System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Edyta Mocarska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On robust model selection within the Cox model / Tadeusz Bednarski, Edyta Mocarska // Econometrics Journal .- 2006, Vol. 9, no 2, s. 279--290, eISSN: 1368-423X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cox model, model selection, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-11081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] On robust model selection within the Cox model / Tadeusz Bednarski, Edyta Mocarska // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 18 [abstr.] .- ISBN: 8389321580
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Odporny wybór modelu Coxa / Tadeusz Bednarski, Edyta Mocarska // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 23 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15308] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Odporne metody wyboru modelu dla modelu proporcjonalnych hazardów / Edyta Mocarska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2007 .- 81 s. / Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Bednarski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski