System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Piotr Gawłowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania sie człowieka z maszyną, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk
// W: Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, 2010. / red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila, Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, s. 117--127, ISBN: 9788392466970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12299] [data modyf: 22-10-2010 10:58]
[2] Badanie jakości przetwarzania sygnałów w przetwornikach A/C i C/A, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, 2008. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 55--61, ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10911] [data modyf: 25-02-2009 09:55]
[3] Badanie pracy silnika krokowego ze sterownikiem SSK-B01, Marcin Chciuk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, 2008. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 49--54, ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10910] [data modyf: 25-02-2009 09:53]
[4] Mechatroniczne stanowiska dydaktyczne, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, 2008. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 161--168, ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10916] [data modyf: 25-02-2009 10:50]
[5] Możliwości wykorzystania Lego Mindstorms w nauczaniu mechatroniki, Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, 2008. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 169--177, ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10917] [data modyf: 25-02-2009 10:52]
[6] Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych organiczeniach na ścieżkę chwytaka, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1999 roku, 2000. , Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 29--30
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-1880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę chwytaka, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1998 roku, 1998. , Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologiii Eksploatacji, s. 237--240, ISBN: 8372040559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1860] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] Optimal path planning for moving objects, Krzysztof Łasiński, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: RoManSy 11 : Theory and practice of robots and manipulators, 1997. / ed. by A. Morecki, G. Bianchi, C. Rzymkowski, Wien : Springer-Verlag (Courses and Lectures 381), s. 293--300, ISBN: 321182903
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15138] [data modyf: 18-02-2013 11:49]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem / Izabela Gabryelewicz, Piotr Gawłowicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, 2015. Problemy Profesjologii, nr 2, 139--148, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Kaizen, innovation, innowacja, management, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19702] [data modyf: 15-01-2016 13:54]
[2] Zmniejszenie pętli histerezy w hamulcu magnetoreologicznym poprzez odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych magnetowodu / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 422--425, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, hamulce magnetoreologiczne, histereza, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17199] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[3] Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, 2012. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 509--513 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetereologiczna, control, force feedback, haptic device, magnetorheological fluid, siłowe sprzężenie zwrotne, sterowanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16401] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Algorytmy sterowania napędem elektrohydraulicznym przy pomocy wahadłowego dżojstika dotykowego z cieczą MR w układzie z siłowym sprzężeniem zwrotnym / Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, 2009. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 695--702 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13738] [data modyf: 22-04-2009 11:47]
[5] Applications of PSpice program in circuitry investigation and automation circuit simulation = Zastosowanie programu PSpice w badaniu obwodów elektrycznych oraz w symulacji układów automatyki / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, 2009. Journal of Technology and Information Education Vol. 1, no 3, 122--125 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSpice, edukacja techniczna, simulation, symulacje, technical education
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14159] [data modyf: 19-11-2009 10:27]
[6] Robot sterowany trzyosiowym dżojstikiem dotykowym z cieczą magnetoreologiczną / Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, 2009. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 703--709 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13739] [data modyf: 22-04-2009 11:49]
[7] Application of a method to determination of robotic optimal motions / Piotr Gawłowicz, 2000. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4-5, 210--213 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4121] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Some problems of multiple robot cooperation in manufacturing systems / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, 1998. Management, no 3, 66--77, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Czasoptymalne ruchy robotów przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę efektora / Piotr Gawłowicz, 1997. Management, nr 2, 154--167, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Minimum - energetic motions for redundant manipulators in work spaces including obstacles / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, Krzysztof Łasiński, 1996. Archive of Mechanical Engineering Vol. 43, no. 4, 313--327 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pontryagin's Maximum Principle, minimum-energetic motion, optimal path planning, redundant manipulators
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-17102] [data modyf: 27-02-2013 13:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Komputerowe wspomaganie projektowania bezpiecznego stanowiska pracy robota / Patryk Krupa, Piotr Gawłowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, Nr 72, s. 117--131, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy z robotem, designing a work station for an industrial robot, industrial robots, projektowanie stanowiska pracy robota manipulacyjnego, roboty manipulacyjne, safety of working with robots,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21008/j.0239-9415.2017.072.09
[AWI-10693] [data modyf: 11-09-2018 09:13]
[2] Technologie informatyczne w zarządzaniu firmą / Piotr Gawłowicz // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 2, s. 57--63, ISSN: 2084-2686, bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6334] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zastosowanie metod przeszukiwania heurystycznego do wyznaczania optymalnego sterowania robotów / Piotr Gawłowicz // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 1998, T. 23, s. 113--124, ISSN: 0867-3977, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2905] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Możliwości wybranych zintegrowanych systemów komputerowych w aspekcie logistyki / Piotr Gawłowicz, Krzysztof Witkowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 1996, z. 5, s. 75--82 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3526] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Mathematische Analyse des Hubrollentransporters / Krzysztof Łasiński, Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 2, s. 26--34 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9554] [data modyf: 30-03-2017 12:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Information technologies in the postindustrial society, 2014. Wiesław Hładkiewicz, Piotr Gawłowicz // W: 13th International Educational Technology Conference. Lisbon, Portugalia Amsterdam : Elsevier Ltd., 2014, Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 103, s. 500--505
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.366   (pkt: 15)
[KONF-21895] [data modyf: 18-03-2017 11:48]
[2] Planowanie ruchów manipulatora przy ograniczeniach na ścieżkę chwytaka, 2006. Piotr Gawłowicz // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 115--124, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Technologie informacyjne w społeczeństwie postindustrialnym, 2002. Piotr Gawłowicz, Wiesław Hładkiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 2, s. 197--207, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15186] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Heuristics in time-optimal motions, 2001. Piotr Gawłowicz // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '01 : Proceedings of the Second International Workshop. Gronów, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 147--149
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-12721] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Wybrane metody planowania trajektorii redundantnych robotów manipulacyjnych, 2000. Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów : Proceedings XVII Polish National Conference on TMM. Warszawa-Jachranka, Polska Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 211--216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Time optimal control of robots based on heuristic method, 1999. Piotr Gawłowicz // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first workshop. Kiekrz, Polska [B.m.] : Technical University of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 183--186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [25-05-2020]
[KONF-8636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Czasooptymalne sterowanie robotów oparte na metodzie heurystycznej, 1998. Piotr Gawłowicz // W: XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów : Materiały konferencyjne. Rzeszów-Jawor, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1998, T. 2, s. 483--490
Słowa kluczowe: Zasada Maximum Pontrjagina, planowanie ruchu manipulatora, sterowanie czasooptymalne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9551] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Czasooptymalne ruchy robotów przy uwzględnieniu geometrycznych ograniczeń na ścieżkę efektora, 1997. Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 217--223
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13713] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Heurystyczne metody wyznaczania sterowań optymalnych jako element zarządzania produkcją, 1997. Piotr Gawłowicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 374--385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15894] [data modyf: 22-10-2003 11:52]
[10] Optimal path planning for multiple vehicles, 1996. Krzysztof Łasiński, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz // W: Theory and practice of robots and manipulators : eleventh CISM-IFToMM symposium. Udine, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 1996, s. [1] abstr.
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20765] [data modyf: 18-03-2013 13:29]
[11] Location of sensors in state estimation for nonlinear discrete-time distributed systems, 1989. Józef Korbicz, Piotr Gawłowicz // W: System Modelling and Optimization : 14th IFIP conference. Leipzig, Niemcy Leipzig : [brak wydawcy], 1989, Hft. 4, s. 96--97 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Sensors location problem for stochastic non-linear discrete-time distributed parameter systems, 1989. Józef Korbicz, Piotr Gawłowicz // W: Fifth Symposium on Control of Distributed Parameter Systems. Perpignan, Francja Perpignan : Université de Perpignan, 1989, s. 421--426
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, sensors location, state estimation, stochastic matrix maximum principle

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Simulation of urban air pollutant processes and monitoring stations location problem, 1988. Józef Korbicz, I. L. Parmaste, Piotr Gawłowicz // W: Systems Analysis and Simulation : proceedings of 3rd International Symposium. Berlin, Niemcy Berlin : Akademie-Verlag, 1988, Vol. 2, s. 29--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, T. 1, 178 s. .- ISBN: 9788394151607
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5328] [data modyf: 02-09-2015 16:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski