System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Janusz Śnihur
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lider, jako trener zespołu czy szkolenia zewnętrzne / Janusz Śnihur
// W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / red. M. Bojar, J. Bis .- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017 - s. 51--60 .- ISBN: 9788379472857
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19841] [data modyf: 28-05-2019 18:23]
[2] Nośniki i środki reklamy / Janusz Śnihur
// W: Reklama wczoraj i dziś / red. nauk. A. Barska .- Warszawa : Difin SA, 2016 - s. 72--97 .- ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17634] [data modyf: 22-02-2016 14:22]
[3] Ochrona wizerunku firmy w sytuacji kryzysowej / Janusz Śnihur
// W: Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 5) - s. 180--190 .- ISBN: -
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18875] [data modyf: 28-03-2017 14:23]
[4] Zasady współpracy z agencją reklamową / Janusz Śnihur
// W: Reklama wczoraj i dziś / red. nauk. A. Barska .- Warszawa : Difin SA, 2016 - s. 98--116 .- ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17635] [data modyf: 22-02-2016 14:29]
[5] Innowacje w służbie "srebrnej gospodarki" / Anetta Barska, Janusz Śnihur
// W: Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - s. 343--350 .- ISBN: 9788388700989
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17110] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[6] Seniorzy na rynku - wyzwania dla działań innowacyjnych / Janusz Śnihur
// W: Innowacje - Przedsiębiorczość - Rozwój / red. nauk. A. Francik, L. Lesáková, K. Szczepańska-Woszczyna .- Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015 - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) - s. 235--246 .- ISBN: 9788364927621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17342] [data modyf: 17-11-2015 12:33]
[7] Innowacje społeczne w wymiarze europejskim - studia przypadku / Janusz Śnihur
// W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce / red. nauk. J. Wyrwa .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne S.A., 2014 - s. 185--195 .- ISBN: 9788320821963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16645] [data modyf: 27-08-2015 09:47]
[8] Problem lojalności klientów na wspólnym rynku europejskim / Anetta Barska, Janusz Śnihur
// W: Integracja europejska i procesy globalizacji / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 207--214 .- ISBN: 9788374811033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Eurokonsument na rynku Unii Europejskiej / Janusz Śnihur
// W: Integracja i europejski rynek pracy / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006 - s. 178--187 .- ISBN: 8360357900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9150] [data modyf: 13-06-2007 10:57]
[10] Badanie opinii klientów sieci hipermarketów / Krzysztof Nowosadko, Janusz Śnihur
// W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 381--386 .- ISBN: 8389712652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Badanie opinii klientów w dużych sklepach jako przejaw zachowań klientów w Unii Europejskiej / Janusz Śnihur
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 215--223 .- ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Benchmarking jako narzędzie działań marketingowych rozwoju miast i regionów / Janusz Śnihur
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 103--113 .- ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Marka produktu jako wyznacznik postaw konsumenckich / Janusz Śnihur
// W: Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. S. Makarski .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 - s. 192--199 .- ISBN: 837338295X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Reklama i promocja firmy w internecie / Janusz Śnihur
// W: Multimedia w biznesie i edukacji / red. L. Kiełtyka . T. 2 .- Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005 - s. 199--206 .- ISBN: 83918221870
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7276] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wsparcie finansowe i pomoc dla MSP w aspekcie globalizacji i unifikacji rynku / Janusz Śnihur
// W: Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących / red. D. Zarzecki . T. 1 .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005 - s. 357--364 .- ISBN: 8389142376
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Proces budowy marki produktu podczas wprowadzania jej na rynek jako czynnik konkurencyjny / Janusz Śnihur
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 327--336 .- ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6769] [data modyf: 13-07-2004 13:06]
[17] Tożsamość marki na wspólnym rynku integrującej się Europy / Janusz Śnihur
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 181--192 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6681] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Zarządzanie jakością w banku jako przejaw innowacyjności organizacji w dobie globalizacji / Janusz Śnihur
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 219--230 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Edukacja w dobie globalizacji a postawy konsumenckie / Janusz Śnihur
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 91--98 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5987] [data modyf: 26-09-2003 09:33]
[20] Finansowanie i pomoc dla MSP w aspekcie stowarzyszenia z Unią Europejską / Janusz Śnihur
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 169--175 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5841] [data modyf: 12-06-2003 14:23]
[21] Formalne i nieformalne venture capital - doświadczenia światowe / Karolina Mazur, Janusz Śnihur
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 31--36 .- ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5902] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Relacja z bankiem jako zasób strategiczny małego przedsiębiorstwa / Karolina Mazur, Janusz Śnihur
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 2001 - s. 327--336
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2284] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Bank centralny w procesie transformacji gospodarczej / Janusz Śnihur
// W: Ekologiczne i instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego : aspekty globalne i regionalne / red. M. Noga .- Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1998 - s. 107--113 .- ISBN: 8386762055
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6976] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Kształtowanie polityki pieniężnej przez bank centralny / Janusz Śnihur
// W: Ekologiczne i instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego : aspekty globalne i regionalne / red. M. Noga .- Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 1998 - s. 103--106 .- ISBN: 8386762055
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The role of Internet in marketing activities aimed at Gen Y consumers, based on selected regions of Poland, Czech Republic and Slovakia / Anetta Barska, Janusz Śnihur // Economic and Environmental Studies .- 2015, Vol. 15, no. 2, s. 189--209, ISSN: 1642-2597,
Słowa kluczowe: Czech Republic and Slovakia, Generation Y, Internet, Poland, e-commerce, marketing communication, social media, social networking
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19319] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Prosument na współczesnym rynku a logistyka / Janusz Śnihur // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 391--398, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17621] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[3] Merchandising actions in large retail chains / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 291--304, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16169] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Private label of trade networks and consumers' opinions / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 213--223, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15849] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] A brand as a tool of creating a relationship with a customer / Anetta Barska, Janusz Śnihur // Management .- 2009, Vol. 13, no 2, s. 138--151, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14606] [data modyf: 20-04-2010 14:04]
[6] Przejaw zachowań etnocentrycznych konsumentów / Janusz Śnihur // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 203--210, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11617] [data modyf: 05-10-2007 14:11]
[7] Finansowanie małych i średnich firm. Opinie przedsiębiorstw o poziomie cen produktów bankowych / Janusz Śnihur, Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 147--155, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Trener biznesu wsparciem dla decydenta / Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2013, nr 776(31), s. 509--519, ISSN: 1509-0507, : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: business coach, business training, communication, komunikacja, training, training workshops, trener biznesu, trening biznesowy, warsztat szkoleniowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9731] [data modyf: 24-08-2015 14:43]
[2] Znakowanie produktów żywnościowych a bezpieczeństwo konsumenta / Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2013, Nr 25, s. 179--186, ISSN: 1642-9613,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9774] [data modyf: 24-08-2015 14:54]
[3] Opinie konsumentów dotyczące powstawania nowych wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie lubuskim w świetle przeprowadzonych badań / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2012, Nr 24, s. 213--228, ISSN: 1642-9613, : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISSN 1642-9613
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9584] [data modyf: 05-06-2013 14:54]
[4] Senior jako istotny klient - uczestnik współczesnego rynku / Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, Nr 660 (72), s. 653--663, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9128] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych / Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 594 (54), s. 159--164, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8744] [data modyf: 25-10-2010 17:27]
[6] Istota marki jako elementu przewagi konkurencyjnej i zachowania tożsamości / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług(nr 42) .- 2009, nr 559, s. 231--240, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8479] [data modyf: 04-11-2009 15:19]
[7] Od jakości do wartości - wpływ zachowań klientów na wartość firmy. Próba zdefiniowania problemu / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 510, s. 333--346, ISSN: 1640-6818, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8241] [data modyf: 03-11-2008 14:23]
[8] Znaczenie badań satysfakcji i lojalności konsumentów / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2007, nr 473, s. 11--17, ISSN: 1640-6818, : rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Merchandising jako instrument tworzenia przewagi konkurencyjnej w usługach agroturystycznych / Janusz Śnihur // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1118, T. 2, s. 418--428 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Merchandising jako przejaw aktywności marketingowej na przykładzie firmy Wrigley Sp. z o. o. / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2006, nr 438, s. 249--255, ISSN: 1640-6818, : rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Od zarządzania marketingowego do zarządzania wiedzą / Janusz Śnihur // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1141, s. 398--405 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7635] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Benchmarking jako narzędzie promocji i rozwoju miast (regionów) / Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego .- 2005, nr 414, s. 771--778 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7102] [data modyf: 13-10-2005 18:16]
[13] Benchmarking jako nowoczesne narzędzie promocji miast i regionów / Janusz Śnihur // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1092, s. 359--368 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7187] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Budowanie stałych relacji między małym przedsiębiorstwem a bankiem / Karolina Mazur, Janusz Śnihur // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - (Finanse, Bankowość, Rachunkowość ; z. 2) .- 2005, nr 1059, s. 240--247 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7358] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Zakres funkcjonowania systemu HACCP na przykładzie Zakładów Jajczarskich "OVOPOL" sp. z o. o. w Nowej Soli / Janusz Śnihur // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1070, T. 2, s. 348--354 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zarządzanie jakością w banku jako przejaw innowacyjności organizacji / Janusz Śnihur // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1045, s. 629--639 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6748] [data modyf: 13-02-2008 12:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Innovativeness of Food Companies in Poland / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Current Problems of the Corporate Sector 2018 : International Scientific Conference. Bratislava, Słowacja, 2018 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2018, s. 63--72 .- ISBN: 9788022545365
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23322] [data modyf: 12-12-2018 09:37]
[2] Senior as a Challenge for Innovative Enterprises / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management - EPPM. Białystok, Polska, 2016 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- Procedia Engineering, Vol. 182, s. 58--65 .- ISBN: 1877-7058
Słowa kluczowe: demographic transformations, innovation, senior, silver economy

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.115   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[KONF-22719] [data modyf: 18-01-2018 13:15]
[3] Innowacje w służbie srebrnej gospodarki / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX kongres ekonomistów polskich. Warszawa, Polska, 2013 .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1--8 .- ISBN: 9788388700712
Słowa kluczowe: autumn of life, demografia, demography, innovation, innowacje, jesień życia, senior

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21123] [data modyf: 04-09-2015 14:14]
[4] Skłonność banków do nawiązywania relacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami / Karolina Mazur, Janusz Śnihur // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 169--175 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15185] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski