System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Artur Gramacki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (100 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 86 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Nonparametric Kernel Density Estimation and its Computational Aspects / Artur Gramacki .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- 176 s. : bibliogr.rys.summ. - (Studies in Big Data ; 37) .- ISBN: 9783319716886
Kod: MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-71688-6   (pkt: 80)
[WZ-14155] [data modyf: 30-05-2019 16:41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza wieloczynnikowa wybranych parametrów bloku gazowo-parowego / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, 2009 - (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka) - s. 277--286 .- ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11312] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Złączenia wewnętrzne w bazach danych / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki
// W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody : architektura, metody formalne i eksploracja danych / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006 - s. 225--236 .- ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8347] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Złączenia zewnętrzne i hierarchiczne w bazach danych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
// W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody : architektura, metody formalne i eksploracja danych / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006 - s. 237--248 .- ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8348] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Techniki tworzenia aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
// W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005 - s. 317--328 .- ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wybrane systemy komputerowe na Uniwersytecie Zielonogórskim / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
// W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005 - s. 289--299 .- ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7488] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Analysis and control of discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens
// W: Multidimensional signals, circuits and systems .- London : Taylor & Francis, 2001 - s. 149--169 .- ISBN: 0415253632
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] FFT-Based Fast Bandwidth Selector for Multivariate Kernel Density Estimation / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Computational Statistics and Data Analysis .- 2017, Vol. 106, s. 27--45, ISSN: 0167-9473, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fast Fourier Transform, bandwidth selection, density derivative functionals, multivariate kernel density estimation, nonparametric estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.csda.2016.09.001         Cytowania wg Scopus: 6 [21-10-2019]
[AWCZ-20320] [data modyf: 05-01-2017 12:19]
[2] FFT-Based Fast Computation of Multivariate Kernel Density Estimators with Unconstrained Bandwidth Matrices / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Journal of Computational and Graphical Statistics .- 2016, 26, 2, s. 459--462, ISSN: 1061-8600, , eISSN: 1537-2715, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fast Fourier transform, multivariate kernel density estimation, nonparametric estimation, unconstrained bandwidth matrices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1080/10618600.2016.1182918         Cytowania wg Scopus: 7 [21-10-2019]
[AWCZ-20022] [data modyf: 28-04-2016 09:43]
[3] FPGA-Based Bandwidth Selection for Kernel Density Estimation Using High Level Synthesis Approach / Artur Gramacki, Marek Sawerwain, Jarosław Gramacki // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2016, Vol. 64, iss. 4, s. 821--829, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, bandwidth selection, high level synthesis, kernel density estimation, plug-in selector
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0091         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-20319] [data modyf: 05-01-2017 12:06]
[4] Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred and Thoroughbred horses: anatomic-breeding approach / Marcin Komosa, Hieronim Frąckowiak, Halina Purzyc, Maria Wojnowska, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Journal of Animal Science .- 2014, Vol. 91, no. 4, s. 1660--1668, ISSN: 0021-8812,
Słowa kluczowe: biometry, breed, conformation, exterior, horse
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.2527/jas.2012-5367         Cytowania wg Scopus: 12 [21-10-2019]
[AWCZ-17212] [data modyf: 02-09-2015 12:41]
[5] Graphics processing units in acceleration of bandwith selection for Kernel Density Estimation / Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2013, Vol. 23, no. 4, s. 869--885, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bandwith selection, graphics processing unit, kernel estimation, nonparametric estimation, probability density function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2013-0065         Cytowania wg Scopus: 12 [21-10-2019]
[AWCZ-17770] [data modyf: 20-08-2015 12:12]
[6] Automatyczne tworzenie podsumowań metodami algebraicznymi / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 7, s. 751--755, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: automatyczne podsumowywanie, generic text summarization, latent semantic analysis, przekształcenie SVD, sentence extraction, singular value decomposition, ukryta semantyka dokumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15887] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[7] Zastosowanie nieparametrycznych estymatorów jądrowych do analizy danych sondażowych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Metody Informatyki Stosowanej .- 2011, nr 2, s. 37--43, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kernel estimators, nonparametric estimation, opinion polls, probability density function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16149] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[8] Estymacja parametrów modeli regresyjnych w obecności nieklasycznych założeń / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 2, s. 31--43, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation of random errors, heteroscedasticity of random errors, linear regression, parameters estimation, static identification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15210] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[9] Implementacja usług biznesowych dla przemysłu z wykorzystaniem bazy danych SQL Server 2008 / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 97--104, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: SQL Server 2008, business intelligence, data warehouse, enterprise resource planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15411] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[10] Probability density functions for calculating approximate aggregates / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Witold Andrzejewski // Foundations of Computing and Decision Sciences .- 2010, Vol. 35, no 4, s. 223--240, ISSN: 0867-6356, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CUDA platform, approximate aggregates, approximate query processing, general processing on GPUs (GPGPU), graphics processing unit (GPU), kernel density estimation, probability density function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15586] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[11] Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 454--456, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CHP, Elektrociepłownia Zielona Góra, combined heat and power plant, estymacja jądrowa, estymacja nieparametryczna, kernel estimation, nonparametric estimation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13897] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 461--463, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: CHP, NOx, NOx emission, combined heat and power plant, elektrociepłownia Zielona Góra, linear regession, regresja liniowa, szacowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13899] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Nowa metoda grupowania danych koszyka sklepowego / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 714--716, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13076] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Statystyczne odkrywanie zależności w danych / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 711--713, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13075] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Modelowanie typu Entity-Attribute-Value w bazach danych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 54--56, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: EAV, Entity-Attribute-Value, bazy relacyjne, database design, generic databases structures, generyczne struktury bazodanowe, projektowanie baz danych, relational databases
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12189] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 91--93, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GIS systems, bazy relacyjne, dane przestrzenne w bazach relacyjnych, digital maps, mapy cyfrowe, oracle spatial, relational databases, spatial data in relational databases, systemy klasy GIS
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11007] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Wykorzystanie danych przestrzennych, systemy zarządzania danymi przestrzennymi / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 88--90, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: GIS systems, bazy relacyjne, dane przestrzenne w bazach relacyjnych, digital maps, mapy cyfrowe, oracle spatial, relational databases, spatial data in relational databases, systemy klasy GIS
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru / Artur Gramacki, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 85--87, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: LaTeX, OMR, XML, aplikacja bazodanowa, credits, database system, egzamin, test exam, test wyboru, zaliczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] From continuous to discrete models of linear repetitive processes. / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // Archives of Control Sciences .- 2002, Vol. 12, no 1-2, s. 151--185, ISSN: 1230-2384, : bibliogr.tab.wykr.summ. .- (Uwaga: w spisie treści i na ostatniej stronie okładki podano błędny tytuł artykułu)
Słowa kluczowe: MATLAB Toolbox, discretization, examples, linear repetitive processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Stability and controllability of a class of 2-D linear systems with dynamic boundary conditions / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications .- 2002, Vol. 49, no 2, s. 181--195 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dynamic boundary conditions, repititive processes, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 36 [21-10-2019]
[AWCZ-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) .- 2001, Vol. 39, s. 507--519 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-Dimensional system, 2D discretization, LRP controllability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multipass system
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Stability and dynamic boundary condition decoupling analysis for a class of 2-D discrete linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems .- 2001, Vol. 148, no 3, s. 126--134 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [21-10-2019]
[AWCZ-4724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] On a new method of discretization of differential linear repetitive processes / Artur Gramacki // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2000, Vol. 48, no 4, s. 539--560, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discretization, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-1900] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[24] Analysis of properties of multitime-scale systems in 2D approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // Lecture Notes in Control and Information Sciences: Progress in system and robot analysis and control design .- 1999, Vol. 243, s. 77--86 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Higher order discretisation methods for a class of 2-D continuous-discrete linear systems / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, Krzysztof Gałkowski // IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems .- 1999, Vol. 146, no 6, s. 315--320 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 9 [21-10-2019]
[AWCZ-1760] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Matlab-based toolbox for analysing a class of linear systems / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2010, nr 32, s. 25--32 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-6147] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A Complete Efficient FFT-Based Algorithm for Nonparametric Kernel Density Estimation / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2017. Zakopane, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 10246, s. 62--73 .- ISBN: 9783319590592
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59060-8_7   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-22951] [data modyf: 21-03-2018 12:46]
[2] Automatyczne tworzenie podsumowań tekstów metodami algebraicznymi / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 167--172
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20031] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Zastosowanie nieparametrycznych estymatorów jądrowych do analizy danych sondażowych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 191--194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20034] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Analiza danych z użyciem modeli regresyjnych z naruszonymi założeniami / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 105--108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19674] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Metody algebraiczne w zadaniach eksploracji danych na przykładzie automatycznego analizowania treści dokumentów / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2010 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 225--249
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19816] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Przybliżone zapytania do baz danych z akceleracją obliczeń rozkładów prawdopodobieństwa / Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2010 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 251--279
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19817] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Redukcja liczebności zbiorów z wykorzystaniem systemu R / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2010 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 173--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19815] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 101--104
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19673] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Wykorzystanie informacji o rozkładzie prawdopodobieństwa do wyznaczania przybliżonych wartości agregacji / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Technologie przetwarzania danych : III Krajowa konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2010 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2010, s. 270--283 .- ISBN: 9788320436822
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19696] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 159--161
Słowa kluczowe: CHP, Elektrociepłownia Zielona Góra, combined heat and power plant, estymacja jądrowa, estymacja nieparametryczna, kernel estimation, nonparametric estimation

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19238] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Redukcja wymiarowości oraz wiaualizacja danych wielowymiarowych z wykorzystaniem projektu R / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2009 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2009, s. 207--228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19382] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 162--164
Słowa kluczowe: CHP, NOx, NOx emission, combined heat and power plant, elektrociepłownia Zielona Góra, linear regression, regresja liniowa, szacowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19239] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2009 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2009, s. 99--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19381] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Koncepcja budowy sieci neuronowej do celów modelowania działania elektrociepłowni / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Adam Stürmer // W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008 : VI konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska, 2008 .- Wrocław : Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 405--410 .- ISBN: 9788392131557
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18927] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XIV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Szczyrk, Polska, 2008 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2008, s. 229--249 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19000] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Developer Suite 10g: Forms & Reports - krótki kurs dla administratorów i deweloperów / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Zakopane, Polska, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 116 .- http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18842] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[17] Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher - raportowanie w internecie / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Zakopane, Polska, 2006 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2006, s. 289--309
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18069] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Oracle Secure Enterprise Search - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Zakopane, Polska, 2006 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2006, s. 121--136
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Secure Enterprise Search oraz Oracle Text - czyli jak efektywnie przeszukiwać oraz indeksować dane / Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG. Zakopane, Polska, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 60 .- http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18841] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[20] Java based toolbox for linear repetitive processes / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005. Barcelona, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 182--187 [CD-ROM] .- ISBN: 9728865295
Słowa kluczowe: 2D systems, Java, Toolbox, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Projekt oraz implementacja modułu wyszukiwarki dla systemu bibliograficznego / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Technologie przetwarzania danych : I Krajowa konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 453--464 .- ISBN: 8371433549
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Zaawansowane przeszukiwanie baz danych - praktyczny przykład zastosowania / Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 183--188 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17186] [data modyf: 22-06-2005 11:40]
[23] Narzędzie HTML DB do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2004 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2004, s. 73--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Połączenia - pułapki i nowe możliwości / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska, 2004 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2004, s. 259--277
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Przegląd metod budowy aplikacji użytkowych dla baz danych Oracle / Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 99--104 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Stability analysis and simulations of a class of continuous linear 2D systems / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, G. Jank // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004 .- Vol. 3, s. 282--287 .- ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: LMI, PDE, continuous sD systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Koncepcja automatycznego tworzenia modułu auditingu w aplikacjach użytkowych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: IX Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. Kościelisko, Polska, 2003 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2003, s. 87--100 .- ISSN : 1641-2117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15907] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Matlab-based toolbox for analysing differential Linear Repetitive Processes / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja, 2003 .- Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: Matlab ODE Suite, Matlab toolbox, linear repetitive processes, ordinary differential equations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[29] Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 277--282 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] System Komputerowej Ewidencji Publikacji SKEP oraz Komputerowy System Ewidencji Pracowników PERS na Uniwersytecie Zielonogórskim / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: VIII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. Kościelisko, Polska, 2002 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2002, s. 315--331
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Informatyzacja Politechniki Zielonogórskiej w oparciu o system ORACLE / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: VII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne u progu nowego wieku - wydajność i bezpieczeństwo. Zakopane, Polska, 2001 .- Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2001, s. 219--234
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11330] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[32] On some aspects of discrete equivalents of differential linear repetitive processes / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-12943] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] 1D equivalent model and pass controllability of discrete non-unit memory linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 1 : Control Theory : Control Engineering : Modelling : Simulation, s. 163--168
Słowa kluczowe: 1D equivalent models, pass controllability, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Numerical analysis of a class of discrete-continous linear 2D systems / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 237--243
Słowa kluczowe: Discretization, MATLAB Toolbox, Repetitive processes, Stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3641] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Selected aspects of Matlab Based Toolbox for linear repetitive processes / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 35--40
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-dimensional system, 2D discretization, LRP stability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multpass system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Strong practical stability for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS. Geneva, Szwajcaria, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. [4] CD-ROM .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[KONF-3582] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Dynamic process initial conditions in repetitive processes controllability and stability analysis / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Information, Decision and Control - IDC '99 : Data and Information Fusion Symposium, Signal Processing and Communications Symposium and Decision and Control Symposium : Proceedings. Adelaide, Australia, 1999 .- [B.m] : [brak wydawcy], 1999, s. 271--276
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3581] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Equivalence of state space models for 2-D MIMO systems - elementary operations approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny, 1999 .- Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999 .- Vol. D, s. 327--332
Słowa kluczowe: Control system analysis, Discrete-time systems, Linear multivariable systems, Matrix polynomial equations, Multidimensional systems, State-space realisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Higher order discretization of differential linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny, 1999 .- Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999 .- Vol. D, s. 333--338
Słowa kluczowe: 2D linear systems, Repetitive dynamics, discrete approximations, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Lyapunov stability theory for linear repetitive processes - the 1D equation approach / Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '99 : Summaries Volume. Karlsruhe, Niemcy, 1999 .- Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Linear Systems, Lyapunov Stability, Repetitive Dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] MATLAB based tools for 2D linear systems with application to iterative learning control schemes / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: International Symposium on Computer Aided Control System Design : Proceedings of the 1999 IEEE. Hawai' i, USA, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 410--415 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[KONF-3701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Methods for the Discretization of a Class of 2D Continuous-Discrete Linear Systems / Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 38th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Phoenix, USA, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 3458--3463 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[KONF-3622] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Controlling the dynamics of discrete linear repetitive processes by rejecting the effects of dynamic pass initial conditions / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: The First International Workshop on Multidimensional Systems - NDS-98. Łagów, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 63--66
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Trends in System Analysis and Control : Methods and Applications. Athens, Grecja, 1998 .- Athens : [brak wydawcy], 1998, s. 163--172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7222] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] On the stability properties of discrete approximations to the dynamics of differential linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998 .- Vol. 1: Control Theory : Modelling and Simulation, s. 135--139
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Algebra macierzy wielowymiarowych, cz. 1 : podstawowe definicje, wyznacznik / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 3 : Informatyka, s. 83--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13660] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Algebra macierzy wielowymiarowych, cz. 2 : podstawowe działania / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 3 : Informatyka, s. 90--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13661] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Multitime Scale Systems - the nD Approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki // W: New Trends in Design of Control Systems - 2nd IFAC Workshop. Smolenice, Słowacja, 1997 .- - : [brak wydawcy], 1997, s. 509-514
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini model, Roesser model, discrete repetitive processes, multidimensional systems, multitime scale systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Dwufazowe zatwierdzanie transakcji w systemach zarządzania rozproszonymi bazami danych / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 4 : Informatyka, s. 55--62
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15941] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Metodologia tworzenia zaawansowanych aplikacji AM/FM/GIS na podstawie precyzyjnie zbudowanego zbioru reguł opisującego definiowane środowisko / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 4 : Informatyka, s. 48--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Technika AM/FM i GIS - nowe podejście do starych problemów energetyki / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1994 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994 .- T. 2 : Elektrotechnika i elektronika, s. 131--134
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18786] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Density estimations for approximate query processing on SIMD architectures / Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki .- Politechnika Poznańska : Instytut Informatyki, 2013 ; 50s. Raport: RA-03/2013 ; http://arxiv.org/pdf/1505.01998v1.pdf
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Metody dyskretyzacji liniowych, różniczkowych procesów powtarzalnych / Artur Gramacki .- Politechnika Zielonogórska : Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2000 .- 183 s. / Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, prof. PZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski