System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jarosław Mirkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału WIEA
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] EVITA : interactive VHDL Tutorial. REV.2.1, 1998. Jarosław Mirkowski, Marcin Kapustka, Zbigniew Skowroński, Adam Biniszkiewicz Wyd. 2, Henderson : ALDEC, Inc. 288 s. , ISBN: 8390728877, rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Jak to zrobić w OrCADzie? : rysowanie schematów układów elektronicznych, 1994. Jarosław Mirkowski, Marian Adamski, Warszawa : Intersofland 109 s. , ISBN: 8385515917, rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Synthesis of synchronous digital systems specified by Petri nets, Norian Marranghello, Jarosław Mirkowski, Krzysztof Bilinski
// W: Hardware design and Petri Nets, 2000. , Boston : Kluwer Academic Publishers, s. 129 --150, ISBN: 0792377915
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Translation of C and VHDL specifications into interpreted Petri nets for Hardware/Software codesign, Jarosław Mirkowski, Zbigniew Skowroński
// W: Mixed design of integrated circuits and systems, 1998. , Boston : Kluwer Academic Publishers (Engineering and Computer Science), s. 163--168, ISBN: 0792381165
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przekształcanie sekwencyjnego opisu układu cyfrowego na opis z maksymalną równoległością procesów / Jarosław Mirkowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 29--38 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Towards en effective Petr net based formal model for reactive embedded systems, 1999. Jarosław Mirkowski // W: Petri Nets '99 : 20th International Conference on Application and Theory of Petri Nets : Second Workshop Hardware Design and Petri Nets. Williamsburg, USA Williamsburg : [brak wydawcy], 1999, s. 101--111
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6203] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] A Petri net model for Embedded Systems, 1998. Jarosław Mirkowski, Alexandre Yakovlev // W: Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - DDECS '98 : Second International Workshop. Szczyrk, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 1998, s. 313--319
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5364] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Experiments on using colored Petri nets as an internal model for hardware/software codesign of embedded systems, 1998. Jarosław Mirkowski, Norian Marranghello // W: XIII SBMicro-International Conference on Microelectronics and Packaging - ICMP '98 : Proceedings : Technical papers. Curitiba, Brazylia [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 63--70
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nauczanie złożonych układów programowalnych na przykładzie elementów i oprogramowania firmy Altera, 1998. Adam Biniszkiewicz, Jarosław Mirkowski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC : Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 211--216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2342] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Synthesis of synchronous digital systems specified by Perti nets, 1998. Norian Marranghello, Jarosław Mirkowski, Krzysztof Bilinski // W: International Conference on Application and Theory of Petri Nets - ICATPN'98 : Workshop Hardware Design and Petri Nets. Lisbon, Portugalia [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 111 --128
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] An approach to computer-aided teaching of VHDL language, 1997. Jarosław Mirkowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the 4th International Workshop. Poznań, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 661--666, ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11800] [data modyf: 21-05-2004 13:15]
[7] Interpreted Petri nets as a formal representation of hardware/software systems, 1997. Jarosław Mirkowski, Zbigniew Skowroński // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the 4th International Workshop. Poznań, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 173--178, ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11799] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Teaching modern technologies in a small CEE University - experiences with EUROPRACTICE support in Zielona Góra, 1997. Jarosław Mirkowski, Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Janusz Baranowski, Zbigniew Skowroński, Paweł Wolański // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the International Workshop. Poznań, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 737--740, ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11801] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] PLS implementation of Petri net based controllers, 1989. Marian Adamski, Jarosław Mirkowski // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 140--145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski