System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Bartosz Kuczewski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Computational aspect of discrimination between models of dynamic systems, 2006. Bartosz Kuczewski, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 156 s. (Lecture Notes in Control and Computer Science Vol. 10), ISBN: 8374810300, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sensor network design for identification of distributed parameter systems, Dariusz Uciński, Maciej Patan, Bartosz Kuczewski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 121--155, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optimum designs for discrimination between two nonlinear multivariate dynamic mixed-effects models / Bartosz Kuczewski, Barbara Bogacka, Dariusz Uciński, 2008. Biometrical Letters Vol. 45, no 1, 1--28 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: T-optimum design, model selection, pharmacokinetic models, random parameters
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13589] [data modyf: 13-08-2009 12:21]
[2] Parallel processing in discrimination between models of dynamic systems / Bartosz Kuczewski, Przemysław Baranowski, Dariusz Uciński, 2006. Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics - 6th international conference Vol. 3911, 340--348 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-10948] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Diagnostyka procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem przetwarzania równoległego / Przemysław Baranowski, Bartosz Kuczewski, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 74--76, ISSN: 0032-4140, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, przetwarzanie równoległe, rozmieszczanie czujników pomiarowych, układy z czasoprzestrzenną dynamiką
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Optymalne strategie pomiarowe w kalibracji modeli procesów z czasoprzestrzenną dynamiką / Bartosz Kuczewski, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 77--79, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: T-optymalne planowanie eksperymentu, identyfikacja strukturalna, programowanie półnieskończone, układy o parametrach rozłożonych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Discrimination between models of distributed parameter systems using T-optimum experimental design / Bartosz Kuczewski, Maciej Patan, Dariusz Uciński, 2004. Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics Vol. 3019, 762--769 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-9617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sensor placement for discrimination between rival models of distributed parameter systems, 2006. Dariusz Uciński, Bartosz Kuczewski // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2447--2452 [CD-ROM], ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-18138] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Discrimination between several multiresponse dynamic models using T-optimum experimental designs, 2004. Bartosz Kuczewski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, Vol. 1 : Control theory : Control Engineering : Modeling and Simulation, s. 619--624, ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic systems, experimental design, structural identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16550] [data modyf: 25-09-2004 14:48]
[3] Optimal measurement policies for discrimination between models of dynamic systems, 2003. Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 1239--1244, ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: discrimination between models, dynamic systems, experimental design, nonlinear regression

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15854] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Optymalne rozmieszczanie czujników pomiarowych w diagnostyce procesów z czasoprzestrzenną dynamiką, 2003. Bartosz Kuczewski, Maciej Patan, Dariusz Uciński // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 213--218, ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: identyfikacja strukturalna, planowanie eksperymentu, układy o parametrach rozłożonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Optimal design of measurement strategies for discrimination between multiresponse dynamic models, 2002. Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 593--598, ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: dynamic systems, experimental design, nonlinear regression, technical diagnostics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14973] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Planowanie eksperymentów T-optymalnych w dyskryminacji wielowyjściowych modeli obiektów dynamicznych, 2002. Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 583--588, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: kinetyka chemiczna, planowanie eksperymentu, regresja nieliniowa, systemy dynamiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14920] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Zastosowanie T-optymalnego planowania eksperymentu w dyskryminacji wielowyjściowych modeli obiektów dynamicznych, 2002. Bartosz Kuczewski // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2002, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 5, s. 355--360, ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15086] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Genetic programming approach to structure identification of cellular automata, 2001. Bartosz Kuczewski // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Informatyka, s. 176--183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10112] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[9] Structure identification of cellular automata using genetic programming, 2001. Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 413--418
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski