System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Mariusz Krajewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (25 %)
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza właściwości wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 146 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.(2) .- ISBN: 9788374813693
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9941] [data modyf: 17-01-2011 12:32]
[2] Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów : ćwiczenia laboratoryjne / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 116 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374812955
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9636] [data modyf: 09-06-2010 12:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów - zajęcia laboratoryjne. Koncepcja, realizacja, oprogramowanie oraz skrypt / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski
// W: Metrologia dziś i jutro / red. J. Jakubiec, Z. Moroń, H. Juniewicz .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010 - s. 85--96 .- ISBN: 9788374935395
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12284] [data modyf: 14-10-2010 10:03]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A New Autocalibration Procedure in Intelligent Temperature Transducer / Wiesław Miczulski, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2019, Vol. 68, iss. 3, s. 895--902, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2857901         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23335] [data modyf: 12-03-2019 15:22]
[2] Constructing an uncertainty budget for voltage RMS measurement with a sampling voltmeter / Mariusz Krajewski // Metrologia .- 2018, Vol. 55, no. 1, s. 95--105, ISSN: 0026-1394,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/1681-7575/aaa178         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-22379] [data modyf: 16-02-2018 10:05]
[3] Czasowo-dyskretne algorytmy czteropunktowe do śledzenia częstotliwości sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2018, R. 94, nr 11, s. 30--33, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: estymacja częstotliwości, frequency estimation, frequency tracking, sinusoidal signal, sygnał sinusoidalny, śledzenie częstotliwości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.07         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23272] [data modyf: 08-11-2018 12:32]
[4] Simple, fast and accurate four-point estimators of sinusoidal signal frequency / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // Metrology and Measurement Systems .- 2018, Vol. 25, no. 2, s. 359--376, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: frequency estimation, frequency tracking, sinusoidal signal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24425/119561         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-23124] [data modyf: 27-09-2018 11:44]
[5] Właściwości wybranych algorytmów do estymacji częstotliwości w dokładnych pomiarach napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Elzbieta Kawecka // Przegląd Elektrotechniczny .- 2018, R. 94, nr 12, s. 52--55, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: accurate voltage measurement, algorithms, algorytmy, dokładny pomiar napięcia, estymacja częstotliwości, frequency estimation, phase shift measurement, pomiar przesunięcia fazowego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.12.12         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23436] [data modyf: 18-12-2018 09:55]
[6] Frequency synchronization error correction by using DFT in sinusoidal voltage measurements / Mariusz Krajewski // Measurement Automation Monitoring .- 2016, Vol. 62, no. 7, s. 218--220, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DFT algorithm, accurate RMS voltage measurement, correction of synchronization error
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20942] [data modyf: 24-01-2017 12:19]
[7] Ocena niepewności estymacji funkcji autokorelacji metodą Monte Carlo / Elżbieta Kawecka, Mariusz Krajewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2016, nr 11, s. 175--178, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, autocorrelation function, dither, funkcja autokorelacji, measurement uncertainty, metoda Monte Carlo, niepewność pomiaru
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.11.43         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20679] [data modyf: 08-12-2016 11:09]
[8] Three- and six-point estimators of sinusoidal signal characteristics / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // International Journal of Electronics Letters .- 2016, Vol. 2016, s. 1--11, ISSN: 2168-1724, , eISSN: 2168-1732,
Słowa kluczowe: Autocorrelation function, estimation errors, mean square value, quantisation, three- and six-point estimators
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/21681724.2016.1209570         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20681] [data modyf: 22-02-2017 11:38]
[9] Badanie własności wybranej charakterystyki sygnału sinusoidalnego wyznaczanej na podstawie sześciu próbek sygnału / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 948--950, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation function, funkcja autokorelacji, mean square estimator, six signal samples, sześć próbek sygnału, wartość średniokwadratowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18883] [data modyf: 21-08-2015 09:21]
[10] Porównanie właściwości algorytmu DFT i klasycznego w pomiarze napięcia z zastosowaniem woltomierza próbkującego / Mariusz Krajewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 29--31, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: DFT algorithm, Monte Carlo method, RMS voltage measurement, algorytm DFT, algorytm klasyczny, classical algorithm, metoda Monte Carlo, niepewność pomiaru, pomiar napięcia skutecznego, sampling voltmeter, uncertainty measurement, woltomierz próbkujący
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18591] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[11] Budowa budżetu niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo do analizy właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 770--772, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, budżet niepewności, digital signal algorithms, metoda Monte Carlo, the Monte Carlo method, uncertainty budget
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16992] [data modyf: 29-01-2013 09:23]
[12] Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Paweł Zawadzki // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 1b, s. 213--216, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, calibration, calibrator, dokładność, kalibrator, measurement application, multimeter, multimetr, niepewność, uncertainty, wzorcowanie
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16638] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Automatyzacja wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1277--1279, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: aplikacja pomiarowa, automatization of calibration, automatyzacja wzorcowania, calibrator calibrations, measurement application, multimeter calibrations, wzorcowanie kalibratorów, wzorcowanie multimetrów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15247] [data modyf: 16-12-2010 14:48]
[14] Porównanie metod wyznaczania niepewności składowych ortogonalnych napięcia w pomiarze z wykorzystaniem DFT / Mariusz Krajewski // Przegląd Włókienniczy .- 2008, nr 4, s. 40--43 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13034] [data modyf: 04-06-2008 09:41]
[15] Wpływ przełącznika kontaktronowego na dokładność pomiaru zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 389--391, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13143] [data modyf: 24-07-2008 10:31]
[16] Zastosowanie metody Monte Carlo do porównania właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 9, wyd. spec., s. 104--107, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DFT, Monte Carlo method, least square mean (LSM, metoda Monte Carlo, metoda najmniejszych kwadratów, niepewność pomiaru, uncertainty measurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12345] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Analiza właściwości filtru Kalmana w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 51--53, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10879] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Accurate measurement of complex voltage ratio with a sampling voltmeter / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mariusz Krajewski // Metrology and Measurement Systems .- 2004, Vol. 11, no 2, s. 147--158, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, discrete Fourier transform, sampling voltmeter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9999] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Pomiar przemieszczenia liniowego z zastosowaniem indukcyjnościowego przetwornika transformatorowego oraz dyskretnego przekształcenia Fouriera / Ryszard Rybski, Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 6, s. 15--18, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Laboratorium podstaw i algorytmów przetwarzania sygnałów : koncepcja i oprogramowane / Jadwiga Lal-Jadziak, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 53--60 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wpływ funkcji okien na właściwości algorytmów MNK i DFT / Mariusz Krajewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 185--194 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Dokładny pomiar zespolonego stosunku napięć za pomocą woltomierza próbkującego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mariusz Krajewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 5) .- 2003, s. 613--624 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6069] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Algorytm czteropunktowy do śledzenia częstotliwości sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 131--134 .- ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23170] [data modyf: 14-09-2018 14:08]
[2] Algorytmy do pomiaru częstotliwiości w dokładnych pomiarach napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 51--54 .- ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23158] [data modyf: 14-09-2018 13:40]
[3] Wpływ sposobu połączenia termorezystancyjnego czujnika z przetwornikiem na wynik pomiaru temperatury / Wiesław Miczulski, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 99--102 .- ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23165] [data modyf: 14-09-2018 13:59]
[4] Korekcja błędu synchronizacji częstotliwości w cyfrowym pomiarze napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 77--80 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22180] [data modyf: 20-06-2016 12:22]
[5] Ocena niepewności estymacji funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego / Elżbieta Kawecka, Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 49--52 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22178] [data modyf: 20-06-2016 12:16]
[6] Porównanie właściwości algorytmu DFT i klasycznego w dokładnym pomiarze wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 59--62 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21323] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[7] Właściwości sześciopróbkowej dyskretyzacji sygnału sinusoidalnego dla wybranej jego charakterystyki / Sergiusz Sienkowski, Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 123--126 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21331] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[8] Budowa budżetu niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo do analizy właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 63--66 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20368] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Koncepcja aplikacji pomiarowych do wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 91--94 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19714] [data modyf: 18-08-2010 10:01]
[10] Analiza właściwości wybranych filtrów cyfrowych w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV Sympozjum. Krynica, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. 19--26 .- ISBN: 8391862461
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17471] [data modyf: 10-11-2005 12:11]
[11] Porównanie właściwości DFT i MNK w pomiarze zespolonego stosunku napięć / Mariusz Krajewski // W: Kongres Metrologii - KM 2004 : Metrologia w procesie poznania. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2004 .- T. 2, s. 633--636 .- ISBN: 8392126009
Słowa kluczowe: dyskretne przekształcenie Fouriera, metoda najmniejszych kwadratów, zespolony stosunek napięć

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16971] [data modyf: 07-04-2005 12:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski