System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Krzysztof Sozański
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria biomedyczna (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Digital signal processing in power electronics control circuits : second edition, 2017. Krzysztof Sozański, London : Springer-Verlag 340 s. (Power Systems), ISBN: 9781447173311, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [wyd. popr. i rozszerz.]
Kod: MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-1-4471-7332-8   (pkt: 80)
[WZ-13853] [data modyf: 23-05-2019 16:44]
[80] [1]
[2] Digital signal processing in power electronics control circuits, 2016. Krzysztof Sozański, [Pekin] : China Machine Press 250 s. , ISBN: 9781447152668, .- [Wyd. w języku chińskim]
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13150] [data modyf: 29-08-2018 09:24]
[3] Digital signal processing in power electronics control circuits, 2013. Krzysztof Sozański, London : Springer-Verlag 265 s. (Power Systems), ISBN: 9781447152675, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-1-4471-5267-5   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [25-05-2020]
[WZ-11673] [data modyf: 26-08-2015 09:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Realization of a digital control algorithm, Krzysztof Sozański
// W: Power theories for improved power quality, 2014. / ed. G. Benysek, M. Pasko, [Pekin] : China Machine Press, s. 110--156, ISBN: 9787111442301
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16198] [data modyf: 27-08-2015 10:10]
[2] Realization of a digital control algorithm, Krzysztof Sozański
// W: Power theories for improved power quality, 2012. / ed. G. Benysek, M. Pasko, London : Springer (Power Systems), s. 117--167, ISBN: 9781447127854    DOI: 10.1007/978-1-4471-2786-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [25-05-2020]
[WZCZ-14433] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Zastosowanie programu Matlab w elektrotechnice, Krzysztof Sozański
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski, 1998. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 95--113, ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1782] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Three phase active power filter with selective harmonics elimination / Krzysztof Sozański, 2016. Archives of Electrical Engineering Vol. 65, no. 1, 33--44, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: active power filter, discrete fourier transform, harmonic distortion, power system harmonics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/aee-2016-0003         Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[AWCZ-19885] [data modyf: 17-06-2016 12:16]
[2] Realization of Digital Audio Signal Interpolator Using Linear-Phase IIR Filter / Krzysztof Sozański, 2014. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 4, 46--50, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18381] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[3] Control circuit for active power filter with an instantaneous reactive power control algorithm modification / Krzysztof Sozański, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 96--100, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), równoległy energetyczny filtr aktywny, shunt active power filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 10 [25-05-2020]
[AWCZ-15380] [data modyf: 01-02-2011 12:19]
[4] Energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej / Krzysztof Sozański, 2011. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 5, 127--131, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15699] [data modyf: 08-06-2011 09:27]
[5] A digital click modulator for a class-D audio power amplifier (Cyfrowy modulator typu click modulation dla elektroakustycznego wzmacniacza mocy klasy D) / Krzysztof Sozański, 2010. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 3, 84--89, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15094] [data modyf: 19-10-2010 09:10]
[6] Digital realization of a click modulator for an audio power amplifier / Krzysztof Sozański, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 353--357, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: class-D power audio amplifier, cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), wzmacniacz mocy audio klasy D
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 12 [25-05-2020]
[AWCZ-14542] [data modyf: 01-02-2011 12:04]
[7] Realization of a shunt active power filter with improved dynamic performance / Krzysztof Sozański, 2009. Przegląd Elektrotechniczny R. 85, nr 7, 163--167, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, modulacja szerokości impulsu, równoległy energetyczny filtr aktywny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[AWCZ-13958] [data modyf: 01-02-2011 12:01]
[8] Improved shunt active power filters / Krzysztof Sozański, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 290--294, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CSP), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), równoległy energetyczny filtr aktywny, shunt active power filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13444] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[9] Subwoofer loudspeaker system with acoustic dipole / Krzysztof Sozański, 2007. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 4, 21--26, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12158] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Harmonic compensation using the sliding DFT algorithm for three-phase active power filter / Krzysztof Sozański, 2006. Electrical Power Quality and Utilisation. Journal Vol. 12, no 2, 15--20 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power Quality, power factor correction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12173] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Równoległy energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym układem falownika wyjściowego / Krzysztof Sozański, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 38--41, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: active power filter (APF), energetyczny filtr aktywny, falownik, harmonics, harmoniczne, inverter, sliding DFT
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Algorytm sterowania równoległym filtrem aktywnym z zastosowaniem filtracji typu sliding DFT / Krzysztof Sozański, Paweł Szcześniak, 2004. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 628--631, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny, harmoniczne, sliding DFT
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9641] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Realizacja klasycznych i zmodyfikowanych cyfrowych filtrów falowych za pomocą procesorów sygnałowych / Krzysztof Sozański, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 37--40, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8746] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyfrowe filtry falowe / Krzysztof Sozański // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej(16) .- 2001, s. 139--144, ISSN: 2353-1290, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-3548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Low Frequency Loudspeaker Measurements Using an Anechoic Acoustic Chamber, 2018. Krzysztof Sozański, Anna Sozańska // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2018 : conference proceedings. Poznan, Polska Poznań : Poznan University of Technology, 2018, s. 367--372, ISBN: 9788362065318
Słowa kluczowe: acoustic measurements, anechoic acoustic chamber, loudspeaker, loudspeaker measurements

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-23217] [data modyf: 28-09-2018 12:42]
[7,5] [0,5]
[2] Multirate shunt active power filter with improved dynamic parameters, 2017. Krzysztof Sozański, Anna Sozańska // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2017 : conference proceedings. Poznan, Polska Poznań : Poznan University of Technology, 2017, s. 137--142, ISBN: 9788362065288
Słowa kluczowe: active power filter, digital control circuit, predictive circuit, switching compensator

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-22724] [data modyf: 08-05-2018 12:46]
[7,5] [0,5]
[3] Signal-to-noise ratio in power electronic digital control circuits, 2016. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2016 : conference proceedings. Poznan, Polska Poznań : Poznan University of Technology, 2016, s. 162--171, ISBN: 9788362065240
Słowa kluczowe: digital signal processing, power electronics circuits, signal-to-noise ratio SNR

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [25-05-2020]
[KONF-22270] [data modyf: 08-05-2018 12:47]
[4] Selected problems of digital signal processing in power electronic circuits, 2015. Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : XII konferencja naukowa. Łódź, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--9, ISBN: 9788372836977
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, digital signal processing, power electronics circuits, signal-to-noise ratio SNR, stosunek sygnału do szumu SNR, układy energoelektroniczne

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22068] [data modyf: 21-01-2016 10:14]
[5] A linear-phase IIR filter for audio signal interpolator, 2013. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2013 : conference proceedings. Poznan, Polska Poznań : Poznan University of Technology, 2013, s. 65--69, ISBN: 9788362065158
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [25-05-2020]
[KONF-21041] [data modyf: 16-06-2016 08:50]
[6] Selective harmonics compensator, 2013. Krzysztof Sozański // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 1--4, ISBN: 9781467363129
Słowa kluczowe: active power filter, moving discrete Fourier transformation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [25-05-2020]
[KONF-20904] [data modyf: 23-10-2019 12:35]
[7] Wieloszybkościowy trójfazowy równoległy kompensator przełączający, 2013. Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--5, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: active power filter, energetyczny filtr aktywny, kompensator przełączający, switching compensator

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21089] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[8] Control circuit for active power filter with an instantaneous reactive power control algorithm modification, 2010. Krzysztof Sozański // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 166--169, ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: active power filter, instantaneous reactive power control algorithm

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19646] [data modyf: 06-07-2010 13:27]
[9] Modification of reactive power control algorithm, 2010. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications - SPA 2010 : 14 th conference : proceedings. Poznan, Polska Poznań : Poznan University of Technology, 2010, s. 34--39, ISBN: 9788362065011
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-05-2020]
[KONF-19759] [data modyf: 15-09-2014 14:25]
[10] Trójfazowy równoległy energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej, 2010. Krzysztof Sozański // W: Jakość energii 2010 : jakość energii w sieciach energetycznych : I konferencja naukowo-techniczna. Piechowice, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 149--157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19851] [data modyf: 10-01-2011 09:39]
[11] A digital click modulator for a class-D audio power amplifier, 2009. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2009 : proceedings of international conference. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [25-05-2020]
[KONF-19323] [data modyf: 15-09-2014 12:18]
[12] Digital realization of a click modulator for an audio power amplifier, 2009. Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [5] CD-ROM, ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: class-D power audio amplifier, cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), wzmacniacz mocy audio klasy D

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19390] [data modyf: 25-11-2009 09:55]
[13] Improved shunt active power filters, 2008. Krzysztof Sozański // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9781424421305
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-18851] [data modyf: 15-09-2014 14:20]
[14] Improvement of the shunt active power filter dynamic performance, 2008. Krzysztof Sozański // W: 39th IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '08. Rhodes, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 3684--3688 [CD-ROM], ISBN: 9781424416684
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[KONF-18844] [data modyf: 15-09-2014 14:18]
[15] Shunt active power filter with improved dynamic performance, 2008. Krzysztof Sozański // W: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2008. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2008, s. 2018--2022 [CD-ROM], ISBN: 9781424417421
Słowa kluczowe: DSP, power quality, pulse width modulation (PWM)

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [25-05-2020]
[KONF-18913] [data modyf: 15-09-2014 14:20]
[16] The shunt active power filter with better dynamic performance, 2007. Krzysztof Sozański // W: Power Tech 2007 : conference. Lausanne, Szwajcaria Lausanne : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: active power filters, power system harmonics, pulse width modulated inverters, sliding DFT

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [25-05-2020]
[KONF-18454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Digital active loudspeaker system with acoustic dipole, 2006. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2006 : workshop proceedings. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 2006, s. 99--104, ISBN: 8391325172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18003] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Sliding DFT control algorithm for three-phase active power filter, 2006. Krzysztof Sozański // W: Twenty First Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC 2006. New Orleans, USA Piscataway : IEEE Operations Center, 2006, s. 1223--1229 [CD-ROM], ISBN: 0780395484
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 26 [25-05-2020]
[KONF-17768] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Two-way digital active loudspeaker system, 2006. Krzysztof Sozański // W: European DSP Education & Research Symposium 2006. Monachium, Niemcy Monachium : Texas Instruments, 2006, s. [8] CD-ROM, ISBN: 0955204704
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Digital active loudspeaker system, 2005. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2005 : workshop proceedings. Poznan, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. 159--164, ISBN: 8391325164
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Harmonic compensation using the sliding DFT algorithm for three-phase active power filter, 2005. Krzysztof Sozański // W: Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC 2005 : International Conference. Warsaw, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power factor correction, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Three-phase active power filter using the sliding DFT control algorithm, 2005. Krzysztof Sozański, Marcin Jarnut // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [25-05-2020]
[KONF-17306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Three-phase harmonic compensation using the sliding DFT algorithm, 2005. Krzysztof Sozański // W: IEEE St. Petersburg PowerTech Proceedings 2005. St. Petersburg, Rosja St. Petersburg : Energy Systems Institute, 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 5932080340
Słowa kluczowe: active power filters, digital signal processors, discrete fourier transforms, power electronics, power factor, reactive power

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [25-05-2020]
[KONF-17493] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Voltage power line conditioner - voltage restoring mode, 2005. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Krzysztof Sozański, Marcin Jarnut, Jacek Rusiński // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: active filter, dynamic voltage restorer, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [25-05-2020]
[KONF-17304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Harmonic compensation using the sliding DFT algorithm, 2004. Krzysztof Sozański // W: 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '04. Aachen, Niemcy Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [5] CD-ROM, ISBN: 0780384008
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [25-05-2020]
[KONF-16443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Non-causal current predictor for active power filter, 2004. Krzysztof Sozański // W: Nineteenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exhibition - APEC 2004. Anaheim, USA Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [5] CD-ROM, ISBN: 0780382706
Słowa kluczowe: active power filter, digital signal processing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [25-05-2020]
[KONF-16320] [data modyf: 07-04-2004 12:19]
[27] Single-phase active power filter using the sliding DFT algorithm, 2004. Krzysztof Sozański // W: European DSP Education & Research Symposium. Birmingham, Wielka Brytania Birmingham : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16819] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] A filter bank solution for active power filter control algorithms, 2003. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 1015--1019 [CD-ROM], ISBN: 0780377559
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [25-05-2020]
[KONF-15674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A predictive control circuit for active power filter, 2003. Krzysztof Sozański // W: 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2003. Gdańsk-Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 232--236 [CD-ROM], ISBN: 8388317032
Słowa kluczowe: active filters, digital filters, digital signal processors, harmonic analysis, harmonic distortion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15578] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Active power filter control algorithm based on filter banks, 2003. Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: Bologna PowerTech - 2003 IEEE. Bologna, Włochy Bologna : [brak wydawcy], 2003, s. [5] CD-ROM, ISBN: 0780379683
Słowa kluczowe: active filters, digital filters, digital signal processors, harmonic analysis, harmonic distortion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [25-05-2020]
[KONF-15672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Active power filter control algorithm using the sliding DFT, 2003. Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2003 : workshop proceedings. Poznan, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2003, s. 69--73, ISBN: 8391325148
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15863] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Control algorithm for active power filter with improved transient performance, 2003. Krzysztof Sozański, Marius Klytta // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [8] CD-ROM, ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: DSP, active filters, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15827] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Control algorithms with non-causal current predictor for active power filters, 2003. Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2003 : VI krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2003, T. 2, s. 551--556, ISBN: 8391271129
Słowa kluczowe: active power filter, digital signal processing

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16055] [data modyf: 26-11-2003 12:12]
[34] Common mode currents in systems containing three-phase transformer fed-by PWM VSI, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C2-31--36
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Digital control circuit for active power filter, 2002. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2002 : XVII Symposium. Leuven, Belgia Poznań : PTETiS Publishers, 2002, s. 159--162, ISBN: 839060745X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14924] [data modyf: 23-07-2002 12:20]
[36] Digital control circuit for active power filter, 2002. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C1-1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14883] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Digital control circuit for active power filter with modified instantaneous reactive power control algorithm, 2002. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 2, s. 1031--1036, ISBN: 078037262X
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [25-05-2020]
[KONF-14927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Digital Control Circuit for Current-Fed Active Power Filter, 2002. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC 2002 : 10th International Conference. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 8 ] CD-ROM, ISBN: 9531840474
Słowa kluczowe: Active filters, DSP, control, power conditioning, power factor correction, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Implementation of modified wave digital filters using digital signal processors, 2002. Krzysztof Sozański // W: 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS 2002 : Proceedings. Dubrovnik, Chorwacja [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 4 ] CD-ROM, ISBN: 0780375971
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [25-05-2020]
[KONF-15068] [data modyf: 24-10-2002 11:21]
[40] Połówkowo-pasmowe filtry cyfrowe, 2002. Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 213--218, ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14861] [data modyf: 24-06-2002 15:49]
[41] Review of three-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications, 2002. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. B5-19--24
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] An averaged AC models accuracy evaluation of non-isolated matrix-reactance PWM AC line conditioners, 2001. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10933] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Cyfrowy wzmacniacz mocy z układem kształtowania szumów kwantowania, 2001. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2001, T. 2, s. 571--576
Słowa kluczowe: cyfrowy wzmacniacz mocy, interpolatory, modulacja PWM, modulator delta-sigma

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11322] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[44] Digital control circuit for class-D audio power amplifier, 2001. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: 2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Vancouver, Kanada Piscataway : IEEE Service Center, 2001, Vol. 2, s. 1245--1250
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [25-05-2020]
[KONF-10384] [data modyf: 15-09-2014 15:20]
[45] Filtry aktywne w układach zasilających i napędowych, 2001. Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna. Świerże Górne, Polska Warszawa : APS s.c., 2001, s. 17.1--17.12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9750] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] UPFC with matrix converter, 2001. Ryszard Strzelecki, Adam Noculak, Henryk Tunia, Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [9] CD-ROM
Słowa kluczowe: active filters, distribution of electrical energy, power conditioning, power quality, power transmission

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Design and solutions of active power filter, 2000. Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 295--299
Słowa kluczowe: Active power filters, digital signal processors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Energetyczny filtr aktywny o mocy 50 KVA, 2000. Marcin Jarnut, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 155--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8024] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Implementation of control circuit for active power filter using digital signal processor ADSP-21061, 2000. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2000. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 2000, s. 67--71
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9433] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Implementation of multirate modified wave digital filters using TMS320C40 and TMS320C6000 digital signal processors, 2000. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: The Third European DSP Education and Research Conference. Paris, Francja Paris : [brak wydawcy], 2000, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Kompensatory aktywne w sieciach prądu przemiennego, 2000. Jacek Rusiński, Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : Konferencja. Poznań, Polska Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2000, s. 129--137
Słowa kluczowe: energetyczne filtry aktywne, filtr równoległy, filtr szeregowy, harmoniczne napięcia, harmoniczne prądu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9313] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Realizacja interpolatorów cyfrowych sygnałów kustycznych we wzmacniaczach z PWM, 2000. Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 267--274
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8027] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Comparison of interpolator interpolator realizations for high quality audio signals, 1999. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronic Networks : Proceedings ot the XXIIand National Conference. Warszawa-Stare Jabłonki, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1999, Vol. 2, s. 381--386
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Digital class-D power audio amplifier with noise-shaping technique, 1999. Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 : International workshop on acoustic noise and other aspects of power electronics compatibility. Słubice, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 1999, s. 66--79
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9253] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Multiway speaker system with wave digital branching filter bank and digital audio amplifier, 1999. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Signal Processing '99. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 47--51
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9434] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Implementation of multirate modified wave digital filters using digita signal processors, 1998. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronic Networks : Proceedings of the XXIst National Conference. Poznań-Kiekrz, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1998, Vol. 2, s. 425--430
Słowa kluczowe: IIR digital filters, digital signal processors, multirate signal processing, wave digital filters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9411] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Analiza wyników badań laboratoryjnego modelu hybrydowego filtru harmonicznych sterowanego procesorem sygnałowym, 1997. Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Grzegorz Benysek // W: Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 2, s. 265--274
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11366] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Application of PWM technique and a wave digital filter bank to signal conversion in multiway speaker systems, 1997. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the International Workshop. Poznań, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 335--340, ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Digital modulator for class-D power audio amplifier using noise-shaping technique, 1997. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronic Networks : proceedings of the XX-th National Conference. Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 1997, Vol. 1, s. 197--192, ISBN: 8387424137
Słowa kluczowe: PWM modulation, class-D power amplifier, delta-sigma modulation, digital filters, noise-shaping technique, speaker systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Design of digital branching filter banks for multiway speaker system, 1996. Adam Dąbrowski, Marek Portalski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronics Circuits : proceedings of the XIXth National Conference. Kraków - Krynica, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1996, Vol. 2, s. 397--402, ISBN: 8386813202
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Regulatory mikroprocesorowe TC5 i TC6 struktura i możliwości zastosowań, 1996. Krzysztof Sozański, Emanuel Kędzierski // W: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych : II sympozjum. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, s. 73--81
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18403] [data modyf: 20-06-2007 14:12]
[62] Aplikacyjny układ sterowania filtrem hybrydowym z zastosowaniem procesora sygnałowego, 1995. Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '95 : II konferencja. Łódź - Arturówek, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 1995, T. 2, s. 592--597, ISBN: 8390168251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17568] [data modyf: 04-01-2006 13:08]
[63] Measuring methods for wave digital branching filter bank characteristics realized on digital signal processors, 1995. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronics Circuits : proceedings of the XVIII-th National Conference. Polana Pogorzelisko, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1995, Vol. 1, s. 371--376, ISBN: 8390429934
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16385] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Wave digital branching filter banks realized on digital signal processors, 1995. Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Przetwarzanie sygnałów '95 : teksty referatów. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1995, s. 39--42
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16387] [data modyf: 21-02-2007 11:50]
[65] High speed digital industrial controller, 1993. Krzysztof Sozański // W: Przetwarzanie sygnałów '93 : warsztaty naukowe. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1993, s. 11--14
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16386] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[66] The debugging system of programmers realized on the basic of a single-chip 8-bit microcomputer of the MCS-48 family, 1989. Ryszard Branicki, Grzegorz Kobyłecki, Krzysztof Sozański // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 119--124
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] High performance supply unit for reference light source, 1988. Ryszard Branicki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 9. Wissenschaftliches Seminar. Dresden, Niemcy Dresden : [brak wydawcy], 1988, s. 65--67
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18892] [data modyf: 04-09-2008 14:59]
[68] A microprocessor-based regulator for d.c. drive system, 1986. Ryszard Branicki, Zbigniew Wolański, Krzysztof Sozański // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Wrocław, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 60--64
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18897] [data modyf: 08-09-2008 11:24]
[69] Control algorithms for ?P based d.c. drive systems, 1987. Ryszard Branicki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 148--151
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18902] [data modyf: 08-09-2008 11:49]
[70] Data acquisition system for personal computers, 1987. Ryszard Branicki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 152--157
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18903] [data modyf: 08-09-2008 11:55]
[71] Tranzystorowe impulsowe źródło prądowe średniej mocy, 1987. Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Zjawiska elektromagnetyczne w obwodach nieliniowych : materiały X sympozjum. Błażejewko, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1987, s. 273--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Projektowanie i badania banków filtrów cyfrowych realizowanych za pomocą procesorów sygnałowych / Krzysztof Sozański .- Politechnika Poznańska : Wydział Elektryczny, 1998 .- 239 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Trójfazowy układ impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Sozański, Elżbieta Chmielnik .- Numer : 171159 .- Data zgłoszenia : 14-04-1993 .- Data udzielenia : 28-03-1997
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski