System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Dylewska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 41 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Sagen und sagenhafte Erzählungen in deutschen und polnischen Sammlungen der Provinz Posen (1815-1918) / Agnieszka Dylewska .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag ; Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2010 .- 484 s. : bibliogr.tab. - (Dissertationes Inaugurales Selectae ; Vol. 64) .- ISBN: 9783940310941
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9741] [data modyf: 15-09-2010 12:38]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Häuser als Träge und Objekte der Erinnerung in den Romanen "Der Geschmack von Apfelkernen" von Katharina Hagena und "Heimsuchung" von Jenn Erpenbeck / Agnieszka Dylewska
// W: Die Erinnerungsproblematik in der deutschen Popliteratur / Hrsg. Maciej Jędrzejewski .- Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 223--245 .- ISBN: 9788389919687
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19196] [data modyf: 30-05-2019 14:52]
[2] Ist Liebe nur ein Märchen? Reflexionen zu Anne Webers Liebesroman "Tal der Herrlichkeiten" / Agnieszka Dylewska
// W: Der Liebesroman im 21. Jahrhundert / Hrsg. Rafał Pokrywka .- Würzburg : Königshausen&Neumann, 2017 - s. 71--85 .- ISBN: 9783826061530
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19799] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[3] Topos winorośli i Lasu Odrzańskiego w tekstach poetyckich na łamach "Grünberger Hauskalender" / Agnieszka Dylewska
// W: Lubuski palimpsest .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Historia Literatury Pogranicza) - s. 127--141 .- ISBN: 9788378423027
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19740] [data modyf: 30-05-2019 14:58]
[4] Zum Transitorischen in Gabriele Geliens Märchenroman "Der güldene Baum" / Agnieszka Dylewska
// W: Zwischen Orten, Zeiten und Kulturen : Zum Transitorischen in der Literatur / Jolanta Pacyniak, Anna Pastuszka (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - (Lubliner Beiträge zur Germanistik und Angewandten Linguistik ; Bd. 5) - s. 89--99 .- ISBN: 9783631670002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18002] [data modyf: 27-06-2016 09:25]
[5] Auf der Suche nach dem Zauberwort. Essay zum Roman "Das verborgene Wort" von Ulla Hahn / Agnieszka Dylewska
// W: Studien zur Glottodidaktik und Methodik / Hrsg. von Mariola Wierzbicka, Krzysztof Nycz . Bd. 2 .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015 - s. 85--96 .- ISBN: 9788379961993
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17447] [data modyf: 17-12-2015 13:08]
[6] Ein Krimi ohne Auflösung? Zu Inka Pareis Roman "Was Dunkelheit war" / Agnieszka Dylewska
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015 - (Popular Fiction Studies ; Band 3) - s. 175--188 .- ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17431] [data modyf: 07-12-2015 13:51]
[7] O dziewczynie śpiącej snem zaczarowanym. Baśń o Śpiącej Królewnie w tradycji i kulturze / Agnieszka Dylewska
// W: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych [III] / pod red. Eweliny Kamińskiej i Ewy Hernik . III .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015 - s. 139--163 .- ISBN: 9788378672333
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17448] [data modyf: 17-12-2015 13:16]
[8] "Fleischwürfel , Tomatenachtel, Paprikaschnitten". Eine sinnlich-kulinarische Erinerungswelt im Roman "Überbleibsel" von Jeanette Lander / Agnieszka Dylewska
// W: Genuss und Qual. Przyjemność i cierpienie / Hrsg. Grzegorz Jaśkiewicz, Jakub Wolski . 1 .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014 - s. 131--143 .- ISBN: 9788379960712
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16575] [data modyf: 06-08-2015 12:13]
[9] Rumpelsztyk i przyjaciele. Ewolucja motywu karła w literaturze i kulturze niemieckojęzycznej / Agnieszka Dylewska
// W: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych / pod red. Eweliny Kamińskiej i Ewy Hendryk . II .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2014 - s. 245--268 .- ISBN: 9788375186758
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16271] [data modyf: 02-10-2014 14:27]
[10] Homo mythicus der Postmoderne. Die Reflexion über den Mythos und das Mythische in Botho Strauß' Roman "Vom Aufenthalt" / Agnieszka Dylewska
// W: Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2013 - (Literaturwissenschaft ; Band 35) - s. 139--158 .- ISBN: 9783865964359
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15578] [data modyf: 07-10-2013 10:45]
[11] Mroczni bracia, kopie, fantomy umysłu. Sobowtor w kulturze niemieckojęzycznej / Agnieszka Dylewska
// W: U źródeł fantasy : Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych / pod red. Eweliny Kamińskiej i Ewy Hendryk .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2013 - s. 167--189 .- ISBN: 9788375185195
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15336] [data modyf: 31-08-2015 09:33]
[12] Verinnerlichte Territorien. Räume der Erinnerung im Roman "Café Saratoga" von Malin Schwerdtfeger / Agnieszka Dylewska
// W: Die Mühen der Ebenen : Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe WSPiA, 2013 - s. 185--203 .- ISBN: Aufsätzezurdeutsch
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15786] [data modyf: 21-01-2014 12:40]
[13] Grenzen des Schweigens. Grenzsituationen und Kommunikationsphänomen im Roman von Julia Franck "Die Mittagsfrau" / Agnieszka Dylewska
// W: Kontinuität Brüche Kontroversen : Deutsche Literatur nach dem Mauerfall / herausgegeben von Edward Białek und Monika Wolting .- Dresden : Neisse Verlag, 2012 - s. 325--346 .- ISBN: 9783862760725
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14861] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Die Ich-Spaltung und das Doppelgängermotiv in die "Die Elixiere des Teufels" von E.T. A. Hoffmann / Agnieszka Dylewska
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 111--131 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3865] [data modyf: 06-02-2008 14:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obcość i swojskość przestrzeni Dolnego Śląska w powieści Zyty Oryszyn "Ocalenie Atlantydy" (2012) / Agnieszka Dylewska // Prace Literaturoznawcze .- 2018, VI, s. 259--274, ISSN: 2353-5164, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, obcość, przestrzeń, swojskość, tożsamość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23568] [data modyf: 24-01-2019 08:57]
[2] Antropologiczno-ludowe aspekty kreacji postaci magnetyzera w utworach Ernsta Teodora Amadeusza Hoffmanna i Józefa Dzierzkowskiego / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2017, no 6, s. 13--26, ISSN: 0024-4708, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dzierzkowski romantyzm; wierzenia ludowe, Hoffman, Mesmer, magnetyzer, magnetyzm, romantyzm, wierzenia ludowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.6.2017.002
[AWCZ-22835] [data modyf: 06-06-2018 10:59]
[3] Ausgegrenzt, unterdrückt, verstoßen. Apartheid im Märchen / Agnieszka Dylewska // Thalloris .- 2017, 2, s. 147--163, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Grimms' Fairy Tales, apartheid, exclusion, isolation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23120] [data modyf: 27-09-2018 10:49]
[4] Der Weg durch den Gespensterwald. Das Volkstümliche im Roman "Rabenliebe" von Peter Wawerzinek / Agnieszka Dylewska // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2017, vol. LXIV, z. 3, s. 331--349, ISSN: 0023-5911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fairy tale, folk beliefs, folk song, legend, orphanhood, trauma
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21750] [data modyf: 03-10-2017 14:37]
[5] Eberhard Hilscher / Agnieszka Dylewska // Pro Libris .- 2017, nr 1-4, s. 132--141, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22178] [data modyf: 09-01-2018 11:51]
[6] "Nun gehe ich wieder durch Straßen, in denen ich lebte als Kind". Reflexionen zu Eberhard Hilschers Schwiebuser Gedichten / Agnieszka Dylewska // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 267--277, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Eberhard Hilscher, autobiographic lyric poetry, Świebodzin
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21281] [data modyf: 20-04-2017 09:24]
[7] Traumräume und Raumträume. Die traumhafte Wirklichkeit in den Romanen "Der Mond und das Mädchen" von Martin Mosebach (2007) und "Diskrete Momente" von Sigrid Behrens (2007) / Agnieszka Dylewska // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2016, LXIII, 4, s. 482--499, ISSN: 0023-5911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dreams, literary anthropology, oneiric world, space
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20822] [data modyf: 11-01-2017 09:30]
[8] Wybrane postaci z podań ludowych w twórczości Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2016, nr 1, s. 19--30, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20195] [data modyf: 27-06-2016 09:40]
[9] Emotionalität in der Sage anhang der Sammlung "Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen" (1893) von Otto Knopp / Agnieszka Dylewska // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2015, LXII, 3, s. 435--452, ISSN: 0023-5911,
Słowa kluczowe: Knoop, Lungwitz, emotions, feelings, folk tales
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19790] [data modyf: 08-02-2016 11:54]
[10] Dagmar Leupolds Vaterroman "Nach den Kriegen" als Zwischenreich von Identitätsfindung und Gedächtnis / Agnieszka Dylewska // Przegląd Zachodni .- 2014, 2(351), s. 229--240, ISSN: 0033-2437,
Słowa kluczowe: Trzecia Rzesza, historia, history, horizons of memory, horyzonty pamięci, identity, memory, pamięć, the Third Reich, tożsamość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18409] [data modyf: 31-07-2015 11:33]
[11] Elementy wierzeń ludowych w realistyczno-fantastycznym zbiorze opowiadań Zbigniewa Brzozowskiego "Złota kareta" / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2014, nr 6, s. 3--16, ISSN: 0024-4708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18800] [data modyf: 29-07-2015 10:36]
[12] Phänomene der Spaltung und Duplizierung in Hoffmanns Werk als Figurationen der Begrenzung, Grenzerfahrung und Grenzüberschreitung / Agnieszka Dylewska // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2014, r. LXI, z. 4/2014, s. 647--662, ISSN: 0023-5911,
Słowa kluczowe: E.T.A. Hoffmann, boundary, boundary experiences, doppelganger, mask, mechanical doll, mirror image, the question of identity
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18538] [data modyf: 29-07-2015 10:24]
[13] Między tym i tamtym światem. Refleksje nad przestrzenią w podaniu na przykładzie zbiorów Oskara Kolberga i Ottona Knoopa / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2013, nr 2, s. 19--28, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17588] [data modyf: 21-07-2015 10:51]
[14] "Unser Haus hockt zwischen Bäumen und Büschen". Zur Ambivalenz der Haussymbolik im Roman "Familienleben" von Viola Roggenkamp / Agnieszka Dylewska // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2013, z. 2, s. 145--163, ISSN: 0023-5911, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17587] [data modyf: 21-07-2015 10:51]
[15] Podanie ludowe w dyskursie naukowców niemieckiego obszaru językowego / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2011, 2, s. 33--42, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15833] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[16] Motywy w podaniach z polskich i niemieckich zbiorów prowincji poznańskiej (1815-1918) / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2009, nr 4-5, s. 45--52, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14435] [data modyf: 02-02-2010 15:28]
[17] Wielkopolskie głazy, pagórki i jeziora w podaniach ze zbiorów Oskara Kolberga i Ottona Knoopa / Agnieszka Dylewska // Przegląd Wielkopolski .- 2009, nr 4, s. 53--59 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14718] [data modyf: 04-05-2010 12:41]
[18] Rola, znaczenie i recepcja polskich i niemieckich zbiorów podań prowincji poznańskiej (1815-1918) / Agnieszka Dylewska // Literatura Ludowa .- 2008, nr 4-5, s. 39--52, ISSN: 0024-4708, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13526] [data modyf: 27-01-2009 12:39]
[19] Otto Knoop i jego działalność w prowincji poznańskiej / Agnieszka Dylewska // Kronika Wielkopolski .- 2007, nr 1, s. 30--40 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12369] [data modyf: 08-10-2007 12:57]
[20] Podania z okolic Babimostu, Międzyrzecza i Skwierzyny w niemieckich zbiorach Prowincji Poznańskiej / Agnieszka Dylewska // Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne .- 2006, nr 1, s. 123--129, ISSN: 1642-5995, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11657] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Das Bild der schlesischen "Mikroprovinz" in literarischen Texten des "Grünberger Hauskalender" / Agnieszka Dylewska // W: Orbis Linguarum .- 2015, vol. 43, s. 131--146, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10321] [data modyf: 25-01-2016 10:21]
[2] Iskry miłości do ojczystej ziemi. Niemieckie zbiory podań z Prowincji Poznańskiej - między literacką tradycją a polityczną ideologią / Agnieszka Dylewska // W: Litteraria Copernicana .- 2013, nr 2(12), s. 40--55, ISSN: 1899-315X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9770] [data modyf: 22-07-2015 10:05]
[3] "Die Geschichte ist nur ein Auge unter den vielen auf dem Flügel des Seraphim". Botho Strauss' Metakommentar der Zivilisation und Kultur in "Vom Aufenthalt" / Agnieszka Dylewska // W: Linguae Mundi .- 2012, nr 6, s. 55--77, ISSN: 1734-3879, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9573] [data modyf: 20-05-2013 14:47]
[4] "Wie erst die Deutschen dann die Slawen im Posener Lande wohnten". Deutsch-polnische Beziehungen in historischen Sagen der Provinz Posen (1815-1918) / Agnieszka Dylewska // W: Studia Germanica Posnaniensia .- 2011, 32, s. 67--81, ISSN: 0137-2467,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9225] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Podania ziemi pleszewskiej z polskich i niemieckich zbiorów z czasów zaboru pruskiego / Agnieszka Dylewska // W: Rocznik Pleszewski 2009 .- 2010, s. 159--167 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8563] [data modyf: 26-02-2010 10:29]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Sagen und sagenhafte Erzählungen in deutschen und polnischen Sammlungen der Provinz Posen (1815-1918) / Agnieszka Dylewska .- Uniwersytet Adama Mickiewicza - Poznań : Wydział Neofilologii Instytut Filologii Germańskiej, 2007 .- 265 s. / Promotor: prof. dr hab. Edyta Połczyńska
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski