System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Wojciech Paszke
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wojciech Paszke
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (25 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 121 pozycji bibliograficznych
30 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analysis and synthesis of multidimensional system classes using linear matrix inequality methods, 2005. Wojciech Paszke, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 185 s. (Lecture Notes in Control and Computer Science Vol. 8), ISBN: 8389712814, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A New LMI-Based Controller Design Method for Uncertain Differential Repetitive Processes, Robert Maniarski, Wojciech Paszke, Eric Rogers
// W: Advanced, Contemporary Control : Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference, 2020. / eds. A. Bartoszewicz, J. Kabziński, J. Kacprzyk, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1196), s. 184--196, ISBN: 9783030509354
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-50936-1_16   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-21649] [data modyf: 15-09-2020 13:54]
[8,2] [0,41] / [11,6] [0,58]
[2] Learning filter design for ILC schemes using FIR approximation over a finite frequency range, Marcin Boski, Wojciech Paszke, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference, 2017. / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing 577), s. 754--763, ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_73   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-19174] [data modyf: 29-05-2019 11:51]
[11,6] [0,58] / [11,6] [0,58]
[3] Sterowanie odporne prędkością obrotową silnika prądu stałego, Marcin Boski, Wojciech Paszke
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, 2015. / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1, Poznań : Młodzi Naukowcy (Monografie 2015 (12)), s. 19--27, ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18520] [data modyf: 16-12-2016 14:26]
[4] Experimental verification of the iterative learning control algorithm for a system with repeatable motions, Paulina Uhman, Weronika Nowicka, Wojciech Paszke
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, 2014. / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Monografie T. 20), s. 487--494, ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16758] [data modyf: 27-08-2015 14:12]
[5] Linear repetitive processes and multidimensional systems, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 241--272, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fault Diagnosability Analysis of Two-Dimensional Linear Discrete Systems / Dong Zhao, Choon Ki Ahn, Wojciech Paszke, Fangzhou Fu, Yueyang Li, 2020. IEEE Transactions on Automatic Control, 1--1, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523, bibliogr. summ. .- [Early Access]
Słowa kluczowe: Kullback-Leibler divergence, fault detectability, fault isolability, parity relation, two-dimensional systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1109/TAC.2020.2986054
[AWCZ-25183] [data modyf: 22-04-2020 10:00]
[200] [1] / [200] [1]
[2] Iterative Learning Control for Linear Differential Systems With Additional Performance Requirements / Lei Wang, Huizhong Yang, Wojciech Paszke, Hongfeng Tao, 2020. IEEE Access Vol. 8, 107013--107024, ISSN: 2169-3536, , eISSN: 2169-3536, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: convergence analysis, iterative learning control, linear differential repetitive processes, regional pole constraints
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3000252         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25408] [data modyf: 22-06-2020 09:39]
[100] [1] / [100] [1]
[3] Robust Iterative Learning Control in Finite Frequency Ranges for Differential Spatially Interconnected Systems / Hongfeng Tao, Qiang Wei, Wojciech Paszke, Longhui Zhou, Huizhong Yang, 2020. Circuits, Systems and Signal Processing, 1--23, ISSN: 0278-081X, , eISSN: 1531-5878, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Active electrical ladder circuits, Finite frequency range, Iterative learning control, Repetitive process, Spatially interconnected systems
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00034-020-01402-0         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25182] [data modyf: 22-04-2020 09:29]
[31,3] [0,45] / [31,3] [0,45]
[4] Finite frequency range iterative learning fault-tolerant control for discrete time-delay uncertain systems with actuator faults / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Huizhong Yang, Krzysztof Gałkowski, 2019. ISA Transactions Vol. 95, 152--163, ISSN: 0019-0578, , eISSN: 1879-2022, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Iterative learning control, discrete time-delay systems, fault tolerant control, finite frequency range, repetitive processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.isatra.2019.05.025         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-24129] [data modyf: 22-04-2020 08:51]
[70] [0,5] / [140] [1]
[5] Finite frequency range robust iterative learning control of linear discrete system with multiple time-delays / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Huizhong Yang, Krzysztof Gałkowski, 2019. Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics Vol. 356, 2690--2708, ISSN: 0016-0032, , eISSN: 1879-2693, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jfranklin.2019.01.040         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23797] [data modyf: 13-03-2019 12:36]
[50] [0,5] / [100] [1]
[6] Comments on "On Stabilization of 2D Roesser Models" / Olivier Bachelier, Wojciech Paszke, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, 2018. IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 63, iss. 8, 2745--2749, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: linear matrix inequalities, stability, state feedback stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TAC.2017.2767282
[AWCZ-22234] [data modyf: 09-07-2019 13:56]
[40] [1] / [40] [1]
[7] Modified Newton method based iterative learning control design for discrete nonlinear systems with constraints / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Hui-Zhong Yang, 2018. Systems and Control Letters Vol. 118, 35--43, ISSN: 0167-6911, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Constrained optimization, Discrete nonlinear systems, Iterative learning control, Modified Newton method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2018.05.007         Cytowania wg Scopus: 11 [18-01-2021]
[AWCZ-22883] [data modyf: 25-06-2018 12:38]
[17,5] [0,5] / [35] [1]
[8] Iterative learning fault-tolerant control for differential time-delay batch processes in finite frequency domains / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang, Krzysztof Gałkowski, 2017. Journal of Process Control Vol. 56, 112--128, ISSN: 0959-1524, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bath process, Fault tolerant control, Finite frequency range design, Iterative learning control, Time-delay systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2016.12.007         Cytowania wg Scopus: 42 [18-01-2021]
[AWCZ-21699] [data modyf: 25-09-2017 09:15]
[20] [0,5] / [40] [1]
[9] On Stabilization of 2D Roesser Models / Olivier Bachelier, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, Wojciech Paszke, 2017. IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 62, iss. 5, 2505--2511, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TAC.2016.2601238         Cytowania wg Scopus: 22 [18-01-2021]
[AWCZ-20393] [data modyf: 26-04-2017 12:17]
[40] [1] / [40] [1]
[10] Experimentally verified generalized KYP Lemma based iterative learning control design / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2016. Control Engineering Practice Vol. 53, 57--67, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Experimental verification, Finite frequency range design, Iterative learning control, The generalized KYP lemma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2016.04.011         Cytowania wg Scopus: 59 [18-01-2021]
[AWCZ-20388] [data modyf: 22-09-2016 13:43]
[11] LMI Stability Conditions for 2D Roesser Models / Olivier Bachelier, Wojciech Paszke, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, Abdelmadjid Cherifi, 2016. IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 61, no. 3, 766--770, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523,
Słowa kluczowe: Analytical models, Circuit stability, Frequency modulation, Linear matrix inequalities, Polynomials, Stability criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TAC.2015.2444051         Cytowania wg Scopus: 41 [18-01-2021]
[AWCZ-20389] [data modyf: 22-09-2016 13:58]
[12] Robust iterative learning control for batch processes with input delay subject to time-varying uncertainties / Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, 2016. IET Control Theory and Applications Vol. 10, no. 15, 1904--1915, ISSN: 1751-8644, , eISSN: 1751-8652, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1049/iet-cta.2016.0077         Cytowania wg Scopus: 27 [18-01-2021]
[AWCZ-20392] [data modyf: 03-10-2016 14:55]
[13] Multidimensional control systems: case studies in design and evaluation / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, K. L. Moore, P. H. Bauer, Łukasz Hładowski, Paweł Dabkowski, 2015. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 26, no. 4, 895--939, ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-015-0341-8         Cytowania wg Scopus: 58 [18-01-2021]
[AWCZ-19480] [data modyf: 02-11-2015 14:59]
[14] New results on strong practical stability and stabilization of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2015. Systems and Control Letters Vol. 77, 22--29, ISSN: 0167-6911, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Control law design, Kalman-Yakubovich-Popov lemma, Linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2014.12.009         Cytowania wg Scopus: 15 [18-01-2021]
[AWCZ-18950] [data modyf: 23-02-2017 10:01]
[15] KYP lemma based stability and control law design for differential linear repetitive processes with applications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2013. Systems and Control Letters Vol. 62, no. 7, 560--566, ISSN: 0167-6911, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, differential linear repetitive processes, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2013.03.010         Cytowania wg Scopus: 26 [18-01-2021]
[AWCZ-17576] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[16] Robust control with finite frequency specification for uncertain discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Olivier Bachelier, 2013. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 24, 727--745, ISSN: 0923-6082,
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov Lemma, linear repetitive processes, parameter-dependent Lyapunov functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-012-0212-5         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-17823] [data modyf: 20-08-2015 12:04]
[17] Robust finite frequency range iterative learning control design and experimental verification / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, 2013. Control Engineering Practice Vol. 21, no. 10, 1310--1320, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, controller design, iterative learning control, linear matrix inequalities, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2013.05.011         Cytowania wg Scopus: 70 [18-01-2021]
[AWCZ-17580] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[18] [eta_2/eta...]output information-based disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2011. International Journal of Robust and Nonlinear Control Vol. 21, no 17, 1981--1993, ISSN: 1049-8923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: disturbance attenuation, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/rnc.1672         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-16206] [data modyf: 02-12-2019 14:26]
[19] Control and filtering for discrete linear repetitive processes with H\infty and l2-l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, 2009. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 20, no 3, 235--264, ISSN: 0923-6082, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov method, control, discrete time, filtering, repetitve process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-008-0061-4         Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[AWCZ-14055] [data modyf: 06-10-2009 12:51]
[20] \eta2 and mixed \eta2 \eta\infty stabilization and disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam, 2008. IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers Vol. 55, no 9, 2813--2826, ISSN: 1549-8328, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1109/TCSI.2008.922026         Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-13471] [data modyf: 02-12-2019 11:05]
[21] Robust H \infty filtering for uncertain differential linear repetitive processes / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2008. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing Vol. 22, iss. 3, 243--265, ISSN: 0890-6327, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1002/acs.966         Cytowania wg Scopus: 24 [18-01-2021]
[AWCZ-12981] [data modyf: 02-12-2019 12:06]
[22] H [...] and guaranteed cost control of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2006. Linear Algebra and its Applications Vol. 412, no 2-3, 93--131, ISSN: 0024-3795, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: guaranteed cost control, linear matrix inequalities, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.laa.2005.01.037         Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-10770] [data modyf: 02-12-2019 11:55]
[23] H [...] control of differential linear repetitive process / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2006. IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express Briefs Vol. 53, no 1, 39--44, ISSN: 1549-7747, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, linear matrix inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1109/TCSII.2005.854313         Cytowania wg Scopus: 21 [18-01-2021]
[AWCZ-10771] [data modyf: 02-12-2019 11:19]
[24] Robust H [...] filtering for uncertain 2-D continuous systems / Shengyuan Xu, James Lam, Yun Zou, Zhiping Lin, Wojciech Paszke, 2005. IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 53, no 5, 1731--1738 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2-D continuous systems, linear matrix inequality, uncertain systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Robust positive real synthesis for 2D continous systems via state and output feedback / Shengyuan Xu, James Lam, Yun Zou, Zhiping Lin, Wojciech Paszke, 2005. Circuits, Systems and Signal Processing Vol. 24, no 2, 183--199, ISSN: 0278-081X, , eISSN: 1531-5878, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D continuous systems, linear matrix inequality, output feedback, parameter uncertainties, positive realness, state feedback
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Guaranteed cost control of uncertain differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2004. IEEE Transactions on Circuits and Systems - II Vol. 51, no 11, 629--634, ISSN: 1549-7747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, guaranteed cost control, two-dimensional (2-D) systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-9961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Robust stability and stabilisation of 2D discrete state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Zhiping Lin, 2004. Systems and Control Letters Vol. 51, 277--291, ISSN: 0167-6911, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: discrete linear state-delayed 2D systems, linear matrix inequality, robust stability, stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 159 [18-01-2021]
[AWCZ-9483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Linear repetitive process control theory applied to a physical example / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Wojciech Paszke, David H. Owens, 2003. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 13, no 1, 87--99, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: LMIs, delay differential system, metal rolling, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] LMI based stability analysis and robust controller design for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, James Lam, Eric Rogers, Shengyuan Xu, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, David H. Owens, 2003. International Journal of Robust and Nonlinear Control Vol. 13, no 13, 1195--1211, ISSN: 1049-8923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 2D linear systems, LMI, controller design, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 44 [18-01-2021]
[AWCZ-9305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Positive real control of two-dimensional systems: Roesser models and linear repetitive processes / Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2003. International Journal of Control Vol. 76, no 11, 1047--1058, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 40 [18-01-2021]
[AWCZ-9088] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Stability and control of differential linear repetitive processes using an LMI setting / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, David H. Owens, 2003. IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Analog and Digital Signal Processing Vol. 50, no 9, 662--666, ISSN: 1549-7747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: controller design, linear matrix inequality design, repetitive dynamics, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 75 [18-01-2021]
[AWCZ-9184] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Układy wielowymiarowe / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 53--58, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Projektowanie schematów iteracyjnego sterowania z nauczaniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych / Wojciech Paszke // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2012, nr 182, T. 2, s. 481--490 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9480] [data modyf: 17-09-2014 11:55]
[2] Stability and controllability properties of extended discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 47) .- 2001, T. 2, nr 103, s. 5--14 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 1D model, LMI, controllability, iterative learning control, multidimensional systems,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A simple structure iterative learning algorithm experimentally validated for mobile robot path-tracking, 2019. Robert Maniarski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2019. Philadelphia, USA New York : IEEE Xplore, 2019, s. 2221--2226, ISBN: 9781538679265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23502] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Attenuation on non-repetitive disturbances in robust iterative learning control schemes designed over repetitive setting, 2019. Wojciech Paszke, Shoulin Hao, Tao Liu // W: 18th European Control Conference - ECC 2019. Napoli, Włochy New York : IEEE Xplore, 2019, s. 3760--3765, ISBN: 9783907144008
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.23919/ECC.2019.8795678   (pkt: 0)
[KONF-23571] [data modyf: 31-10-2019 08:38]
[0] [0] / [0] [0]
[3] Design of distributed robust control of 1D-spatially interconnected systems in the repetitive process setting, 2019. Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke // W: 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2019. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 221--226, ISBN: 9781728109329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23505] [data modyf: 23-10-2019 14:32]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Design of iterative learning control schemes for spatially interconnected systems, 2019. Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: IEEE 58th Conference on Decision and Control - CDC 2019. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2019, s. 6518--6523, ISBN: 978172113975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23615] [data modyf: 28-01-2020 10:17]
[46,67] [0,33] / [140] [1]
[5] Repetitive process stability theory applied to the design of distributed controllers for spatially interconnected systems, 2019. Robert Maniarski, Kamil Klimkowicz, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 3rd IEEE Conference on Control Technology and Applications - CCTA 2019. Hong Kong, Chiny New York : IEEE Xplore, 2019, s. 338--343, ISBN: 9781728127668
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CCTA.2019.8920497   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23503] [data modyf: 22-06-2020 11:50]
[20,21] [0,29] / [35] [0,5]
[6] Application of a frequency-discretization technique for stability and control of uncertain differential linear repetitive processes, 2018. Marcin Boski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2018, s. 658--663, ISBN: 9781538643259
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-23135] [data modyf: 28-10-2019 14:55]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[7] Application of iterative learning methods to control of a LEGO wheeled mobile robot, 2018. Robert Maniarski, Wojciech Paszke, Maciej Patan // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2018, s. 126--131, ISBN: 9781538643259
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-23136] [data modyf: 28-10-2019 14:56]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[8] Experimentally verified multi-objective iterative learning control design with frequency domain specifications, 2018. Wojciech Paszke, Krzysztof Patan, Eric Rogers // W: European Control Conference - ECC 2018. Limassol, Cypr New York : IEEE Xplore, 2018, s. 3143--3148, ISBN: 9783952426999
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23130] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[9] Improved PI Based Indirect-Type ILC for Batch Processes with Time-Varying Uncertainties: A New Perspective, 2018. Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 37th Chinese Control Conference - CCC 2018. Wuhan, Chiny New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2723--2728
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/ChiCC.2018.8483321   (pkt: 15)
[KONF-23341] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[10] Iterative Learning Control Design for Uncertain Time-Delay Systems by Generalized KYP Synthesis, 2018. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hongfeng Tao, Krzysztof Gałkowski // W: 37th Chinese Control Conference - CCC 2018. Wuhan, Chiny New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2854--2859
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/ChiCC.2018.8484226   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23342] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[11] Repetitive Process based Design of PD-Type Iterative Learning Control Laws, 2018. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Marcin Boski // W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018. Zadar, Chorwacja New York : IEEE Xplore, 2018, s. 46--51, ISBN: 9781538678909
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-23139] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[12] Stability and stabilization of differential repetitive processes with time-delays over finite frequency ranges, 2018. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hongfeng Tao, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2018. Limassol, Cypr New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2272--2277, ISBN: 9783952426999
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23126] [data modyf: 23-10-2019 14:33]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[13] Towards less conservative conditions for ILC design in the two-dimensional (2D) systems setting, 2018. Wojciech Paszke, Olivier Bachelier, Nima Yeganefar, Eric Rogers // W: 57th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2018. Miami Beach, USA New York : IEEE Xplore, 2018, s. 5182--5287
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2018.8619100   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23330] [data modyf: 22-11-2019 13:08]
[140] [1] / [140] [1]
[14] Application of frequency-discretization technique for stability and control of differential linear repetitive processes, 2017. Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22827] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[0] [0] / [0] [0]
[15] Design of iterative learning control schemes for a class of spatially interconnected systems, 2017. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 36th Chinese Control Conference - CCC 2017. Dalian, Chiny New York : IEEE Xplore, 2017, s. 3527--3532, ISBN: 9789881563934
Słowa kluczowe: active electrical ladder circuits, iterative learning control, spatially interconnected systems

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-22731] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[7,5] [0,5] / [7,5] [0,5]
[16] Extended LMI characterization of some control problems for linear repetitive processes, 2017. Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 558--563, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046889   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22845] [data modyf: 12-03-2018 10:28]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[17] Observer-based iterative learning control design in the repetitive process setting, 2017. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Patan // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 13390--13395
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2273   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-22929] [data modyf: 13-04-2018 11:40]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[18] Robust finite frequency design of iterative learning control schemes, 2016. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 12th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing - ALCOSP. Eindhoven, Holandia Amsterdam : Elsevier, 2017, IFAC PapersOnLine, Vol. 49, no. 13, s. 169--174
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.946   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22897] [data modyf: 17-01-2018 12:12]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[19] Robust static output feedback control for linear repetitive processes, 2017. Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22804] [data modyf: 23-10-2019 14:40]
[7,5] [0,5] / [7,5] [0,5]
[20] A frequency-partitioning approach to robust output control of uncertain discrete linear repetitive processes, 2016. Eric Rogers, Wojciech Paszke, Marcin Boski // W: UKACC 11th International Conference on Control - CONTROL 2016. Belfast, Irlandia New York : IEEE Xplore, 2016, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CONTROL.2016.7737561   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22361] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[21] Design of iterative learning control schemes for systems with sector-bounded nonlinearities, 2016. Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 76--81, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22252] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[22] Design of robust iterative learning control schemes for systems with polytopic uncertainties and sector-bounded nonlinearities, 2016. Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22476] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[23] Generalized Kalman-Yakubovich-Popov Lemma based stability conditions for 2D linear systems, 2016. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2016. Aalborg, Dania New York : IEEE, 2016, s. 2608--2613, ISBN: 9781509025916
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22359] [data modyf: 23-02-2017 09:27]
[24] LMI-based gain scheduled ILC design for linear parameter-varying systems, 2016. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 372--377
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7524943   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22259] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[25] Robust iterative learning control laws with full dynamics, 2016. Łukasz Hładowski, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 2370--2375, ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7798617   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22468] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[26] Application of a repetitive process setting to design of monotonically convergent iterative learning control, 2015. Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy [B. m.] : IOP Publishing, 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012004   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22012] [data modyf: 08-02-2016 13:38]
[27] Design of iterative learning control schemes for systems with zero Markov parameters, 2015. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 54th IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC 2015. Osaka, Japonia New York : IEEE, 2015, s. 6083--6088, ISBN: 9781479978861
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2015.7403176   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22370] [data modyf: 08-03-2017 15:01]
[28] Output feedback control of discrete linear repetitive processes over finite frequency ranges, 2015. Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 329--334, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-21841] [data modyf: 30-05-2016 14:32]
[29] Sequential design for model calibration in iterative learning control of DC motor, 2015. Damian Kowalów, Maciej Patan, Wojciech Paszke, Adam Romanek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 800--805, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[KONF-21843] [data modyf: 30-05-2016 14:33]
[30] State feedback structural stabilization of 2D discrete Roesser models, 2015. Olivier Bachelier, Nima Yeganefar, Driss Mehdi, Wojciech Paszke // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 1--6, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21898] [data modyf: 09-12-2016 10:21]
[31] Sterowanie odporne prędkością obrotową silnika prądu stałego, 2015. Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2015, Cz. 1, s. 11, ISBN: 978839408301
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21763] [data modyf: 15-03-2017 09:58]
[32] Control of differential repetitive processes with regional pole constraints, 2014. Paweł Dabkowski, Wojciech Paszke // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 445--450, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21458] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[33] Design of iterative learning control algorithms by generalized KYP synthesis, 2014. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2014. Portland, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 4249--4254, ISBN: 9781479932726
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21597] [data modyf: 25-08-2015 12:21]
[34] Model predictive control of three phase voltage source converters with an LCL filter, 2014. Dae Keun Yoo, Liuping Wang, Eric Rogers, Wojciech Paszke // W: IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2014. Istanbul, Turcja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 562--567
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIE.2014.6864674   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21502] [data modyf: 25-08-2015 12:19]
[35] Finite frequency domain design of dynamic controllers for differential linear repetitive processess, 2013. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA New York : IEEE Xplore, 2013, s. 3189--3194, ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580321   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21003] [data modyf: 23-10-2019 14:27]
[36] Iterative learning control design for stability and transient performance using differential linear repetitive process stability theory, 2013. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja Amsterdam : Elsevier, 2013, IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 151--157
Słowa kluczowe: control law design, convergence, iterative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00074   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-20997] [data modyf: 10-03-2017 08:29]
[37] LMI-based design of robust iterative learning control schemes with finite frequency range tracking specifications, 2013. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA New York : IEEE Xplore, 2013, s. 6724--6729, ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580893   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-21002] [data modyf: 23-10-2019 12:37]
[38] New KYP lemma based stability tests and control law design algorithms for differential linear repetitive processes, 2013. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy New York : IEEE, 2013, IEEE Conference on Decision and Control, s. 2109--2114, ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-21105] [data modyf: 13-02-2017 12:12]
[39] Stability and robustness of discrete linear repetitive processes in the finite frequency domain using the KYP lemma, 2013. Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy New York : IEEE, 2013, IEEE Conference on Decision and Control, s. 3421--3426, ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2013.6760407   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21106] [data modyf: 09-03-2017 13:21]
[40] Stability of 2D Roesser models: towards a necessary and sufficient LMI condition, 2013. Olivier Bachelier, Wojciech Paszke, Nima Yeganefar, Driss Mehdi // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 99--104, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[KONF-21009] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[41] Two decades of research on linear repetitive processes part II: applications, 2013. Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, David H. Owens // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 121--126, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-21011] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[42] Two-dimensional systems based iterative learning control for high-speed rack feeder systems, 2013. Wojciech Paszke, Harald Aschemann, Andreas Rauh, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 127--132, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-21012] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[43] New frequency domain based stability tests for 2D linear systems, 2012. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Paolo Rapisarda, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 9--14 [CD-ROM], ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20477] [data modyf: 15-07-2013 11:21]
[44] Repetitive process based iterative learning control design using frequency domain analysis, 2012. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2012. Dubrovnik, Chorwacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1479--1484, ISBN: 9781467345040
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[KONF-20601] [data modyf: 22-07-2014 09:10]
[45] Design of robust interative learning control schemes in finite frequency range, 2011. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20248] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[46] Finite frequency range control law synthesis for differential linear repetitive processes, 2011. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 6037--6042, ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20244] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Nowe metody badania stabilności klasy liniowych układów dwuwymiarowych, 2011. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011. Kielce - Cedzyna, Polska Kielce : Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 557--566
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, liniowe ukłądy dwuwymiarowe, stabilność asymptotyczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20243] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[48] S-procedure for deriving stability conditions of hybrid Roesser models, 2011. Mariem Ghamgui, Nima Yeganefar, Wojciech Paszke, Olivier Bachelier, Driss Mehdi // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [4] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-20250] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[49] Finite frequency control of discrete linear repetitive processes with application in iterative learning control, 2010. Wojciech Paszke // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010 : proceedings of the 15th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 132--137 [CD-ROM], ISBN: 9781424478266
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-19836] [data modyf: 21-11-2012 10:27]
[50] On the design of ILC schemes for finite frequency range tracking specifications, 2010. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Atlanta, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 6979--6984, ISBN: 9781424477449
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-19890] [data modyf: 22-11-2012 12:00]
[51] New robust stability and stabilization conditions for linear repetitive processes, 2009. Wojciech Paszke, Olivier Bachelier // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 101--106, ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-19269] [data modyf: 22-11-2012 13:53]
[52] A repetitive process approach to the control of self-servowriting in disk drives, 2008. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk [Madison] : Omnipress, 2008, s. 2362--2367 [CD-ROM], ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-19030] [data modyf: 30-12-2008 14:00]
[53] Control of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance, 2007. Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2007 American Control Conference - ACC. New York, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 6091--6096 [CD-ROM], ISBN: 1424409896
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Filtering of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance, 2007. Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2007. New Orleans, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 593--596, ISBN: 1424409217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] H\infty filtering for a class of 2D systems, 2007. Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 15th European Signal Processing Conference - EUSIPCO 2007. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 317--321 [CD-ROM], ISBN: 9788392134022
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Iterative learning control by two-dimensional system theory applied to a motion system, 2007. Wojciech Paszke, Roel Merry, René Van de Molengraft // W: Proceedings of the 2007 American Control Conference - ACC. New York, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 5484--5489 [CD-ROM], ISBN: 1424409896
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 25 [18-01-2021]
[KONF-18616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Observer-based control of differential linear repetitive processes, 2007. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Kos, Grecja [Athens] : EUCA, 2007, s. 3906--3911, ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-18621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Observer-based control of differential linear repetitive processes, 2007. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: European Control Conference - ECC '07. Kos, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 3906--3911 [CD-ROM], ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Recent developments in linear repetitive processes theory and applications, 2007. Wojciech Paszke // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM, ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-18612] [data modyf: 02-01-2008 12:00]
[60] Delay-dependent stability condition for uncertain linear 2-D state-delayed systems, 2006. Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Anton Kummert // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2783--2788 [CD-ROM], ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [18-01-2021]
[KONF-18135] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[61] Delay-dependent stability of 2-D state-delayed linear systems, 2006. Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2006. Kos, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2813--2816 [CD-ROM], ISBN: 0780393902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[KONF-17794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Stability of differential linear repetitive processes with delays along two directions, 2006. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam, Shengyuan Xu // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 816--820 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: delay-dependent stability, differential repetitive processes, stability along the pass, two-dimensional systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17924] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] H2 control of differential linear repetitive processes, 2005. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: H2 control, differential linear repetitive processes, linear matrix inequalities

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-17294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Mixed H2/H and robust control of differential linear repetitive processes, 2005. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Proportional plus integral output control and disturbance rejection for discrete linear repetitive processes, 2005. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, Wojciech Paszke // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 154--159, ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-17261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] H\infty control of differential linear repetitive processes, 2004. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] State-dependent delay system model for congestion control, 2004. Konstantin E. Avrachenkov, Wojciech Paszke // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, Vol. 3, s. 276--281, ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: Simulink, congestion control, simulations, stability investigation, system with state dependent delays

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] H\infty control of 2D linear state-delayed systems, 2003. Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers // W: Time Delay Systems (TDS 2003) : 4th IFAC workshop. Paryż, Francja [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] H\infty control of discrete linear repetitive processes, 2003. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 42nd IEEE Conference on Decision and Control. Maui, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 078037925X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Robust stabilization of discrete linear repetitive processes with application to a physical example, 2003. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: linear matrix inequalites, linear repetitive processes, metal rolling, robust stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Stability and control of a physical class of 2D continuous-discrete linear systems using an LMI setting, 2003. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2003 American Control Conference. Denver, USA Denver : [brak wydawcy], 2003, s. [1--6] CD-ROM, ISBN: 0780378962
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-15738] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[72] Stability and stabilisation of 2D discrete linear systems with multiple delays, 2003. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, James Lam, Shengyuan Xu, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2003. Bangkok, Tajlandia [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [4] CD-ROM, ISBN: 0780377621
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-15805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] LMI based stability analysis and controller design for a class of 2D continuous-discrete linear systems, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [18-01-2021]
[KONF-14841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes, 2002. Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 277--282, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Positive realness and the analysis of a class of 2D linear systems, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, positive realness, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-14955] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[76] Stabilization and robust control of metal rolling modeled as 2D linear system, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, metal rolling, robust control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Stabilność ciągło-dyskretnych liniowych procesów powtarzalnych z niepewnością, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, James Lam, Eric Rogers, David H. Owens // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 297--302, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, niepewność, stabilność

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Numeryczna analiza pewnych klas liniowych procesów powtarzalnych, 2001. Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 375--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] The state space model of 'wave' linear repetitive processes, 2001. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol.1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 131--135
Słowa kluczowe: discrete repetitive processes, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10672] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[80] Realizacja wzajemnego wykluczania w systemach rozproszonych, 2000. Wojciech Paszke // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Informatyka, s. 211--217
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8751] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Analysis and synthesis of multidimensional system classes using linear matrix inequality methods / Wojciech Paszke .- University of Zielona Góra : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Telecomunications, 2005 .- 171 s. / Promotor: Prof. Krzysztof Gałkowski, Ph. D., D. Sc.
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski