System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Marcin Relich
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 116 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Decision Support for Product Development : Using Computational Intelligence for Information Acquisition in Enterprise Databases, 2020. Marcin Relich, Cham : Springer International Publishing 120 s. (Computational Intelligence Methods and Applications), ISBN: 9783030438968, bibliogr. rys.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15310] [data modyf: 19-02-2020 13:54]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A knowledge-based system for new product portfolio selection, Marcin Relich
// W: New frontiers in information and production systems modelling and analysis, 2016. / eds. Przemysław Różewski, Dmitry Novikov, Natalia Bakhtadze, Oleg Zaikin, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Intelligent Systems Reference Library 98), s. 169--187, ISBN: 978-3-319-23337-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23338-3_8   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [24-02-2020]
[WZCZ-17456] [data modyf: 05-01-2016 09:29]
[2] A fuzzy logic approach to supplier selection for new product development, Marcin Relich
// W: IT solutions in logistics, 2015. / sc. ed. S. Saniuk, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 105--116, ISBN: 9788378422396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18489] [data modyf: 13-12-2016 11:58]
[3] Identifying relationships between eco-innovation and product success, Marcin Relich
// W: Technology management for sustainable production and logistics, 2015. / ed. P. Golińska, A. Kawa, Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (EcoProduction : Environmental Issues in Logistics and Manufacturing), s. 173--192, ISBN: 9783642339349
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-33935-6_9   (pkt: 5)
[WZCZ-16651] [data modyf: 27-08-2015 12:24]
[4] Identifying the key success factors of innovation for improving the new product development process, Marcin Relich, Jana Šujanová
// W: Handbook of research on global competitive advantage through innovation and entrepreneurship, 2015. , Hershey : IGI Global, s. 303--319, ISBN: 9781466683488    DOI: 10.4018/978-1-4666-8348-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[WZCZ-17417] [data modyf: 08-12-2015 13:25]
[5] A declarative approach to new product development in the automotive industry, Marcin Relich
// W: Environmental issues in automotive industry, 2014. / ed. P. Golinska, Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (EcoProduction : Environmental Issues in Logistics and Manufacturing), s. 23--45, ISBN: 9783642238376    DOI: 10.1007/978-3-642-23837-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16294] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[6] Project duration assessment with the use of ERP system data, Marcin Relich
// W: Management trends in theory and practice, 2013. / ed. Š. Hittmár, Zilina : EDIS, University Publishing House of Zilina, s. 111--113, ISBN: 9788055407364
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15636] [data modyf: 27-08-2015 09:16]
[7] Using ERP database for critical factors identification in new product development, Marcin Relich
// W: Innovations in the furniture industry, 2013. / eds. S. Borkowski, D. Jelačić, R. Stasiak-Betlejewska, Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, s. 57--71, ISBN: 9786066130707
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15579] [data modyf: 27-08-2015 09:10]
[8] Failed project prototyping with the application of constraint programming, Marcin Relich
// W: Information systems architecture and technology : system analysis approach to the design, control and decision support, 2012. / eds J. Świątek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wilimowska, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej (Library of Informatics of University Level Schools), s. 67--77, ISBN: 9788374937009
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14728] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Consulting support in project management with application of CLP-based approach, Marcin Relich
// W: Management consulting. The Central and Eastern European perspective, 2011. / ed. by M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 176--191, ISBN: 9788365511068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13678] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Making alternative variants for project at risk of failure, Marcin Relich
// W: Contemporary and future trends in management, 2011. / ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 125--142, ISBN: 9788372834317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15305] [data modyf: 29-04-2013 11:14]
[11] Management of a failed project using a CP-based decision support system, Marcin Relich
// W: Knowledge and enterprise, 2011. / sc. ed. B. Balewski, J. Mucha, Poznań : Akademicki Instytut Naukowo-Wydaw. Altus sp. z o. o., s. 46--59, ISBN: 9788393239498
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14240] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Model referencyjny problemu zarządzania przedsięwzięciem, Marcin Relich, Zbigniew Banaszak
// W: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw = Die nutzung quantitativer methoden in der praxis mittelständer unternehmen, 2011. / red. G.Zellmer, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 153--168, ISBN: 9788393306800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13009] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[13] Wykorzystanie technik programowania z ograniczeniami do wariantowania przedsięwzięć informatycznych, Marcin Relich
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania, 2011. / red. K. Bzdyra . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki 212), s. 99--119
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14456] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Globalizacja, e-biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa, Marcin Relich
// W: Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia, 2010. / red. D. Tokarska, M. Iskra . T. 2, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, s. 255--266, ISBN: 9788361307495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12862] [data modyf: 04-05-2011 10:05]
[15] Rozmyto-neuronowy system zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Marcin Relich
// W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, 2010. / red. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek, Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 75--82, ISBN: 9788361378273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12417] [data modyf: 26-11-2010 13:21]
[16] Time estimation of project task with using artificial intelligence techniques, Marcin Relich
// W: Information systems architecture and technology : IT models in management process, 2010. / eds. Z. Wilimowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej (Library of Informatics of University Level Schools), s. 511--521, ISBN: 9788374935449
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12290] [data modyf: 18-10-2010 14:04]
[17] Wspomaganie decyzji finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem systemów klasy ERP, Marcin Relich
// W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, 2010. / red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 278--287, ISBN: 9788392969969
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12174] [data modyf: 17-08-2010 09:49]
[18] Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych, Marcin Relich
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania, 2010. / red. K. Bzdyra, G. Bocewicz, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki 190), s. 111--129, ISBN: 9788373652392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12794] [data modyf: 24-03-2011 09:53]
[19] Problem akceptacji nowoczesnych technik analizy danych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Marcin Relich
// W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, 2009. / red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Kraków : Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 189--197, ISBN: 9788388659898
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11268] [data modyf: 07-09-2009 14:23]
[20] Zastosowanie technik drążenia danych do szacowania opóźnienia w regulowaniu należności, Marcin Relich
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2009. / red. R. Bzdyra . T. 4, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 191--199, ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11589] [data modyf: 07-01-2010 10:56]
[21] Inteligentny system monitorowania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, Marcin Relich
// W: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, 2008. / red. nauk. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 97--109, ISBN: 9788374934374
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10807] [data modyf: 14-01-2009 14:34]
[22] Inteligentny system planowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie, Marcin Relich
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2008. / red. nauk. M. Kopczewski . T. 3, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 172--177, ISBN: 9788373651609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10677] [data modyf: 16-12-2008 11:45]
[23] Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym, Adrianna Adamczyk, Paweł Kużdowicz, Marcin Relich
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2007. / red. M. Kopczewski . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 9--14, ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] The application of data mining techniques to the cash flow planning in SME, Marcin Relich, Paul Dieter Kluge, Lilianna Ważna
// W: Contemporary problems in enterprise management, 2007. / ed. J. Lewandowski, M. Bielecki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 66--73, ISBN: 9788361215011
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9611] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Wspomaganie oceny efektów wdrożenia ERP APS w warunkach niepewności z wykorzystaniem modelowania i wnioskowania rozmytego, Lilianna Ważna, Irena Bach, Marcin Relich
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2007. / red. M. Kopczewski . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 297--302, ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wykorzystanie systemu rozmyto-neuronowego do monitorowania i sterowania płynnością finansową w przedsiebiorstwie, Marcin Relich, Lilianna Ważna
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 159--174, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Zastosowanie modelowania i wnioskowania rozmytego do wspomagania oceny efektów wdrożenia ERP APS w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Lilianna Ważna, Marcin Relich
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 203--220, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do budowy narzędzia wspomagania planowania płynności finansowej, Marcin Relich, Irena Bach, Lilianna Ważna
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2007. / red. M. Kopczewski . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 251--257, ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Ustalanie płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu wnioskowania odwrotnego, Paul Dieter Kluge, Marcin Relich, Irena Bach
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, 2006. / red. J. Matuszek, Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 303--322, ISBN: 8389086441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Wykorzystanie statycznych sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania indeksu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, Mirosław Galicki, Marcin Relich
// W: Podejście procesowe w zarządzaniu, 2004. / red. M. Romanowska, M. Trocki . T. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, s. 257--265, ISBN: 837378084X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania wskaźnika inflacji, Marcin Relich, Mirosław Galicki
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--163, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5910] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A case-based reasoning approach to cost estimation of new product development / Marcin Relich, Paweł Pawlewski, 2018. Neurocomputing Vol. 272, 40--45, ISSN: 0925-2312, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Artificial neural network, Case-based reasoning, Cost estimation, Decision support tool, New product development
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2017.05.092         Cytowania wg Scopus: 15 [24-02-2020]
[AWCZ-21614] [data modyf: 20-12-2018 12:29]
[30] [1]
[2] A fuzzy weighted average approach for selecting portfolio of new product development projects / Marcin Relich, Paweł Pawlewski, 2017. Neurocomputing Vol. 231, 19--27, ISSN: 0925-2312, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fuzzy logic, Fuzzy neural system, Multi-criteria decision making, Neural network, New product screening
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2016.05.104         Cytowania wg Scopus: 19 [24-02-2020]
[AWCZ-20642] [data modyf: 23-02-2017 12:44]
[30] [1]
[3] The impact of ICT on labor productivity in the EU / Marcin Relich, 2017. Information Technology for Development Vol. 23, iss. 4, 706--722, ISSN: 0268-1102,
Słowa kluczowe: IT development, enterprise systems, productivity, socioeconomic development, transition economies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02681102.2017.1336071         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-21606] [data modyf: 20-12-2018 12:32]
[25] [1]
[4] Computational intelligence for estimating cost of new product development / Marcin Relich, 2016. Foundations of Management. International Journal Vol. 8, no. 1, 21--34, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, decision support system, fuzzy neural system, neural networks, project management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0002         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-19943] [data modyf: 31-03-2016 14:16]
[5] Portfolio selection of new product projects: a product reliability perspective / Marcin Relich, 2016. Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability Vol. 18, no. 4, 613--620, ISSN: 1507-2711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constraint logic programming, constraint satisfaction problem, cost estimation, decision support system, estymacja kosztu, problem spełniania ograniczeń, programowanie w logice z ograniczeniami, project alternatives, system wspomagania decyzji, warianty alternatywne projektu
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.17531/ein.2016.4.17         Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[AWCZ-20403] [data modyf: 03-10-2018 12:00]
[6] Mathematical models for manufacturing system capacity planning and expansion - an overview / Arkadiusz Gola, Marcin Relich, Grzegorz Kłosowski, Antoni Świć, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 791, 125--131, ISSN: 1662-7482, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: capacity, capacity management, capacity planning, manufacturing systems, mathematical models, optimization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.791.125
[AWCZ-19268] [data modyf: 13-11-2015 15:35]
[7] A constraint programming approach for scheduling in a multi-project environment / Marcin Relich, 2014. International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology Vol. 3, no. 2, 156--171, ISSN: 2296-1739, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, decision support system, fuzzy project scheduling, project portfolio, project variants
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18257] [data modyf: 20-08-2015 13:58]
[8] Estimating new product success with the use of intelligent systems / Marcin Relich, Krzysztof Bzdyra, 2014. Foundations of Management. International Journal Vol. 6, no. 2, 7--20, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, data mining, knowledge acquisition, new product development, project management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/fman-2015-0007
[AWCZ-18874] [data modyf: 29-03-2017 12:58]
[9] Intellectual capital evaluation: a project management perspective / Marcin Relich, 2014. The Electronic Journal of Knowledge Management [online] Vol. 12, no. 4, 202--209, ISSN: 1479-4411, bibliogr. rys. tab. summ. http://www.ejkm.com .- [dostęp: 17.12.2014]
Słowa kluczowe: fuzzy numbers, intellectual capital, linguistic variable, measurement, new product development
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18659] [data modyf: 22-02-2017 12:09]
[10] Material demand forecasting: an ERP system perspective / Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Jana Šujanová, 2014. Applied Mechanics and Materials Vol. 527, 311--314, ISSN: 1662-7482, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.527.311         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-18101] [data modyf: 20-08-2015 12:35]
[11] Fuzzy project scheduling using constraint programming / Marcin Relich, 2013. Applied Computer Science Vol. 9, no. 1, 3--16, ISSN: 1895-3735, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, project cash flow, project portfolio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17560] [data modyf: 20-08-2015 12:15]
[12] Project cash flow forecasting with imprecise activities specification / Marcin Relich, Martina Jakábová, 2013. Management: Science and Education Vol. 2, no. 2, 75--78, ISSN: 1338-9777, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cash flow scenarios, decision support system, integer programming
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17914] [data modyf: 20-08-2015 12:22]
[13] Project parameter estimation of the basic of an ERP database / Marcin Relich, 2013. Foundations of Management. International Journal Vol. 5, no. 2, 49--58, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, data mining, knowledge discovery in databases, knowledge management, new product development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18357] [data modyf: 13-04-2016 12:34]
[14] Przepływy strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa / Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Dorota Kużdowicz, 2013. Logistyka, nr 5, 335--340, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17616] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[15] The use of an ERP system for new product development: a logistic perspective / Marcin Relich, Paweł Kużdowicz, Lilianna Ważna, 2013. Logistyka, nr 5, 368--372, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17618] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[16] A declarative approach to project risk management / Marcin Relich, Paweł Kużdowicz, 2012. Fórum Manažéra, no 2, 32--37 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, project prototyping, project rescuing
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17783] [data modyf: 24-01-2014 12:11]
[17] An evaluation of project completion with application of fuzzy set theory / Marcin Relich, 2012. Management Vol. 16, no 1, 216--229, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16518] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] CP-based decision support for scheduling / Marcin Relich, 2011. Applied Computer Science Vol. 7, no 1, 7--17 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: alternative projects, constraint programming, project management
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15792] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Project prototyping with application of CP-based approach / Marcin Relich, 2011. Management Vol. 15, no 2, 364--377, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16176] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Reference model of project prototyping problem / Marcin Relich, Zbigniew Banaszak, 2011. Foundations of Management. International Journal Vol. 3, no 1, 33--46, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: allocation planning, alternative projects, constraint programming, constraints satisfaction problem, decision support system, knowledge base, project management, reference model
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-16202] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] A decision support system for alternative project choice based on fuzzy neural networks / Marcin Relich, 2010. Management and Production Engineering Review Vol. 1, no 4, 46--54, ISSN: 2080-8208, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15371] [data modyf: 16-09-2014 16:24]
[22] Assessment of task duration in investment projects / Marcin Relich, 2010. Management Vol. 14, no 2, 136--147, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15360] [data modyf: 25-01-2011 10:34]
[23] Determinants of e-business using in small and medium enterprises / Marcin Relich, 2010. Management Vol. 14, no 1, 203--214, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15174] [data modyf: 15-11-2010 09:28]
[24] The support of alternative project choice with using intelligent systems / Marcin Relich, 2010. Applied Computer Science Vol. 6, no 2, 7--18 bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: decision support, fuzzy neural system, investment planning
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15701] [data modyf: 08-06-2011 11:43]
[25] The application of OLAP approach in controlling / Marcin Relich, 2009. Management Vol. 13, no 2, 164--178, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14608] [data modyf: 20-04-2010 16:01]
[26] The concept of liquidity planning with application of data mining techniques / Marcin Relich, 2009. Management Vol. 13, no 1, 270--282, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14004] [data modyf: 08-09-2009 10:42]
[27] The use of intelligent systems for monitoring economic quantities in an enterprise / Marcin Relich, 2009. Management Vol. 13, nr spec., 155--168, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14632] [data modyf: 28-04-2010 13:45]
[28] The liquidity management with application of artificial intelligence techniques / Marcin Relich, 2008. Management Vol. 12, no 2, 176--184, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13533] [data modyf: 29-01-2009 09:30]
[29] The using of fuzzy-neural system to monitoring and control of liquidity in a small business / Marcin Relich, 2008. Management Vol. 12, no 1, 295--305, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13198] [data modyf: 02-09-2008 14:48]
[30] Sterowanie poziomem płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu technik programowania w logice z ograniczeniami / Marcin Relich, Paweł Kużdowicz, Irena Bach, 2007. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, [12] CD-ROM, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] The application of constraint programming to building the tool of liquidity planning in enterprise / Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Lilianna Ważna, 2007. Management Vol. 11, no 1, 129--137, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Wykorzystanie modelowania i wnioskowania rozmytego do wspomagania oceny efektywności wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ERP APS / Lilianna Ważna, Marcin Relich, Irena Bach, 2007. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, [10] CD-ROM, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Liquidy management in a small enterprise by the application of reverse approach / Marcin Relich, 2006. Management Vol. 10, no 2, 121--130, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Metody modelowania rozmytego w ocenie harmonogramowania produkcji / Irena Bach, Izabela Tomczuk-Piróg, Marcin Relich, 2006. Przegląd Mechaniczny, nr 12, supl., 15--18, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11297] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] The assurance of liquidity in a small enterprise by the application of reverse approach / Paul Dieter Kluge, Marcin Relich, Irena Bach, 2006. Applied Computer Science Vol. 2, no 2, 117--131 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: liquidity, neural networks, reverse approach
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] The effects of implementation of the ERP APS System in a medium-sized enterprise with taking into consideration of uncertain terms / Lilianna Ważna, Paul Dieter Kluge, Marcin Relich, 2006. Management Vol. 10, no 2, 105--112, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Knowledge discovery from an ERP database in the context of new product development / Marcin Relich // W: Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics .- 2013, Nr 2(28), s. 100--111, ISSN: 1507-3858, , eISSN: 2450-0003, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data mining, data selection, drążenie danych, knowledge management, project management, wybór danych, zarządzanie projektem, zarządzanie wiedzą,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9796] [data modyf: 24-08-2015 14:41]
[2] Planowanie alternatywnych realizacji projektu informatycznego zagrożonego niepowodzeniem / Marcin Relich // W: Ekonometria = Econometrics .- 2012, 4 (38), s. 221--231, ISSN: 1507-3866, bibliogr. rys. wykr. summ. .- ISSN 1507-3866
Słowa kluczowe: monitorowanie projektu, problem spełniania ograniczeń, prognozowanie parametrów projektu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9594] [data modyf: 05-05-2014 08:56]
[3] Wspomaganie e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach dzięki wykorzystaniu systemu klasy EPR / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 702 (87), s. 471--478, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9351] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Monitorowanie wskaźników ekonomicznych z wykorzystaniem inteligentnych systemów hybrydowych / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Łączności .- 2011, Nr 672 (12), s. 339--348 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9318] [data modyf: 17-09-2014 12:23]
[5] Wariantowanie przedsięwzięć informatycznych zagrożonych niepowodzeniem / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika .- 2011, Z. 25, s. 601--613, ISSN: 0860-9608, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constraints satisfaction problem, decision support system, problem spełnienia ograniczeń, project management, project prototyping, resource management, system wspomagania decyzji, wariantowanie przedsięwzięć, zarządzanie projektem, zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9215] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Uwarunkowania wdrożenia e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 598 (58), s. 111--118, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8715] [data modyf: 19-08-2010 10:05]
[7] Wykorzystanie nowoczesnych technik analizy danych w controllingu operacyjnym / Marcin Relich // W: Zeszyt Naukowy PITWIN .- 2010, nr 1, s. 78--85 bibliogr. rys. summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8710] [data modyf: 26-07-2010 11:34]
[8] Problematyka wdrażania nowoczesnych technik analizy danych w przedsiębiorstwach / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług(nr 35) .- 2009, nr 544, s. 211--222, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8416] [data modyf: 01-07-2009 11:15]
[9] Modelowanie rozmyto-neuronowe w sterowaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach - (Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych) .- 2008, nr 8, T. 1, s. 347--358 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: planowanie przepływów pieniężnych, system rozmyto-neuronowy, systemy wspomagania decyzji, techniki data mining,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8256] [data modyf: 08-12-2008 15:08]
[10] Wyznaczanie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technik drążenia danych / Marcin Relich // W: Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach - (Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych) .- 2007, nr 5a, s. 224--232 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: monitorowanie przepływów pieniężnych, systemy wspomagania decyzji, sztuczne sieci neuronowe, techniki programowania z ograniczeniami,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Zastosowanie technik drążenia danych do prognozowania wpływu należności w przedsiębiorstwie / Marcin Relich // W: Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej - (Studia i Materiały ; 25) .- 2007, nr 83, s. 85--97 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: sieci neuronowe, system monitorowania płynności finansowej, techniki drążenia danych, techniki programowania z ograniczeniami,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8037] [data modyf: 02-01-2008 13:53]
[12] Controlling w zakresie logistyki / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Marcin Relich // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. .- 2006, nr 2, s. 7--16 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Wykorzystanie metod statystycznych oraz sieci neuronowych do wyznaczania elementów preliminarza środków pieniężnych małego przedsiębiorstwa handlowego / Marcin Relich, Lilianna Ważna, Krzysztof Witkowski // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. .- 2006, nr 2, s. 97--104 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7773] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Case-Based Reasoning for Knowledge Retrieval in new Product Development, 2019. Marcin Relich // W: 20th European Conference on Knowledge Management - ECKM 2019. Lisbon, Portugalia Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2019, Vol. 2, s. 869--876, ISBN: 9781912764334
Słowa kluczowe: enterprise databases, knowledge management, product design, project management

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-23583] [data modyf: 14-11-2019 14:14]
[70] [1]
[2] Innovative Enterprises in the European Union: A Comparative Study of Developed and Emerging Economies, 2018. Marcin Relich // W: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats - MANAGEMENT 2018 : VII. International Scientific Conference. Nový Smokovec, Słowacja Prešov : Bookman s.r.o. for Faculty of Management, University of Prešov, 2018, s. 342--347, ISBN: 9788081653018
Słowa kluczowe: innovative activities, new product development, product innovation, transition economies

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23259] [data modyf: 31-10-2018 13:46]
[0] [0]
[3] An early warning system for monitoring new product development projects, 2017. Marcin Relich // W: Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems - SMSIS 2017. Ostrava, Czechy Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2017, s. 139--146, ISBN: 9788024840468
Słowa kluczowe: R&D projects, cost management, decision support system, earned value analysis, project management

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-22891] [data modyf: 09-01-2018 12:55]
[15] [1]
[4] Identifying project alternatives with the use of constraint programming, 2016. Marcin Relich // W: 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2016. Karpacz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 521, s. 3--13, ISBN: 9783319465821
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46583-8_1   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[KONF-22567] [data modyf: 20-03-2017 09:20]
[15] [1]
[5] Information acquisition in new product development projects, 2017. Marcin Relich // W: Knowledge for Market Use 2017 : People in Economics - Decisions, Behavior and Normative Models : international scientific conference proceedings. Olomouc, Czechy Olomouc : Palacký University, 2017, s. 340--347, ISBN: 9788024452333
Słowa kluczowe: enterprise information system, knowledge base, new product success, project portfolio

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22893] [data modyf: 18-11-2019 08:34]
[15] [1]
[6] A multi-agent framework for cost estimation of product design, 2016. Marcin Relich, Paweł Pawlewski // W: Highlights of practical applications of scalable multi-agent systems : 14th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS). Seville, Hiszpania Berlin : Springer - Verlag, 2016, Communications in Computer and Information Science ; 616, s. 73--84, ISBN: 9783319393865
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-39387-2_7   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[KONF-22452] [data modyf: 18-01-2017 13:02]
[7] Case-based reasoning for selecting a new product portfolio, 2016. Marcin Relich // W: Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World : international scientific conference. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2016, s. 410--421, ISBN: 9788087533147
Słowa kluczowe: decision support system, enterprise system, information retrieval, new product development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22394] [data modyf: 18-01-2017 12:45]
[8] A computational intelligence approach to predicting new product success, 2015. Marcin Relich // W: Strategic Management and its Support by Information Systems - SMSIS '15 : 11th International Conference. Uherské Hradiště, Czechy Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2015, s. 142--150, ISBN: 9788024837413
Słowa kluczowe: critical success factors, decision-making, neural networks, product concept selection, project management

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [24-02-2020]
[KONF-21750] [data modyf: 18-01-2017 11:56]
[9] A knowledge-based approach to product concept screening, 2015. Marcin Relich // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence - DCAI 2015 : 12th International Symposium. Salamanca, Hiszpania Berlin : Springer - Verlag, 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 373, s. 341--348, ISBN: 9783319196381
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19638-1_39   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 22 [24-02-2020]
[KONF-22453] [data modyf: 18-01-2017 13:22]
[10] A multi-agent system for selecting portfolio of new product development projects, 2015. Marcin Relich, Paweł Pawlewski // W: Highlights of practical applications of agents, multi-agent systems, and sustainability - PAMMS 2015 : 13th International Conference. Salamanca, Hiszpania Berlin : Springer - Verlag, 2015, Communications in Computer and Information Science, Vol. 524, s. 102--114, ISBN: 9783319190327
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19033-4_9   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [24-02-2020]
[KONF-22455] [data modyf: 18-01-2017 14:25]
[11] Knowledge creation in the context of new product development, 2015. Marcin Relich // W: Knowledge for Market Use 2015: Women in Business in the Past and Present : international scientific conference proceedings. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2015, s. 834--847, ISBN: 9788087533123
Słowa kluczowe: data mining, enterprise databases, knowledge retrieval, knowledge-based system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21961] [data modyf: 17-03-2017 14:38]
[12] Knowledge discovery in enterprise databases for forecasting new product success, 2015. Marcin Relich, Krzysztof Bzdyra // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2015 : 16th International Conference. Wrocław, Polska Cham : Springer International Publishing, 2015, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9375, s. 121--129, ISBN: 978-3-319-24833-2
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24834-9_15   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [24-02-2020]
[KONF-22459] [data modyf: 19-01-2017 11:24]
[13] A knowledge based approach to production planning and scheduling in a metallurgical company, 2014. Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Jana Šujanová // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1846--1851, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: constraint programming, decision support system, production flow, search strategies

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[KONF-21524] [data modyf: 16-01-2017 14:32]
[14] Evaluating innovation capability in a production company, 2014. Marcin Relich // W: Znalosti pro tržni praxi 2014: Média a komunikace v 21. století : sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : [brak wydawcy], 2014, s. 167--176, ISBN: 9788087533079
Słowa kluczowe: ERP systems, indicators, innovation, measurement, new product development

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21581] [data modyf: 25-08-2015 12:24]
[15] Measuring intellectual capital in the context of new product development, 2014. Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Paweł Kużdowicz // W: Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Trnava, Słowacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 153--160, ISBN: 9781909507241
Słowa kluczowe: evaluation, fuzzy logic, intellectual capital, knowledge management, linguistic variable

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21265] [data modyf: 16-01-2017 14:43]
[16] Reverse logistics processes in steel supply chains, 2014. Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Anna Saniuk, Helena Vidová, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--6, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[KONF-21700] [data modyf: 18-01-2017 09:50]
[17] The use of intelligent systems for planning and scheduling of product development projects, 2014. Marcin Relich, Wojciech Muszyński // W: 18th Annual International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems - KES 2014. Gdynia, Polska Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014, Procedia Computer Science, Vol. 35, s. 1586--1595
Słowa kluczowe: artificial neural networks, business intelligence systems, data mining, fuzzy neural system, knowledge acquisition, pattern recognition

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.procs.2014.08.242   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 27 [24-02-2020]
[KONF-22462] [data modyf: 20-01-2017 09:42]
[18] A decision support tool for project portfolio management with imprecise data, 2013. Marcin Relich, Martina Jakábová // W: 10th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems. Valašské Meziříčí, Czechy Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2013, s. 164--172, ISBN: 9788024830964
Słowa kluczowe: constraint programming, fuzzy project scheduling, project cost scenarios, project management

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 13 [24-02-2020]
[KONF-21038] [data modyf: 18-01-2017 12:28]
[19] A declarative approach to cost estimation in multi-project environment, 2013. Marcin Relich // W: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2013. Kraków, Polska [B. m.] : IEEE Conference Publications, 2013, s. 111--116
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21264] [data modyf: 18-01-2017 12:34]
[20] Knowledge acquisition for new product development with the use of an ERP database, 2013. Marcin Relich // W: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2013. Kraków, Polska [B. m.] : IEEE Conference Publications, 2013, s. 1285--1290
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [24-02-2020]
[KONF-21255] [data modyf: 18-01-2017 12:34]
[21] Multi-project risk assessment for wood product development, 2013. Marcin Relich // W: Visegrad Innovations - WoodEMA [Dokument elektroniczny] : innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa, Polska Częstochowa : Częstochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Production Engineering, 2013, s. 1--8, ISBN: 9788363978075
Słowa kluczowe: decision support tool, fuzzy risk assessment, project risk factors, risk identification

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20892] [data modyf: 04-09-2015 14:19]
[22] The implication of tacit knowledge utilisation within project management risk assessment, 2013. Paul Woolliscroft, Marcin Relich, Dagmar Caganova, Milos Cambal, Jana Sujanova, Jana Makraiova // W: Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning - ICICKM 2013 : proceedings of the 10th international conference. Washington, USA - : ACAD Conferences Ltd., 2013, Vol. 2, s. 645--652, ISBN: 9781909507791
Słowa kluczowe: knowledge management, project management, project risk assessment, tacit knowledge

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21094] [data modyf: 19-01-2017 11:13]
[23] Using ERP database for knowledge acquisition: a project management perspective, 2013. Marcin Relich // W: Znalosti pro tržní praxi 2013 - veřejná ekonomika - současnost a perspektiva : sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Palacky University, 2013, s. 263--269, ISBN: 9788087533055
Słowa kluczowe: ERP system, data mining, fuzzy neural system, knowledge discovery, knowledge management

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21235] [data modyf: 17-03-2017 14:27]
[24] A declarative approach to project risk management, 2012. Marcin Relich, Paweł Kużdowicz // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 123--130, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: constraint satisfaction problem, project prototyping, project rescuing

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20685] [data modyf: 15-10-2013 14:07]
[25] Cross-company data flows with ERP system, 2012. Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Dorota Kużdowicz // W: Znalosti pro tržní praxi 2012 - význam znalostí v aktuálni fázi ekonomického cyklu : sborník z mezinárodni vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 264--269, ISBN: 9788087533048 .- http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ZNALOSTI_2012.pdf/ [dostęp: 21.11.2012]
Słowa kluczowe: ERP system, cost accounting, data flows, potoki danych, rachunek kosztów, system ERP

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20536] [data modyf: 18-01-2017 09:34]
[26] Planowanie przepływów pieniężnych z wykorzystaniem systemów uczących się, 2010. Marcin Relich // W: Education and economy : VIII international scientific conference. Włocławek, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2010, s. 107--120, ISBN: 9788362740079
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20176] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w planowaniu finansowym małego przedsiębiorstwa handlowego, 2006. Marcin Relich // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 77--83, ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zastosowanie ciągłych rekurencyjnych sieci neuronowych w identyfikacji i sterowaniu nieliniowym obiektem dynamicznym, 2006. Marcin Relich // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 287--293, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18018] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i analizy dyskryminacyjnej do ustalania polityki cenowej w średnim przedsiębiorstwie, 2006. Marcin Relich, Paweł Kużdowicz // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 69--75, ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Ciągłe rekurencyjne sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w identyfikacji obiektów dynamicznych, 2005. Marcin Relich, Mirosław Galicki // W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, T. 3, s. 51--56, ISBN: 8389475022
Słowa kluczowe: dynamiczne sztuczne sieci neuronowe, identyfikacja obiektów dynamicznych, systemy nieliniowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17227] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] The application of artificial feed-forward neural networks and linear econometric models in the prediction of the consumer price index, 2003. Marcin Relich, Mirosław Galicki // W: Computer Information Systems and Industrial Management Applications - CISIM '03. Elk, Polska Białystok : [brak wydawcy], 2003, s. 117--124, ISBN: 8387256552
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15876] [data modyf: 21-10-2003 13:39]
[32] Projektowanie inwestycji przy pomocy planowania sieciowego, 2002. Marcin Relich // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Zarządzanie, s. 558--565, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14754] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Zastosowanie programowania sieciowego w procesie optymalnej alokacji zasobów, 2002. Marcin Relich // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 705--710, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: alokacja zasobów, harmonogramowanie, optymalizacja produkcji, programowanie sieciowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14933] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / (Red.) Marcin Relich .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013, 125 s. .- ISBN: 9788373653214
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5197] [data modyf: 02-09-2015 16:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski