System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Paweł Skalski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Pracownia administratorów Centrum Komputerowego UZ
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zielman - The Metrolpolitan Area Network of Zielona Góra, 2000. Janusz Baranowski, Józef Korbicz, Paweł Skalski, Roman Rekut // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 153--160
Słowa kluczowe: ATM, Gigabit Ethernet, Local Area Network, Metropolitan Area Network, routers, switches

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2564] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju, 2000. Janusz Baranowski, Józef Korbicz, Paweł Skalski, Roman Rekut // W: ZielMAN 2000 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 5--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wirtualne Sieci Prywatne - bezpieczne sieci korporacyjne przez Internet, 1999. Roman Rekut, Paweł Skalski // W: ZielMAN '99 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1999, s. 53--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10020] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju, 1999. Janusz Baranowski, Paweł Skalski, Roman Rekut // W: ZielMAN '99 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1999, s. 5--10
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZIELMAN, 1999. Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Paweł Skalski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '99 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1999, s. 459--469
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN jako platforma sprawnej wymiany informacji w Zielonej Górze, 1999. Paweł Skalski, Roman Rekut // W: ZielMAN '99 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1999, s. 11--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10016] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[7] ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w technologii ATM, 1998. Paweł Skalski, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: ZielMAN '98 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra - Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 5--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10011] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa - stan aktualny i kierunki rozwoju, 1998. Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Paweł Skalski // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '98 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1998, s. 619--627
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] System automatycznej archiwizacji danych dla kampusowej sieci komputerowej, 1996. Paweł Skalski, Piotr Hołubniak, Roman Rekut // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 195--201
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] System operacyjny FreeBSD, 1996. Roman Rekut, Marek Łokaj, Paweł Skalski, Piotr Hołubniak // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 254--258
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15955] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Protokół komunikacyjny X.25 w systemie komputerowym IBM RISC System/6000, 1995. Piotr Stępniak, Paweł Skalski // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 3 : Elektrotechnika i Elektronika, s. 121--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15966] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski