System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Piotr Kułyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 146 pozycji bibliograficznych
48 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zielona gospodarka w sektorze rolnictwa w ujęciu krajowym i międzynarodowym / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Dorota Roszkowska-Hołysz .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019 .- 211 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788376957579
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15077] [data modyf: 03-09-2019 14:19]
[2] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.] .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2018 .- 164 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 9788365359063 .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[3] Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI - poszukiwanie równowagi / Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk, Anna Niewiadomska .- Warszawa : CeDeWu sp. z o.o., 2018 .- 264 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788381020435
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14564] [data modyf: 30-05-2019 14:30]
[4] Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego / Piotr Kułyk .- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013 .- 357 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 9788374177573
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11620] [data modyf: 26-08-2015 09:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Development of green jobs in the res sector in the Visegrad Group countries / Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Patrycja Świstak
// W: Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph : social sciences / ed. P. Hąbek .- Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo, 2019 - (MAPE 2019 ; Vol. 2, iss. 1) - s. 185--203 .- ISBN: 9783110674828
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21042] [data modyf: 11-09-2019 10:36]
[2] Ecological innovations in agricultural production as a pro-development factor of the economy / Magdalena Graczyk, Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Łukasz Augustowski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering .- Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo, 2018 - (MAPE 2018 ; Vol. 1, iss. 1) - s. 603--612 .- ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0076   (pkt: 20)
[WZCZ-21067] [data modyf: 19-09-2019 08:59]
[3] Analiza konwergencji wydatków rządowych wybranych państw strefy euro i Polski w latach 1995-2015 / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski
// W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski .- Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 247--255 .- ISBN: 9788363856212
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18197] [data modyf: 05-10-2016 13:00]
[4] Disproportions in the system of support for agriculture in EU countries: an attempt at estimation / Piotr Kułyk, Bazyli Czyżewski
// W: Political rents of European farmers in the sustainable development paradigm : international, national and regional perspective / ed. B. Czyżewski .- Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 2016 - s. 103--117 .- ISBN: 9788301187668
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18374] [data modyf: 10-11-2016 09:25]
[5] Inflacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza z uwzględnieniem strefy euro / Piotr Kułyk, Paweł Szudra, Anna Gąsiorek-Kowalewicz
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Z. Binek, P. Szudra .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016 - s. 145--158 .- ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18025] [data modyf: 07-07-2016 10:56]
[6] Synchronizacja cykli koniunkturalnych w obliczu kryzysu finansowego / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Z. Binek, P. Szudra .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016 - s. 203--14 .- ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18027] [data modyf: 07-07-2016 11:05]
[7] Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w świetle doświadczeń kryzysu finansowego / Piotr Kułyk
// W: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. A. Czyżewski, B. Klepacki .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - s. 253--272 .- ISBN: 9788388700798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16801] [data modyf: 27-08-2015 12:23]
[8] Kwestia rolna w pracach Aleksandra Czajanowa i jej współczesne uwarunkowania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Ekonomia jest piękna? : księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi / red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska .- Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2015 - s. 319--335 .- ISBN: 9788373837546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17490] [data modyf: 14-01-2016 18:23]
[9] Wpływ zmian w finansowym wsparciu rolnictwa na konkurencyjność produktów rolnych w krajach strefy euro i w wybranych wysokorozwiniętych gospodarkach / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej / red. nauk. K. Opolski, J. Górski .- Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - s. 347--357 .- ISBN: 9788363856199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17269] [data modyf: 28-10-2015 09:38]
[10] Zmiany w strukturze produkcji rolnej i przestrzennym zagospodarowaniu ziemi w rolnictwie w województwie lubuskim po integracji z UE / Piotr Kułyk, Bazyli Czyżewski
// W: Rozwój regionalny i jego determinanty / red. nauk. J. Polcyn, P. Głowski . T. 2 .- Piła : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015 - s. 107--119 .- ISBN: 9788362617579
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17265] [data modyf: 28-10-2015 09:26]
[11] Zmiany w systemie wsparcia rolnictwa i jego makroekonomicznym otoczeniu w wysoko rozwiniętych krajach OECD w długim okresie (1990-2012) / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Kierunki rozwoju rolnictwa i polityk rolnych - wyzwania przyszłości : (synteza) / red.nauk. R. Grochowska .- Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2014 - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracjii Europejskiej ; nr 127) - s. 9--36 .- ISBN: 9788376585130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16800] [data modyf: 27-08-2015 12:03]
[12] Sopostavlenie svâzej sel'skogo hozâjstva Pol'ši i Rossii s makroekonomičeskim okruženiem / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Pol'ša i Rossiâ na etape ekonomičeskoj integracii i diversifikacii .- Moskva : Institut Ekonomiki PAN, 2013 - (Ekonomičeskaâ Politika) - s. 166--183 .- ISBN: 9785994004425
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15447] [data modyf: 26-08-2015 14:05]
[13] Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w polsce i Rosji: próba porównania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji / pod red. J. Kotowicz-Jawor .- Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2013 - s. 159--183 .- ISBN: 9788361597513
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15505] [data modyf: 05-08-2015 09:39]
[14] Public goods in multifunctional agricultural development. The attempt on problem conceptualisaton / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Selected problems of market economy in the crisis era / ed. D. Kopycińska .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011 - s. 152--160 .- ISBN: 9788372418340
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12958] [data modyf: 16-06-2011 12:47]
[15] Konwergencja w polityce wsparcia sektora rolnego, mit czy rzeczywistość / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. D. Kopycińska .- Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010 - s. 196--208 .- ISBN: 9788362355747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15448] [data modyf: 16-07-2013 12:01]
[16] Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa w polityce wsparcia rolnictwa / Piotr Kułyk
// W: Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia = Substainable local development. Supporting tools . T. II .- Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku, 2009 - s. 101--107 .- ISBN: 9788392495123
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11145] [data modyf: 16-06-2009 09:43]
[17] Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej w UE-15 i Polsce w latach 1990-2008 / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej / red. A. Borowska, A. Daniłowska .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2009 - s. 7--19 .- ISBN: 9788375831511
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11584] [data modyf: 05-01-2010 10:57]
[18] Dysproporcje w systemie wsparcia rolnictwa państw UE i ich uwarunkowania / Piotr Kułyk
// W: Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 = Sustainable local development UE supporting tools for agriculture and rural areas for 2007-2013 / red. nauk. A. Mickiewicz, P. Mickiewicz . T. 1 .- Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2008 - s. 100--106 .- ISBN: 9788392495116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10595] [data modyf: 13-11-2008 14:11]
[19] Makroekonomiczne uwarunkowania budżetowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i USA. Wnioski dla Polski / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. U. Płowiec .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008 - (VIII Kongres Ekonomistów Polskich) - s. 326--343 .- ISBN: 9788388700231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10951] [data modyf: 06-03-2009 11:57]
[20] W poszukiwaniu uwarunkowań potencjału innowacyjnego województw Polski - studium porównawcze / Janina Stankiewicz, Piotr Kułyk
// W: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne / red. L. Woźniak . T. 1 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2008 - s. 425--435 .- ISBN: 9788371995064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10591] [data modyf: 13-11-2008 12:52]
[21] Wsparcie procesów innnowacyjnych w sektorze rolno-żywnościowym - ujęcie teoretyczne / Piotr Kułyk
// W: Wiedza - innowacyjność - zmiana / red. nauk. Janina Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 155--163 .- ISBN: 9788374811651
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10236] [data modyf: 17-06-2008 15:18]
[22] Współzależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a wielkością wsparcia sektora rolnego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. D. Kopycińska .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2008 - s. 96--103 .- ISBN: 9788360903605
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11240] [data modyf: 25-08-2009 14:24]
[23] Działalność innowacyjna organizacji w wybranych województwach: analiza porównawcza / Piotr Kułyk, Marta Moczulska, Janina Stankiewicz
// W: Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza .- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., 2007 - s. 401--412 .- ISBN: 9788373782938
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Koncepcje systemu wsparcia rolnictwa w UE w świetle opcji polityki gospodarczej / Piotr Kułyk
// W: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego = The economic and social issues of sustainable development / red. A. Mickiewicz .- Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2007 - s. 266--275 .- ISBN: 9788392495109
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9396] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Polityka wsparcia rolnictwa amerykańskiego w świetle uwarunkowań makroekonomicznych / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Polityka gospodarcza państwa / pod red. nauk. D. Kopycińskiej .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, 2007 - s. 135--145 .- ISBN: 9788360903438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10675] [data modyf: 15-12-2008 15:56]
[26] Tendencje w systemie wsparcia procesów innowacyjnych w rolnictwie USA / Piotr Kułyk
// W: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 48--54 .- ISBN: 9788374810982
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania / Marek Czyż, Piotr Kułyk
// W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. D. Kopycińska .- Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006 - s. 54--65 .- ISBN: 8360065861
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Tendencje zmian w procesach inwestycyjnych w rolnictwie polskim / Piotr Kułyk
// W: Polityka rolna Unii Europejskiej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006 - s. 151--160 .- ISBN: 8360357951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9118] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Przekształcenia w przemyśle zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji w Polsce w latach 1990--2003 / Piotr Kułyk
// W: Kapitał - informacja - jakość / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 201--209 .- ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7720] [data modyf: 19-10-2005 16:13]
[30] System wsparcia rolnictwa w krajach OECD o różnym poziomie rozwoju gospodarczego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Kapitał - informacja - jakość / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 183--190 .- ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ wzrostu gospodarczego na przepływ transferów do gospodarki żywnościowej w Polsce po 1989 roku / Piotr Kułyk
// W: Europejska polityka rolna i polityka spójności : wybrane problemy / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 79--89 .- ISBN: 8389712768
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Diagnostyka gospodarowania środkami trwałymi w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej / Piotr Kułyk
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 237--244 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6742] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Model rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego w warunkach polityki fiskalnej / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 229--236 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6741] [data modyf: 12-07-2004 12:00]
[34] Polityka monetarna jako determinant przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji / Piotr Kułyk
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 163--171 .- ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6671] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Polityka fiskalna jako determinant procesu transformacji rolnictwa w polsce w latach 1990-2001 / Piotr Kułyk
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 73--79 .- ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6007] [data modyf: 29-09-2003 11:54]
[36] Uwarunkowania alokacji zasobów w procesie adaptacji do zmian otoczenia gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie powiatu zielonogórskiego / Piotr Kułyk
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 2001 - s. 57--66
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2287] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cena a gotowość do zapłaty za określone produkty ekologiczne na przykładzie mieszkańców województwa lubuskiego / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej .- 2019, nr 125, s. 59--72, ISSN: 2081-6979, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cena, dochody i wydatki gospodarstw domowych, gotowość do zapłaty, green products, household income and expenditure of households, price, produkt ekologiczny, readiness to pay
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/EIOGZ.2019.125.5
[AWCZ-24409] [data modyf: 07-10-2019 13:29]
[2] Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm / Bazyli Czyżewski, Piotr Kułyk, Łukasz Kryszak // Economic Research = Ekonomska Istrazivanja .- 2019, Vol. 32, no. 1, s. 2080--2098, ISSN: 1331-677X, , eISSN: 1848-9664, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Farmland price, RDM model, land rent, present value model, sustainable agriculture
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/1331677X.2019.1642778         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24353] [data modyf: 17-09-2019 10:01]
[3] Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej / Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2019, T. 19, z. 1, s. 79--87, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, organic food, the ecological awareness, zachowania konsumentów, świadomość ekologiczna, żywność ekologiczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/PRS.2019.19.1.7
[AWCZ-24410] [data modyf: 08-10-2019 10:18]
[4] Outline of Ecological and Economic Problems Associated with the Low Emission Reductions in the Lubuskie Voivodeship (Poland) / Maciej Dzikuć, Piotr Kułyk, Maria Dzikuć, Stanisław Urban, Arkadiusz Piwowar // Polish Journal of Environmental Studies .- 2018, s. 1, ISSN: 1230-1485, .- [in press]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22243] [data modyf: 19-01-2018 15:37]
[5] Proces integracji miasta z gminą wiejską. Przykład Zielonej Góry / Piotr Dubicki, Piotr Kułyk // Studia Miejskie .- 2018, T. 32, s. 113--124, ISSN: 2082-4793, , eISSN: 2543-5302, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city, commune, gmina, integracja, integration, merger, miasto, połączenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24073] [data modyf: 13-05-2019 10:04]
[6] Regional Conditions of the Ecological Goods Market / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // Handel Wewnętrzny .- 2018, nr 3, s. 265--276, ISSN: 0438-5403, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, organic food, organic producers, producenci ekologiczni, regional conditions, uwarunkowania regionalne, zachowania konsumentów, żywność ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23136] [data modyf: 27-09-2018 13:51]
[7] Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // Handel Wewnętrzny .- 2018, nr 2, s. 270--282, ISSN: 0438-5403, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, determinants, determinanty, new phenomena and trends in the sphere of consumption, nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji, organic food, sustainable consumption, zachowania konsumentów, zrównoważona konsumpcja, żywność ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23137] [data modyf: 27-09-2018 14:02]
[8] Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak // Management .- 2017, Vol. 21, no. 1, s. 205--222, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: benefits and costs of service, customer service, elementy logistycznej obsługi klienta, korzyści i koszty z obsługi, logistic customer service strategies, logistic elements of customer service, obsługa klienta, strategie logistycznej obsługi klienta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0089
[AWCZ-21511] [data modyf: 28-08-2018 12:00]
[9] Consumer attitudes in the light of the concept of sustainable consumption in Lubuskie voivodeship against the background of trends in consumption in Poland / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Monika Patelska // Oeconomia Copernicana .- 2017, Vol. 8, no. 2, s. 181--197, ISSN: 2083-1277, , eISSN: 2353-1827 , : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodeship, Poland, consumers' behaviours, sustainable consumption, trends in consumption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.24136/oc.v8i2.12
[AWCZ-21811] [data modyf: 18-10-2017 16:41]
[10] Convergence of health expenditure in EU 12 and V4 states / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // Copernican Journal of Finance & Accounting .- 2017, Vol. 6, no. 2, s. 33--43, ISSN: 2300-1240, , eISSN: 2300-3065, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: European Union, V4 states, convergence, government expenditure, healthcare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.12775/15277
[AWCZ-22138] [data modyf: 19-12-2017 11:33]
[11] Consumer behaviour on the e-commerce market in the light of empirical research in Lubuskie voivodeship / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // Management .- 2016, Vol. 20, no. 1, s. 239--255, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodship, consumer behavior, customer, e-commerce, klient, model rozwoju e-klienta, the model of e-commerce, województwo lubuskie, zachowania konsumenta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20175] [data modyf: 20-06-2016 14:13]
[12] Relacje cenowe w rolnictwie a koncepcja zrównoważonego rozwoju na przykładzie produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych / Piotr Kułyk // Przegląd Organizacji .- 2016, nr 5, s. 43--48, ISSN: 0137-7221, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: organic agriculture, price analysis, price volatility, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20290] [data modyf: 05-08-2016 14:02]
[13] Public goods in agriculture of the European Union. Funding and social meaning / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies .- 2015, Vol. 8, nr 1, s. 5--18, ISSN: 2083-3725, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agriculture in the European Union, dobra publiczne, economic policy, interventionism in agriculture, interwencjonizm w rolnictwie, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo Unii Europejskiej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19232] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[14] Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Ekonomista .- 2015, nr 5, s. 595--623, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: agrarian question, agriculture, dobra publiczne, economic policy, kwestia rolna, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19780] [data modyf: 05-02-2016 12:18]
[15] The evaluation of the attractiveness of the tourist commune as conditioning of the development of agricultural tourism farms / Agnieszka Brelik, Piotr Kułyk // Management .- 2014, Vol. 18, no. 1, s. 504--517, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, agritourism, agroturystyka, multifunctional agriculture, rolnictwo, wielofunkcyjność rolnictwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18130] [data modyf: 20-08-2015 14:10]
[16] Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji - próba porównania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Ekonomista .- 2013, nr 3, s. 345--368, ISSN: 0013-3205, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: economic policy, macroeconomic determinants, macroeconomic environment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17420] [data modyf: 20-08-2015 08:45]
[17] Macroeconomic determinants of financial support of agriculture in OECD countries / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Actual Problems of Economics = Aktual'ni Problemi Ekonomiki .- 2012, Vol. 2, no. 10, s. 72--79, ISSN: 1993-6788, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, incomes policy, institutions and the macroeconomy, models with panel data
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17057] [data modyf: 12-02-2013 11:31]
[18] The imperfections of a credit market in agriculture / Piotr Kułyk // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 250--263, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16520] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] The transmission of world prices in the wheat markets of selected hight developed countries / Piotr Kułyk // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 319--331, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15854] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Price and income variability of agricultural products in the conditions of liberalization / Piotr Kułyk // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 258--270, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15367] [data modyf: 25-01-2011 12:00]
[21] Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008 / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Ekonomista .- 2010, nr 2, s. 189--214, ISSN: 0013-3205, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14978] [data modyf: 18-11-2014 10:05]
[22] Makroekonomiczne uwarunkowania retransferów budżetowych w polityce wsparcia rolnictwa w warunkach globalizacji / Piotr Kułyk // Polityka Gospodarcza .- 2009, nr 17-18, s. 77--89 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14339] [data modyf: 05-01-2010 11:02]
[23] Risk management-support policy versus insurance system in agriculture / Piotr Kułyk // Management .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 178--188, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13998] [data modyf: 08-09-2009 10:06]
[24] Main areas of the EU common agricultural policy; Recommendations for the "health-check" 2008 / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Management .- 2008, Vol. 12, no 2, s. 275--284, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13538] [data modyf: 29-01-2009 11:25]
[25] Procesy dostosowawcze w wymianie towarami rolno-spożywczymi w latach 1990-2004 / Piotr Kułyk // Polityka Gospodarcza .- 2006, nr 13, s. 35--51 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w Polsce po 1990 roku / Piotr Kułyk // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 217--225, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11619] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na sytuację sektora rolno-spożywczego w okresie transformacji / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Polityka Gospodarcza .- 2005, nr 12, s. 59--71 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Przekształcenia przemysłu spożywczego w Polsce w procesie dostosowań do integracji z Unią Europejską / Piotr Kułyk // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 219--227, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wpływ ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację wybranych rynków rolnych w Polsce / Piotr Kułyk // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 263--272, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11530] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Wpływ wybranych impulsów monetarnych na sferę agrobiznesu w Polsce / Piotr Kułyk // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 241--251, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Analiza sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej / Piotr Kułyk // Management .- 2001, Vol. 5, no 2, s. 203--210, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rolnych w Polsce / Piotr Kułyk, Karolina Mazur // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 31--39, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2018, T. 18, z. 2, s. 193--206, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, Visegrad countries, elements of green economy, elementy zielonej gospodarki, green economy, indicators of monitoring, wskaźniki pomiaru, zielona gospodarka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10707] [data modyf: 07-11-2018 10:40]
[2] Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2018, T. 18, z. 4, s. 295--303, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: UE and US, UE i USA, agriculture, bilateral trade, gravity model, handel bilateralny, model grawitacyjny, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.119
[AWI-10738] [data modyf: 01-02-2019 12:39]
[3] Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa? / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2017, T. 104, z. 3, s. 44--53, ISSN: 2353-4362, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSE indicator, convergence, divergence, dywergencja, konwergencja, support for agriculture, wskaźnik PSE, wsparcie rolnictwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.20
[AWI-10633] [data modyf: 19-12-2017 11:43]
[4] Przekształcenia w systemie finansowego wsparcia rolnictwa w UE oraz postawach społecznych w kierunku zrównoważonego rozwoju / Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce .- 2017, nr 3, s. 380--394, ISSN: 2391-9167 , : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, financial support for agriculture, finansowe wsparcie rolnictwa, konsumpcja zrównoważona, polityka rolna, sustainable consumption, sustainable development, zrównoważony rozwój,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10683] [data modyf: 06-06-2018 09:32]
[5] Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile .- 2017, Nr 4, s. 69--83, ISSN: 2300-4088, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: CO2 emissions, emisja CO2, gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, rozwój społecznie zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.14595/PES/04/005
[AWI-10535] [data modyf: 01-08-2017 12:23]
[6] Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2017, T. 104, z. 1, s. 82--94, ISSN: 2353-4362, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: consumer, consumption trends, dochody, food, food consumption, food expenditure, gospodarstwo domowe, health, household, income, konsument, life style, prawidłowe żywienie, proper nutrition, spożycie żywności, styl życia, tendencje spożycia, wydatki, zdrowie, żywność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.6
[AWI-10529] [data modyf: 30-06-2017 13:55]
[7] Wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rozwój rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych w długim okresie / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 491, s. 86--96, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, agriculture, economic policy, macroeconomics, makroekonomia, polityka gospodarcza, polityka rolna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.491.08
[AWI-10643] [data modyf: 13-02-2018 13:52]
[8] Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE / Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2016, T. 16, z. 3, s. 232--242, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, financial support for agriculture, finansowe wsparcie rolnictwa, rolnictwo, the common agricultural policy, wspólna polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10461] [data modyf: 10-02-2017 09:38]
[9] Kształtowanie rozwoju trwale równoważonego w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 452, s. 32--45, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, dobra publiczne, public goods, rolnictwo, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.452.03
[AWI-10469] [data modyf: 20-02-2017 10:31]
[10] Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych / Agnieszka Brelik, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2016, T. 103, z. 4, s. 87--96, ISSN: 2353-4362, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, agrotourism, agroturystyka, multifunctional agriculture, rolnictwo, wielofunkcyjność rolnictwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10490] [data modyf: 03-03-2017 13:05]
[11] Ocena poziomu oraz możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2016, T. 18, z. 4, s. 151--156, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: macroeconomics, makroekonomia, organic agriculture, rolnictwo ekologiczne, rozwój zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10424] [data modyf: 27-10-2016 12:36]
[12] Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014 / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej .- 2016, nr 113, s. 17--32, ISSN: 2081-6979, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: conventional foods, dochody i wydatki gospodarstw domowych, foods derived from organic farming, household income and expenditure of households, konsumpcja zrównoważona, organic farming, rolnictwo ekologiczne, sustainable consumption, sustainable development, zrównoważony rozwój, żywność konwencjonalna, żywność pochodząca z upraw ekologicznych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10467] [data modyf: 13-02-2017 11:52]
[13] Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego / Mariola Michałowska, Piotr Kułyk, Paulina Paluszkiewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2015, nr 867(40), s. 43--53, ISSN: 1509-0507, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie region, competitive advantage, development of a region, foreign capital, kapitał zagraniczny, przewaga konkurencyjna, region lubuski, rozwój regionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-04
[AWI-10290] [data modyf: 05-11-2018 14:05]
[14] Kwestia rolna od Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego po jej współczesne ujęcie / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2015, T. 102, z. 1, s. 18--30, ISSN: 2353-4362, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: agrarian question, agriculture, dobra publiczne, economic policy, kwestia rolna, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10150] [data modyf: 24-08-2015 15:26]
[15] Relacje strukturalne w finansowym wsparciu rolnictwa w grupach państ o różnym poziomie rozwoju / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2015, T. 17, z. 6, s. 140--145, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: finansowe wsparcie rolnictwa, polityka rolna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10342] [data modyf: 11-03-2016 16:49]
[16] Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata Unii Europejskiej-15 po 1986 r. / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2014, T. 14, z. 2, s. 31--42, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, alokacja zasobów, interventionism in agriculture, interwencjonizm w rolnictwie, resources allocation, ronictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10149] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[17] Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne / Piotr Kułyk // W: Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile .- 2014, Nr 1, s. 153--164, ISSN: 2300-4088, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, credit market, macroeconomics, makroekonomia, rolnictwo, rynek kredytów,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10151] [data modyf: 24-08-2015 15:15]
[18] Kwesta rolna w teorii wyboru publicznego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2013, T. 100, z. 3, s. 7--18, ISSN: 2353-4362, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: agrarian issue, agriculture, economic policy, kwesta rolna, pogoń za rentą, polityka gospodarcza, public choice theory, rent seeking, rolnictwo, teoria wyboru publicznego,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9798] [data modyf: 24-08-2015 14:55]
[19] Wymiana handlowa jako obszar przenoszenia impulsów finansowego wsparcia rolnictwa między poszczególnymi krajami / Piotr Kułyk, Sebastian Stępień // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2013, T. 15, z. 6, s. 159--163, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic policy, economic surplus, macroeconomics, makroekonomia, nadwyżka ekonomiczna, polityka gospodarcza, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9797] [data modyf: 24-08-2015 14:41]
[20] Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011) / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2013, T. 13, z. 3, s. 55--64, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Mercosur, agricultural policy, dostosowania rynkowe, economic policy, integracja, integration, integrative formations, macroeconomic condition, makroekonomiczne uwarunkowania, market adaptations, polityka gospodarcza, polityka rolna, ugrupowania integracyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9745] [data modyf: 24-08-2015 14:47]
[21] Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. Próba porównania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2012, T. 99, z. 2, s. 45--52, ISSN: 0080-3715, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, financial agriculture support, finansowe wsparcie rolnictwa, globalizacja, globalization, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9518] [data modyf: 30-01-2013 12:54]
[22] Struktury finansowego wsparcia rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego / Piotr Kułyk, Sebastian Stępień // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2012, T. 14, z. 2, s. 92--96, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic surplus, interventionism, interwencjonizm, nadwyżka ekonomiczna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9379] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2012, T. 12, z. 4, s. 37--46, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, financial support for agriculture, finansowe wsparcie rolnictwa, globalizacja, globalization, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9533] [data modyf: 12-02-2013 11:00]
[24] Zarządzanie ryzykiem cenowym w produkcji rolniczej / Sebastian Stępień, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2012, T. 14, z. 1, s. 487--491, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural production, insurance, price fluctuation, produkcja rolnicza, risk management, ubezpieczenia, wahania cen, zarządzanie ryzykiem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9517] [data modyf: 30-01-2013 12:29]
[25] Czynniki kształtujące przepływy nadwyżki bezpośredniej w interwencjoniźmie rolnym / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2011, T. 13, z. 3, s. 389--394, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: interwencjonizm, nadwyżka bezpośrednia, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9188] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Dobra publiczne w koncepcjii wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2011, T. 11 (26), s. 16--25, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, dobra publiczne, globalizacja, globalization, polityka rolna, public goods,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9187] [data modyf: 07-11-2018 10:21]
[27] Oddziaływanie zmian aktywności gospodarczej na redystrybucję dochodów w sektorze rolnym / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2011, T. 98, z. 3, s. 100--107, ISSN: 0080-3715, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, economic growth, labor market, polityka rolna, rynek pracy, wzrost gospodarczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9186] [data modyf: 30-01-2013 12:47]
[28] Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi ma przykładzie pszenicy / Piotr Kułyk // W: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy .- 2011, nr 4, s. 253--264, ISSN: 1899-9573, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: globalizacja, liberalizacja, polityka rolna, transmisja cen,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9292] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2010, T. 10 (XXV) z. 1., s. 41--50, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dobra publiczne, niedoskonałości mechanizmu rynkowqego, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8754] [data modyf: 02-11-2010 10:27]
[30] Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego / Piotr Kułyk // W: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy .- 2010, nr 3, s. 87--95, ISSN: 1899-9573, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: konwergencja, polityka gospodarcza, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8801] [data modyf: 20-01-2011 15:09]
[31] Polityka fiskalna i monetarna w krajach triady ekonomicznej i w Polsce w długim okresie (1990-2008) / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej .- 2010, nr 83, s. 55--70, ISSN: 2081-6979, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8800] [data modyf: 21-01-2011 09:03]
[32] Retransfer nadwyżki ekonomicznej w polityce wsparcia sektora rolnego w warunkach integracji regionalnej / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - (Ekonomia) .- 2010, Nr 113, s. 525--534, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: interwencjonizm rolny, polityka gospodarcza, rolnictwo, ugrupowania integracyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8731] [data modyf: 09-10-2010 11:53]
[33] Retransfer nadwyżki ekonomicznej w warunkach regionalizacji polityki wsparcia / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2010, T. 12, z. 1, s. 93--98, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic surplus, interventionism, interwencjonizm, nadwyżka ekonomiczna, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8728] [data modyf: 08-10-2010 14:02]
[34] Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji / Piotr Kułyk, Jerzy Kur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu .- 2010, nr 150, s. 58--73, ISSN: 1689-7374, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8729] [data modyf: 29-11-2010 12:57]
[35] Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego? = Convergence or divergence of the agriculture support regime? / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2009, T. 8 (23), s. 41--51, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, convergence theory, globalizacja, globalization, polityka rolna, teoria konwergencji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8496] [data modyf: 07-11-2018 10:20]
[36] Współzależności międzynarodowe w retransferze nadwyżki ekonomicznej / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2009, T. 11, z. 3, s. 208--213, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural prices, agriculture, ceny rolne, interventionism, interwencjonizm, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8440] [data modyf: 29-09-2009 14:28]
[37] Współzależności w polityce wsparcia sektora rolnego / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 39, T. 1, s. 700--706, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8442] [data modyf: 30-11-2012 14:11]
[38] Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2008, T. 4 (19), s. 115--124, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural policy, direct payments, interventionism, interwencjonizm, polityka rolna, płatności bezpośrednie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8247] [data modyf: 07-11-2018 10:20]
[39] Poziom rozwoju gospodarczego a struktura wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2008, T. 10, z. 1, s. 220--225, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, agriculture support policy, interventionism, interwencjonizm, polityka wsparcia rolnictwa, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8248] [data modyf: 13-11-2008 12:32]
[40] Kultura proinnowacyjna w badanych przedsiębiorstwach. Szanse i zagrożenia / Janina Stankiewicz, Piotr Kułyk, Marta Moczulska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2007, z. 88, s. 30--40 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2007, T. 17, s. 46--56, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture policy, macroeconomic determinants, makroekonomiczne determinanty, polityka rolna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7999] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Makroekonomiczne uwarunkowania handlu towarami rolno-spożywczymi w Polsce / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1118, T. 1, s. 514--519 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7673] [data modyf: 13-02-2008 12:19]
[43] System wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej i krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2006, T. 15, s. 133--142, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wymiana handlowa jako amortyzator na rynku zbóż w krajach wysoko rozwiniętych / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2006, T. 8, z. 3, s. 66--70, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agriculture, economic policy, international trade,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Dostosowania na podstawowych rynkach rolnych w Polsce i UE po 1990 roku jako wyznacznik sytuacji po akcesji / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2005, T. 13, s. 216--230, ISSN: 2081-6960, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: agricultural markets in Poland i UE, integracja z UE, integration in UE, rynki rolne w Polsce i UE,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Makroekonomiczne uwarunkowania retransferu dochodów w rolnictwie w krajach OECD / Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2005, T. 7, z. 4, s. 214--218, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: polityka wsparcia rolnictwa, retransfer dochodów, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Strumienie transferu i retransferu dochodów pomiędzy rolnictwem a gospodarką narodową w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1070, T.1, s. 532--537 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7123] [data modyf: 13-02-2008 12:24]
[48] Potencjał konkurencyjny przemysłu mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską / Marzena Góralczyk, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1015, T. 1, s. 214--219 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Wzrost gospodarczy jako czynnik przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2004, T. 6, z. 3, s. 53--58, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: economic growth, food economy, gospodarka żywnościowa, wzrost gospodarczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Wpływ polityki państwa na jakość w zakresie technologii w agrobiznesie / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 1, s. 470--476 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6122] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Sterowanie procesami rozwoju gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej / Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2002, nr 941, T. 1, s. 505--510 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Changes in the System of Agriculture Financial Support in EU Countries / Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania, 2019 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 2995--3006 .- ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: PSE, TSE, UE countries, agriculture, panel regression

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23514] [data modyf: 12-09-2019 15:00]
[2] Determinants of Consumer Behavior on the Organic Food Market In the Light of Selected Consumption Theories: The Results of the Research in the Regional Aspect on the Example of Poland / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania, 2019 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3007--3019 .- ISBN: 9780999855126
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23515] [data modyf: 12-09-2019 15:09]
[3] Spatial Transfer of Economic Value For The Purpose of Estimating the Utility Value of Water in Poland / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania, 2019 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 4322--4328 .- ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: economic value, public goods, transfer of benefits

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23518] [data modyf: 12-09-2019 15:20]
[4] The Renewable Energy Sector in Poland as a Place for The Creation of Green Jobs / Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania, 2019 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3771--3782 .- ISBN: 9780999855126
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23517] [data modyf: 12-09-2019 15:16]
[5] The Role of Green Areas in the City Ecosystem / Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania, 2019 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 895--901 .- ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: ecosystem, green areas, urban areas, urban ecosystem

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23511] [data modyf: 18-09-2019 12:48]
[6] Assessment of the Development of Green Jobs in European Union Countries / Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Piotr Kułyk // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5601--5612 .- ISBN: 9780999855119
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23450] [data modyf: 23-05-2019 16:17]
[7] Economic conditions of low emission reduction in Poland / Maciej Dzikuć, Arkadiusz Piwowar, Maria Dzikuć, Piotr Kułyk, Krzysztof Łasiński // W: International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences - EEES 2018. Shanghai, Chiny, 2018 .- Shanghai : Shanghai International Convention Center (SHICC), 2018 .- Computer Science and Engineering, s. 550--554 .- ISBN: 9781605955490
Słowa kluczowe: Economy, GHG savings, Low emission, Poland

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23720   (pkt: 0)
[KONF-22907] [data modyf: 13-08-2018 15:13]
[8] Global Convergence or Global Divergence of Agricultural Total Support Estimate Index? / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4963--4971 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23052] [data modyf: 29-10-2018 09:49]
[9] Green Areas in the Context of Sustainable Development Concept / Piotr Kułyk, Piotr Dubicki // W: Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland : Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. Ostrava, Czechy, 2018 .- Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 135--142 .- ISBN: 9788024842295
Słowa kluczowe: city, econometric model, sustainable development, unemployment rate

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23290] [data modyf: 29-08-2019 14:01]
[10] Investments in agricultural holdings in the EU (10) countries by the prism of the Michal Kalecki's business cycle theory / Piotr Kułyk, Aleksander Grzelak // W: Economic science for rural development : 19th International Scientific Conference. Jelgava, Litwa, 2018 .- Jeglava : Latvia University of Agriculture, 2018, s. 468--475
Słowa kluczowe: agricultural holding, investments, the Michal Kalecki's business cycle theory

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.22616/ESRD.2018.054   (pkt: 15)
[KONF-23367] [data modyf: 01-02-2019 12:53]
[11] The Issue of CO2 Emissions in the Context of Sustainable Development - a Regional Approach with the Example of Poland / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 2212--2221 .- ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie voivodship, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23374] [data modyf: 23-05-2019 16:17]
[12] Consumer attitudes in the light of the concept of sustainable consumption in Lubuskie voivodeship against the background of trends in consumption in Poland / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Monika Patelska // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska, 2017 .- Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 298--308 .- ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodeship, consumers' behaviours, sustainable consumption, trends in consumption

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22780] [data modyf: 29-08-2018 10:07]
[13] Local development toward permanently sustainable low emission economy / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, Anna Mróz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska, 2017 .- Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 277--287 .- ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie province, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22778] [data modyf: 29-08-2018 10:01]
[14] Regional socio-economic determinants of the development of the bio-economy in agriculture / Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz, Aleksandra Nowomiejska // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska, 2017 .- Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 288--297 .- ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: bio-economy, economic and social determinants, local development, sustainable agriculture, the Lubuskie Voivodeship

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22779] [data modyf: 23-05-2019 16:20]
[15] Socio-economic differentiation of organic agriculture in the Polish-German border region / Piotr Kułyk, Anna Gąsiorek-Kowalewicz // W: 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development - CERS 2017. Banská Bystrica, Słowacja, 2017 .- Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2017, s. 244--245 .- ISBN: 9788055713359
Słowa kluczowe: ecological focus areas, local development, organic farming, socio-macroeconomics determinants, sustainable agriculture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23011] [data modyf: 23-05-2019 16:11]
[16] The conditions of demand and supply in the market of organic agriculture in Poland compared to selected European countries / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Paulina Paluszkiewicz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska, 2017 .- Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 309--318 .- ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: demand factors, organic farming, supply factors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22781] [data modyf: 29-08-2018 10:03]
[17] Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w epoce po-kryzysowej / Piotr Kułyk // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX kongres ekonomistów polskich. Warszawa, Polska, 2013 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1--12 .- ISBN: 9788388700712
Słowa kluczowe: agriculture, agriculture support policy, economic policy, new institutional economics, nowa ekonomia instytucjonalna, polityka gospodarcza, polityka wsparcia rolnictwa, public choice theory, rolnictwo, teoria wyboru publicznego

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21121] [data modyf: 04-09-2015 14:13]
[18] Vertical coordination in the pork production - theoretical and practical approach / Sebastian Stępień, Piotr Kułyk // W: Economic science for rural development : proceedings of the international scientific conference. Jelgava, Łotwa, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013 .- No. 30 : Production and Cooperation in Agriculture : Finance and Taxes, s. 236--241 .- ISBN: 9789934830464
Słowa kluczowe: pork market, price fluctuations, transactions costs, vertical integration

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21088] [data modyf: 25-08-2015 10:03]
[19] Public goods in the model of the agricultural development, the theoretical approach / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // W: Knowledge as business opportunity : proceedings of the management, knowledge and learning international conference 2011. Celje, Słowenia, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 445--454 [CD-ROM] .- ISBN: 9789619248638
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20111] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Retransfer of incomes in selected developing and developed countries / Piotr Kułyk // W: Economic science for rural development : proceedings of the international scientific conference. Jelgava, Łotwa, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 36--42 .- ISBN: 9789984993713
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19170] [data modyf: 17-03-2014 10:19]
[21] Wpływ WPR na efektywność gospodarowania zasobami w odniesieniu do gospodarstw rolnych z obszaru Unii Europejskiej / Piotr Kułyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 475--483 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15194] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Uwarunkowania struktury produkcyjnej gospodarstw rolnych powiatu zielonogórskiego w świetle badań ankietowych / Anna Lewicka, Hanna Bortnowska, Piotr Kułyk // W: II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki : Budownictwo, inżynieria środowiska i rolnictwo. Białystok, Polska, 2001 .- Białystok : Politechnika Białostocka, 2001, s. 329--336 .- ISBN: 8388229222
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14830] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Analiza sytuacji finansowej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw / Katarzyna Dworkiewicz, Anna Laber, Piotr Kułyk // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 131--136
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15196] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski