System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Tomasz Belica
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Opracowanie prototypu stanowiska wytwórczego z wykorzystaniem analizy morfologicznej, Tomasz Belica, Adrian Prusinowski
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2017. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 19--30, ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19749] [data modyf: 28-05-2019 18:09]
[2] Możliwość poprawy efektywności produkcji na przykładzie wybranego procesu technologicznego, Tomasz Belica, Duyen Anh Nguyen Xuan
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów, 2016. / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--30, ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17873] [data modyf: 16-05-2016 14:40]
[3] Zastosowanie struktury macierzy zależności w dekompozycji procesów wytwórczych, Tomasz Belica, Katarzyna Apolinarska
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 19--30, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18783] [data modyf: 17-02-2017 10:38]
[4] Usprawnienie procesu nadzoru produkcji poprzez wprowadzenie systemu klasy ERP w firmie Moneva Polska, Wojciech Szkoda, Tomasz Belica
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--118, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15228] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Buckling and post-buckling behavior of elastic seven-layered cylindrical shells - FEM study / Marek Malinowski, Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki, 2015. Thin-Walled Structures Vol. 94, 478--484, ISSN: 0263-8231, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Elastic buckling, Equilibrium path, External pressure, Seven-layeredcylindricalshell
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.tws.2015.05.017         Cytowania wg Scopus: 15 [13-07-2020]
[AWCZ-19078] [data modyf: 24-08-2015 13:24]
[2] Buckling of sandwich cylindrical shell with corrugated main core and three-layer faces / Marek Malinowski, Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki, 2014. Applied Computer Science Vol. 10, no. 4, 18--25, ISSN: 1895-3735, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, cylindrical shell, elastic buckling, sandwich construction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18784] [data modyf: 20-08-2015 12:31]
[3] Stability of a porous-cellular cylindrical shell subjected to combined loads / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki, 2013. Journal of Theoretical and Applied Mechanics Vol. 51, no 4, 927--936, ISSN: 1429-2955, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cylindrical shell, porous-cellular material, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 17 [13-07-2020]
[AWCZ-17566] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[4] Dynamic stability of an isotropic metal foam cylindrical shell subjected to external pressure and axial compression / Tomasz Belica, Marek Malinowski, Krzysztof Magnucki, 2011. Journal of Applied Mechanics Vol. 78, no 4, [8], ISSN: 0021-8936, bibliogr. rys. wykr. .- http://asmedl.aip.org/getpdf/servlet/GetPDFServlet?filetype=pdf&id=JAMCAV000078000004041003000001&idtype=cvips&prog=normal/ [dostęp: 15.04.2011]
Słowa kluczowe: cylindrical shell, dynamic stability, porous materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 25 [13-07-2020]
[AWCZ-15610] [data modyf: 15-04-2011 09:02]
[5] Fundamenty nauki o projektowaniu optymalnym / Jerzy Kowalski, Tomasz Belica, 2011. Problemy Profesjologii, nr 1, 61--79, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15943] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Dynamic stability of a porous cylindrical shell subjected to impulse of forces combined / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki, 2007. Journal of KONES - Powetrain and Transport Vol. 14, no 3, 39--48, ISSN: 1231-4005, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza nieliniowa, combined loads, cylindrical shell, dynamic stability, materiał porowaty, nonlinear analysis, obciążenie złożone, porous-cellular material, powłoka walcowa, stateczność dynamiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12325] [data modyf: 25-03-2008 15:23]
[7] Dynamic stability of a porous cylindrical shell / Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki, 2006. PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics Vol. 6, no 1, 207--208, ISSN: 1617-7061, bibliogr. rys. wykr. summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 08-03-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wybrane zagadnienia połączeń kołnierzowych śrubowych urządzeń ciśnieniowych / Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, Tomasz Belica, Daniel Dębowski, 2005. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Vol. 40, z. 4, 105--119 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bolted flange connections, operating conditions, połączenia kołnierzowe śrubowe, szczelność połączenia, tightness joints, warunki eksploatacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Naprężenia wstępne w śrubach połączenia kołnierzowego z pierścieniem uszczelniającym o trapezowym przekroju poprzecznym / Tomasz Belica, Daniel Dębowski // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 2005, nr 29, s. 9--14 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7232] [data modyf: 19-01-2006 13:07]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modelling of equivalent shells of revolution with negative Gaussian curvature, 2017. Tomasz Belica, K. Magnucki // W: Shell Structures: Theory and Applications - SSTA 2017 : proceedings of the 11th international conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 4, s. 65--68, ISBN: 9781138050457
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22806] [data modyf: 06-11-2017 14:26]
[2] Modernizacja instalacji do termicznego rozkładu odpadów wielocząsteczkowych, 2017. M. Gulba, Filip Zielazny, Tomasz Belica // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23188] [data modyf: 25-09-2018 11:12]
[3] Numerical investigation of buckling of Cassini ovaloidal sandwich shells under external pressure, 2017. Marek Malinowski, Tomasz Belica // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: FEM analysis, elastic buckling, external pressure, metal foam core, shell of revolution

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22823] [data modyf: 20-11-2017 09:33]
[4] Dekompozycja procesów wytwórczych z wykorzystaniem macierzy zależności, 2016. Tomasz Belica, Katarzyna Apolinarska // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 24--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22429] [data modyf: 11-01-2017 11:34]
[5] Non-linear stability analysis of a porous-cellular cylindrical panels, 2013. Tomasz Belica, E. Magnucka-Blandzi // W: Shell Structures, Theory and Applications - SSTA : proceedings of the 10th conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2014, s. 175--178, ISBN: 9781138000827
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-21059] [data modyf: 25-08-2015 09:55]
[6] Wyboczenie warstwowej powłoki walcowej z okładzinami trójwarstwowymi i pofałdowanym rdzeniem głównym, 2014. Krzysztof Magnucki, Marek Malinowski, Tomasz Belica // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2014 : XIII konferencja naukowo-techniczna. Licheń Stary, Polska Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s. 103--104
Słowa kluczowe: konstrukcje warstwowe, modelowanie numeryczne MES, powłoki walcowe, wyboczenie sprężyste

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21294] [data modyf: 25-08-2015 12:05]
[7] Problem of dynamic stability of circular cylindrical shell, 2007. Tomasz Belica // W: Thin-walled vessels and beams : 4th conference. Poznań - Kołobrzeg, Polska Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 7--16, ISBN: 8392128005
Słowa kluczowe: combined loads, dynamic stability, obciążenie złożone, porous cylindrical shell, porowata powłoka walcowa, stateczność dynamiczna

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18479] [data modyf: 24-09-2007 10:06]
[8] Stateczność porowatej płyty prostokątnej, 2007. Krzysztof Magnucki, Tomasz Belica, Daniel Dębowski // W: I Kongres Mechaniki Polskiej : streszczenia referatów. Warszawa, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 65, ISBN: 9788372077028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19773] [data modyf: 26-10-2010 08:57]
[9] Stateczność porowatej powłoki walcowej przy obciążeniach złożonych, 2007. Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // W: I Kongres Mechaniki Polskiej : streszczenia referatów. Warszawa, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 66, ISBN: 9788372077028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18476] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Dynamic stability of a porous cylindrical shell, 2006. Tomasz Belica, Krzysztof Magnucki // W: 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. : book of abstracts. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2006, s. 138--139
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17711] [data modyf: 01-03-2016 09:35]
[11] Projektowanie złożonych ustrojów nośnych podwieszeń transportowych, 2005. Daniel Dębowski, Marek Malinowski, Tomasz Belica // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gdynia - Jurata, Polska Gdynia : Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005, T. 2 : Referaty sesyjne i plakatowe, s. 283--290, ISBN: 838743809X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Numerical analysis of new gasket ring design of bolted flange connection under pressure and thermal loading, 2004. Marek Malinowski, Daniel Dębowski, Tomasz Belica // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 213--220, ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: bolted flange joint, gasket

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16584] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Tightness of bolted flange connection with predicting the fatigue of new gasket design, 2004. Tomasz Belica, Marek Malinowski, Daniel Dębowski // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 115--122, ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: bolted flange connections, fatigue, gasket

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16581] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / (Red.) Taras Nahirnyy, Tomasz Belica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017, T. 2, 170 s. .- ISBN: 9788365200099
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5676] [data modyf: 28-05-2019 18:11]
[2] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / (Red.) Taras Nahirnyy, Tomasz Belica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016, T. 1, 146 s. .- ISBN: 9788365200037
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5551] [data modyf: 17-02-2017 11:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski