System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Hermes Loschi
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Communications requirements, video streaming, communications links and networked UAVs, Hermes Loschi, Vania V. Estrela, Jude Hemanth, [i in.] -
// W: Imaging and Sensing for Unmanned Aircraft Systems Vol. 2 : Deployment and Applications, 2020. / ed. V.V. Estrela, J. Hemanth, O. Saotome et al., London : IET Digital Library, s. 1-10, ISBN: 9781785616440 .- e-ISBN: 9781785616457    DOI: 10.1049/PBCE120G
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.1049/PBCE120G_ch6   (pkt: 5)
[WZCZ-21532] [data modyf: 19-06-2020 11:06]
[2] Computer vision and data storage in UAVs, Vania V. Estrela, Jude Hemanth, Hermes Loschi(*), [i in.] -
// W: Imaging and Sensing for Unmanned Aircraft Systems. Volume 1 : Control and Performance, 2020. / ed. V.V. Estrela, J. Hemanth, O. Saotome et. al, London : IET Digital Library, s. 23--45, ISBN: 9781785616426    DOI: 10.1049/PBCE120F
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.1049/PBCE120F_ch2   (pkt: 5)
[WZCZ-21533] [data modyf: 19-06-2020 11:04]
[3] Quality of experience (QoE) and quality of service (QoS) in UAV systems, Asif Ali Laghari, Asia Khan, Hui He, Vania V. Estrela, Navid Razmjooy, Jude Hemanth, Hermes Loschi
// W: Imaging and Sensing for Unmanned Aircraft Systems Vol. 2 : Deployment and Applications, 2020. / ed. V.V. Estrela, J. Hemanth, O. Saotome et al., London : IET Digital Library, s. 215--245, ISBN: 9781785616440    DOI: 10.1049/PBCE120G
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.1049/PBCE120G_ch10   (pkt: 5)
[WZCZ-21534] [data modyf: 19-06-2020 11:02]
[4] A model for Medical Staff Idleness Minimization, Leonarda Mariak, Vania V. Estrela, Hermes Loschi(*), Navid Razmjooy, -- [et. al.]
// W: Proceedings of the 4th Brasilian Technology Symposium (BTSym'18). Emerging Trends and Challenges in Technology, 2019. / eds. Y. Iano, R. Arthur, H.J. Loschi [et al.], Cham : Springer International Publishing (Smart Innovation, Systems and Technologies. SIST Vol. 140), s. 633--645, ISBN: 9789030160531    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1_62   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[WZCZ-21492] [data modyf: 11-05-2020 13:38]
[5] Computational Performance of an Model for Wireless Telecommunication Systems with Discrete Events and Multipath Rayleigh, R. Padilha, Yuzo Iano, Navid Razmjooy, A.C.B. Monteiro, Hermes Loschi
// W: Proceedings of the 3rd Brasilian Technology. Emerging Trends and Challenges in Technology, 2019. / eds. Y. Iano, R. Arthur, O. Saotome, V.V. Estrela, H.J. Loschi, Cham : Springer International Publishing, s. 193--203, ISBN: 9783319931111    DOI: 10.1007/978-3-319-93112-8
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-93112-8_20   (pkt: 20)
[WZCZ-21490] [data modyf: 11-05-2020 11:39]
[6] POEMATICS, Leandro S. Carreiro, Vania V. Estrela, Mikhail P. Vishnevski, Hermes Loschi(*), - [et al.]
// W: Proceedings of the 4th Brasilian Technology Symposium (BTSym'18). Emerging Trends and Challenges in Technology, 2019. / eds. Y. Iano, R. Arthur, H.J. Loschi [et al.], Cham : Springer International Publishing (Smart Innovation, Systems and Technologies. SIST Vol. 140), s. 655--665, ISBN: 9789030160531    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1_64   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[WZCZ-21493] [data modyf: 11-05-2020 14:01]
[7] Stability Analysis of the Interval Systems Based on Linear Matrix Inequalities, Navid Razmjooy, Mehdi Ramezani, Vania V. Estrela, Hermes Loschi(*), Douglas A. Nascimento
// W: Proceedings of the 4th Brasilian Technology Symposium (BTSym'18). Emerging Trends and Challenges in Technology, 2019. / eds. Y. Iano, R. Arthur, H.J. Loschi [et al.], Cham : Springer International Publishing (Smart Innovation, Systems and Technologies. SIST Vol. 140), s. 371--378, ISBN: 9789030160531    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1_36   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[WZCZ-21491] [data modyf: 11-05-2020 13:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A novel method for EMI evaluation in random modulated power electronic converters / Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Hermes Loschi, Dave Thomas, Niek Moonen, 2020. Measurement Vol. 151, 1--9, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, power electronic converters, random modulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107098         Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-24447] [data modyf: 07-05-2020 13:26]
[2] Aggregated Conducted Electromagnetic Interference Generated by DC/DC Converters with Deterministic and Random Modulation / Hermes Loschi, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Douglas Nascimento, Galina Demidova, 2020. Energies Vol. 13, iss. 14, 1--9, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aggregated electromagnetic interference, conducted electromagnetic interference, electromagnetic compatibility, frequency beat, power electronic interfaces
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13143698         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25487] [data modyf: 23-07-2020 11:05]
[3] FPGA-Based System for Electromagnetic Interference Evaluation in Random Modulated DC/DC Converters / Hermes Loschi, Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Douglas Nascimento, Wojciech Sleszynski, 2020. Energies Vol. 13, iss. 9, 1--14, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DC-DC power converters, FPGA, conducted interference, electromagnetic compatibility, random modulation, systems control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13092389         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-25255] [data modyf: 13-05-2020 11:03]
[4] PCB-integrated non-destructive microwave sensor for liquid dielectricspectroscopy based on planar metamaterial resonator / Euclides L. Chuma, Yuzo Iano, Glauco Fontgalland, Leonardo L. B. Roger, Hermes Loschi, 2020. Sensors and Actuators A: Physical Vol. 312, 1--6, ISSN: 0924-4247, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dielectric, metamaterial, microwave, sensor
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.sna.2020.112112         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25406] [data modyf: 19-06-2020 13:03]
[5] A Solar Tracking System Based on Local Solar Time Integrated to Photovoltaic Systems / Luis A. S. Ferreira, Hermes Loschi(*), Abel A. D. Rodriguez, Yuzo Iano, Douglas A. Nascimento, 2018. Journal of Solar Energy Engineering Vol. 140, iss. 2, 1--9, ISSN: 0199-6231, , eISSN: 1528-8986, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: efficiency, energy, photovoltaics, solar, system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1115/1.4039094         Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-25240] [data modyf: 08-05-2020 18:58]
[6] Emergency Response Cyber-Physical Framework for Landslide Avoidance with Sustainable Electronics / Vania V. Estrela, Osamu Saotome, Hermes Loschi(*), - [et al.], 2018. Technologies Vol. 6, iss. 2, 1--28, eISSN: 2227-7080, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: multiple sensors, odometry, optical flow, optical mouse, sensors, sustainable electronics
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.3390/technologies6020042
[AWCZ-25241] [data modyf: 08-05-2020 19:41]
[7] Evaluation of Partial Discharge Signatures Using Inductive Coupling at On-Site Measuring for Instrument Transformers / Douglas A. Nascimento, Yuzo Iano, Hermes Loschi(*), - [et al.], 2018. International Journal of Emerling Electric Power Systems Vol. 19, iss. 1, 1--19, ISSN: 1553-799X, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PRPD, epoxy resin insulation, instrument transformers, oil insulation, partial discharges
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ijeeps-2017-0160         Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-25239] [data modyf: 08-05-2020 13:09]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Proceedings of the 3rd Brasilian Technology. Emerging Trends and Challenges in Technology / (Red.) Yuzo Iano, Rangel Arthur, Osamu Saotome, Vania V. Estrela, Hermes Loschi(*) .- Cham : Springer International Publishing, 2019, 332 s. .- ISBN: 9783319931111
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-93112-8    (pkt: 20)
[RED-5900] [data modyf: 11-05-2020 12:15]
[2] Proceedings of the 4th Brasilian Technology Symposium (BTSym'18). Emerging Trends and Challenges in Technology / (Red.) Yuzo Iano, Rangel Arthur, Osamu Saotome, Vania V. Estrela, Hermes Loschi(*) .- Cham : Springer International Publishing, 2019, XXI, 665 s. .- ISBN: 9783030160524 .- Smart Innovation, Systems and Technologies book series (SIST, Vol. 140)
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-16053-1    (pkt: 20)
[RED-5902] [data modyf: 13-05-2020 11:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski