System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Monika Brożyna (dawniej: Chołody)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rola samorządów we wspieraniu ekologicznych rozwiązań w rolnictwie na przykładzie województwa lubuskiego / Brygida Cupiał, Monika Brożyna
// W: Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej / red. K. Gomółka .- Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 134--139 .- ISBN: 97883925221303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9529] [data modyf: 20-11-2007 12:01]
[2] Proekologiczne trendy konsumenckie w warunkach globalizacji / Monika Brożyna
// W: Zrównoważony rozwój regionalny w Unii Europejskiej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 215--221 .- ISBN: 8360357013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9142] [data modyf: 13-06-2007 10:01]
[3] Koncepcja zrównoważonego rozwoju a zarządzanie przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 199--204 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Polskie przedsiębiorstwa wobec ekologicznych wyzwań Unii Europejskiej / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 210--217 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5847] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Proekologiczne zaangażowanie polskich przedsiębiorstw / Monika Brożyna
// W: Gospodarka wobec wyzwań globalnych : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 157--164 .- ISBN: 8389321408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6011] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola informacji w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 121--128, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Informacja o środowisku jako warunek partycypacji społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 43--53, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Ocena ekologicznej odpowiedzialności spółek giełdowych / Magdalena Graczyk, Monika Brożyna // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 209--217, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Odpowiedzialność ekologiczna a konkurencyjność przedsiębiorstw / Monika Brożyna // Management .- 2001, Vol. 5, no 2, s. 171--180, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Perspektywy rozwoju turystyki zrównoważonej w Polsce / Monika Brożyna // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 325--329 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ekoturystyka, rozwój zrównoważony, zrównoważona turystyka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Ekologiczne preferencje konsumentów i inwestorów / Monika Brożyna // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 261--266 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: etyka ekologiczna, odpowiedzialność ekologiczna, preferencje ekologiczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5697] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Marketing i jego instrumenty a ochrona środowiska / Monika Chołody // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 340--347 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa, ekomarketing,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] CSR jako sposób rozwiązywania problemów globalnych i szansa sukcesu przedsiebiorstw / Monika Brożyna // W: Integracja a globalizacja : materiały konferencyjne. Wrocław, Polska, 2006 .- Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2006 .- T. 1, s. 123--128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17884] [data modyf: 05-07-2006 14:07]
[2] Ekologiczne trendy na rynku papierów wartościowych / Monika Brożyna // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 2, s. 445--452 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15193] [data modyf: 06-01-2003 12:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski