System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Krzysztof Sozański
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria biomedyczna (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Digital signal processing in power electronics control circuits : second edition / Krzysztof Sozański .- London : Springer-Verlag, 2017 .- 340 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Power Systems) .- ISBN: 9781447173311 .- [wyd. popr. i rozszerz.]
Kod: MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-1-4471-7332-8   (pkt: 80)
[WZ-13853] [data modyf: 23-05-2019 16:44]
[2] Digital signal processing in power electronics control circuits / Krzysztof Sozański .- [Pekin] : China Machine Press, 2016 .- 250 s. .- ISBN: 9781447152668 .- [Wyd. w języku chińskim]
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13150] [data modyf: 29-08-2018 09:24]
[3] Digital signal processing in power electronics control circuits / Krzysztof Sozański .- London : Springer-Verlag, 2013 .- 265 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Power Systems) .- ISBN: 9781447152675
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-1-4471-5267-5   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [11-11-2019]
[WZ-11673] [data modyf: 26-08-2015 09:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Realization of a digital control algorithm / Krzysztof Sozański
// W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko .- [Pekin] : China Machine Press, 2014 - s. 110--156 .- ISBN: 9787111442301
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16198] [data modyf: 27-08-2015 10:10]
[2] Realization of a digital control algorithm / Krzysztof Sozański
// W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko .- London : Springer, 2012 - (Power Systems) - s. 117--167 .- ISBN: 9781447127854    DOI: 10.1007/978-1-4471-2786-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [11-11-2019]
[WZCZ-14433] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Zastosowanie programu Matlab w elektrotechnice / Krzysztof Sozański
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 95--113 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1782] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Three phase active power filter with selective harmonics elimination / Krzysztof Sozański // Archives of Electrical Engineering .- 2016, Vol. 65, no. 1, s. 33--44, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: active power filter, discrete fourier transform, harmonic distortion, power system harmonics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/aee-2016-0003         Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[AWCZ-19885] [data modyf: 17-06-2016 12:16]
[2] Realization of Digital Audio Signal Interpolator Using Linear-Phase IIR Filter / Krzysztof Sozański // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2014, nr 4, s. 46--50, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18381] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[3] Control circuit for active power filter with an instantaneous reactive power control algorithm modification / Krzysztof Sozański // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 1, s. 96--100, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), równoległy energetyczny filtr aktywny, shunt active power filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 10 [11-11-2019]
[AWCZ-15380] [data modyf: 01-02-2011 12:19]
[4] Energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej / Krzysztof Sozański // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2011, nr 5, s. 127--131, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15699] [data modyf: 08-06-2011 09:27]
[5] A digital click modulator for a class-D audio power amplifier (Cyfrowy modulator typu click modulation dla elektroakustycznego wzmacniacza mocy klasy D) / Krzysztof Sozański // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2010, nr 3, s. 84--89, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15094] [data modyf: 19-10-2010 09:10]
[6] Digital realization of a click modulator for an audio power amplifier / Krzysztof Sozański // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 2, s. 353--357, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: class-D power audio amplifier, cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), wzmacniacz mocy audio klasy D
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 12 [11-11-2019]
[AWCZ-14542] [data modyf: 01-02-2011 12:04]
[7] Realization of a shunt active power filter with improved dynamic performance / Krzysztof Sozański // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 163--167, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, modulacja szerokości impulsu, równoległy energetyczny filtr aktywny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[AWCZ-13958] [data modyf: 01-02-2011 12:01]
[8] Improved shunt active power filters / Krzysztof Sozański // Przegląd Elektrotechniczny .- 2008, nr 11, s. 290--294, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CSP), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), równoległy energetyczny filtr aktywny, shunt active power filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13444] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[9] Subwoofer loudspeaker system with acoustic dipole / Krzysztof Sozański // Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania .- 2007, nr 4, s. 21--26, ISSN: 0033-2089, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12158] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Harmonic compensation using the sliding DFT algorithm for three-phase active power filter / Krzysztof Sozański // Electrical Power Quality and Utilisation. Journal .- 2006, Vol. 12, no 2, s. 15--20 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power Quality, power factor correction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12173] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Równoległy energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym układem falownika wyjściowego / Krzysztof Sozański // Przegląd Elektrotechniczny .- 2006, nr 7/8, s. 38--41, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: active power filter (APF), energetyczny filtr aktywny, falownik, harmonics, harmoniczne, inverter, sliding DFT
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Algorytm sterowania równoległym filtrem aktywnym z zastosowaniem filtracji typu sliding DFT / Krzysztof Sozański, Paweł Szcześniak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2004, nr 6, s. 628--631, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny, harmoniczne, sliding DFT
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9641] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Realizacja klasycznych i zmodyfikowanych cyfrowych filtrów falowych za pomocą procesorów sygnałowych / Krzysztof Sozański // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 37--40, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8746] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyfrowe filtry falowe / Krzysztof Sozański // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej(16) .- 2001, s. 139--144, ISSN: 2353-1290, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-3548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Low Frequency Loudspeaker Measurements Using an Anechoic Acoustic Chamber / Krzysztof Sozański, Anna Sozańska // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2018 : conference proceedings. Poznan, Polska, 2018 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2018, s. 367--372 .- ISBN: 9788362065318
Słowa kluczowe: acoustic measurements, anechoic acoustic chamber, loudspeaker, loudspeaker measurements

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23217] [data modyf: 28-09-2018 12:42]
[2] Multirate shunt active power filter with improved dynamic parameters / Krzysztof Sozański, Anna Sozańska // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2017 : conference proceedings. Poznan, Polska, 2017 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2017, s. 137--142 .- ISBN: 9788362065288
Słowa kluczowe: active power filter, digital control circuit, predictive circuit, switching compensator

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-22724] [data modyf: 08-05-2018 12:46]
[3] Signal-to-noise ratio in power electronic digital control circuits / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2016 : conference proceedings. Poznan, Polska, 2016 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2016, s. 162--171 .- ISBN: 9788362065240
Słowa kluczowe: digital signal processing, power electronics circuits, signal-to-noise ratio SNR

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [11-11-2019]
[KONF-22270] [data modyf: 08-05-2018 12:47]
[4] Selected problems of digital signal processing in power electronic circuits / Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : XII konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--9 .- ISBN: 9788372836977
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, digital signal processing, power electronics circuits, signal-to-noise ratio SNR, stosunek sygnału do szumu SNR, układy energoelektroniczne

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22068] [data modyf: 21-01-2016 10:14]
[5] A linear-phase IIR filter for audio signal interpolator / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2013 : conference proceedings. Poznan, Polska, 2013 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2013, s. 65--69 .- ISBN: 9788362065158
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [11-11-2019]
[KONF-21041] [data modyf: 16-06-2016 08:50]
[6] Selective harmonics compensator / Krzysztof Sozański // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska, 2013 .- New York : IEEE Xplore, 2013, s. 1--4 .- ISBN: 9781467363129
Słowa kluczowe: active power filter, moving discrete Fourier transformation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [11-11-2019]
[KONF-20904] [data modyf: 23-10-2019 12:35]
[7] Wieloszybkościowy trójfazowy równoległy kompensator przełączający / Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska, 2013 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--5 .- ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: active power filter, energetyczny filtr aktywny, kompensator przełączający, switching compensator

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21089] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[8] Control circuit for active power filter with an instantaneous reactive power control algorithm modification / Krzysztof Sozański // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 166--169 .- ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: active power filter, instantaneous reactive power control algorithm

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19646] [data modyf: 06-07-2010 13:27]
[9] Modification of reactive power control algorithm / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications - SPA 2010 : 14 th conference : proceedings. Poznan, Polska, 2010 .- Poznań : Poznan University of Technology, 2010, s. 34--39 .- ISBN: 9788362065011
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-19759] [data modyf: 15-09-2014 14:25]
[10] Trójfazowy równoległy energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej / Krzysztof Sozański // W: Jakość energii 2010 : jakość energii w sieciach energetycznych : I konferencja naukowo-techniczna. Piechowice, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 149--157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19851] [data modyf: 10-01-2011 09:39]
[11] A digital click modulator for a class-D audio power amplifier / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications - SPA 2009 : proceedings of international conference. Poznań, Polska, 2009 .- Poznań : [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [11-11-2019]
[KONF-19323] [data modyf: 15-09-2014 12:18]
[12] Digital realization of a click modulator for an audio power amplifier / Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: class-D power audio amplifier, cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS), digital signal processing (DSP), modulacja szerokości impulsu (MSI), pulse width modulation (PWM), wzmacniacz mocy audio klasy D

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19390] [data modyf: 25-11-2009 09:55]
[13] Improved shunt active power filters / Krzysztof Sozański // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska, 2008 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9781424421305
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-18851] [data modyf: 15-09-2014 14:20]
[14] Improvement of the shunt active power filter dynamic performance / Krzysztof Sozański // W: 39th IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '08. Rhodes, Grecja, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 3684--3688 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424416684
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[KONF-18844] [data modyf: 15-09-2014 14:18]
[15] Shunt active power filter with improved dynamic performance / Krzysztof Sozański // W: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2008. Poznań, Polska, 2008 .- Poznań : [brak wydawcy], 2008, s. 2018--2022 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424417421
Słowa kluczowe: DSP, power quality, pulse width modulation (PWM)

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [11-11-2019]
[KONF-18913] [data modyf: 15-09-2014 14:20]
[16] The shunt active power filter with better dynamic performance / Krzysztof Sozański // W: Power Tech 2007 : conference. Lausanne, Szwajcaria, 2007 .- Lausanne : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: active power filters, power system harmonics, pulse width modulated inverters, sliding DFT

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [11-11-2019]
[KONF-18454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Digital active loudspeaker system with acoustic dipole / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2006 : workshop proceedings. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Poznań University of Technology, 2006, s. 99--104 .- ISBN: 8391325172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18003] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Sliding DFT control algorithm for three-phase active power filter / Krzysztof Sozański // W: Twenty First Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC 2006. New Orleans, USA, 2006 .- Piscataway : IEEE Operations Center, 2006, s. 1223--1229 [CD-ROM] .- ISBN: 0780395484
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 26 [11-11-2019]
[KONF-17768] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Two-way digital active loudspeaker system / Krzysztof Sozański // W: European DSP Education & Research Symposium 2006. Monachium, Niemcy, 2006 .- Monachium : Texas Instruments, 2006, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 0955204704
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Digital active loudspeaker system / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2005 : workshop proceedings. Poznan, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. 159--164 .- ISBN: 8391325164
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Harmonic compensation using the sliding DFT algorithm for three-phase active power filter / Krzysztof Sozański // W: Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC 2005 : International Conference. Warsaw, Polska, 2005 .- Warsaw : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power factor correction, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Three-phase active power filter using the sliding DFT control algorithm / Krzysztof Sozański, Marcin Jarnut // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM .- ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-11-2019]
[KONF-17306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Three-phase harmonic compensation using the sliding DFT algorithm / Krzysztof Sozański // W: IEEE St. Petersburg PowerTech Proceedings 2005. St. Petersburg, Rosja, 2005 .- St. Petersburg : Energy Systems Institute, 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 5932080340
Słowa kluczowe: active power filters, digital signal processors, discrete fourier transforms, power electronics, power factor, reactive power

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[KONF-17493] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Voltage power line conditioner - voltage restoring mode / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Krzysztof Sozański, Marcin Jarnut, Jacek Rusiński // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: active filter, dynamic voltage restorer, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [11-11-2019]
[KONF-17304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Harmonic compensation using the sliding DFT algorithm / Krzysztof Sozański // W: 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '04. Aachen, Niemcy, 2004 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 0780384008
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [11-11-2019]
[KONF-16443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Non-causal current predictor for active power filter / Krzysztof Sozański // W: Nineteenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exhibition - APEC 2004. Anaheim, USA, 2004 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 0780382706
Słowa kluczowe: active power filter, digital signal processing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [11-11-2019]
[KONF-16320] [data modyf: 07-04-2004 12:19]
[27] Single-phase active power filter using the sliding DFT algorithm / Krzysztof Sozański // W: European DSP Education & Research Symposium. Birmingham, Wielka Brytania, 2004 .- Birmingham : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16819] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] A filter bank solution for active power filter control algorithms / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk, 2003 .- Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 1015--1019 [CD-ROM] .- ISBN: 0780377559
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [11-11-2019]
[KONF-15674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A predictive control circuit for active power filter / Krzysztof Sozański // W: 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2003. Gdańsk-Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 232--236 [CD-ROM] .- ISBN: 8388317032
Słowa kluczowe: active filters, digital filters, digital signal processors, harmonic analysis, harmonic distortion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15578] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Active power filter control algorithm based on filter banks / Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: Bologna PowerTech - 2003 IEEE. Bologna, Włochy, 2003 .- Bologna : [brak wydawcy], 2003, s. [5] CD-ROM .- ISBN: 0780379683
Słowa kluczowe: active filters, digital filters, digital signal processors, harmonic analysis, harmonic distortion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [11-11-2019]
[KONF-15672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Active power filter control algorithm using the sliding DFT / Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2003 : workshop proceedings. Poznan, Polska, 2003 .- Poznań : [brak wydawcy], 2003, s. 69--73 .- ISBN: 8391325148
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15863] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Control algorithm for active power filter with improved transient performance / Krzysztof Sozański, Marius Klytta // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja, 2003 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: DSP, active filters, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15827] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Control algorithms with non-causal current predictor for active power filters / Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2003 : VI krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2003 .- Łódź : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2, s. 551--556 .- ISBN: 8391271129
Słowa kluczowe: active power filter, digital signal processing

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16055] [data modyf: 26-11-2003 12:12]
[34] Common mode currents in systems containing three-phase transformer fed-by PWM VSI / Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy, 2002 .- Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C2-31--36
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Digital control circuit for active power filter / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2002 : XVII Symposium. Leuven, Belgia, 2002 .- Poznań : PTETiS Publishers, 2002, s. 159--162 .- ISBN: 839060745X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14924] [data modyf: 23-07-2002 12:20]
[36] Digital control circuit for active power filter / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy, 2002 .- Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C1-1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14883] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Digital control circuit for active power filter with modified instantaneous reactive power control algorithm / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia, 2002 .- Piscataway : IEEE Service Center, 2002 .- Vol. 2, s. 1031--1036 .- ISBN: 078037262X
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [11-11-2019]
[KONF-14927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Digital Control Circuit for Current-Fed Active Power Filter / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC 2002 : 10th International Conference. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 8 ] CD-ROM .- ISBN: 9531840474
Słowa kluczowe: Active filters, DSP, control, power conditioning, power factor correction, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Implementation of modified wave digital filters using digital signal processors / Krzysztof Sozański // W: 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS 2002 : Proceedings. Dubrovnik, Chorwacja, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 4 ] CD-ROM .- ISBN: 0780375971
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [11-11-2019]
[KONF-15068] [data modyf: 24-10-2002 11:21]
[40] Połówkowo-pasmowe filtry cyfrowe / Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 213--218 .- ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14861] [data modyf: 24-06-2002 15:49]
[41] Review of three-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications / Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy, 2002 .- Naples : [brak wydawcy], 2002, s. B5-19--24
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] An averaged AC models accuracy evaluation of non-isolated matrix-reactance PWM AC line conditioners / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10933] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Cyfrowy wzmacniacz mocy z układem kształtowania szumów kwantowania / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska, 2001 .- Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2001 .- T. 2, s. 571--576
Słowa kluczowe: cyfrowy wzmacniacz mocy, interpolatory, modulacja PWM, modulator delta-sigma

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11322] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[44] Digital control circuit for class-D audio power amplifier / Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: 2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Vancouver, Kanada, 2001 .- Piscataway : IEEE Service Center, 2001 .- Vol. 2, s. 1245--1250
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [11-11-2019]
[KONF-10384] [data modyf: 15-09-2014 15:20]
[45] Filtry aktywne w układach zasilających i napędowych / Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna. Świerże Górne, Polska, 2001 .- Warszawa : APS s.c., 2001, s. 17.1--17.12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9750] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] UPFC with matrix converter / Ryszard Strzelecki, Adam Noculak, Henryk Tunia, Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [9] CD-ROM
Słowa kluczowe: active filters, distribution of electrical energy, power conditioning, power quality, power transmission

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Design and solutions of active power filter / Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 295--299
Słowa kluczowe: Active power filters, digital signal processors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Energetyczny filtr aktywny o mocy 50 KVA / Marcin Jarnut, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 155--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8024] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Implementation of control circuit for active power filter using digital signal processor ADSP-21061 / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Signal Processing 2000. Poznań, Polska, 2000 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2000, s. 67--71
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9433] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Implementation of multirate modified wave digital filters using TMS320C40 and TMS320C6000 digital signal processors / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: The Third European DSP Education and Research Conference. Paris, Francja, 2000 .- Paris : [brak wydawcy], 2000, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Kompensatory aktywne w sieciach prądu przemiennego / Jacek Rusiński, Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : Konferencja. Poznań, Polska, 2000 .- Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 2000, s. 129--137
Słowa kluczowe: energetyczne filtry aktywne, filtr równoległy, filtr szeregowy, harmoniczne napięcia, harmoniczne prądu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9313] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Realizacja interpolatorów cyfrowych sygnałów kustycznych we wzmacniaczach z PWM / Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 267--274
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8027] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Comparison of interpolator interpolator realizations for high quality audio signals / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronic Networks : Proceedings ot the XXIIand National Conference. Warszawa-Stare Jabłonki, Polska, 1999 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1999 .- Vol. 2, s. 381--386
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Digital class-D power audio amplifier with noise-shaping technique / Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 : International workshop on acoustic noise and other aspects of power electronics compatibility. Słubice, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999, s. 66--79
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9253] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Multiway speaker system with wave digital branching filter bank and digital audio amplifier / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Signal Processing '99. Poznań, Polska, 1999 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 47--51
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9434] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Implementation of multirate modified wave digital filters using digita signal processors / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronic Networks : Proceedings of the XXIst National Conference. Poznań-Kiekrz, Polska, 1998 .- Poznań : [brak wydawcy], 1998 .- Vol. 2, s. 425--430
Słowa kluczowe: IIR digital filters, digital signal processors, multirate signal processing, wave digital filters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9411] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Analiza wyników badań laboratoryjnego modelu hybrydowego filtru harmonicznych sterowanego procesorem sygnałowym / Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Grzegorz Benysek // W: Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 2, s. 265--274
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11366] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] Application of PWM technique and a wave digital filter bank to signal conversion in multiway speaker systems / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the International Workshop. Poznań, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 335--340 .- ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Digital modulator for class-D power audio amplifier using noise-shaping technique / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronic Networks : proceedings of the XX-th National Conference. Kołobrzeg, Polska, 1997 .- Koszalin : [brak wydawcy], 1997 .- Vol. 1, s. 197--192 .- ISBN: 8387424137
Słowa kluczowe: PWM modulation, class-D power amplifier, delta-sigma modulation, digital filters, noise-shaping technique, speaker systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Design of digital branching filter banks for multiway speaker system / Adam Dąbrowski, Marek Portalski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronics Circuits : proceedings of the XIXth National Conference. Kraków - Krynica, Polska, 1996 .- Kraków : [brak wydawcy], 1996 .- Vol. 2, s. 397--402 .- ISBN: 8386813202
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Regulatory mikroprocesorowe TC5 i TC6 struktura i możliwości zastosowań / Krzysztof Sozański, Emanuel Kędzierski // W: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych : II sympozjum. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, s. 73--81
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18403] [data modyf: 20-06-2007 14:12]
[62] Aplikacyjny układ sterowania filtrem hybrydowym z zastosowaniem procesora sygnałowego / Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '95 : II konferencja. Łódź - Arturówek, Polska, 1995 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 1995 .- T. 2, s. 592--597 .- ISBN: 8390168251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17568] [data modyf: 04-01-2006 13:08]
[63] Measuring methods for wave digital branching filter bank characteristics realized on digital signal processors / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Circuit Theory and Electronics Circuits : proceedings of the XVIII-th National Conference. Polana Pogorzelisko, Polska, 1995 .- Łódź : [brak wydawcy], 1995 .- Vol. 1, s. 371--376 .- ISBN: 8390429934
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16385] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Wave digital branching filter banks realized on digital signal processors / Adam Dąbrowski, Krzysztof Sozański // W: Przetwarzanie sygnałów '95 : teksty referatów. Poznań, Polska, 1995 .- Poznań : [brak wydawcy], 1995, s. 39--42
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16387] [data modyf: 21-02-2007 11:50]
[65] High speed digital industrial controller / Krzysztof Sozański // W: Przetwarzanie sygnałów '93 : warsztaty naukowe. Poznań, Polska, 1993 .- Poznań : [brak wydawcy], 1993, s. 11--14
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16386] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[66] The debugging system of programmers realized on the basic of a single-chip 8-bit microcomputer of the MCS-48 family / Ryszard Branicki, Grzegorz Kobyłecki, Krzysztof Sozański // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy, 1989 .- Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 119--124
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] High performance supply unit for reference light source / Ryszard Branicki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 9. Wissenschaftliches Seminar. Dresden, Niemcy, 1988 .- Dresden : [brak wydawcy], 1988, s. 65--67
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18892] [data modyf: 04-09-2008 14:59]
[68] A microprocessor-based regulator for d.c. drive system / Ryszard Branicki, Zbigniew Wolański, Krzysztof Sozański // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Wrocław, Polska, 1986 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 60--64
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18897] [data modyf: 08-09-2008 11:24]
[69] Control algorithms for ?P based d.c. drive systems / Ryszard Branicki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 1987 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 148--151
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18902] [data modyf: 08-09-2008 11:49]
[70] Data acquisition system for personal computers / Ryszard Branicki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 1987 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 152--157
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18903] [data modyf: 08-09-2008 11:55]
[71] Tranzystorowe impulsowe źródło prądowe średniej mocy / Krzysztof Sozański, Zbigniew Wolański // W: Zjawiska elektromagnetyczne w obwodach nieliniowych : materiały X sympozjum. Błażejewko, Polska, 1987 .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1987, s. 273--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Projektowanie i badania banków filtrów cyfrowych realizowanych za pomocą procesorów sygnałowych / Krzysztof Sozański .- Politechnika Poznańska : Wydział Elektryczny, 1998 .- 239 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Trójfazowy układ impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Sozański, Elżbieta Chmielnik .- Numer : 171159 .- Data zgłoszenia : 14-04-1993 .- Data udzielenia : 28-03-1997
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski