System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Jarosław Mirkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału WIEA
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] EVITA : interactive VHDL Tutorial. REV.2.1 / Jarosław Mirkowski, Marcin Kapustka, Zbigniew Skowroński, Adam Biniszkiewicz .- Wyd. 2 .- Henderson : ALDEC, Inc., 1998 .- 288 s. : rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8390728877
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Jak to zrobić w OrCADzie? : rysowanie schematów układów elektronicznych / Jarosław Mirkowski, Marian Adamski .- Warszawa : Intersofland, 1994 .- 109 s. : rys.tab. .- ISBN: 8385515917
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Synthesis of synchronous digital systems specified by Petri nets / Norian Marranghello, Jarosław Mirkowski, Krzysztof Bilinski
// W: Hardware design and Petri Nets .- Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000 - s. 129 --150 .- ISBN: 0792377915
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Translation of C and VHDL specifications into interpreted Petri nets for Hardware/Software codesign / Jarosław Mirkowski, Zbigniew Skowroński
// W: Mixed design of integrated circuits and systems .- Boston : Kluwer Academic Publishers, 1998 - (Engineering and Computer Science) - s. 163--168 .- ISBN: 0792381165
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przekształcanie sekwencyjnego opisu układu cyfrowego na opis z maksymalną równoległością procesów / Jarosław Mirkowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 29--38 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Towards en effective Petr net based formal model for reactive embedded systems / Jarosław Mirkowski // W: Petri Nets '99 : 20th International Conference on Application and Theory of Petri Nets : Second Workshop Hardware Design and Petri Nets. Williamsburg, USA, 1999 .- Williamsburg : [brak wydawcy], 1999, s. 101--111
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6203] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] A Petri net model for Embedded Systems / Jarosław Mirkowski, Alexandre Yakovlev // W: Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - DDECS '98 : Second International Workshop. Szczyrk, Polska, 1998 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1998, s. 313--319
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5364] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Experiments on using colored Petri nets as an internal model for hardware/software codesign of embedded systems / Jarosław Mirkowski, Norian Marranghello // W: XIII SBMicro-International Conference on Microelectronics and Packaging - ICMP '98 : Proceedings : Technical papers. Curitiba, Brazylia, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 63--70
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nauczanie złożonych układów programowalnych na przykładzie elementów i oprogramowania firmy Altera / Adam Biniszkiewicz, Jarosław Mirkowski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC : Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 211--216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2342] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Synthesis of synchronous digital systems specified by Perti nets / Norian Marranghello, Jarosław Mirkowski, Krzysztof Bilinski // W: International Conference on Application and Theory of Petri Nets - ICATPN'98 : Workshop Hardware Design and Petri Nets. Lisbon, Portugalia, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 111 --128
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] An approach to computer-aided teaching of VHDL language / Jarosław Mirkowski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the 4th International Workshop. Poznań, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 661--666 .- ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11800] [data modyf: 21-05-2004 13:15]
[7] Interpreted Petri nets as a formal representation of hardware/software systems / Jarosław Mirkowski, Zbigniew Skowroński // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the 4th International Workshop. Poznań, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 173--178 .- ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11799] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Teaching modern technologies in a small CEE University - experiences with EUROPRACTICE support in Zielona Góra / Jarosław Mirkowski, Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Janusz Baranowski, Zbigniew Skowroński, Paweł Wolański // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the International Workshop. Poznań, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 737--740 .- ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11801] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] PLS implementation of Petri net based controllers / Marian Adamski, Jarosław Mirkowski // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy, 1989 .- Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 140--145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski