System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100 %)
Jednostka: Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 147 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich / Magdalena Graczyk .- Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2007 .- 242 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788360186695
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Zarządzanie proekologiczne / Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- 276 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Monografie ; 91)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Persystencja i toksyczność wybranych insektycydów w warunkach fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1993 .- 136 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografie ; 66)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Autarkia energetyczna procesów stabilizacji osadów ściekowych / Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984 .- 123 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografia ; 28) .- ISBN: 02397390
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ecological innovations in agricultural production as a pro-development factor of the economy / Magdalena Graczyk, Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Łukasz Augustowski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering .- Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo, 2018 - (MAPE 2018 ; Vol. 1, iss. 1) - s. 603--612 .- ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0076   (pkt: 20)
[WZCZ-21067] [data modyf: 19-09-2019 08:59]
[2] Environmental performance of the technology of production of bimodal polyethylene (HDPE) with the application of LCA techniques / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Grzegorz Ganczewski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering .- Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo, 2018 - (MAPE 2018 ; Vol. 1, iss. 1) - s. 817--827 .- ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0103   (pkt: 20)
[WZCZ-21068] [data modyf: 19-09-2019 09:00]
[3] System solutions in waste management in Poland in the background of EU solutions / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra / ed. R. Arnold .- Regensburg : Universitätsverlag, 2015 - (Entwicklungen im Europäischen Recht ; Vol. 7) - s. 55--68 .- ISBN: 9783868451276
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17187] [data modyf: 02-10-2015 12:06]
[4] Profesor Paul-Dieter Kluge / Magdalena Graczyk
// W: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw = Die nutzung quantitativer methoden in der praxis mittelständer unternehmen / red. G.Zellmer, K. Witkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 7--9 .- ISBN: 9788393306800
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13003] [data modyf: 12-07-2011 11:48]
[5] Innowacyjność edukacji dla zrównoważonego rozwoju - myślenie kategoriami cyklu życia / Magdalena Graczyk, Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski
// W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 2, Edukacja dla ładu ekonomicznego / red. B. Poskrobko .- Białystok - Wrocław : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2010 - s. 227--238 .- ISBN: 9788361643685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12266] [data modyf: 12-10-2010 12:41]
[6] Ocena cyklu życia jako dobra praktyka promowania zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw / Magdalena Graczyk
// W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. E. Sidorczuk-Pietraszko .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009 - s. 142--159 .- ISBN: 9788361247067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11603] [data modyf: 11-01-2010 14:37]
[7] Agenda 21 - dobra praktyka kształtowania rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym / Magdalena Graczyk
// W: Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie / red. nauk. Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 100--128 .- ISBN: 9788374811767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10291] [data modyf: 17-07-2008 12:12]
[8] Komunikat 6 : perspektywy rozwoju europejskiej turystyki zrównoważonej / Magdalena Graczyk
// W: Architektura ekopromocji w turystyce regionu Lubuskiego : biokomunikaty / red. Ilona Politowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 104--125 .- ISBN: 9788374811460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10088] [data modyf: 08-05-2008 12:35]
[9] Świadomość ekologiczna menadżerów a kultura organizacji / Magdalena Graczyk
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 72--84 .- ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10418] [data modyf: 18-09-2008 14:31]
[10] Wieloletni plan inwestycyjny - dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich / Magdalena Graczyk
// W: Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie / red. nauk. Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 130--164 .- ISBN: 9788374811767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10292] [data modyf: 17-07-2008 12:15]
[11] Dobra praktyka w zarządzaniu inwestycjami ochrony środowiska w gminie / Magdalena Graczyk
// W: Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej / red. K. Gomółka .- Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 140--147 .- ISBN: 97883925221303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Inwestycje ochrony środowiska jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy / Magdalena Graczyk
// W: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 179--187 .- ISBN: 9788374810982
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9162] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Zarządzanie strategiczne zrównoważonym rozwojem lokalnym - dokumenty programowe / Magdalena Graczyk
// W: Polityka regionalna Unii Europejskiej - teoria i praktyka / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 17--34 .- ISBN: 9788374811026
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9132] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Educational aspect of integrated product policy / Magdalena Graczyk
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 54--63 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Europejski i polski system odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych w aspekcie regulacji prawnych / Magdalena Graczyk
// W: Zrównoważony rozwój regionalny w Unii Europejskiej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 25--39 .- ISBN: 8360357013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9135] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Globalny kryzys środowiska a edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju / Magdalena Graczyk
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 24--41 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Środowiskowy wymiar Zintegrowanej Polityki Produktowej / Magdalena Graczyk
// W: Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski / red. L. Preisner .- Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2006 - s. 143--150 .- ISBN: 9788388771835
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9308] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Harmonizacja rynku wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej / Janusz Adamczyk, Magdalena Graczyk
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 247--254 .- ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7497] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Zastosowanie LCA do szacowania ekologicznych skutków działalności budowlanej / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Kapitał - informacja - jakość / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 163--172 .- ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7716] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Analiza powiązań międzynarodowych i międzyregionalnych w województwie lubuskim / Magdalena Graczyk
// W: Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 173--250 .- ISBN: 8389712369
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7046] [data modyf: 20-12-2004 14:18]
[21] Innowacje jako podstawowy czynnik wzrostu konkurencyjności regionów / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 279--286 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Koncepcja zrównoważonego rozwoju a zarządzanie przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 199--204 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Refleksje nad możliwością zespolenia pozwoleń zintegrowanych z procedurą ocen oddziaływania na środowisko / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 205--210 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] System informacyjny Ocen Oddziaływania na Środowisko - INFOOS / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 325--332 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Zarządzanie turystyką zgodnie z imperatywem rozwoju zrównoważonego / Magdalena Graczyk
// W: Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Maria Fic .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004 - s. 144--156 .- ISBN: 8391853764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ekologiczne obowiązki inwestorów budowlanych w świetle wymogów Unii Europejskiej / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 240--248 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5851] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Oceny oddziaływania na środowisko jako instrument prewencji w konfliktach społecznych / Magdalena Graczyk
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 149--155 .- ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6010] [data modyf: 29-09-2003 11:58]
[28] Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym / Magdalena Graczyk
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 239--246 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5922] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Polskie przedsiębiorstwa wobec ekologicznych wyzwań Unii Europejskiej / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 210--217 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5847] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Imperatyw ekorozwoju w polityce regionalnej / Magdalena Graczyk
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 407--413 .- ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5249] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Ekologiczne strategie marketingowe / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska
// W: Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie / red. S. Czaja .- Wrocław : Wydaw. I-BiS, 2000 - (Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" ; 26) - s. 107--117 .- ISBN: 8385773355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6219] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Technological eco-innovations related to RES - opportunities and barriers / Adrianna Dybikowska, Magdalena Graczyk // Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej .- 2019, no. 1(358), s. 120--138, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, energochłonność i struktura zużycia energii w sektorze rolnym, energy intensity and energy consumption structure in the rural sector, farms, gospodarstwa rolne, odnawialne źródła energii, renewable energy sources
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.30858/zer/104699
[AWCZ-24077] [data modyf: 09-10-2019 14:16]
[2] Wybrane czynniki budowania kapitału intelektualnego regionu związane z funkcjonowaniem szkół wyższych w województwie lubuskim / Magdalena Graczyk, Edyta Wysocka // General and Professional Education .- 2018, no. 3, s. 24--31, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie Voivodeship, intellectual capital, intellectual capital indicators related to the functioning of higher education institutions, region
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2018.3.4
[AWCZ-24384] [data modyf: 01-10-2019 13:29]
[3] Life Cycle Perspective for Improving Sustainable Supply Chain Management / Dorota Burchart-Korol, Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 708, s. 8--12, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: life cycle approach, supply chain management, sustainability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.8
[AWCZ-21346] [data modyf: 09-05-2017 13:22]
[4] Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście realizacji strategii zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki w UE / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // Humanizacja Pracy .- 2015, nr 4(282), s. 169--182, ISSN: 1643-7446, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility (CSR), gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, resource-efficient, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zasobooszczędna gospodarka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19859] [data modyf: 24-02-2016 14:12]
[5] Ekoinnowacje na rynku wytwarzania energii - w stronę poprawy ekoefektywności i pełnego zatrudnienia [Dokument elektroniczny] / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2014, nr 3, s. 869--879, ISSN: 1899-3524, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Eco innovations, assessment of eco efficiency indicators, ekoefektywność, ekoinnowacje, energy sector, full employment, labour market, ocena wskaźników ekoefektywności, pełne zatrudnienie, rynek pracy, sektor energetyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18824] [data modyf: 03-09-2015 10:34]
[6] Reverse logistic processes in plastics supply chains / Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski // Total Logistic Management .- 2011, no 4, s. 43--55, ISSN: 1689-5959, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logistics, plastics, recovery, reverse logistics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16825] [data modyf: 18-12-2012 14:30]
[7] Reverse logistics processes in plastic supply chains / Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski // Transport & Logistics .- 2011, iss. 9 spec., s. 113--123 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16038] [data modyf: 10-12-2012 11:06]
[8] Continual improvement as a pillar of environmental management / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska // Management .- 2010, Vol. 14, no 1, s. 297--305, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15180] [data modyf: 15-11-2010 10:21]
[9] Technologie środowiskowe jako wyznacznik ekoinnowacji / Magdalena Graczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2010, nr 4, s. [12] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15063] [data modyf: 08-10-2010 11:29]
[10] Controlling ekologiczny i system wskaźników środowiskowych w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2009, nr 5, s. [12] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14089] [data modyf: 12-10-2009 16:32]
[11] A logical matrix as a tool for better management of investment projects funded by EU / Magdalena Graczyk // Management .- 2008, Vol. 12, no 2, s. 225--240, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13534] [data modyf: 29-01-2009 09:43]
[12] Management of European investment projects - feasibility study / Magdalena Graczyk // Management .- 2008, Vol. 12, no 1, s. 233--244, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13194] [data modyf: 02-09-2008 14:39]
[13] The influence of formal management systems on the growth of innovativeness of the enterprises from the county of Lubuskie / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // Management .- 2008, Vol. 12, no 1, s. 143--155, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13188] [data modyf: 02-09-2008 14:23]
[14] Wyznaczanie wskaźnika skumulowanych obciążeń środowiska podczas produkcji wyrobów budowlanych / Magdalena Graczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2008, nr 6, s. [10] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13181] [data modyf: 02-09-2008 13:35]
[15] Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk // Ekonomia i Środowisko .- 2007, nr 1, s. 53--68, ISSN: 0867-8898, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, analiza cyklu życia, bilans ekologiczny, ecobalance
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12328] [data modyf: 14-02-2008 17:15]
[16] ISO 14001 and sustainable development of the municipal waste sector in Poland: SWOT analysis / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska // Management .- 2007, Vol. 11, no 1, s. 161--166, ISSN: 1429-9321, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zastosowanie programu SimaPro do oceny wpływu cyklu życia wyrobów na środowisko / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2007, nr 6, s. [9] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Environmental management systems - opportunities, barriers, perspectives / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska // Management .- 2006, Vol. 10, no 1, s. 149--156, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Life Cycle Assessment as an instrument of integrated product policy (exemplified by building materials) / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // Management .- 2006, Vol. 10, no 2, s. 145--154, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Bilans ekologiczny jako instrument diagnostyczny w analizie ryzyka ekologicznego w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 53--60, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Environmental Management Systems - tools to improve the environmental performance of the Municipal Waste Management Sector / Magdalena Graczyk, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska // Management .- 2005, Vol. 9, no 1, s. 101--108, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i aluminium / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // Recykling .- 2004, nr 11, s. 26--27 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Rola informacji w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 121--128, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Zarządzanie energią cieplną w sektorze budownictwa w świetle Dyrektywy 2002/91/EC / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 211--217, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Fundusz Spójności jako instrument rozwoju inwestycyjnego w sektorze środowiska / Magdalena Graczyk // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 227--237, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11529] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Informacja o środowisku jako warunek partycypacji społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 43--53, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Ocena ekologicznej odpowiedzialności spółek giełdowych / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 209--217, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Pozwolenia zintegrowane jako instrument w ochronie środowiska / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 201--207, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11507] [data modyf: 05-10-2007 14:17]
[29] Assessment of the efficiency of environmental activities undertaken by a company / Magdalena Graczyk // Management .- 2000, Vo. 4, no 1, s. 65--76, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11382] [data modyf: 05-10-2007 14:22]
[30] Środowiskowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 137--145, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wybrane obowiązki podmiotów gospodarczych dotyczące ochrony środowiska / Magdalena Graczyk // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 145--157, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Implementation of sustainable development instruments rtelated to the administrative district in the concept of marketing / Magdalena Graczyk // Management .- 1999, Vol. 3, no 1, s. 27--36, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Zarządzanie procesem inwestycyjnym w gminie / Magdalena Graczyk // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 106--115, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11394] [data modyf: 05-10-2007 14:24]
[34] Environmental protection strategies and technologies in international companies / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // Management .- 1998, no 3, s. 32--42, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11428] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Integracja systemów zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk // Management .- 1998, no 4, s. 141--154, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11410] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Zarządzanie przestrzenią i prognozowanie skutków środowiskowych w procesie planowania miejscowego / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // Management .- 1998, no 4, s. 63--73, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Minimalizacja konfliktów działalności inwestycyjnej przy pomocy procedur ocen oddziaływania na środowisko / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // Management .- 1997, nr 2, s. 11--19, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Quality and environmental protectionas the main factors of global competition / Magdalena Graczyk // Management .- 1997, nr 1, s. 50--59, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Bilanse ekologiczne i ich miejsce w systemach logistycznych przedsiębiorstwa / Magdalena Graczyk // Logistyka .- 1996, nr 4, s. 13--17, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Etykiety ekologiczne jako instrument stymulujący rynek produktów przyjaznych środowisku / Magdalena Graczyk // Ekologia i Technika .- 1996, nr 4, s. 12--16, ISSN: 1230-462X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9347] [data modyf: 16-01-2004 14:25]
[41] Pestycydy a unieszkodliwianie osadów ściekowych / Magdalena Graczyk // Pestycydy .- 1996, nr 2, s. 35--43 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, osady ściekowe, pestycydy, stężenia toksyczne, toksyczność wewnętrzna
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9345] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Proekologiczna strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk // Ekologia i Technika .- 1996, nr 4, s. 16--20, ISSN: 1230-462X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9348] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Wpływ toksyczności wewnętrznej na proces fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk // Ekologia i Technika .- 1996, nr 3, s. 3--7, ISSN: 1230-462X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wpływ chlorfenwinfosu na proces fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1994, nr 1-2, s. 53--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9343] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Wpływ preparatu użytkowego chlorfenwinfosu - Enolofosu 50, na proces fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1994, nr 1-2, s. 63--68 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9344] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Analiza energetyczna procesów stabilizacji osadów ściekowych / Magdalena Graczyk // Gospodarka Paliwami i Energią .- 1993, nr 8, s. 15--19 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9349] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Biotechnologie w oczyszczaniu ścieków / Magdalena Graczyk // Ekologia i Technika .- 1993, nr 6, s. 7--12, ISSN: 1230-462X, : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9346] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Czy zdążymy uratować jeziora? / Magdalena Graczyk // Ekologia i Technika .- 1993, nr 4, s. 7--10, ISSN: 1230-462X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Chemizm odżelaziania wody / Magdalena Graczyk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1985, nr 3, s. 65--67, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Zastosowanie pomp cieplnych w inżynierii sanitarnej / Magdalena Graczyk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1985, nr 5-6, s. 121--125, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11960] [data modyf: 21-03-2007 15:53]
[51] Kinetyka fermentacji metanowej / Magdalena Graczyk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1984, nr 9, s. 126--131, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11958] [data modyf: 21-03-2007 12:42]
[52] Oczyszczanie ścieków przemysłu celulozowego - modyfikacja metody osadu czynnego w układie trmofilowym / Magdalena Graczyk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1984, nr 6, s. 142--147, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11956] [data modyf: 21-03-2007 12:32]
[53] Prefabrykowane oczyszczalnie dla małych ilości ścieków w aspekcie energetycznym / Magdalena Graczyk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1984, nr 7, s. 171--174, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Zastosowanie czystego tlenu do termofilowej stabilizacji wysokostężonych ścieków organicznych / Magdalena Graczyk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1982, nr 6, s. 81--83, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Aerobawa, termofilowa stabilizacja wysokostężonych ścieków / Magdalena Graczyk, Stanisław Kołaczkowski // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 1981, nr 5, s. 134--136, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2012, Nr 244, s. 147--157, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: eco-innovations, ekoinnowacje, regional development, regional system of innovations, regionalny system innowacji, rozwój regionalny, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9402] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Jakość usług wodno-kanalizacyjnych / Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, nr 151, s. 222--239, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: jakość usług, usługi publiczne, usługi wodno-kanalizacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-8929] [data modyf: 24-05-2011 09:19]
[3] Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2011, nr 45, s. 110--120, ISSN: 1732-324X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: determinanty proekologicznej działalności innowacyjnej, eco-innovations, ecological competence, ecological knowledge, envirinment management system, innovations, innowacje, proecological determinates of innovative activitie, systemy zarządzania środowiskowego, wiedza i innowacje ekologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9082] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Managing the life cycle of a building / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport .- 2007, nr 62, s. 33--41 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ecoindicator 99, LCA, building industry,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7885] [data modyf: 03-11-2009 09:53]
[5] Ochrona środowiska w gospodarce turystycznej / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 305--312 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, turystyka, zarządzanie środowiskowe w gospodarce turystycznej,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Procedura postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście współfinansowania inwestycji z funduszy europejskich / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 289--298 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacja postępowania, oceny oddziaływania na środowisko,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Inicjatywy międzynarodowe na rzecz budzenia sumienia ekologicznego współczesnego świata i wdrażania ekorozwoju / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2006, T. 24, nr 2, s. 121--130 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: inicjatywy międzynarodowe, rozwój zrównoważony, świadomość ekologiczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7525] [data modyf: 28-09-2006 13:30]
[8] Wieloletnie plany inwestycyjne jako instrument zarządzania finansami gminy / Magdalena Graczyk // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 11--20, ISSN: 1733-8271, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wykorzystanie informacji ekologicznej w komunikowaniu się z otoczeniem / Magdalena Graczyk // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 21) .- 2006, s. 105--115, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7373] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Ocena korzyści środowiskowych związanych z zastosowaniem do termoizolacji budynków wyrobów z recyklingu / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 325--333 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: materiały termoizolacyjne, ocena cyklu życia,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Szanse dla rozwoju turystyki zrównoważonej w województwie lubuskim / Magdalena Graczyk, Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 290--298 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ekorozwój, strategia rozwoju turystyki, turystyka konwencjonalna, turystyka zrównoważona,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Review of chosen methods of final opinion of ecobalance / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 343--349 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: standard ISO 14040-49, the ecological balance and the opinion of cycle of life,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Spatial aspects of competitiveness of Lubuskie province / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 378--383 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: the competitiveness of teritorial individuals,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] The ecological Opinion of Cycle of Life (the LCA) the heatinsulating materials on need of building sedate / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 460--467 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: eco-coefficient 99, energy-saving building, heat-insulating materials, the opinion of cycle of life,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] The scenarios of packages waste management on white plate tin example / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 468--474 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: oxidation, storing the municipal wastes, the from tin of scrap-iron of white sheet metal the,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6621] [data modyf: 23-09-2004 09:23]
[16] Ocena cyklu życia opakowań metalowych / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 425--435 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilanse materiałowo-energetyczne, ocena cyklu życia, opakowania metalowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6175] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Programowanie rozwoju województwa jako istotny element budowy regionu konkurencyjnego / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 490--496 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: konkurencyjność regionu, planowanie rozwoju regionaalnego, rozwój zrównoważony,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6181] [data modyf: 24-09-2003 12:57]
[18] Rozwój zrównoważony w budownictwie / Magdalena Graczyk, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 520--525 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, zrównoważony rozwój,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6182] [data modyf: 24-09-2003 12:58]
[19] Pozwolenia zintegrowane i kontrola zanieczyszczeń w Unii Europejskiej i w Polsce / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 430--434 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dyrektywa IPPC, pozwolenia zintegrowane, prawo ochrony środowiska,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5704] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Ecolabeling opakowań i jego znaczenie przy segregacji odpadów opakowaniowych / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 204--210 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/EC, normy ISO serii 14020, odpady opakowaniowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Informacja ekologiczna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 270--275 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: informacje ekologiczne, model ekologicznej polityki przedsiębiorstwa, przeglądy środowiskowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Transboundary environmental impact assessment in the Polish-German border region in the light of the Esspoo Convention / Magdalena Graczyk // W: Studia i Materiały .- 1998, T. 16, nr 1-2, s. 28--32 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: environmental impact assessment (EIA) in a transboundary context, environmental impact assessment in the Polish - German border region, the Espoo Convention,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2888] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Integracja polityki ekologicznej i energetycznej państwa / Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 3, s. 28--43 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Recykling odpadów, jako element proekologicznego zarządzania / Magdalena Graczyk // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 3, s. 61--72 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Strategiczne problemy zarządzania gospodarką wodną w systemie rynkowym / Magdalena Graczyk, Wojciech Halicki // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 3, s. 73--80 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6381] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Rozwój technologii oczyszczania ścieków - zamierzenia i rzeczywistość / Magdalena Graczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 131--142 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Biokonwersja związków organicznych źródłem odzysku i stabilizacji ścieków / Magdalena Graczyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 49--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Osad czynny w małej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni dla masarni WSS "Społem" w Lubsku / Magdalena Graczyk, Zofia Sadecka, Zbigniew Hrynkiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 81--95 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Opportunity for development of small and medium metallurgical enterprises within the concept industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Magdalena Graczyk, Anna Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2074--2079 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industry 4.0, SME's, metallurgical production network

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23301] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[2] Reverse logistics processes in steel supply chains / Magdalena Graczyk, Dorota Burchart-Korol, Krzysztof Witkowski // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294291
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20443] [data modyf: 17-03-2014 10:40]
[3] Innowacyjność edukacji dla zrównoważonego rozwoju / Magdalena Graczyk, Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski // W: Education and economy : VIII international scientific conference. Włocławek, Polska, 2010 .- Toruń : [brak wydawcy], 2010, s. 23--37 .- ISBN: 9788362740079
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20175] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego / Magdalena Graczyk // W: Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania. Zielona Góra, Polska, 2007 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 50--55 .- ISBN: 9788374811316
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18656] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Wskaźniki środowiskowe zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej / Magdalena Graczyk // W: Integracja a globalizacja : materiały konferencyjne. Wrocław, Polska, 2006 .- Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2006 .- T. 1, s. 355--365
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17886] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Prywatyzacja gospodarki komunalnej - procedury i doświadczenia na podstawie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego / Magdalena Graczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 417--426 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15191] [data modyf: 06-01-2003 12:33]
[7] Ökologische Bilanz als ein die Festsetzung der Umweltbeeinflussung von ausgewählten Verpackungen ermöglichendes Instruments / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 2000 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 370--377 .- ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: Verpackungen, ökologische Bilanz

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ökologische Determinante der Regionalpolitik / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 2000 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 46--52 .- ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: Regionalpolitik, ökologische Entwicklung

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Public relations w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych / Magdalena Graczyk, Jan Markowski // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 262--269
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Braunkohleförderung auf dem Gebiet der Euroregion Spree-Neiße-Bober und ihr Einfluß auf die Umwelt / Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 95--101
Słowa kluczowe: bergbausschaden entwicklungsprognose für braunkoleabbau auf dem gebiet der Euroregion Spree-Neiße-Bo, braunkohle

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9630] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] EU-Richtlinie über Bewirtschaftung des Verpackungsabfalls / Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 125--131
Słowa kluczowe: richtlinie 94 62 EC, verpackungsabfall

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9614] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Imperativ einer Umweltfreundlichen Produktionsweise und Wirtschaftliche Rechnungsfuhrung / Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 145--150
Słowa kluczowe: die am bestern erreichbare Technologie, umweltfreundliche Produktionsweise, wirtschaftlichte Rechnungsfuhrung

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] LCA jako optymalna metoda bilansu ekologicznego stosowana w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 90--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Ökologische Polityk und Instrumente ihrer Realisierung / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 59--64
Słowa kluczowe: Instrumente, Okoentwicklung, okologische Polityk, okonomische

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6843] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Qualitätssysteme und Umweltschutz / Magdalena Graczyk // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1997 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 76--79
Słowa kluczowe: qualitätsmanagementsysteme, umweltmanagementsysteme

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10772] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Systemy ekologiczne a zarządzanie procesem produkcyjnym / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 157--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Transfer czystych technologii do małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 328--335
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15891] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Umweltinformationssysteme und Öko-Audits / Magdalena Graczyk // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1997 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 90--96
Słowa kluczowe: analyse der produktline, umweltinformationen, öko-audits, ökologisches Rechnungswesen

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10775] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Od ekobilansów do eko-controllingu / Magdalena Graczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1996, s. 80--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16117] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Technologie małoodpadowe a rozwój zrównoważony / Magdalena Graczyk // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 10--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15524] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Zarządzanie środowiskiem i ekorozwój a oceny środowiskowe / Magdalena Graczyk // W: Ekologia Pogranicza : Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 1996 .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. IBEN, 1996, s. 45--51 .- ISBN: 8390380811
Słowa kluczowe: OOS w kontekście transgranicznym, etapy w procesie OOS, konflikty gospodarka-środowisko, oceny oddziaływania na środowisko, prewencja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16115] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie / (Red.) Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 164 s. .- ISBN: 9788374811767
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4497] [data modyf: 27-01-2009 12:51]
[2] Studia i Materiały : Ekologia Pogranicza - EP '05 / (Red.) Robert Woźniak, Magdalena Graczyk, Tadeusz Zaborowski .- Gorzów : IBEN, 2005, T. 23, 459 s. .- ISSN: 0860-7761
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4147] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Lubuskie Regional Innovation Strategy : diagnosis structure system / (Red.) Maria Fic, Magdalena Graczyk, Janina Stankiewicz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Robert Wysocki .- Zielona Góra : [B. w.], 2005, 156 s. .- ISBN: 8388059777
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4289] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[4] Studia i Materiały : Ekologia Pogranicza - EP '04 / (Red.) Robert Woźniak, Magdalena Graczyk .- Gorzów Wielkopolski : IBEN, 2004, T. 22, nr 1-2 .- ISSN: 0860-7761
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Studia i Materiały : Ekologia Pogranicza - EP '03 / (Red.) Robert Woźniak, Magdalena Graczyk .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2003, T. 21, nr 1 .- ISSN: 0860-7761
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3967] [data modyf: 16-09-2005 13:07]
[6] Manufacturing Management / (Red.) Magdalena Graczyk .- Zielona Góra : Technical University Press, 1995, Vol. 2, no 3, Spec. issue
Kod: RED-S-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4001] [data modyf: 20-01-2004 12:24]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób biologicznego oczyszczania ścieków / Magdalena Graczyk, Kazimierz Duciewicz .- Numer : 166996 .- Data zgłoszenia : 20-02-1992 .- Data udzielenia : 23-08-1993
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób biologicznego oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych / Magdalena Graczyk, Kazimierz Duciewicz .- Numer : 290730 .- Data zgłoszenia : 17-06-1991 .- Data udzielenia : 28-12-1992
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski