System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dorota Krassowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A pair of functional inequalities of iterative type related to a cauchy functional equation, Dorota Krassowska, Janusz Matkowski
// W: Functional equations, inequalities and applications, 2003. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, s. 73--89, ISBN: 140201578X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6092] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On iteration groups of C1-diffeomorphisms with two fixed points / Dorota Krassowska, Marek Cezary Zdun, 2011. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 382, no 1, 204--213, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cr-flows, Schröder's functional equation, conjugacy, iteration group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2011.04.045         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-15670] [data modyf: 26-05-2011 11:25]
[2] Iteration semigroups with generalized convex, concave and affine elements / Dorota Krassowska, 2009. Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] Vol. 10, no 3, [9] bibliogr. summ. .- http://jipam.vu.edu.au/, [dostęp: 26-01-2010]
Słowa kluczowe: convex(concave, affine)-functions with respect to same functions, iteration semigroup
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-14416] [data modyf: 26-01-2010 10:06]
[3] On limit sets of mixed iterates of commuting mappings / Dorota Krassowska, Marek Cezary Zdun, 2009. Aequationes Mathematicae Vol. 78, no 3, 283--295, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Abel functional inequalities, Cantor set, commuting functions, functional equations, iterates, iterative incommensurability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.1007/s00010-009-2976-8         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-14415] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[4] On the embeddability of commuting continuous injections in iteration semigroups / Dorota Krassowska, Marek Cezary Zdun, 2009. Publicationes Mathematicae - Debrecen Vol. 75, no 1-2, 179--190, ISSN: 0033-3883, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Denjoy's theorem, commuting functions, convex functions, diffeomorphisms, functional equation, iteration semigroup, system of Abel equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-14093] [data modyf: 13-10-2009 09:32]
[5] A pair of functional inequalities characterizing polynomials and Bernoulli numbers / Dorota Krassowska, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2008. Aequationes Mathematicae Vol. 75, 276--288, ISSN: 0001-9054, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bernoulli number, Kronecker's theorem, functional inequality, polynomial
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.1007/s00010-007-2920-8         Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[AWCZ-13205] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] A simultaneous system of functional inequalities and mappings which are weakly of a constant sign / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski, 2007. Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] Vol. 8, no 2, [9] bibliogr. summ. .- http://jipam.vu.edu.au/, [dostęp: 11-02-2008]
Słowa kluczowe: Kronecker's theorem, linear functional inequalities, mappings of weakly constant sign
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-12735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Iteration groups and commuting functions in Rn / Dorota Krassowska, 2007. Grazer Mathematische Berichte, no 351, 100--109 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13230] [data modyf: 22-09-2008 10:41]
[8] A pair of linear functional inequalities and a characterization of Lp - norm / Dorota Krassowska, Janusz Matkowski, 2005. Annales Polonici Mathematici Vol. 85, no 1, 1--11 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] The Fortieht International Symposium on Functional Equations, august 25 - september 1, 2002, Gronów, Poland / Dorota Krassowska, 2003. Aequationes Mathematicae Vol. 65, 288--320, ISSN: 0001-9054,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10421] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] H-points in Köthe-Bochner spaces / Dorota Krassowska, 1999. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 39, 97--108, ISSN: 0373-8299, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: H-point, Köthe-Bochner space, extreme point
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] A note on property (H) in Köthe-Bochner sequence spaces / Dorota Krassowska, Ryszard Płuciennik, 1996. Mathematica Japonica Vol. 46, no 3, 407--412 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10405] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Remarks on Baire-type properties in tensor products / Dorota Krassowska, 1995. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 35, 191--194, ISSN: 0373-8299, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: L-space, semi-Baire-like space, tensor product
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10404] [data modyf: 18-10-2005 17:05]
[13] When (E, \delta (E, E')) is a DF-space? / Dorota Krassowska, Wiesław Śliwa, 1992. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Vol. 33, no 1, 43--44 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: DF-spaces, countably quasibarrelled spaces
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski