System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Wojciech Paszke
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wojciech Paszke
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (25 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 116 pozycji bibliograficznych
37 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analysis and synthesis of multidimensional system classes using linear matrix inequality methods / Wojciech Paszke .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005 .- 185 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 8) .- ISBN: 8389712814
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Learning filter design for ILC schemes using FIR approximation over a finite frequency range / Marcin Boski, Wojciech Paszke, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 577) - s. 754--763 .- ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_73   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[WZCZ-19174] [data modyf: 29-05-2019 11:51]
[2] Sterowanie odporne prędkością obrotową silnika prądu stałego / Marcin Boski, Wojciech Paszke
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015 - (Monografie ; 2015 (12)) - s. 19--27 .- ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18520] [data modyf: 16-12-2016 14:26]
[3] Experimental verification of the iterative learning control algorithm for a system with repeatable motions / Paulina Uhman, Weronika Nowicka, Wojciech Paszke
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2014 - (Monografie ; T. 20) - s. 487--494 .- ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16758] [data modyf: 27-08-2015 14:12]
[4] Linear repetitive processes and multidimensional systems / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 241--272 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Finite frequency range iterative learning fault-tolerant control for discrete time-delay uncertain systems with actuator faults / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Huizhong Yang, Krzysztof Gałkowski // ISA Transactions .- 2019, s. 1--23, ISSN: 0019-0578, , eISSN: 1879-2022, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: Iterative learning control, discrete time-delay systems, fault tolerant control, finite frequency range, repetitive processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.isatra.2019.05.025         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-24129] [data modyf: 04-06-2019 14:27]
[2] Finite frequency range robust iterative learning control of linear discrete system with multiple time-delays / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Huizhong Yang, Krzysztof Gałkowski // Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics .- 2019, Vol. 356, s. 2690--2708, ISSN: 0016-0032, , eISSN: 1879-2693, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jfranklin.2019.01.040         Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[AWCZ-23797] [data modyf: 13-03-2019 12:36]
[3] Comments on "On Stabilization of 2D Roesser Models" / Olivier Bachelier, Wojciech Paszke, Nima Yeganefar, Driss Mehdi // IEEE Transactions on Automatic Control .- 2018, Vol. 63, iss. 8, s. 2745--2749, ISSN: 0018-9286, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: linear matrix inequalities, stability, state feedback stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TAC.2017.2767282
[AWCZ-22234] [data modyf: 09-07-2019 13:56]
[4] Modified Newton method based iterative learning control design for discrete nonlinear systems with constraints / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Hui-Zhong Yang // Systems and Control Letters .- 2018, Vol. 118, s. 35--43, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Constrained optimization, Discrete nonlinear systems, Iterative learning control, Modified Newton method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2018.05.007         Cytowania wg Scopus: 4 [18-11-2019]
[AWCZ-22883] [data modyf: 25-06-2018 12:38]
[5] Iterative learning fault-tolerant control for differential time-delay batch processes in finite frequency domains / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang, Krzysztof Gałkowski // Journal of Process Control .- 2017, Vol. 56, s. 112--128, ISSN: 0959-1524, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bath process, Fault tolerant control, Finite frequency range design, Iterative learning control, Time-delay systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2016.12.007         Cytowania wg Scopus: 20 [18-11-2019]
[AWCZ-21699] [data modyf: 25-09-2017 09:15]
[6] On Stabilization of 2D Roesser Models / Olivier Bachelier, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, Wojciech Paszke // IEEE Transactions on Automatic Control .- 2017, Vol. 62, iss. 5, s. 2505--2511, ISSN: 0018-9286,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TAC.2016.2601238         Cytowania wg Scopus: 15 [18-11-2019]
[AWCZ-20393] [data modyf: 26-04-2017 12:17]
[7] Experimentally verified generalized KYP Lemma based iterative learning control design / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Control Engineering Practice .- 2016, Vol. 53, s. 57--67, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Experimental verification, Finite frequency range design, Iterative learning control, The generalized KYP lemma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2016.04.011         Cytowania wg Scopus: 45 [18-11-2019]
[AWCZ-20388] [data modyf: 22-09-2016 13:43]
[8] LMI Stability Conditions for 2D Roesser Models / Olivier Bachelier, Wojciech Paszke, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, Abdelmadjid Cherifi // IEEE Transactions on Automatic Control .- 2016, Vol. 61, no. 3, s. 766--770, ISSN: 0018-9286,
Słowa kluczowe: Analytical models, Circuit stability, Frequency modulation, Linear matrix inequalities, Polynomials, Stability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TAC.2015.2444051         Cytowania wg Scopus: 27 [18-11-2019]
[AWCZ-20389] [data modyf: 22-09-2016 13:58]
[9] Robust iterative learning control for batch processes with input delay subject to time-varying uncertainties / Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // IET Control Theory and Applications .- 2016, Vol. 10, no. 15, s. 1904--1915, ISSN: 1751-8644, , eISSN: 1751-8652, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1049/iet-cta.2016.0077         Cytowania wg Scopus: 19 [18-11-2019]
[AWCZ-20392] [data modyf: 03-10-2016 14:55]
[10] Multidimensional control systems: case studies in design and evaluation / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, K. L. Moore, P. H. Bauer, Łukasz Hładowski, Paweł Dabkowski // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2015, Vol. 26, no. 4, s. 895--939, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-015-0341-8         Cytowania wg Scopus: 42 [18-11-2019]
[AWCZ-19480] [data modyf: 02-11-2015 14:59]
[11] New results on strong practical stability and stabilization of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Systems and Control Letters .- 2015, Vol. 77, s. 22--29, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Control law design, Kalman-Yakubovich-Popov lemma, Linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2014.12.009         Cytowania wg Scopus: 11 [18-11-2019]
[AWCZ-18950] [data modyf: 23-02-2017 10:01]
[12] KYP lemma based stability and control law design for differential linear repetitive processes with applications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // Systems and Control Letters .- 2013, Vol. 62, no. 7, s. 560--566, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, differential linear repetitive processes, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2013.03.010         Cytowania wg Scopus: 20 [18-11-2019]
[AWCZ-17576] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[13] Robust control with finite frequency specification for uncertain discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Olivier Bachelier // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2013, Vol. 24, s. 727--745, ISSN: 0923-6082,
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov Lemma, linear repetitive processes, parameter-dependent Lyapunov functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-012-0212-5         Cytowania wg Scopus: 17 [18-11-2019]
[AWCZ-17823] [data modyf: 20-08-2015 12:04]
[14] Robust finite frequency range iterative learning control design and experimental verification / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai // Control Engineering Practice .- 2013, Vol. 21, no. 10, s. 1310--1320, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, controller design, iterative learning control, linear matrix inequalities, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2013.05.011         Cytowania wg Scopus: 55 [18-11-2019]
[AWCZ-17580] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[15] [eta_2/eta...]output information-based disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // International Journal of Robust and Nonlinear Control .- 2011, Vol. 21, no 17, s. 1981--1993, ISSN: 1049-8923, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: disturbance attenuation, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-16206] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[16] Control and filtering for discrete linear repetitive processes with H\infty and l2-l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing .- 2009, Vol. 20, no 3, s. 235--264, ISSN: 0923-6082, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov method, control, discrete time, filtering, repetitve process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-008-0061-4         Cytowania wg Scopus: 18 [18-11-2019]
[AWCZ-14055] [data modyf: 06-10-2009 12:51]
[17] \eta2 and mixed \eta2/\eta\infty stabilization and disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam // IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers .- 2008, Vol. 55, no 9, s. 2813--2826 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13471] [data modyf: 30-12-2008 10:37]
[18] Robust H \infty filtering for uncertain differential linear repetitive processes / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing .- 2008, Vol. 22, iss. 3, s. 243--265, ISSN: 0890-6327, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12981] [data modyf: 07-10-2008 11:25]
[19] H [...] and guaranteed cost control of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Linear Algebra and its Applications .- 2006, Vol. 412, no 2-3, s. 93--131, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: guaranteed cost control, linear matrix inequalities, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] H [...] control of differential linear repetitive process / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express Briefs .- 2006, Vol. 53, no 1, s. 39--44, ISSN: 1549-7747, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, linear matrix inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Robust H [...] filtering for uncertain 2-D continuous systems / Shengyuan Xu, James Lam, Yun Zou, Zhiping Lin, Wojciech Paszke // IEEE Transactions on Signal Processing .- 2005, Vol. 53, no 5, s. 1731--1738 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2-D continuous systems, linear matrix inequality, uncertain systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Robust positive real synthesis for 2D continous systems via state and output feedback / Shengyuan Xu, James Lam, Yun Zou, Zhiping Lin, Wojciech Paszke // Circuits Systems and Signal Processing .- 2005, Vol. 24, no 2, s. 183--199 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D continuous systems, linear matrix inequality, output feedback, parameter uncertainties, positive realness, state feedback
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Guaranteed cost control of uncertain differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - II .- 2004, Vol. 51, no 11, s. 629--634, ISSN: 1549-7747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, guaranteed cost control, two-dimensional (2-D) systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [18-11-2019]
[AWCZ-9961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Robust stability and stabilisation of 2D discrete state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Zhiping Lin // Systems and Control Letters .- 2004, Vol. 51, s. 277--291, ISSN: 0167-6911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: discrete linear state-delayed 2D systems, linear matrix inequality, robust stability, stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 147 [18-11-2019]
[AWCZ-9483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Linear repetitive process control theory applied to a physical example / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Wojciech Paszke, David H. Owens // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2003, Vol. 13, no 1, s. 87--99, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: LMIs, delay differential system, metal rolling, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] LMI based stability analysis and robust controller design for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, James Lam, Eric Rogers, Shengyuan Xu, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, David H. Owens // International Journal of Robust and Nonlinear Control .- 2003, Vol. 13, no 13, s. 1195--1211, ISSN: 1049-8923, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 2D linear systems, LMI, controller design, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 43 [18-11-2019]
[AWCZ-9305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Positive real control of two-dimensional systems: Roesser models and linear repetitive processes / Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // International Journal of Control .- 2003, Vol. 76, no 11, s. 1047--1058, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 39 [18-11-2019]
[AWCZ-9088] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Stability and control of differential linear repetitive processes using an LMI setting / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Analog and Digital Signal Processing .- 2003, Vol. 50, no 9, s. 662--666, ISSN: 1549-7747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: controller design, linear matrix inequality design, repetitive dynamics, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 71 [18-11-2019]
[AWCZ-9184] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Układy wielowymiarowe / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 53--58, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Projektowanie schematów iteracyjnego sterowania z nauczaniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych / Wojciech Paszke // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2012, nr 182, T. 2, s. 481--490 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9480] [data modyf: 17-09-2014 11:55]
[2] Stability and controllability properties of extended discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 47) .- 2001, T. 2, nr 103, s. 5--14 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 1D model, LMI, controllability, iterative learning control, multidimensional systems,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A simple structure iterative learning algorithm experimentally validated for mobile robot path-tracking / Robert Maniarski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2019. Philadelphia, USA, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 2221--2226 .- ISBN: 9781538679265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23502] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[2] Attenuation on non-repetitive disturbances in robust iterative learning control schemes designed over repetitive setting / Wojciech Paszke, Shoulin Hao, Tao Liu // W: 18th European Control Conference - ECC 2019. Napoli, Włochy, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 3760--3765 .- ISBN: 9783907144008
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.23919/ECC.2019.8795678   (pkt: 0)
[KONF-23571] [data modyf: 31-10-2019 08:38]
[3] Design of distributed robust control of 1D-spatially interconnected systems in the repetitive process setting / Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke // W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019. Międzyzdroje, Polska, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 221--226 .- ISBN: 9781728109329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23505] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[4] Repetitive process stability theory applied to the design of distributed controllers for spatially interconnected systems / Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 3rd IEEE Conference on Control Technology and Applications - CCTA 2019. Hong Kong, Chiny, 2019 .- New York : IEEE Xplore, 2019, s. 338--343 .- ISBN: 9781728127668
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23503] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[5] Application of a frequency-discretization technique for stability and control of uncertain differential linear repetitive processes / Marcin Boski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2018 .- New York : IEEE, 2018, s. 658--663 .- ISBN: 9781538643259
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23135] [data modyf: 28-10-2019 14:55]
[6] Application of iterative learning methods to control of a LEGO wheeled mobile robot / Robert Maniarski, Wojciech Paszke, Maciej Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2018 .- New York : IEEE, 2018, s. 126--131 .- ISBN: 9781538643259
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-23136] [data modyf: 28-10-2019 14:56]
[7] Experimentally verified multi-objective iterative learning control design with frequency domain specifications / Wojciech Paszke, Krzysztof Patan, Eric Rogers // W: European Control Conference - ECC 2018. Limassol, Cypr, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 3143--3148 .- ISBN: 9783952426999
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23130] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[8] Improved PI Based Indirect-Type ILC for Batch Processes with Time-Varying Uncertainties: A New Perspective / Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 37th Chinese Control Conference - CCC 2018. Wuhan, Chiny, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2723--2728
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/ChiCC.2018.8483321   (pkt: 15)
[KONF-23341] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[9] Iterative Learning Control Design for Uncertain Time-Delay Systems by Generalized KYP Synthesis / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hongfeng Tao, Krzysztof Gałkowski // W: 37th Chinese Control Conference - CCC 2018. Wuhan, Chiny, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2854--2859
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/ChiCC.2018.8484226   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23342] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[10] Repetitive Process based Design of PD-Type Iterative Learning Control Laws / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Marcin Boski // W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018. Zadar, Chorwacja, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 46--51 .- ISBN: 9781538678909
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23139] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[11] Stability and stabilization of differential repetitive processes with time-delays over finite frequency ranges / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hongfeng Tao, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2018. Limassol, Cypr, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2272--2277 .- ISBN: 9783952426999
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23126] [data modyf: 23-10-2019 14:33]
[12] Towards less conservative conditions for ILC design in the two-dimensional (2D) systems setting / Wojciech Paszke, Olivier Bachelier, Nima Yeganefar, Eric Rogers // W: 57th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2018. Miami Beach, USA, 2018 .- New York : IEEE Xplore, 2018, s. 5182--5287
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2018.8619100   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23330] [data modyf: 23-10-2019 14:41]
[13] Application of frequency-discretization technique for stability and control of differential linear repetitive processes / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia, 2017 .- New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22827] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[14] Design of iterative learning control schemes for a class of spatially interconnected systems / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 36th Chinese Control Conference - CCC 2017. Dalian, Chiny, 2017 .- New York : IEEE Xplore, 2017, s. 3527--3532 .- ISBN: 9789881563934
Słowa kluczowe: active electrical ladder circuits, iterative learning control, spatially interconnected systems

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-22731] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[15] Extended LMI characterization of some control problems for linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 558--563 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046889   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22845] [data modyf: 12-03-2018 10:28]
[16] Observer-based iterative learning control design in the repetitive process setting / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Patan // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja, 2017 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 13390--13395
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2273   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22929] [data modyf: 13-04-2018 11:40]
[17] Robust finite frequency design of iterative learning control schemes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 12th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing - ALCOSP. Eindhoven, Holandia, 2016 .- Amsterdam : Elsevier, 2017 .- IFAC PapersOnLine, Vol. 49, no. 13, s. 169--174
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.946   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22897] [data modyf: 17-01-2018 12:12]
[18] Robust static output feedback control for linear repetitive processes / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22804] [data modyf: 23-10-2019 14:40]
[19] A frequency-partitioning approach to robust output control of uncertain discrete linear repetitive processes / Eric Rogers, Wojciech Paszke, Marcin Boski // W: UKACC 11th International Conference on Control - CONTROL 2016. Belfast, Irlandia, 2016 .- New York : IEEE Xplore, 2016, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CONTROL.2016.7737561   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22361] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[20] Design of iterative learning control schemes for systems with sector-bounded nonlinearities / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 76--81 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22252] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[21] Design of robust iterative learning control schemes for systems with polytopic uncertainties and sector-bounded nonlinearities / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja, 2016 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22476] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[22] Generalized Kalman-Yakubovich-Popov Lemma based stability conditions for 2D linear systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2016. Aalborg, Dania, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 2608--2613 .- ISBN: 9781509025916
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22359] [data modyf: 23-02-2017 09:27]
[23] LMI-based gain scheduled ILC design for linear parameter-varying systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA, 2016 .- New York : IEEE Xplore, 2016, s. 372--377
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7524943   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22259] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[24] Robust iterative learning control laws with full dynamics / Łukasz Hładowski, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA, 2016 .- New York : IEEE Xplore, 2016, s. 2370--2375 .- ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7798617   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22468] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[25] Application of a repetitive process setting to design of monotonically convergent iterative learning control / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy, 2015 .- [B. m.] : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012004   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-22012] [data modyf: 08-02-2016 13:38]
[26] Design of iterative learning control schemes for systems with zero Markov parameters / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 54th IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC 2015. Osaka, Japonia, 2015 .- New York : IEEE, 2015, s. 6083--6088 .- ISBN: 9781479978861
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2015.7403176   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-22370] [data modyf: 08-03-2017 15:01]
[27] Output feedback control of discrete linear repetitive processes over finite frequency ranges / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 329--334 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-21841] [data modyf: 30-05-2016 14:32]
[28] Sequential design for model calibration in iterative learning control of DC motor / Damian Kowalów, Maciej Patan, Wojciech Paszke, Adam Romanek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 800--805 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [18-11-2019]
[KONF-21843] [data modyf: 30-05-2016 14:33]
[29] State feedback structural stabilization of 2D discrete Roesser models / Olivier Bachelier, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, Wojciech Paszke // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia, 2015 .- Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 1--6 .- ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-21898] [data modyf: 09-12-2016 10:21]
[30] Sterowanie odporne prędkością obrotową silnika prądu stałego / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2015 .- Cz. 1, s. 11 .- ISBN: 978839408301
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21763] [data modyf: 15-03-2017 09:58]
[31] Control of differential repetitive processes with regional pole constraints / Paweł Dabkowski, Wojciech Paszke // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 445--450 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-21458] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[32] Design of iterative learning control algorithms by generalized KYP synthesis / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2014. Portland, USA, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 4249--4254 .- ISBN: 9781479932726
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-21597] [data modyf: 25-08-2015 12:21]
[33] Model predictive control of three phase voltage source converters with an LCL filter / Dae Keun Yoo, Liuping Wang, Eric Rogers, Wojciech Paszke // W: IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2014. Istanbul, Turcja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 562--567
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIE.2014.6864674   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-21502] [data modyf: 25-08-2015 12:19]
[34] Finite frequency domain design of dynamic controllers for differential linear repetitive processess / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA, 2013 .- New York : IEEE Xplore, 2013, s. 3189--3194 .- ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580321   (pkt: 15)
[KONF-21003] [data modyf: 23-10-2019 14:27]
[35] Iterative learning control design for stability and transient performance using differential linear repetitive process stability theory / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja, 2013 .- Amsterdam : Elsevier, 2013 .- IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 151--157
Słowa kluczowe: control law design, convergence, iterative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00074   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-20997] [data modyf: 10-03-2017 08:29]
[36] LMI-based design of robust iterative learning control schemes with finite frequency range tracking specifications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA, 2013 .- New York : IEEE Xplore, 2013, s. 6724--6729 .- ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580893   (pkt: 15)
[KONF-21002] [data modyf: 23-10-2019 12:37]
[37] New KYP lemma based stability tests and control law design algorithms for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy, 2013 .- New York : IEEE, 2013 .- IEEE Conference on Decision and Control, s. 2109--2114 .- ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[KONF-21105] [data modyf: 13-02-2017 12:12]
[38] Stability and robustness of discrete linear repetitive processes in the finite frequency domain using the KYP lemma / Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy, 2013 .- New York : IEEE, 2013 .- IEEE Conference on Decision and Control, s. 3421--3426 .- ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2013.6760407   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-21106] [data modyf: 09-03-2017 13:21]
[39] Stability of 2D Roesser models: towards a necessary and sufficient LMI condition / Olivier Bachelier, Wojciech Paszke, Nima Yeganefar, Driss Mehdi // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 99--104 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21009] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[40] Two decades of research on linear repetitive processes part II: applications / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, David H. Owens // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 121--126 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21011] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[41] Two-dimensional systems based iterative learning control for high-speed rack feeder systems / Wojciech Paszke, Harald Aschemann, Andreas Rauh, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy, 2013 .- Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 127--132 .- ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21012] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[42] New frequency domain based stability tests for 2D linear systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Paolo Rapisarda, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2012 .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 9--14 [CD-ROM] .- ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-20477] [data modyf: 15-07-2013 11:21]
[43] Repetitive process based iterative learning control design using frequency domain analysis / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2012. Dubrovnik, Chorwacja, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1479--1484 .- ISBN: 9781467345040
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [18-11-2019]
[KONF-20601] [data modyf: 22-07-2014 09:10]
[44] Design of robust interative learning control schemes in finite frequency range / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20248] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[45] Finite frequency range control law synthesis for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 6037--6042 .- ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-20244] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[46] Nowe metody badania stabilności klasy liniowych układów dwuwymiarowych / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011. Kielce - Cedzyna, Polska, 2011 .- Kielce : Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 557--566
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, liniowe ukłądy dwuwymiarowe, stabilność asymptotyczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20243] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[47] S-procedure for deriving stability conditions of hybrid Roesser models / Mariem Ghamgui, Nima Yeganefar, Wojciech Paszke, Olivier Bachelier, Driss Mehdi // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [4] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[KONF-20250] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[48] Finite frequency control of discrete linear repetitive processes with application in iterative learning control / Wojciech Paszke // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010 : proceedings of the 15th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 132--137 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424478266
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-19836] [data modyf: 21-11-2012 10:27]
[49] On the design of ILC schemes for finite frequency range tracking specifications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Atlanta, USA, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 6979--6984 .- ISBN: 9781424477449
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-11-2019]
[KONF-19890] [data modyf: 22-11-2012 12:00]
[50] New robust stability and stabilization conditions for linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Olivier Bachelier // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja, 2009 .- Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 101--106 .- ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[KONF-19269] [data modyf: 22-11-2012 13:53]
[51] A repetitive process approach to the control of self-servowriting in disk drives / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk, 2008 .- [Madison] : Omnipress, 2008, s. 2362--2367 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-19030] [data modyf: 30-12-2008 14:00]
[52] Control of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2007 American Control Conference - ACC. New York, USA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 6091--6096 [CD-ROM] .- ISBN: 1424409896
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Filtering of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2007. New Orleans, USA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 593--596 .- ISBN: 1424409217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] H\infty filtering for a class of 2D systems / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 15th European Signal Processing Conference - EUSIPCO 2007. Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 317--321 [CD-ROM] .- ISBN: 9788392134022
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Iterative learning control by two-dimensional system theory applied to a motion system / Wojciech Paszke, Roel Merry, René Van de Molengraft // W: Proceedings of the 2007 American Control Conference - ACC. New York, USA, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 5484--5489 [CD-ROM] .- ISBN: 1424409896
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 23 [18-11-2019]
[KONF-18616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Observer-based control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Kos, Grecja, 2007 .- [Athens] : EUCA, 2007, s. 3906--3911 .- ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-18621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Observer-based control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: European Control Conference - ECC '07. Kos, Grecja, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 3906--3911 [CD-ROM] .- ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Recent developments in linear repetitive processes theory and applications / Wojciech Paszke // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-18612] [data modyf: 02-01-2008 12:00]
[59] Delay-dependent stability condition for uncertain linear 2-D state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Anton Kummert // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA, 2006 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2783--2788 [CD-ROM] .- ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [18-11-2019]
[KONF-18135] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Delay-dependent stability of 2-D state-delayed linear systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2006. Kos, Grecja, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2813--2816 [CD-ROM] .- ISBN: 0780393902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 13 [18-11-2019]
[KONF-17794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Stability of differential linear repetitive processes with delays along two directions / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam, Shengyuan Xu // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia, 2006 .- Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 816--820 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: delay-dependent stability, differential repetitive processes, stability along the pass, two-dimensional systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17924] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] H2 control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: H2 control, differential linear repetitive processes, linear matrix inequalities

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-11-2019]
[KONF-17294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Mixed H2/H and robust control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Proportional plus integral output control and disturbance rejection for discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, Wojciech Paszke // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy, 2005 .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 154--159 .- ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-17261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] H\infty control of differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA, 2004 .- Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] State-dependent delay system model for congestion control / Konstantin E. Avrachenkov, Wojciech Paszke // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004 .- Vol. 3, s. 276--281 .- ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: Simulink, congestion control, simulations, stability investigation, system with state dependent delays

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] H\infty control of 2D linear state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers // W: Time Delay Systems (TDS 2003) : 4th IFAC workshop. Paryż, Francja, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] H\infty control of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 42nd IEEE Conference on Decision and Control. Maui, USA, 2003 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 078037925X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Robust stabilization of discrete linear repetitive processes with application to a physical example / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja, 2003 .- Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: linear matrix inequalites, linear repetitive processes, metal rolling, robust stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Stability and control of a physical class of 2D continuous-discrete linear systems using an LMI setting / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2003 American Control Conference. Denver, USA, 2003 .- Denver : [brak wydawcy], 2003, s. [1--6] CD-ROM .- ISBN: 0780378962
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-11-2019]
[KONF-15738] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Stability and stabilisation of 2D discrete linear systems with multiple delays / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, James Lam, Shengyuan Xu, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2003. Bangkok, Tajlandia, 2003 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 0780377621
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-11-2019]
[KONF-15805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] LMI based stability analysis and controller design for a class of 2D continuous-discrete linear systems / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA, 2002 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 13 [18-11-2019]
[KONF-14841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 277--282 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Positive realness and the analysis of a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, positive realness, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-14955] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[75] Stabilization and robust control of metal rolling modeled as 2D linear system / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, metal rolling, robust control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Stabilność ciągło-dyskretnych liniowych procesów powtarzalnych z niepewnością / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, James Lam, Eric Rogers, David H. Owens // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 297--302 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, niepewność, stabilność

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Numeryczna analiza pewnych klas liniowych procesów powtarzalnych / Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 375--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] The state space model of 'wave' linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Vol.1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 131--135
Słowa kluczowe: discrete repetitive processes, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10672] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[79] Realizacja wzajemnego wykluczania w systemach rozproszonych / Wojciech Paszke // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Informatyka, s. 211--217
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8751] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Analysis and synthesis of multidimensional system classes using linear matrix inequality methods / Wojciech Paszke .- University of Zielona Góra : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Telecomunications, 2005 .- 171 s. / Promotor: Prof. Krzysztof Gałkowski, Ph. D., D. Sc.
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski