System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fermentacja metanowa odpadów organicznych / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Dariusz Królik
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 129--143 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19115] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[2] Innowacyjne rozwiązania w oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
// W: Zielona Gospodarka to Zdrowie i Jakość Życia - Przegląd Badań i Wdrożeń w Ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego / red. Andrzej Jędrczak, Mariusz Naczk, Sylwia Myszograj .- Gorzów Wlkp. : Lubuska Sieć Innowacji, 2017 - s. 77--83 .- ISBN: 9788394638009
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19112] [data modyf: 05-06-2019 13:47]
[3] Wpływ recyrkulacji na intensyfikację procesów przebiegających na składowisku odpadów przetworzonych i nieprzetworzonych biologicznie / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 4 / pod red. Z. Sadeckiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 191--203 .- ISBN: 9788374813372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12158] [data modyf: 22-07-2010 14:50]
[4] Wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na skład fizyczno-chemiczny odcieków / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 187--199 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11225] [data modyf: 06-08-2009 11:34]
[5] The chemical composition of leachate from municipal solid and mechanical biological treatment wastes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak
// W: Management of pollutant emission from landfills and sludge / ed. M. Pawłowska, L. Pawłowski .- London : Taylor & Francis, 2008 - s. 177--186 .- ISBN: 9780415433372
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[WZCZ-9511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Evaluation of Indicators Used to Assess the Suitability of Agricultural Waste for Fermentation / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2019, Vol. 16, s. 1--11, ISSN: 1660-4601, , eISSN: 1660-4601, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biodegradation of agricultural waste, fermentation of agricultural waste, respirometric activity (AT4), the biochemical methane potential (BMP)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/ijerph16111889         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-24123] [data modyf: 29-05-2019 14:16]
[2] A Comparison of Waste Stability Indices for Mechanical-Biological Waste Treatment and Composting Plants / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2018, Vol. 15, s. 1--13, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MBT, biogas potential (GB21), respirometric activity (AT4)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15112585         Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[AWCZ-23331] [data modyf: 21-11-2018 12:29]
[3] Assessment of susceptibility of substrates on biochemical degradation using AT4 and BMP tests / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // Environment Protection Engineering .- 2017, Vol. 43, no. 4, s. 1--12, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AT4, biodegradability, waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-20376] [data modyf: 21-09-2016 09:58]
[4] Mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland - case studies / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Environmental Engineering and Management Journal .- 2017, Vol. 16, no. 2, s. 481--491, ISSN: 1582-9596, : bibliogr.summ. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
Słowa kluczowe: Landfill Directive 1999/31/EC, mechanical-biological treatment, municipal solid waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[AWCZ-20378] [data modyf: 05-02-2018 14:27]
[5] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2016, nr 11, s. 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]
[6] Possibilities of reuse of treated wastewater for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Omar Qteishat, Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // Environment Protection Engineering .- 2014, Vol. 40, no. 2, s. 17--31, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [11-11-2019]
[AWCZ-18279] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[7] The influence of preliminary aerobic treatment on the efficacy of waste stabilisation under leachate recilculation conditions / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // Cogent Engineering .- 2014, Vol. 1, no. 1, s. 1--13, ISSN: 2331-1916, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aerobic decomposition, leachate recirculation, mechanical-biological waste treatment, methane, waste
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/23311916.2014.980027         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-18654] [data modyf: 21-02-2017 12:21]
[8] COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants / Zofia Sadecka, Andrzej Jędrczak, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // Chemical and Biochemical Engineering Quarterly .- 2013, Vol. 27, no. 2, s. 185--195, ISSN: 0352-9568, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ASM models, COD fractions, raw wastewater
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 5 [11-11-2019]
[AWCZ-17471] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[9] Fermentacja i kofermentacja odpadów komunalnych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // Wodociągi - Kanalizacja .- 2013, nr 6, s. 38--43, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17468] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[10] Green energy from biogas in a Polish-German sewage treatment plant / Zofia Sadecka, Dariusz Bocheński, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // Energy Sources, Part A : Recovery, Utilization and Environmental Effects .- 2013, Vol. 35, iss. 13, s. 1249--1255, ISSN: 1556-7036, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: balance, green energy, methane fermentation, sewage sludge
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/15567036.2012.751469         Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-17322] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[11] Heat flow inside a litter during turkey rearing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zygmunt Lipnicki, Tadeusz Kuczyński // Biosystems Engineering .- 2013, Vol. 116, s. 46--50, ISSN: 1537-5110, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.06.005         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-17482] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[12] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // Environment Protection Engineering .- 2013, Vol. 39, no. 2, s. 5--13, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/EPE130201         Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-17472] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[13] Effect of aerobic pretreatment of waste on the rate of anaerobic treatment processes / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj // Journal of Material Cycles and Waste Management .- 2012, s. [8], ISSN: 1438-4957, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, reduction of emission potential
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10163-012-0100-y         Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[AWCZ-16930] [data modyf: 16-01-2013 14:03]
[14] Kinetic constants of decomposition of the municipal solid waste prior to and after mechanical-biological processing field scale / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj // Archives of Environmental Protection .- 2012, Vol. 38, no. 4, s. 69--85, ISSN: 0324-8461, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: landfills, leachate, mechanical-biological treatment, municipal solid waste, rate constants decomposition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/v10265-012-0041-5         Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[AWCZ-16987] [data modyf: 11-02-2013 16:22]
[15] Changes of wastewater characteristic during transport in sewers / Omar Qteishat, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // WSEAS Transactions on Environment and Development .- 2011, Vol. 7, no 11, s. 349--358 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: COD and nitrogen fraction, sewers, wastewater characteristic
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 9 [11-11-2019]
[AWCZ-16338] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Tlenowy rozkład odpadów przed ich składowaniem / Monika Suchowska-Kisielewicz // Przegląd Komunalny .- 2011, nr 10, s. 26--29, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16065] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Recirculation effect on emission period and production of biogas from waste before and after mechanical and chemical treatment / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2010, Vol. 2, s. 67--72, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biogas, landfills, leachates, mechanical biological treatment wastes, municipal solid waste, recirculation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15110] [data modyf: 21-10-2010 12:38]
[18] Przetwarzanie odpadów a skład fizyczno-chemiczny odcieków / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak // Wodociągi - Kanalizacja .- 2009, nr 11, s. 50--53, ISSN: 1731-724X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15113] [data modyf: 21-10-2010 14:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The efficiency of nitrogen compounds removal in wastewater treatment plant / Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 5--16, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nitrogen removal, temperatura ścieków, usuwanie związków azotu, wastewater temperature,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0031
[AWI-10704] [data modyf: 30-10-2018 11:28]
[2] Ko-fermentacja pomiotu kurzego / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2016, Vol. 18, s. 609--625, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: C/N, C/N ratio, biogas, biogaz, chicken manure, co-fermentation, ko-fermentacja, pomiot kurzy,

Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10414] [data modyf: 19-01-2017 09:49]
[3] Możliwość wykorzystania substratów organicznych w procesie fermentacji / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2016, Vol. 18, s. 400--413, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AT4, BMP, biochemical methane potential, odpady, respirometric index, waste,

Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-10415] [data modyf: 19-01-2017 09:51]
[4] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 121--130, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: AT4, AT4 test, BMP, BMP test, odpady organiczne, organic waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10476] [data modyf: 28-02-2017 16:54]
[5] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 53--62, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: odpady organiczne, organic waste, test tlenowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10404] [data modyf: 09-09-2016 09:32]
[6] Evaluation of biodegradation of waste before and after aerobic treatment / Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Zofia Sadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 121--132, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aerobic pre-treatment of waste, biodegrability of waste lamdfills, biogas production, municipal solid waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0020
[AWI-10040] [data modyf: 24-08-2015 15:24]
[7] Impact of fertilisation with sewage sludge on the content of lead in salix viminalis biomass / Aleksandra Sieciechowicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 12, s. 33--43, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Salix viminalis, heavy metals, lead, metale ciężkie, osady ściekowe, ołów, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9956] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[8] Produkcja biowodoru z odpadów w warunkach fermentacji / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 154 (34), s. 55--64, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: biohydrogen, biowodór, fermentacja, pre-treatment of waste, przetwarzanie odpadów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9999] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[9] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[10] Aspekty prawne i technologiczne współspalania osadów ściekowych / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 65--78, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, przekształcanie termiczne, technologie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9639] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[11] Determination of reliable concentrations of pollutants in raw wastewater based on different sampling methods / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Omar Qteishat, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 99--107, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9839] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
[12] Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW / Tomasz Warężak(*), Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Annual Set the Environmental Protection .- 2013, T. 13 cz.2, s. 1243--1259, ISSN: 1506-218X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-9583] [data modyf: 12-05-2016 09:22]
[13] Substraty do procesu ko-fermentacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 23--33, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biogaz, ko-fermentacja, odpady, osady ściekowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9637] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[14] Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w gminie Łagów Lubuski - pierwsze miesiące eksploatacji / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Janusz Waś, Tomasz Musiałowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 84--94, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9471] [data modyf: 11-01-2013 18:16]
[15] Transformations of organic compounds in the open intercepting sewer / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: COD fraction, biochemical process, cascade, dissolved oxygen, opec intercepting sewer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9809] [data modyf: 27-02-2014 13:36]
[16] Źródła ścieków dopływających do oczyszczalni w Kostrzynie nad Odrą / Marta Mazurkiewicz, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 24--34, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9490] [data modyf: 15-01-2013 17:17]
[17] Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 5--17, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aspekty prawne, legal aspects, natural utilization, osady ściekowe, przyrodnicze wykorzystanie, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9331] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Produkcja biowodoru w procesach biologicznych / Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 18--25, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: biofotoliza, biohydrogen production, biophotolysis, fermentacja, fermentation, fotosynteza anoksygenowa, photosynthesis, produkcja biowodoru,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9332] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Rola tlenowego rozkładu odpadów przed ich składowaniem w przebiegu procesów zachodzących na składowiskach / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 66--77, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aerobic degradation, landfill, leachate, mechanical-biological treatment, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, odcieki, odpady, rozkład tlenowy, składowiska, waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9144] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] The methods to intensify waste decomposition / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 59--73, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: aerobic degradation, landfills, leachate, mechanical biological treatment wastes, municipal solid waste, recirculation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9201] [data modyf: 06-08-2015 12:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] An evaluation of fermentation efficiency of selected substrates from the agri-food sector on a physical, chemical and biological basis / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 114 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: agri-food waste, biodegradation, fermentation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23087] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[2] An evaluation of fermentation efficiency of selected substrates from the agri-food sector on a physical, chemical and biological basis / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500092   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23357] [data modyf: 01-02-2019 11:28]
[3] Assessment of efficiency of sewage treatment plants with a Pe of 45000 / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 105--106 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22765] [data modyf: 11-10-2017 10:21]
[4] Ocena podatności substraktów na rozkład biochemiczny w testach AT4 i BMP / Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Innowacyjność i efektywność w gospodarce wodno-ściekowej : ogólnopolska konferencja. Wrocław, Polska, 2016 .- [Poznań] : Ekorum, 2016, s. 69--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22198] [data modyf: 30-06-2016 11:29]
[5] Podatność na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy substratów i ko-substratów odpadowych / Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 147--148 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: biodegradacja, biogaz, odpady

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21806] [data modyf: 17-07-2015 10:24]
[6] Poprawa efektywności denitryfikacji i defosfatacji ścieków na przykładzie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o RLM 45 000 / Monika Suchowska-Kisielewicz, Wioletta Sita // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 149--150 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: denitryfikacja, nitryfikacja, oczyszczanie ścieków

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21807] [data modyf: 17-07-2015 10:28]
[7] Efektywna gospodarka biogazem w oczyszczalni ścieków / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Elżbieta Weiss, Monika Suchowska-Kisielewicz, Marcin Pawęska // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2013 : materiały i studia : materiały konferencyjne. Nałęczów, Polska, 2013 .- Lublin : Wydaw. KAPRINT, 2013, s. 41--50 .- ISBN: 9788393432899
Słowa kluczowe: bilans energii, biogaz, fermentacja metanowa, osady ściekowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20819] [data modyf: 29-07-2015 11:37]
[8] Frakcje ChZT w ściekach miejskich / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska, 2013 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013 .- Konferencje; 69, s. 62 .- ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21631] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[9] Thermal and chemical disintegration of excessive sewage sludge / Sylwia Myszograj, Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka // W: The 1st International Global Virtual Conference - GV-CONF 2013. Žilina, Słowacja, 2013 .- Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013, s. 413--417 .- ISBN: 9788055406497 http://www.gv-conference.com
Słowa kluczowe: alkali dose, disintegration, excessive sewage sludge, soluble COD, temperature

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20945] [data modyf: 25-08-2015 09:47]
[10] Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych / Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Częstochowa-Wisła, Polska, 2013 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013 .- Konferencje; 69, s. 68 .- ISBN: 9788371936029
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21632] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[11] COD fractions in municipal wastewater / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 82 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20607] [data modyf: 16-01-2013 12:48]
[12] Comparison of disintegration methods of the excessive sewage sludge / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 66 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20605] [data modyf: 16-01-2013 12:43]
[13] Evaluation of biological waste decomposition before and after aerobic treatment / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 108 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20609] [data modyf: 16-01-2013 12:57]
[14] Possibilities of treated wastewater reuse for irrigation purposes in the Northern Jordan Valley / Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Omar Qteishat // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 67 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20606] [data modyf: 16-01-2013 12:46]
[15] Realization of mechanical-biological treatment of municipal solid waste in Poland / Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 109 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20610] [data modyf: 16-01-2013 12:58]
[16] The impact of the sewer system rinsing on the wastewater composition / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Anita Jakubaszek // W: Advances in Sustainable Sewage Sludge Management - ASSM 2012 : 4th international conference. Szczyrk, Polska, 2012 .- Częstochowa : The Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2012, s. 83 [abstr.] .- ISBN: 9788371935589
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20608] [data modyf: 16-01-2013 12:54]
[17] Skład chemiczny odcieków po ich mechaniczno-biologicznym unieszkodliwieniu / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : FUTURA, 2007, s. 829--839 .- ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19762] [data modyf: 21-10-2010 11:12]
[18] Wpływ recyrkulacji na ilość i skład chemiczny gazu składowiskowego / Andrzej Jędrczak, Monika Suchowska-Kisielewicz // W: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami : VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz - Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : FUTURA, 2007, s. 907--919 .- ISBN: 978836005519X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19763] [data modyf: 21-10-2010 11:14]
[19] Ocena efektywności technologicznej modernizowanej oczyszczalni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie / Monika Suchowska-Kisielewicz, Mirosław Mąkowski // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku V : konferencja naukowo-techniczna : "Oczyszczanie ścieków - nowe trendy". Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, s. 97--109 .- ISBN: 8391601587
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15262] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski