System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jerzy Grzesiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne strażaków w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych (na przykładzie PSP w Zielonej Górze), Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak
// W: Aspekty systemu bezpieczeństwa narodowego Polski - wyzwania i zagrożenia, 2017. / red. Marek Sokołowski, Mirosław Mrozkowiak, Andrzej Tomczak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku (Monografie 9), s. 193--212, ISBN: 9788392572732
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19188] [data modyf: 05-06-2019 13:52]
[2] Charakterystyka typologiczna młodych piłkarzy, Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2002. / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 376--378, ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5530] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Porównawcza charakterystyka zróżnicowania sprawności fizycznej młodzieży akademickiej z Zielonej Góry i innych środowisk akdemickich, Jerzy Grzesiak
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. T. 2, 2001. , Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 67--74
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4127] [data modyf: 05-12-2005 13:24]
[4] Zróżnicowanie somatyczne studentów I roku WSP w Zielonej Górze w świetle typologii Ernsta Kretschmera, Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. T. 1, 2001. , Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 75--78
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4124] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[5] Stan zdrowia studentów w swietle zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego, Jerzy Grzesiak
// W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 119-121, ISBN: 8372680183
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3375] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Charakterystyka morfologiczna i funkcjonalna policjantów w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak, Damian Worchacz, 2018. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 4 , 39--48, ISSN: 2299-744X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka porównawcza, policjanci, rozwój fizyczny, rozwój motoryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23570] [data modyf: 28-01-2019 09:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Morphological characteristic of academic youth from Zielona Góra / Jerzy Grzesiak // W: Scripta Periodica .- 2000, Vol. 3 nr 4, s. 81--88
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5376] [data modyf: 19-03-2002 08:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Porównawcza charakterystyka zróżnicowania sprawności fizycznej młodzieży akademickiej z Zielonej Góry i innych środowisk akademickich, 2001. Jerzy Grzesiak // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska Szczecin : Instytut Kultury Fizycznej, 2001, s. 67--74
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14357] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Zróżnicowanie somatyczne studentów I roku WSP w Zielonej Górze w świetle typologii Ernsta Kretschmera, 2001. Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. 75--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Charakterystyka zróżnicowania sprawności fizycznej studentów z Zielonej Góry, 1999. Jerzy Grzesiak // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2000, s. 178--181, ISBN: 8388038192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14373] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Morphological and motor differences in students at the Polytechnic in Zielona Góra and other universities in Poland, 2000. Jerzy Grzesiak // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostŕedky pohybové terapie. Olomouc, Czechy Olomouc : Iniverzity Palackého, 2000, s. 51--56, ISBN: 8024402122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14402] [data modyf: 20-02-2003 09:53]
[5] Porównawcza charakterystyka sprawności fizycznej studentów z Zielonej Góry i innych środowisk akademickich : materiały z III konferencji naukowej, 1999. Jerzy Grzesiak // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 122--128, ISBN: 12325848
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Somatic characteristic of young footballers, 2000. Jerzy Grzesiak, Ryszard Asienkiewicz // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostŕedky pohybové terapie. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzity Palackého, 2000, s. 47--50, ISBN: 8024402122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Comparative characteristics of physical development in male students at WSP University of Zielona Góra and other universities, 1999. Jerzy Grzesiak // W: Pohyb a zdraví. Olomouc, Czechy Olomouc : [brak wydawcy], 1999, s. 192--196, ISBN: 8024400049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14386] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Sprawność motoryczna studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej a wybór kierunku studiów, 1998. Jerzy Grzesiak // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1999, s. 249--252, ISBN: 8388038036
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14453] [data modyf: 19-03-2002 12:30]
[9] Sprawność motoryczna studentów z Politechniki Zielonogórskiej a wybór kierunku studiów, 1998. Jerzy Grzesiak // W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin, Polska Szczecin : Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 198--203, ISBN: 8386992514
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14457] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Charakterystyka sprawności fizycznej studentów z Zielonej Góry, 1998. Jerzy Grzesiak // W: Integracja systemowa wychowania ekologicznego, fizycznego i zdrowotnego. Człuchów, Polska - : [brak wydawcy], 1998, s. 129--138, ISBN: 8391022536
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14435] [data modyf: 19-03-2002 10:07]
[11] Ocena sprawności fizycznej studentów I roku WSP w Zielonej Górze, 1997. Jerzy Grzesiak // W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 138--140, ISBN: 8385796630
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14455] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Piłkarze ręczni w świetle typologii somatycznej A. Wankego, 1997. Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 35--38, ISBN: 8385796754
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Typologiczne zróżnicowanie młodzieży akademickiej z Zielonej Góry, 1997. Jerzy Grzesiak // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 380--382, ISBN: 8385796754
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14438] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Dymorfizm płciowy cech somatycznych studentó Zielonej Góry, 1997. Jerzy Grzesiak // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Katowice, Polska Katowice : [brak wydawcy], 1997, s. 155--157, ISBN: 8387478016
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Physical efficiency of the WSP students in Zielona Góra vs. the choice of studies direction, 1997. Jerzy Grzesiak // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, promární prevence, prostředky pohybové terapie. Olomouc, Czechy - : jarmila Riegerová, 1997, s. 29--30, ISBN: 8070677783
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14470] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Somatic structure's characteristics of the technical school students in Zielona Góra, 1997. Jerzy Grzesiak // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, promární prevence, prostředky pohybové terapie. Olomouc, Czechy - : jarmila Riegerová, 1997, s. 27--28, ISBN: 8070677783
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wysokość i masa ciała oraz sprawność fizyczna kobiet po mastektomii, 1997. Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak // W: Biospołeczne skutki mastektomii. Poznań, Polska Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997, s. 71--72, ISBN: 8386336366
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14432] [data modyf: 19-03-2002 09:55]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski