System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Robert Arczewski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Problemy finansowania nauki w Polsce - stan obecny i prognozy na najbliższe lata / Robert Arczewski, Marek Osękowski
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 115--121 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6885] [data modyf: 20-10-2004 12:07]
[2] Szkolenia jako czynnik wspierający zarządzanie wiedzą / Robert Arczewski
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 77--84 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5975] [data modyf: 25-09-2003 13:35]
[3] Polska w dziedzinie ubezpieczeń na drodze do Unii Europejskiej / Robert Arczewski
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 81--89 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5232] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prognoza i ocena trafności stóp zwrotu portfela papierów wartościowych z wykorzystaniem standardowej miary ryzyka oraz miary ryzyka RiskGrade / Robert Arczewski, Marek Osękowski // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1112, s. 39--48 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Nowatorska koncepcja rozwoju ubezpieczeń w agroturystyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako jeden z czynników implikujących wzrost jakości życia na wsi / Piotr Poślednik, Marcin Kęsy, Robert Arczewski // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 2, s. 230--238 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Prognozowanie sprzedaży na podstawie szeregów czasowych i wykorzystanie komputera w tym procesie / Robert Arczewski // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, nr 70, s. 293--299 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5870] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Analiza szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla osób fizycznych / Robert Arczewski // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2001, nr 919, s. 145--155 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5709] [data modyf: 10-10-2002 13:47]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Działalność ubezpieczeniowa w Polsce - szanse i zagrożenia w obliczu integracji z Unią Europejską / Robert Arczewski // W: Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską : Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów. Sopot, Polska, 2003 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2003, s. 39--45 .- ISBN: 8389132125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej w polskich przedsiębiorstwach / Robert Arczewski, Paweł Szudra // W: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska, 2002 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 193--199 .- ISBN: 838913060
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce / Paweł Szudra, Robert Arczewski // W: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska, 2002 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 315--320 .- ISBN: 8389132052
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wybrane elementy promocji stosowane w szkołach wyższych na przykładzie WSP w Zielonej Górze / Robert Arczewski // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 236--241 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski