System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Franciszek Mroczko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 63 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zarządzanie ryzykiem innowacji, Franciszek Mroczko
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 59--65, ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6764] [data modyf: 13-07-2004 12:19]
[2] Istota zarządzania kryzysowego, Franciszek Mroczko
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 249--254, ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6018] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Wielokulturowość w działaniach sojuszniczych, Franciszek Mroczko
// W: Kultura organizacyjna w siłach zbrojnych, 2003. / red. M. Cieślarczyk, E. Pomykała, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s. 191--195, ISBN: 8389423456
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6622] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Critical situations of organization / Franciszek Mroczko, 2003. Management Vol. 7, no 1, 41--48, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11514] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Sytuacje kryzysowe organizacji / Franciszek Mroczko, 2003. Menedżer, nr 7-8, 95--101 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Działalność dydaktyczna i naukowa Katedry Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych Wydziału Elektroniki WAT / Franciszek Mroczko, Tadeusz Tabaczniuk, Andrzej Gałecki, Tadeusz Gardziejewski, 2001. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 95--98 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Metoda oceny żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko, 2001. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 89--96 rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Obrona radioelektroniczna : Czynnik istotny dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko, 1999. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 47--53 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7892] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Problemy zachowania żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko, 1999. Myśl Wojskowa, nr 3, 35--54
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7894] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Czynniki istotne dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych : Odtwarzanie zdolności bojowej / Franciszek Mroczko, 1998. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 30--36 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7890] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Czynniki istotne dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych : Organizacja i sposób prowadzenia działań bojowych / Franciszek Mroczko, 1998. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 42--50 rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7887] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Czynniki istotne dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych : Rozśrodkowanie / Franciszek Mroczko, 1998. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 24--28 rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7889] [data modyf: 17-01-2003 10:06]
[10] Koncepcja numerycznej mapy przestrzeni radiolokacyjnej / Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz, 1998. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 48--53 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7886] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Manewr - czynnik istotny dla oceny żywotności bojowej sił powietrznych / Franciszek Mroczko, 1998. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 41--46 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7891] [data modyf: 17-01-2003 10:06]
[12] Współczesna obrona powietrzna : Znaczenie, zagrożenia / Franciszek Mroczko, 1998. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 16--23 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Żywotność radarów podczas oddziaływania rakiet przeciwradiolokacyjnych / Franciszek Mroczko, 1997. Myśl Wojskowa, nr 2, 101--112 tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Pole radiolokacyjne czy strefa informacji / Franciszek Mroczko, 1995. Przegląd Wojsk Lądowych, nr 7, 67--69
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9278] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Pole radiolokacyjne czy strefa informacji / Franciszek Mroczko, 1995. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 7/8, 99--101 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9279] [data modyf: 08-12-2003 16:49]
[16] Rozpoznanie w systemie Obrony Powietrznej Kraju / Franciszek Mroczko, 1995. Myśl Wojskowa, nr 1, 56--66 rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9277] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Dowodzenie i zabezpieczenie radiolokacyjne działań bojowych Wojsk Lotniczych oraz Wojsk Rakietowych w zintegrowanym systemie Obrony Powietrznej Kraju / Franciszek Mroczko, 1994. Myśl Wojskowa, nr 1, 93--105 rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9276] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wojska radiotechniczne w świetle doktryny obronnej RP / Franciszek Mroczko, Marek Tołkacz, 1994. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 3, 17--20 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wybór pozycji bojowej dla stacji radiolokacyjnej rozpoznania obiektów powietrznych na małych wysokościach / Franciszek Mroczko, 1994. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 1, 60--63 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9274] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Ocena ugrupowania bojowego wojsk radiotechnicznych WLOP / Franciszek Mroczko, 1993. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 6, 47--50 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9270] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Problemy zywotności zabezpieczenia radiolokacyjnego działań bojowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej / Franciszek Mroczko, 1993. Myśl Wojskowa, nr 1, 83--94 rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Wielopozycyjne stacje radiolokacyjne / Franciszek Mroczko, 1993. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 10, 52--54 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9273] [data modyf: 08-12-2003 16:26]
[23] Zasady pozorowania działań bojowych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej / Franciszek Mroczko, 1993. Myśl Wojskowa, nr 5, 62--68 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9272] [data modyf: 08-12-2003 16:24]
[24] Klasyfikacja celów powietrznych / Franciszek Mroczko, 1992. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 6, 15--20
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Manewr pozorny wojsk radiotechnicznych OPK / Franciszek Mroczko, 1990. Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, nr 1, 17--20 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ocena pozycji do rozwinięcia stacji radiolokacyjnych / Franciszek Mroczko, 1990. Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, nr 4, 11--13 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Ocena żywotności ugrupowania bojowego / Franciszek Mroczko, 1990. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, nr 12, 4--7 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9268] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Wyznaczanie odległości bezpośredniej widzialności stacji radiolokacyjnych / Franciszek Mroczko, 1990. Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, nr 3, 26--30 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9266] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działalność naukowo-badawcza oraz organizacja konferencji naukowych przez Katedrę Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych Wydziału Elektroniki WAT / Franciszek Mroczko // W: Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" .- 2004, nr 2, s. 31--36 fot. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie / Franciszek Mroczko // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1014, s. 431--439 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Z historii rozwoju radiolokacji / Franciszek Mroczko // W: Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" .- 2004, nr 2, s. 59--66 bibliogr. fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6541] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Działalność Katedry Eksploatacji Systemów Radiotechnicznych Wydziału Elektroniki WAT w Jeleniej Górze / Franciszek Mroczko // W: Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" .- 2003, nr 1, s. 83--90 fot. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Przestrzenne odwzorowanie strefy informacji radiolokacyjnej. Cz. 2 : Jednolity układ współrzędnych - podstawą odwzorowania / Stefan Antczak, Czesław Flanek, Franciszek Mroczko, Marian Koselski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 2, s. 82--91 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Rola Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w kształceniu praktycznym podchorążych Wydziału Elektroniki WAT / Andrzej Gałecki, Franciszek Mroczko, Grzegorz Nakielski, Tadeusz Tabaczniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 3, s. 225--239 tab. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wielokulturowość organizacji przyszłości / Franciszek Mroczko // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 2000, nr 3, s. 218--224 bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4586] [data modyf: 03-03-2008 14:45]
[8] Przestrzenne odwzorowanie strefy informacji radiolokacyjnej. Cz. 1 : Wprowadzenie do teorii zasięgowej radaru / Stefan Antczak, Czesław Flanek, Franciszek Mroczko, Marian Koselski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej .- 1999, nr 4, s. 86--106 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Żywotność obrony przeciwlotniczej we współczesnych działaniach bojowych, 2003. Franciszek Mroczko // W: Polska myśl techniczno-wojskowa na przełomie XX i XXI wieku : konferencja popularnonaukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Wojskowego Szkolenia Zawodowego w Koszalinie oraz 35. Dni Techniki. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, s. 121--132, ISBN: 8391350177
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16028] [data modyf: 24-11-2003 16:15]
[2] Badania dokładności określania pozycji obiektu powietrznego, 2001. Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Automatyzacja dowodzenia : IX Konferencja Naukowa. Jurata, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 1--11
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14430] [data modyf: 19-03-2002 09:36]
[3] Metoda tworzenia rastrowego odwzorowania przestrzeni radiolokacyjnej, 2001. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XII Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001, T. 1, s. 25--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12959] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Numerical map of radar space, 2001. Stefan Antczak, Franciszek Mroczko, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski // W: NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems - RCMCIS 2001. Zegrze, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 236--239
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Układy współrzędnych lokalnych - źródłem błędów określania pozycji obiektu powietrznego, 2001. Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz, Mirosław Chrzanowski // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XII Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2001, T. 2, s. 25--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12960] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych (GIS) w radiolokacji, 2001. Franciszek Mroczko, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski // W: VIII Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej - SWTM '01 : Osiągnięcia i perspektywiczne zamierzenia w dziedzinie wojskowej techniki morskiej. Gdynia, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 211--218
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12979] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Implementacja dyskretnego odwzorowania przestrzeni radiolokacyjnej, 2000. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XI Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, T. 2, s. 87--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Koncepcja wykorzystania jednolitego układu współrzędnych w systemie radiolokacyjnym, 2000. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XI Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, T. 1, s. 115--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12921] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Obrona radioelektroniczna jako element zachowania żywotności bojowej radarów, 2000. Franciszek Mroczko // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Matariały XI Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, T. 1, s. 25--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12920] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[10] Transformacja współrzędnych obiektów powietrznych do układu jednolitego, 2000. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XI Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, T. 3, s. 41--50
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12941] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Wpływ stopnia odtworzenia cech demaskujących źródeł pozornych na prawdopodobieństwo rozpoznania radaru, 2000. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XI Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, T. 2, s. 73--77
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12939] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Wpływ warunków geograficzno-klimatycznych na wykorzystanie radarów, 2000. Franciszek Mroczko, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski // W: Sterowanie w radiolokacji i obiektach latających : Materiały XI Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, T. 4, s. 283--286
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12942] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Wymagania na numeryczne dane geograficzne z punktu widzenia radiolokacji, 2000. Stefan Antczak, Jerzy Januszewicz, Marian Koselski, Franciszek Mroczko // W: Systemy informacji o terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu : I Sympozjum Naukowe. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 129--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12946] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Conception of adapting GIS for radar system, 1999. Jerzy Januszewicz, Wojciech Kocańda, Marian Koselski, Franciszek Mroczko // W: Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES '99 : Proceedings of 4th International Conference. St. Petersburg, Rosja Szczecin : Technical University Press, 1999, Vol. 3, s. 863--866
Słowa kluczowe: Geographical Information System, radar

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Formalizacja odwzorowania przestrzeni radiolokacyjnej, 1999. Stefan Antczak, Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Automatyzacja dowodzenia : materiały VII konferencji naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1999, Cz. 1, s. 247--254
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Modelowanie systemu ugrupowania bojowego wojsk radiotechnicznych sił powietrznych, 1999. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : Materiały X Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1999, T. 2, s. 289--298
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Pozorowanie działań bojowych w osłonie radaru, 1999. Franciszek Mroczko // W: VII Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej - SWTM '99. Gdynia, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, T. 2, s. 135--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14426] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Wprowadzenie do problemów tworzenia numerycznej mapy przestrzeni radiolokacyjnej, 1999. Stefan Antczak, Franciszek Mroczko, Marian Koselski, Jerzy Januszewicz // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : Materiały X Konferencji Naukowej. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1999, T. 2, s. 299--307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Funkcjonowanie katedry eksploatacji systemów radiotechnicznych w aspekcie realizacji postawionych zadań dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, 1998. Franciszek Mroczko, Tadeusz Tabaczniuk, Krzysztof Graczyk // W: Przygotowanie specjalistyczne oficerów przeciwlotników : Materiały seminarium naukowego. Wicko Morskie, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 1998, s. 71--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14419] [data modyf: 19-11-2012 11:41]
[20] Określanie możliwości wykrywania celów powietrznych, 1998. Jerzy Januszewicz, Marian Koselski, Franciszek Mroczko // W: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia : II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa. Waplewo, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, T. 1, s. 129--137
Słowa kluczowe: radiolokacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14418] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Optymalizacja ilości rozwijanych źródeł pozornych w osłonie radaru, 1998. Franciszek Mroczko, Wojciech Kocańda // W: Sterowanie i regulacja w radiolokacji i obiektach latających : IX Konferencja Naukowa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : [brak wydawcy], 1998, T. 2, s. 61--69
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Problemy przygotowania katedry eksploatacji systemów radiotechnicznych do realizacji procesu kształcenia, 1997. Franciszek Mroczko // W: Kształcenie specjalno-techniczne i dowódcze podchorążych WAT : Materiały seminarium naukowego. Koszalin, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1997, s. 63--71
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14414] [data modyf: 25-06-2002 09:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" / (Red.) Franciszek Mroczko .- Jelenia Góra : Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "RADAR", 2004, nr 2, 138 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4030] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Biuletyn Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" / (Red.) Franciszek Mroczko .- Jelenia Góra : Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "Radar", 2003, nr 1, 138 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3979] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski