System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Józef Kochanowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Marketing międzynarodowy, 2009. Józef Kochanowski, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska 236 s. , ISBN: 9788360357729, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9323] [data modyf: 20-12-2009 01:19]
[2] Podstawy i zarządzanie marketingiem, 2003. Józef Kochanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 428 s. , ISBN: 8389321327, bibliogr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Podstawy i zarządzanie marketingiem, 2002. Józef Kochanowski, Jelenia Góra : Poligrafia-Wydawnictwo AD REM 484 s. bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6328] [data modyf: 21-01-2003 09:30]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Strategie w wojnie Gruzińsko-Rosyjskiej: Gruzji, Rosji, UE, NATO (USA), a strategia bezpieczeństwa Polski, Józef Kochanowski, Mariola Michałowska
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security, 2010. / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 282--299, ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12219] [data modyf: 29-09-2010 09:48]
[2] Kształcenie kadr cywilnych dla potrzeb bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w sytuacjach nadzwyczajnych, Józef Kochanowski, Mariola Michałowska
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, 2008. / red. D. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 203--212, ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10423] [data modyf: 19-09-2008 10:47]
[3] Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego, Józef Kochanowski, Mariola Michałowska
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 46--51, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10328] [data modyf: 29-07-2008 14:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski