System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Radosława Kranz (dawniej: Pempera)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Degrees of the approximation of integrable functions by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka // Publications de l'Institut Mathématique (Beograd): Nouvelle série .- 2019, Vol. 105, iss. 119, s. 39--47, ISSN: 0350-1302, , eISSN: 0350-1302, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2298/PIM1919039K         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24127] [data modyf: 04-06-2019 10:49]
[2] Degrees of the approximations by some special matrix means of conjugate Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka // Demonstratio Mathematica .- 2019, Vol. 52, iss. 1, s. 116--129, ISSN: 0420-1213, , eISSN: 2391-4661, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/dema-2019-0014         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23992] [data modyf: 08-10-2019 12:37]
[3] On the approximation of integrable functions by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka // Demonstratio Mathematica .- 2017, Vol. 50, s. 351--359, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.2478/dema-2017-0034
[AWCZ-22306] [data modyf: 06-02-2018 16:26]
[4] Pointwise Strong Approximation of Almost Periodic Functions / Radosława Kranz, Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2016, Vol. 36, s. 45--63, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: almost periodic functions, rate of strong approximation, summability of Fourier series
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7151/dmdico.1178
[AWCZ-20260] [data modyf: 22-07-2016 10:48]
[5] On the approximation of functions from Lp by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka // Fasciculi Mathematici .- 2015, Nr 55, s. 81--90, ISSN: 0044-4413, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/fascmath-2015-0016
[AWCZ-21023] [data modyf: 13-02-2017 13:43]
[6] On the approximation of conjugate functions from Lp some special matrix means of conjugate Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 2014, Vol. 54, no 2, s. 191--202, ISSN: 2080-1211, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, conjugate function, degree of approxomation, matrix means
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18756] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[7] Approximation of functions from Lp(\omega)\beta by matrix means of their Fourier series / Radosława Kranz, Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Indian Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2012, Vol. 43, no 5, s. 475--494, ISSN: 0019-5588, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lipschitz classes, rate approximation, summability of Fourier series
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16818] [data modyf: 17-12-2012 13:37]
[8] On the degrees of aproximation of functions belonging to [...] class by matrix means of conjugate Fourier series / Radosława Kranz, Włodzimierz Łenski, Bogdan Szal // Mathematical Inequalities and Applications .- 2012, Vol. 15, no 3, s. 717--732, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, conjugate function, degree approximation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.7153/mia-15-63         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-16546] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] On the rate of pointwise strong summability of orthogonal expansions / Włodzimierz Łenski, Radosława Kranz // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II .- 2007, T. 56, s. 273--286 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-12460] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] "Roz(g)rywki matematyczno-logiczne" na Festiwalu Nauki w Zielonej Górze / Anna Laskowska, Radosława Kranz // NiM + TI : Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna .- 2007, nr 62, s. 4
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] On the pointwise strong approximation by orthogonal expansions / Włodzimierz Łenski, Radosława Kranz // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II .- 2005, Suppl., no 76, s. 445--458 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: rate of pointwise strong summability, strong approximation by orthogonal expansion
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] On the pointwise summability of Fourier series by the Cesaro and Abel-Poisson means / Radosława Kranz // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II .- 2002, Suppl., no 68, s. 749--760 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] On the rates of pointwise approximation of conjugate functions / Radosława Pempera // Scientiae Mathematicae Japonicae .- 2002, Vol. 56, s. 577--584 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Aproksymacja punktowa pewnymi charakterystykami funkcji i funkcji sprzężonej / Radosława Kranz .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2004 .- 83 s. / Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Łencki
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski