System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Michał Sąsiadek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 110 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Macierzowe planowanie procesów produkcyjnych w inżynierii współbieżnej, 2014. Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 176 s. , ISBN: 9788393384372, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12101] [data modyf: 26-08-2015 11:38]
[2] Komercjalizacja wyników badań naukowych. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 2013. Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 100 s. , ISBN: 9788378421108, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11831] [data modyf: 23-11-2015 14:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The Application of Augmented Reality Technology in the Production Processes, Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018, 2019. / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 835), s. 316--324, ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_31   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[WZCZ-20333] [data modyf: 31-05-2019 12:03]
[9] [0,45]
[2] Highly efficient technology for manufacturing of Spunlace non-woven fabric in the company Novita S.A. Poland - description and characteristics of the R&D actions, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 269--277, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0034   (pkt: 20)
[WZCZ-21064] [data modyf: 19-09-2019 08:56]
[9] [0,45]
[3] Świadomość i poziom wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 w wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstwach, Michał Sąsiadek, Josef Basl
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 189--198, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19900] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[2,5] [0,5]
[4] Wyzwania przemysłu motoryzacyjnego w świetle wprowadzania standardów IATF 16949:2016, Anna Komarnicka, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 251--260, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19901] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[1,67] [0,33]
[5] Zmniejszenie złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DFA, Mateusz Głowicki, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze, 2018. / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--96, ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20110] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[14,2] [0,71]
[6] EASYASSEMBLE - komputerowe wspomaganie generowania sekwencji montażu, Michał Sąsiadek, Łukasz Mazur
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 123--136, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18789] [data modyf: 17-02-2017 11:37]
[7] Innovation of methodological support of risk analyses of technical products in their Life Cycle during their designing, J. Dvorak, Michał Sąsiadek, S. Hosnedl
// W: The latest methods of construction design, 2016. / eds. V. Donybyl, O. Berka, K. Petr, F. Lopot, M. Dub, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, s. 197--202, ISBN: 978-3-319-22761-0    DOI: 10.1007/978-3-319-22762-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17458] [data modyf: 05-01-2016 11:18]
[8] Rationalising the use of design for assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products, S. Hosnedl, M. Kopecky, Michał Sąsiadek
// W: The latest methods of construction design, 2016. / eds. V. Donybyl, O. Berka, K. Petr, F. Lopot, M. Dub, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, s. 369--375, ISBN: 978-3-319-22761-0    DOI: 10.1007/978-3-319-22762-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17459] [data modyf: 05-01-2016 11:21]
[9] Analiza procesu montażu kontenerowej wytwórni masy bitumicznej, Michał Sąsiadek, Krzysztof Łazarski
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--115, ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16555] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[10] Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie a inżynieria produkcji, 2013. / red. nauk. P. Łebkowski, Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 141--156, ISBN: 9788374646635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15674] [data modyf: 27-08-2015 09:32]
[11] Analiza procesu montażu motoreduktora poprzez mapowanie strumienia wartości, Karol Grzesik, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--42, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15221] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[12] Normowanie czasu pracy operacji montażu motoreduktora, Michał Sąsiadek, Aneta Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny], 2013. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 114--125, ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15747] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[13] Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production, Michał Sąsiadek, Roman Kielec
// W: Zarządzanie a inżynieria produkcji, 2013. / red. nauk. P. Łebkowski, Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 129--139, ISBN: 9788374646635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15673] [data modyf: 27-08-2015 09:32]
[14] Value stream mapping of a gear motor assembly process, Michał Sąsiadek, Karol Grzesik
// W: Selected economic and technological aspects of management, 2013. / ed. N. Iwaszczuk, Kraków : AGH University of Science and Technology Press, s. 226--235, ISBN: 9788374646048
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15410] [data modyf: 26-08-2015 14:04]
[15] Wsparcie instytucjonalne komercjalizacji wyników badań naukowych, Josef Basl, Milan Edl, Michał Sąsiadek, Roman Kielec
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, 2013. / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6, Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 203--212, ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15218] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[16] Współbieżne projektowanie wyrobów i planowanie kolejności ich montażu, Michał Sąsiadek
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, 2013. / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6, Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 109--124, ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15217] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[17] Wykorzystanie technik Lean do poprawy procesu montażu motoreduktora, Michał Pasek, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--90, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15226] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[18] Innowacyjna rola ICT w społeczeństwie i w gospodarce, Josef Basl, Michał Sąsiadek
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2012. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 759--768, ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14425] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Error identification and reliability analysis in product design, Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Andrzej Miliszewski
// W: Toyotarity. Production factors : monography, 2011. / ed. by S. Borkowski, P. Sygut, Dniepropetrovsk : Published by Yurii V. Makovetsky, s. 73--88, ISBN: 9789661507738
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14348] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Examples of system applications, Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek, Grzegorz Maniarski
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph, 2011. / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 108--132, ISBN: 9788393384303 .- Tekst w jęz. polskim
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13787] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej, Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, 2009. , Kraków : AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, s. 233--238, ISBN: 978837464248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11442] [data modyf: 03-11-2009 15:08]
[22] Komputerowe wspomaganie wyboru sekwencji montażu a metody sieciowe, Taras Nahirnyy, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2009. / pod red. R. Knosali, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 200--205, ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10855] [data modyf: 03-02-2009 13:31]
[23] A method of computer aided design for assembly, Michał Sąsiadek, Ryszard Rohatyński
// W: Design methods for industrial practice, 2008. / ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 119--126, ISBN: 9788374811897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10430] [data modyf: 19-09-2008 13:18]
[24] Project task flow optimization and departmental flow analysis using design structure matrix and genetic algorithm, Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Design methods for industrial practice, 2008. / ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 287--294, ISBN: 9788374811897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10432] [data modyf: 19-09-2008 13:24]
[25] Reorganizacja rzeczywistego procesu przemysłowego z wykorzystaniem macierzy zależności i algorytmu ewolucyjnego, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 2008. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 541--549, ISBN: 9788392379737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu remontu maszyn, Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej, 2007. / red. W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH, s. 194--201, ISBN: 9788374641531
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9607] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Zastosowanie analizy sieciowej do reorganizacji procesu remontowo-obsługowego, Tomasz Scheritz, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--202, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Komputerowe wspomaganie produkcji poprzez monitoring linii produkcyjnej, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, 2006. / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 289--295, ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Macierz zależności i algorytm ewolucyjny w planowaniu procesów produkcyjnych, Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--122, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Optimization project task structure using design structure matrix and evolutionary algorithm, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, 2006. / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 250--256, ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Planning and selection of optimal assembly sequence, Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek
// W: Design methods for practice, 2006. / ed. R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 221--226, ISBN: 8374810459
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[WZCZ-8521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Wariantowanie sekwencji montażu wspomagane komputerowo, Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac, 2006. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 435--443, ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Nowa metoda wariantowania sekwencji montażu dla projektowania współbieżnego, Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2005. / red. E. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 320--327, ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7082] [data modyf: 08-02-2005 09:17]
[34] Implementation of the dependency matrix in the assembly process planning, Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Computer integrated manufacturing : advanced design and management, 2003. / red. B. Skołud , D. Krenczyk, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 460--467, ISBN: 8320428505
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 1: modelling of the fibre deck forming process / Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, 2019. Journal of the Textile Institute, 1--11, ISSN: 0040-5000, , eISSN: 1754-2340, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carding process, fibre deck forming, mathematical model, nonwoven technology, numerical simulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/00405000.2019.1681608         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-24489] [data modyf: 28-10-2019 12:12]
[100] [1]
[2] Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 2: Modelling of delay times in the longitudinal mixing process / Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, 2019. Journal of the Textile Institute, 1--10, ISSN: 0040-5000, , eISSN: 1754-2340, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Nonwoven technology, carding process, delay time, mathematical model, number of carding cycles, numerical simulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/00405000.2019.1681609         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-24481] [data modyf: 28-10-2019 12:12]
[100] [1]
[3] Rubber waste management / Janusz Adamczyk, Mirosław Gulba, Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa, Michał Ociepa, 2019. Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organization and Management Series, No. 137, 7--21, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: material recycling, product recycling, pyrolysis, raw material recycling, thermolysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.29119/1641-3466.2019.137.1
[AWCZ-25025] [data modyf: 06-03-2020 08:37]
[3,33] [0,17]
[4] Analiza złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DfA / Michał Sąsiadek, Roman Kielec, 2018. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 3, 19--23, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analiza złożoności, complexity analysis, design for assembly, product simplifi cation, projektowanie dla montażu, uproszczenie wyrobu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23017] [data modyf: 27-08-2018 10:45]
[3,5] [0,5]
[5] Macierzowa metoda planowania przedsięwzięć technicznych w budowie maszyn / Roman Kielec, Michał Sąsiadek, 2018. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2, 6--10, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: budowa maszyn, coupling matrix, macierz sprzężeń, mechanical engineering, planning, planowanie, project management, zarządzanie projektem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22858] [data modyf: 13-06-2018 09:14]
[3,5] [0,5]
[6] Using two stackers on one rail in a production system / P. Kopecek, M. Pinte, Michał Sąsiadek, M. Latif, 2017. Komunikacie Vol. 19, iss. 1, 131--136, ISSN: 1335-4205,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-21201] [data modyf: 27-03-2017 12:57]
[1,25] [0,25]
[7] Planning and analysis of mechanical assembly sequences in design engineering - part I: the method / Michał Sąsiadek, 2015. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 22, no. 2, 337--342, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, design for assembly, engineering design
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20130428110530         Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[AWCZ-18982] [data modyf: 24-08-2015 13:22]
[8] Planning and analysis of mechanical assembly sequences in design engineering - part II: application / Michał Sąsiadek, 2015. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 22, no. 3, 643--648, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, computer program, design for assembly, engineering design
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17559/TV-20130428111356         Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[AWCZ-19096] [data modyf: 21-08-2015 10:28]
[9] Analiza procesu montażu motoreduktora przez mapowanie strumienia wartości / Michał Sąsiadek, Karol Grzesik, 2014. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 1, 33--37, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: mapowanie strumienia wartości, organizacja procesów, proces montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17980] [data modyf: 21-08-2015 09:46]
[10] Project task flow optimisation and departmental flow analysis using design structure matrix and genetic algorithm / Shi-Jie Chen, Łukasz Mazur, Michał Sąsiadek, 2013. International Journal of Logistics Systems and Management Vol. 15, no. 1, 68--92, ISSN: 1742-7975,
Słowa kluczowe: DSM, GA, departmental flow analysis, design structure matrix, genetic algorithm, project management, project task flow analysis
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1504/IJLSM.2013.053239         Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[AWCZ-17483] [data modyf: 21-02-2017 12:20]
[11] Projektowanie dla montażu - ocena połączeń elementów i zespołów maszyn / Michał Sąsiadek, 2013. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 4, 16--20, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, design for assembly, evaluation of assembly connections, ocena połączeń montażowych, planowanie sekwencji montażu, projektowanie dla montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17751] [data modyf: 20-08-2015 09:59]
[12] Komputerowo wspomagane planowanie sekwencji montażu z uwzględnieniem zasad DFA / Michał Sąsiadek, 2012. Przegląd Mechaniczny, nr 4, 23--29, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: DFA principles, assembly sequence, computer-aided planning, komputerowo wspomagane planowanie, proces montażu, sekwencja montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16428] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Wykorzystanie metody FMEA do usprawnienia montażu motoreduktora / Michał Sąsiadek, 2011. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2, 24--27, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15696] [data modyf: 06-06-2011 12:46]
[14] Projektowanie wyrobów i planowanie sekwencji montażu z uwzględnieniem zasad DFA / Michał Sąsiadek, 2009. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2, 4--7, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-13885] [data modyf: 16-06-2009 09:09]
[15] Metoda planowania sekwencji montażu do współbieżnego projektowania zespołów maszyn / Michał Sąsiadek, Ryszard Rohatyński, 2008. Archives of Mechanical Technology and Materials Vol. 28, nr 2, 149--158, ISSN: 1233-9709, , eISSN: 2450-9469, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: assembling sequence, assembly, concurrent engineering, montaż, projektowanie współbieżne, sekwencja montażu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13421] [data modyf: 16-12-2008 11:11]
[16] Planowanie i wybór sekwencji montażu w projektowaniu współbieżnym / Michał Sąsiadek, 2008. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2, 19--23, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13070] [data modyf: 26-06-2008 12:20]
[17] Wariantowanie sekwencji montażu wspomagane komputerowo / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek, 2006. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 1, 4--9, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-10810] [data modyf: 10-04-2006 11:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Projektowanie maszyn z uwzględnieniem procesów montażu, demontażu i logistyki zwrotnej / Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport .- 2014, Nr 1903(82), s. 203--212, ISSN: 0209-3324, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, machine design, odpady, odzysk, projektowanie maszyn, recycling, recykling, reuse, reverse logistics, waste,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9903] [data modyf: 24-08-2015 15:20]
[2] MagProject u modeluvanni ta optimizacii planuvannâ virobničih procesiv / Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2006, Vip. 4, s. 151--157, ISSN: 1816-1545, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evolucijni algoritmi, matricâ zaležnosti, optimizaciâ, virobniči procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn / Michał Sąsiadek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 61--64 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: planowanie sekwencji montażu, proces montażu, proces projektowo-konstrukcyjny, projektowanie dla montażu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Optymalne planowanie sekwencji montażu / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 249--256 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6325] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Organizacja procesów obliczeniowych z zastosowaniem metody macierzowej / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 139--144 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Gospodarowanie odpadami gumowymi, 2019. Janusz Adamczyk, Mirosław Gulba, Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XVIII/XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Lund-Ystad-Szczecin, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23602] [data modyf: 02-01-2020 11:49]
[0] [0]
[2] Influence of the Parameterization of Objective Function on the Assessment of the Production Process, 2019. Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 7336--7345, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: dependency matrix, evolutionary algorithm, optimization, project planning

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23565] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[49,5] [0,71]
[3] Innovative Solutions in the Manufacturing Process of Spunlace Nonwovens, 2019. Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Bartłomiej Jankowski, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 7346--7354, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: manufacturing, spunlace non-woven fabric, technological line

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23566] [data modyf: 13-01-2020 15:03]
[35] [0,5]
[4] A Functional Analysis of Selected Transport Exchanges and Tendering Platforms in the Transport Orders Market, 2018. Waldemar Woźniak, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Tomasz Wojnarowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5047--5055, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-23053] [data modyf: 28-01-2020 10:10]
[35] [0,5]
[5] Adoption of the Evolutionary Algorithm to Automate the Scheduling of the Production Processes, 2018. Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5039--5046, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-23096] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[40,41] [0,58]
[6] Organisation of the Research Process into an Innovative, Anti-Clogging Assembly for Heavy Vehicles in the Interests of Increased Road Safety, 2018. Waldemar Woźniak, Janusz Walkowiak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4772--4784, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: automotive industry, designing, implementation for mass production, road safety, technology development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23373] [data modyf: 28-01-2020 10:05]
[35] [0,5]
[7] Planning and Management of the Mechanical Assembly Sequences, 2018. Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Woźniak, Maciej Niedziela // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4712--4719, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23051] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[35] [0,5]
[8] Safety Culture: Influence of a Human Factor on the Process of Shaping Work Safety, 2018. Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4720--4727, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23050] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[40,41] [0,58]
[9] The Research and Development Process of High-Performance, Spunlace Non-Woven Fabric Production at Novita S.A., 2018. Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4764--4771, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: manufacturing, research project, spunlace non-woven fabric, technological line

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23372] [data modyf: 28-01-2020 10:06]
[31,3] [0,45]
[10] Analiza i uproszczenie złożoności wyrobów z uwzględnieniem zasad projektowania dla montażu, 2017. Michał Sąsiadek, Milan Edl, Ł. Mazur // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23198] [data modyf: 25-09-2018 12:15]
[0] [0]
[11] Comparison of Industry 4.0 application rate in selected Polish and Czech companies, 2017. Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Digitalization in Management, Society and Economy - IDIMT-2017 : 25th Interdisciplinary information management talks. Poděbrady, Czechy Linz : Trauner Verlag, 2017, Schriftenreihe Informatik (46), s. 401--410, ISBN: 9783990621196
Słowa kluczowe: 4th industrial revolution, ICT innovation, Industry 4.0, Industry 4.0 readiness, Internet of Things (IoT)

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[KONF-22776] [data modyf: 25-01-2018 12:22]
[7,5] [0,5]
[12] Reverse engineering as a prototype manufacturing tool, 2017. Peter Trebuňa, Radko Popovič, Daniel Kottfer, Michał Sąsiadek, Piotr Kuryło // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23182] [data modyf: 25-09-2018 09:59]
[0] [0]
[13] An algorithmic concept for optimising the number of handling operations in an intermodal terminal node, 2016. Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1490--1500, ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22560] [data modyf: 13-03-2017 11:49]
[14] EASYASSEMBLE - komputerowe wspomaganie generowania sekwencji montażu, 2016. Michał Sąsiadek, Łukasz Mazur // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 207--219
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22439] [data modyf: 11-01-2017 12:47]
[15] Effective selection of multidisciplinary working teams in manufacturing companies, 2016. Michał Sąsiadek, Julian Jakubowski // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 607--611, ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: MBTI instrument, multidisciplinary working teams, staff management

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22325] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[16] FMEA application to improvement of designed technical products, 2016. Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Waldemar Woźniak // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1480--1489, ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[KONF-22559] [data modyf: 13-03-2017 11:44]
[17] Product development in virtual computer integrated engineering systems using DfM and DfA principles - part I, 2016. Julian Jakubowski, Michał Sąsiadek // W: 57th International Conference of Machine Design Departaments - ICMD 2016. Železná Ruda, Czechy Pilsen : University of West Bohemia, 2016, s. 61--66, ISBN: 9788026106098
Słowa kluczowe: design for assembly, design for manufacturing, product development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22330] [data modyf: 14-11-2016 12:20]
[18] Product development in virtual computer integrated engineering systems using DfM and DfA principles - part II, 2016. Julian Jakubowski, Michał Sąsiadek // W: 57th International Conference of Machine Design Departaments - ICMD 2016. Železná Ruda, Czechy Pilsen : University of West Bohemia, 2016, s. 67--72, ISBN: 9788026106098
Słowa kluczowe: design for assembly, design for manufacturing, product development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22331] [data modyf: 14-11-2016 12:22]
[19] Value stream mapping of a mechanical assembly process, 2016. Michał Sąsiadek, Josef Basl // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 612--622, ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: assembly, increase efficiency, production process, value stream mapping

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22326] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[20] Assembly sequence planning with the principles of design for assembly, 2015. Michał Sąsiadek // W: The 20th International Conference on Engineering Design - ICED' 15. Milano, Włochy Glasgow : Design Society, 2015, s. 31--40, ISBN: 9781904670674
Słowa kluczowe: computer aided design (CAD), design engineering, design for X (DfX)

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [03-08-2020]
[KONF-21849] [data modyf: 20-01-2016 12:27]
[21] Lean production in practice, 2015. Michał Sąsiadek // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 699--705, ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: improvement in manufacturing processes, lean production, standardisation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [03-08-2020]
[KONF-21850] [data modyf: 13-10-2015 12:59]
[22] Methodological support for indication of risks and their causes of life cycle of technical products, 2015. Josef Dvořák, Michał Sąsiadek // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 3324--3327, ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: FMEA, ishikawa, management, risk

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-21852] [data modyf: 13-10-2015 13:01]
[23] Use of Lean Production to improve efficiency of the assembly process, 2015. Michał Sąsiadek, Josef Dvořák // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 706--711, ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: assembly process, improvement, lean production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-21851] [data modyf: 13-10-2015 13:04]
[24] Analysis of the lean IT penetration in selected Czech and Polish companies, 2014. Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services - iiWAS' 14. Hanoi, Wietnam New York : Association for Computing Machinery, 2014, s. 537--541, ISBN: 9781450330015
Słowa kluczowe: ICT, innovation, lean, lean IT, lean administration, sustainable development

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1145/2684200.2684365   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-21689] [data modyf: 16-01-2017 09:48]
[25] Applications of the lean it principles - comparison study in selected Czech and Polish companies, 2014. Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Networking Societies - Cooperation and Conflict - IDIMT-2014 : 22nd Interdisciplinary information management talks. Poděbrady, Czechy Linz : --, 2014, Schriftenreihe Informatik (43), s. 95--101, ISBN: 9783990333402
Słowa kluczowe: ICT, innovation, lean, lean IT, lean administration, sustainable development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[KONF-21506] [data modyf: 13-10-2017 09:00]
[26] Computer aided mechanical assembly sequence planning, 2014. Michał Sąsiadek // W: The 3rd International Conference on Design Engineering and Science - ICDES 2014. Pilsen, Czechy Pilsen : [brak wydawcy], 2014, Vol. 1, s. 11--16, ISBN: 9784990556525 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, cad, design for assembly, engineering design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21482] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[27] Design for disassembly and reverse logistics - a new challenge for concurrent engineering, 2014. Ryszard Rohatyński(*), Michał Sąsiadek // W: Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2014 : proceedings of the tenth international symposium. Budapest, Węgry Delft : Delft University of Technology, 2014, s. 1627--1634, ISBN: 9789461861764
Słowa kluczowe: concurrent engineering, disassembly, recycling, reuse, reverse logistrics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21381] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[28] Improving reliability of designed technical products using FMEA, 2014. Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki // W: The 3rd International Conference on Design Engineering and Science - ICDES 2014. Pilsen, Czechy Pilsen : [brak wydawcy], 2014, Vol. 1, s. 168--173, ISBN: 9784990556525 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: FMEA, process design, reliability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21483] [data modyf: 25-08-2015 12:36]
[29] Innovation of methodological support of risk analyses of technical products in their Life Cycle during their designing, 2014. J. Dvorak, Michał Sąsiadek, S. Hosnedl // W: 55th International Conference of Machine Design Departaments ICMD 2014. Beroun, Czechy Prague : Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, 2014, s. 181--186, ISBN: 9788001055427
Słowa kluczowe: analyse, life cycle, risk, technical system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21480] [data modyf: 25-08-2015 12:34]
[30] Potential of lean for IT services - examples of application in selected Czech and Polish companies, 2014. Josef Basl, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the International Conference : Liberec Informatics Forum 2014. Liberec, Czechy Liberec : Techická Univerzita, 2014, s. 9--16, ISBN: 9788074941481
Słowa kluczowe: ICT, innovation, lean, lean IT, lean administration, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21642] [data modyf: 25-08-2015 12:18]
[31] Rationalising the use of design for assembly as DfX knowledge to increase competitiveness of designed technical products, 2014. S. Hosnedl, M. Kopecky, Michał Sąsiadek // W: 55th International Conference of Machine Design Departaments ICMD 2014. Beroun, Czechy Prague : Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, 2014, s. 329--334, ISBN: 9788001055427
Słowa kluczowe: design for X, design for assembly, taxonomy of properties

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21481] [data modyf: 25-08-2015 12:34]
[32] Computer aided mechanical assembly sequence planning, 2013. Michał Sąsiadek // W: 7th International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems - CONFENIS 2013. Prague, Czechy Linz : Trauner Verlag, 2013, s. 335--343, ISBN: 9783990330814
Słowa kluczowe: assembly sequence planning, computer program, design for assembly

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-21021] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[33] Projektowanie maszyn z uwzględnieniem procesów montażu, demontażu i logistyki zwrotnej, 2013. Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // W: XXVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : 50 lat podstaw konstrukcji maszyn. Szczyrk, Polska Gliwice : Politechnika Śląska, 2013, s. 96, ISBN: 9788393523221
Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, machine design, odpady, odzysk, projektowanie maszyn, recycling, recykling, reuse, reverse logistics, waste

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21023] [data modyf: 12-10-2015 15:21]
[34] Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych, 2012. Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [14] CD-ROM
Słowa kluczowe: lean manufacturing, manufacturing process, mapowanie procesu, metody oceny, proces produkcyjny, urządzenia grzewcze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20585] [data modyf: 04-01-2013 14:00]
[35] Computer aided design for assembly, 2012. Michał Sąsiadek // W: Collaborative engineering in the innovation cycle : international conference proceedings. Zlín, Czechy Liberec : Techická Univerzita, 2012, s. 93--102, ISBN: 9788073729387
Słowa kluczowe: DfA, assembly, design

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20967] [data modyf: 30-09-2013 09:56]
[36] Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production, 2012. Michał Sąsiadek, Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: Lean Production, indicator OEE, poprawa procesów produkcyjnych, production processes improving, standardization, standaryzacja, wskaźnik OEE

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20587] [data modyf: 04-01-2013 14:14]
[37] Value stream mapping of a gear motor assembly process, 2012. Michał Sąsiadek, Karol Grzesik // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly, increase efficiency, production process, value stream mapping

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20586] [data modyf: 04-01-2013 14:07]
[38] A method of mechanical assembly sequence planning with accordance to the DFA principles, 2011. Michał Sąsiadek // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [8] [CD-ROM], ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20195] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Application of the FMEA to improve reliability of innovative water system - a caste study, 2011. Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Innovation by Design : EDIProD'2011 : Engineering Design in Integrated Product Development : seventh seminar. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2011, s. 7--12, ISBN: 8391767744
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20177] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Zastosowanie programu PSM do planowania kolejności montażu, 2011. Michał Sąsiadek // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 167--176 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: macierz zależności, planowanie sekwencji montażu, proces montażu, program PSM

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20265] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[41] Ocena i wybór pracowników do realizacji nowych przedsięwzięć, 2010. Michał Sąsiadek, Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2010, s. 108--113, ISBN: 9788374643726 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI), zarządzanie personelem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19704] [data modyf: 08-06-2011 11:10]
[42] Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej, 2008. Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska - : [brak wydawcy], 2008, s. [6] .- CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19055] [data modyf: 03-02-2009 14:10]
[43] Optimal mechanical assembly sequence planning, 2008. Michał Sąsiadek // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy Plzeň : [brak wydawcy], 2008, s. 153--158 [CD-ROM], ISBN: 9788070436523
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Komputerowo wspomagane wyznaczanie sekwencji montażu, 2005. Ryszard Rohatyński, Michał Sąsiadek // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 317--324, ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Project task coordination using Design Structure Matrix and Genetic Algorithm, 2005. Łukasz M. Mazur, Shi-Jie Chen, Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Semik // W: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology - PICMET '05 : Proceedings Technology Management : A unifying discipline for melting the boundaries. Portland, USA Portland : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Implementation of the dependence matrix in concurrent engineering problems, 2004. Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in Integrated Product Development - EDIPROD 2004 : fourth international seminar and workshop. Zielona Góra - Rydzyna, Polska Zielona Góra : University Press, 2004, s. 193--200, ISBN: 8389712261
Słowa kluczowe: assembly sequence, dependence matrix, design process, engineering calculations, planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] A computer assisted assembly sequence planning in mechanical design, 2003. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2003, s. 255--258, ISBN: 8391463273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly planning, dependency matrix, design for assembly, evolutionary algorithm

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] New tools for planning integrated design processes, 2003. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Modern Trends in Manufacturing : second international CAMT conference. Wroclaw, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 319--326, ISBN: 837085690X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-15396] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji przemysłowych procesów realizacji, 2003. Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Sztuczna inteligencja : organizacje wirtualne : Materiały XIII Ogólnopolskiego Konwersatorium Szl-18'2003 (badania - zastosowania - rozwój). Siedlce, Polska Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2003, s. 5--12, ISBN: 8370512739
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Implementation of matrix method and evolution algorithm for reorganization of design processes, 2002. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in integrated Product Development - EDIPROD 2002 : third international seminar and workshop. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 157--158, ISBN: 8389044854
Słowa kluczowe: Design Structure Matrix (DSM), engineering design, evolutionary algorithm, optimization, process scheduling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Sąsiadek, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, T. 11, 107 s. .- ISBN: 9788365200020
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5451] [data modyf: 15-03-2017 09:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski