System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Janusz Kaczmarek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (25 %)
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Measurement and reproduction of a complex voltage ratio with the application of digital signal processing algorithms, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 1--27, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9194] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wybór mikroprocesora i narzędzi projektowo-uruchomieniowych, Janusz Kaczmarek
// W: Podstawy projektowania inteligentnych przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych, 1993. / red. J. Bolikowski, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej (Monografie 68), s. 149--155
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8344] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Characterization of PXI-Based Generators for Impedance Measurement Setups / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, 2019. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 68, no. 6, 1806--1813, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Allan deviation, digital-analog conversion, phase difference stability, voltage generators, voltage ratio stability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2019.2893715         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-23794] [data modyf: 15-05-2019 08:27]
[33,33] [0,33] / [100] [1]
[2] Errors of Multiplying D/A Converters Used for Precise AC Voltage Division / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, 2019. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 68, no. 6, 1821--1826, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: measurement techniques, multiplying digital-to-analog converter (MDAC), phase error, ratio error, voltage divider
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2882242         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-23551] [data modyf: 15-05-2019 08:29]
[33,33] [0,33] / [100] [1]
[3] A PXI-Based Calibration System for Low-Value AC Resistors / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, 2018. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 67, no. 4, 905--911, ISSN: 0018-9456, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alternating current (ac) resistance, calibration, impedance, measurement techniques, sampling methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2791298         Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[AWCZ-22486] [data modyf: 12-03-2018 11:59]
[10] [0,33] / [30] [1]
[4] Programowane referencyjne źródło napięcia stałego do wielofazowych cyfrowych generatorów napięcia sinusoidalnego / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 11, 125--129, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analog-to-digital conversion, cyfrowa generacja przebiegów sinusoidalnych, generation of digitally synthesized sine waveforms, impedance measurement, pomiar impedancji, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, reference voltage source, źródło napięcia referencyjnego
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.29         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-23265] [data modyf: 28-03-2019 16:25]
[4,67] [0,33] / [4,67] [0,33]
[5] A two-phase sine wave generator dedicated for impedance comparison systems / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Jan Kucera, 2017. Przegląd Elektrotechniczny R. 93, nr 8, 151-- 154, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, generator dwufazowy, impedance measurement, pomiary impedancji, two-phase generator, zespolony stosunek napięć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2017.08.40         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-21565] [data modyf: 17-07-2017 11:21]
[3,5] [0,25] / [3,5] [0,25]
[6] Comparison of two Buffers for Impedance Metrology / Marian Kampik, Janusz Tokarski, Krzysztof Musioł, Wojciech Barwinek, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Jaani Nissila, 2015. Measurement Automation Monitoring: formerty: Pomiary Automatyka Kontrola Vol. 61, no. 5, 127--131, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bridge circuits, impedance, measurement standards, metrology, precision measurements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19617] [data modyf: 08-02-2016 12:45]
[7] Impedance comparison using unbalanced bridge with digital sine wave voltage sources / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Kamil Kontorski, 2015. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 64, no. 12, 3380--3386, ISSN: 0018-9456, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: impedance, impedance bridge, measurement techniques, veltage ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 7 [03-08-2020]
[AWCZ-19528] [data modyf: 19-11-2015 09:51]
[8] Cyfrowy mostek impedancji na bazie komercyjnej karty akwizycji danych / Ryszard Rybski, Kamil Kontorski, Janusz Kaczmarek, 2014. Przegląd Elektrotechniczny R. 90, nr 2, 149--151, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cyfrowy mostek impedancji, digital impedance bridge, generator dwufazowy, impedance measurement, pomiary impedancji, two-phase generator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18305] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
[9] Evaluation of the measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Edyta Dudek, Adam Ziółek, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 45--47, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calibration, kalibracja, measurement system, pomiar stosunku napięć, system pomiarowy, voltage ratio measurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-18592] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[10] A high-resolution PXI digitizer for a low-value-resistor calibration system / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, 2013. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 62, no. 6, 1783--1788, ISSN: 0018-9456, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analog?digital conversion, digitizer, impedance measurement, phase measurement, voltage ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1109/TIM.2012.2225958         Cytowania wg Scopus: 16 [03-08-2020]
[AWCZ-17329] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[11] A study of the metrological properties of a two-channel sampling module for an AC standard resistor calibration system / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1a, 78--80, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analog-digital conversion, impedance measurement, moduł próbkujący, phase measurement, pomiary fazy, pomiary impedancji, przetwarzanie analogowo-cyfrowe, sampling module
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-17000] [data modyf: 07-09-2015 12:24]
[12] Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 4, 323--325, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: błąd przekładni napięciowej, impedancja wejściowa, input impedance, instrument transformer, isolation voltage transformer, transformator izolujący, transformator pomiarowy, voltage ratio error
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17427] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[13] Integrated system for monitoring and control of the national time and frequency standard / Janusz Kaczmarek, Wiesław Miczulski, Mirosław Kozioł, Albin Czubla, 2013. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 62, no. 10, 2828--2838, ISSN: 0018-9456, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: distributed measurement system, prediction methods, time and frequency standard, time scale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 8 [03-08-2020]
[AWCZ-17523] [data modyf: 20-08-2015 09:52]
[14] Dwufazowy cyfrowy generator napięć sinusoidalnych do zastosowań w dokładnych pomiarach impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 1, 27--29, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DDS method, cyfrowy generator napięcia, digital voltage generator, impedance measurement, metoda DDs, pomiary impedancji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16323] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Monitorowanie warunków pracy zegarów atomowych / Leszek Furmankiewicz, Janusz Kaczmarek, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1327--1329, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: atomic clocks, measurement system, system pomiarowy, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15254] [data modyf: 18-12-2010 10:00]
[16] System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Albin Czubla, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1324--1326, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clocks and timescales, measurement system, system pomiarowy, zegary atomowe i skale czasu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15253] [data modyf: 18-12-2010 09:58]
[17] Impedance measurement with the D-optimum experimental conditions / Marcin Witczak, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, 2009. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 58, no 8, 2535--2543, ISSN: 0018-9456, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 8 [03-08-2020]
[AWCZ-14122] [data modyf: 03-11-2009 12:31]
[18] Praktyczne aspekty projektowania urządzeń bezprzewodowej sieci ZigBee : przegląd paramerów technicznych platform sprzętowo-programowych / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, 2008. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 54, nr 6, 356--358, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13138] [data modyf: 24-07-2008 09:37]
[19] Referencyjne programowane źródło napięcia stałego w cyfrowych generatorach przebiegów sinusoidalnych / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, 63--65, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10882] [data modyf: 03-06-2006 11:37]
[20] System do jakościowej oceny torów odbiorczych w dekoderach telewizji cyfrowej / Janusz Kaczmarek, Tomasz Reimann, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, 11--13, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Accurate measurement of complex voltage ratio with a sampling voltmeter / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mariusz Krajewski, 2004. Metrology and Measurement Systems Vol. 11, no 2, 147--158, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, discrete Fourier transform, sampling voltmeter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9999] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Mostek niezrównoważony do dokładnych pomiarów pojemności / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, 2004. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 125--129, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9712] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Kalibracja próbkującego systemu do pomiaru zespolonego stosunku napięć / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, 2002. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7-8, 93--96, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8534] [data modyf: 26-11-2002 13:33]
[24] Koncepcja budowy trójfazowego kalibratora napięć i prądów przemiennych / Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza, 2002. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7-8, 45--48, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8529] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Wirtualne przetworniki pomiarowe serii P7V / Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek, 2000. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 3, 11--14, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Cyfrowy dwufazowy generator napięcia sinusoidalnego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Zbigniew Skowroński, 1994. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 8, 181--184, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10615] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Pomiar impedancji w układzie mostkowym z cyfrowymi źródłami napięcia / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Piotr Adamski, 1992. Metrologia i Systemy Pomiarowe, nr 12, 67--74 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10725] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyfrowy generator napięcia sinusoidalnego do dokładnych pomiarów impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 168--171 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9012] [data modyf: 15-07-2011 14:08]
[2] Wpływ parametrów źródła napięcia na dokładność pomiaru impedancji w układzie mostkowym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 8) .- 2005, s. 53--60 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7228] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] System pomiarowy do wzorowania kalibratora INMEL 8033 / Włodzimierz Kulesza, Janusz Kaczmarek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 7) .- 2004, s. 7--14 bibliogr. rys. .- Ustroń, 23-24.06. 2004
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7366] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Dokładny pomiar zespolonego stosunku napięć za pomocą woltomierza próbkującego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mariusz Krajewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 5) .- 2003, s. 613--624 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6069] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Programowa minimalizacja wpływu impedancji pasożytniczych w transformatorowym mostku admitancji / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu - (Elektryka ; 40) .- 1994, nr 203, T. 2, s. 35--42 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wskaźnik zera do mikroprocesorowego mostka prądu przemiennego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - (Konferencje ; 1) .- 1991, s. 301--306 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Practical Precision Electrical Impedance Measurement for the 21st Century - EMPIR Project 17RPT04 VersICal, 2019. Oliver Power, Adam Ziolek, Andreas Elmholdt Christensen, Andrei Pokatilov, Anna Nestor, Gulay Gumez, Jan Kučera, Janusz Kaczmarek, Jolanta Jursza, Luca Callegaro, Luis Filipe Ribero, Maciej Koszarny, Martina Marzano, Massimo Ortolano, Mirosław Kozioł, Ngoc Thanh Mai Tran, Ryszard Rybski, Vincenzo D'Elia, Witold Rzodkiewicz // W: 19th International Congress of Metrology - CIM 2019. Paris, Francja Les Ulis : EDP Sciences, 2019, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/metrology/201902001   (pkt: 0)
[KONF-23568] [data modyf: 25-10-2019 16:19]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Characterization of PXI-based Generators for Impedance Measurement Setups, 2018. Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2018. Paris, Francja New York : IEEE, 2018, s. 1--2
Słowa kluczowe: Allan deviation, ac voltage generators, digital-analog conversion, phase difference stability, voltage ratio stability

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-23239] [data modyf: 06-12-2018 12:40]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[3] Errors of Multiplying D/A Converters Used for Precise AC Voltage Division, 2018. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2018. Paris, Francja New York : IEEE, 2018, s. 1--2
Słowa kluczowe: ac voltage divider, measurement techniques, multiplying digital-to-analog converter, phase error, ratio error

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-23238] [data modyf: 06-12-2018 12:39]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[4] Programowane referencyjne źródło napięcia stałego do mnożących cyfrowo-analogowych przetworników wysokiej rodzielczości, 2018. Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 47--50, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23157] [data modyf: 14-09-2018 13:38]
[0] [0] / [0] [0]
[5] The polyphase ac voltage source for digital impedance bridges, 2016. Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Mirosław Kozioł // W: Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity. Prague, Czechy [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1 https://www.ptb.de/emrp/sib53-finalworkshop.html .- [poster]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22618] [data modyf: 01-06-2017 10:03]
[6] The study of digital sine wave generator with 20-bit R-2R converters, 2016. Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Jan Kučera // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 73--76, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22179] [data modyf: 20-06-2016 12:20]
[7] High-performance two-phase sine wave generator for impedance bridges, 2015. Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--5, ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: digital waveform synthesis, impedance bridge, precise measurement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-21836] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[8] A measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges, 2014. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Grzegorz Krzesiński // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 107--110, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21328] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[9] A precise buffer for impedance metrology, 2014. Marian Kampik, Janusz Tokarski, Wojciech Barwinek, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Podstawowe Problemy Metrologii. PPM'14 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Kościelisko, Polska Katowice : [brak wydawcy], 2014, Seria: Konferencje nr 19, s. 13--16, ISBN: 9788393050598
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21622] [data modyf: 02-09-2015 12:50]
[10] Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym, 2013. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 77--78, ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: błąd przekładni napięciowej, instrument transformer, isolation voltage transformer, transformator izolujący, transformator pomiarowy, voltage ratio error

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20912] [data modyf: 25-08-2015 09:45]
[11] Characterization of a digitizer for a low value resistor calibration system in the audio-frequency band, 2012. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2012. Washington, DC, USA - : IEEE Conference Publications, 2012, s. 580--581[CD-ROM], ISBN: 9781467304429
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [03-08-2020]
[KONF-20579] [data modyf: 13-12-2012 15:03]
[12] Ocena właściwości metrologicznych modułu próbkującego do systemu wzorcowania resystorów wzorcowych prądu przemiennego, 2012. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 107--110, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20374] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu, 2010. Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 79--82, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19712] [data modyf: 18-08-2010 09:52]
[14] System monitorowania warunków pracy atomowych wzorców czasu i częstotliwości, 2010. Leszek Furmankiewicz, Janusz Kaczmarek // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 47--50, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19711] [data modyf: 18-08-2010 09:50]
[15] An application of an LMS algorithm for polyharmonic power calibrator, 2007. Janusz Kaczmarek // W: IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC 2007. Warsaw, Polska New York : IEEE, 2007, s. 1446--1450, ISBN: 1424405890
Słowa kluczowe: AC power calibrator, LMS adaptive algorithm, digital polyharmonic source

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-18365] [data modyf: 18-01-2019 11:10]
[16] Trójfazowy kalibrator mocy INMEL 8033, 2003. Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2003 : VI Szkoła - Konferencja. Waplewo, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty, s. 45--50, ISBN: 8389399008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15657] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Komparacja R - C w układzie z dwoma cyfrowymi generatorami napięcia sinusoidalnego, 2001. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM 2001 : Metrologia u progu trzeciego millenium. Warszawa, Polska Warszawa : BEL Studio, 2001, T. 2, s. 365--368
Słowa kluczowe: cyfrowy generator napięcia sinusoidalnego, komparator impedancji, pomiary impedancji, zespolony stosunek napięć

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11672] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[18] Calibration of a system for the measurement of complex voltage ratios, 2000. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: bridge circuit, calibration, complex voltage ratios

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4685] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Porównanie impedancji w systemie z dwoma cyfrowymi generatorami napięcia, 2000. Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 119--126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7424] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Uniwersalny przenośny kalibrator SQ8000, 1999. Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza, Jacek Pawłowski, Arkadiusz Pietrzak // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '99 : VI Szkoła-Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska Rynia k/Warszawy : [brak wydawcy], 1999, T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty i komunikaty, s. 117--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5422] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Wirtualne przetworniki pomiarowe serii P7V, 1999. Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '99 : IV Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska Rynia k/Warszawy : [brak wydawcy], 1999, T. 3 : Granty i projekty celowe : Referaty i komunikaty, s. 137--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5502] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] A recursive DSP approach to impedance measurement, 1998. Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Dariusz Uciński // W: 10th International Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation - ISDDMI '98 : 3rd Workshop on ADC Modelling and Testing : Proceedings. Naples, Włochy Naples : Faculty of Engineering, 1998, Vol. 2, s. 690--693
Słowa kluczowe: bounded-error set estimation, impedance measurement, virtual bridge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5626] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Zintegrowany system monitorowania przejścia granicznego, 1998. Emil Michta, Janusz Kaczmarek, Artur Hołodok, Robert Szulim // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW '98 : IV Konferencja : Zintegrowane Systemy Informatyczne : Efekty Wdrożeń Projektów Celowych. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza, 1998, s. 379--386, ISBN: 8390859947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] The precise unbalanced AC bridge for capacitance measurements, 1997. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: XIV IMEKO World Congress : New measurements - challenges and visions. Tampere, Finlandia Tampere : [brak wydawcy], 1997, Vol. 4 B, s. 54--59
Słowa kluczowe: capacitance measurement, transformer bridge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13039] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Mikroprocesorowy precyzyjny komparator impedancji, 1996. Marian Miłek, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP '96 : materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1996, s. 162--178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] System monitorowania przejść granicznych, 1996. Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP '96 : materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1996, s. 33--42
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15938] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Wirtualne przyrządy pomiarowe, 1996. Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek // W: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych : II sympozjum. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, s. 10--17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] A direct digital synthesis-method based phase sensitive detector for automatic bridge application, 1995. Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Modern Electrical and Magnetic Measurement : 7th International Symposium. Prague, Czechy Prague : [brak wydawcy], 1995, Vol. 1, s. 76--80, ISBN: 800101360X
Słowa kluczowe: direct digital synthesis, impedance measurement, phase sensitive detector

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17602] [data modyf: 17-01-2006 13:46]
[29] Bramka dozymetryczna w systemie kontroli radiometrycznej, 1995. Janusz Kaczmarek, Emil Michta, Ryszard Sekulski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '95 : II szkoła - konferencja. Zegrze, Polska Zegrze : [brak wydawcy], 1995, T. 3 : referaty i komunikaty, s. 59--64
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] System pomiarowo-diagnostyczny do badania trwałości łączeniowej przekaźników elektromagnetycznych, 1995. Artur Hołodok, Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza, Ryszard Rybski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '95 : II szkoła - konferencja. Zegrze, Polska Zegrze : [brak wydawcy], 1995, T. 3 : referaty i komunikaty, s. 235--240
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Uniwersalny kalibrator napięcia, prądu i rezystancji - SQ 7000, 1995. Janusz Kaczmarek, Włodzimierz Kulesza, Jacek Pawłowski, Arkadiusz Pietrzak // W: XXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '95. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, T. 1, s. 164--167, ISBN: 8385911200
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15952] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] A digital correction of errors for an admittance comparator, 1994. Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek // W: Proceedings of the XIII IMEKO World Congress : from measurement to innovation. Torino, Włochy Torino : [brak wydawcy], 1994, Vol. 1, s. 345--349
Słowa kluczowe: digital correction of errors, inductive voltage divider, measurement of admitance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18287] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] System pomiarowy do monitorowania obiektów i procesów technologicznych, 1993. Jerzy Bolikowski, Leszek Furmankiewicz, Janusz Kaczmarek, Emil Michta, Wojciech Pierzgalski, Ryszard Rybski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '93 : szkoła - konferencja. Zegrze, Polska Zegrze : [brak wydawcy], 1993, T. 2/A : Referaty, s. 87--93
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Oprogramowanie aparatury pomiarowej w dydaktyce, 1992. Jerzy Bolikowski, Janusz Kaczmarek, Emil Michta // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : XII seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1992, Metrologia i Systemy Pomiarowe ; nr 13, s. 9--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] System pomiarowy o standardzie RS-485, 1992. Emil Michta, Leszek Furmankiewicz, Janusz Kaczmarek // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : XII seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1992, Metrologia i Systemy Pomiarowe ; nr 13, s. 27--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17621] [data modyf: 27-01-2006 10:50]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób automatycznego wzorcowania przyrządów pomiarowych / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Ryszard Rybski .- Numer : P.427562 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sposób wyznaczania błędu przetwarzania pomiarowego przetwornika prądu przemiennego na napięcie przemienne / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek .- Numer : P.416936 .- Data zgłoszenia : 22-04-2016
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Sposób wyznaczania błędu przetwarzania pomiarowego przetwornika prądu przemiennego na napięcie przemienne / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek .- Numer : 234112 .- Data zgłoszenia : 22-04-2016 .- Data udzielenia : 31-01-2020
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Sposób pomiaru kąta przesunięcia fazowego w wielofazowych układach generacji przebiegów sinusoidalnych / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski .- Numer : P.395583 .- Data zgłoszenia : 08-07-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Sposób pomiaru kąta przesunięcia fazowego w wielofazowych układach generacji przebiegów sinusoidalnych / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski .- Numer : P.395583 .- Data zgłoszenia : 08-07-2011 .- Data udzielenia : 02-06-2015
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Sposób zmiany parametrów sygnału poliharmonicznego generowanego metodą bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS / Janusz Kaczmarek .- Numer : P 386224 .- Data zgłoszenia : 07-10-2008
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski