System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. n. med. Paweł Golusiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (100 %)
Jednostka: Jednostki kształcenia klinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 1 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Self-Assembled STrap for Global Proteomics and Salivary Biomarker Discovery / Yi-Han Lin, Rodrigo Vargas Equez, Manolito G. Torralba, Harinder Singh, Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński, al. et // Journal of Proteome Research .- 2019, Vol. 18, no 4, s. 1907--1915, ISSN: 1535-3893, , eISSN: 1535-3907, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: FASP, biomarker, clinical proteomics, oral squamous cell carcinoma (OSCC), saliva, suspension trapping (STrap)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-24248] [data modyf: 12-07-2019 11:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski