońskiej / Łukasz Czajka, 2012. Ptaki Śląska, nr 19, 99--105 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Accipitriformes, Aquila heliaca, Kotlina Panońska, orzeł cesarski, szponiaste, Śląsk
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23481] [data modyf: 04-01-2019 15:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski